Displaying items by tag: Koninkryk

 

Kom ek vertel vir jou wat ʼn besigheidsman my vertel het toe hy die Bybel deur die bril van besigheid begin lees het en hoe dit sy hele lewe omgedop het.

Hy vertel hoe hy homself gaan afsonder het en begin het om in die teenwoordigheid van God, met net die Bybel op sy skoot, die Bybel begin lees het.

Hy het besluit om terug te gaan na die begin en om die Bybel van Genesis 1 af te lees deur die bril van ʼn besigheidsman en in die lig van wat daar in daardie tyd in terme van besigheid gebeur het.

Soos ek, het hierdie sakeman geworstel daarmee oor hoe om die goeie nuus oor die koms van die Koninkryk van die hemel hier op aarde, op so ʼn manier op die markplein prakties uit te leef dat dit die aandag van ongelowige sakemanne en vroue om hom te trek.

Daar staan immers in Matteus 24:14 die volgende: “En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.”

Met ander woorde, ons sal vir die nasies van die wêreld, soos in ʼn hof, feitelike getuienis kan lewer van die werklikheid dat die Koninkryk van die hemel hier en hier en hier op aarde deurgebreek en ʼn duidelike verskil gemaak het wat werklik “goeie nuus” vir almal, gelowiges en ongelowiges, gaan wees!

Hy het geworstel met die feit dat dit wat ons uit die Bybel vir mekaar leer, nie altyd gemanifesteer word in die lewens, huwelike, gesinne en besighede van volgelinge van Jesus nie. Ons lyk net soos die wêreld om ons.

Verder het hy oral rondom hom gelowiges gesien en gehoor wat bid vir deurbrake, maar dit nie altyd kry nie. En dit ten spyte van wat tog baie duidelik in God se Woord gesê en belowe word!

Net so het hy ook duisende gesien wat gesaai en gesaai het, maar tog nie werklik enige oes of bitter min oes op die saad wat hulle gesaai het, gesien en ervaar het nie. Dit het hom ernstig gekwel, want die God van die Bybel kan tog nie lieg nie, en Sy Woord en beloftes is tog altyd waar.

Daarom het dit hom ook laat huiwer om ongelowiges uit te nooi na byeenkomste van gelowiges, omdat daar so min getuienis was dat die Woord en die beginsels van die Woord werklik effektief en waar is in die lewens van die gelowige mense om hom.

Daarom het hy self in die Woord begin delf om uit te vind hoekom dit dan so is, en hoekom hy in sy eie lewe nie altyd genoeg vertroue het dat sy eie geloof werklik ʼn verskil kan maak in die markplek op ʼn Maandagoggend nie.

Hy het besluit om letterlik alles wat hy geleer het in die kerk eenkant toe te skuif en om net vas te gryp aan wat hy by God hoor terwyl hy die Bybel lees.

Hy het ook verder moeite gedoen om presies agter te kom wat in God se hart was en waarom Hy sekere dinge vir ons in Sy Woord laat opteken het en wat Hy daarmee vir ons wou sê.

Natuurlik moes hy ook in die proses rekening hou met presies wat die omstandighede was toe daardie Skrifgedeelte neergeskryf is, en wat deur die skrywers se kop gegaan het wat God se Gees gebruik en geïnspireer het om daardie gedeeltes neer te skryf.

Terwyl hy hiermee besig was, getuig die sakeman, het hy merkwaardig wonderlike dinge ontdek!

So het hy byvoorbeeld ontdek dat daar nie soseer fout was met wat die kerk geleer het oor hierdie gedeeltes nie, maar hy het wel ontdek dat dit geleer en gepredik is vanuit ʼn moreel-etiese hoek, naamlik wat ons moet of nie moet doen nie. Maar dit het nie werklik die realiteite waarmee elke gelowige daar in die markplek geworstel het, aangespreek nie. Dit was asof die kerk in Engels met die gelowiges gepraat het oor wat reg en verkeerd is, terwyl almal daar in die modder en gemors op die markplein in Russies praat en leef.

Hoe hou ʼn mens van Maandag tot Vrydag kop bo water? Wat nog te sê daarvan om die lewe te leef en die seën te beleef waarvan God in Sy Woord ons belowe.

In die loopgrawe van die besigheidswêreld word ons geleer dat daar net een manier is om te oorleef en dit is om alles moontlik te doen om so gou moontlik ryk te word en soveel moontlik soveel geld te maak, al kos dit wat! Alles is aanvaarbaar, solank jy net nie uitgevang word terwyl jy die verkeerde doen nie. Al beteken dit dat jy op ʼn paar mense moet trap in die proses.

Luister ʼn mens mooi na wat ons mekaar leer oor goeie besigheid, gaan dit uiteindelik net oor jouself en wat jy bymekaar kan maak, en vir hoe lank moontlik jy dit kan vashou sonder om dit uit te gee.

Hoe sê ons dit in Engels: “It was all about greed and hoarding and maximizing self-interest at the expense of others.”

Wat in die kerk meestal geleer en verkondig word, spreek nie hierdie dinge werklik aan nie. Ons word nie geleer hoe om daar in die loopgrawe prakties anders te wees, prakties anders te dink en anders te doen nie. Ons word nie geleer om ʼn blywende verskil daar te begin maak nie.

Published in Nuusbrief
Tagged under

Ons bid elke dag vir die koms van die Koninkryk van die hemel om hier op aarde ook volledig te kom as ons in die Ons Vader-gebed bid: ”Laat U Koninkryk kom!”.

Ons Koning het ons belowe dat as ons dinge “in Sy Naam” bid, of anders gesê, “wat Hy vir ons geleer en gesê het ons moet voor vra”, dan gebeur daardie dinge!

Met ander woorde: as ons bid dat Sy Naam geheilig sal word; of dat Sy Koninkryk sal kom; of dat Sy wil sal geskied… hier op aarde soos in die hemel… dan gaan en sal dit gebeur!

Die Koninkryk van God is dus reeds besig om hier op aarde stelselmatig te gebeur! Dit is nou reeds besig om in te beweeg en dinge en mense te verander rondom ons! Ons moet net met die regte bril op rondom ons begin kyk. Dan gaan ons dit verseker sien gebeur!

Dit is ook een van die redes waarom God die Heilige Gees self hier op aarde nou besig is.

Soos daar reg aan die begin, soos jy in Genesis 1 kan lees, “sit God die Gees as’t ware op hierdie “eier”, “hierdie nuwe skepping-realiteit”, of anders gesê: die Koninkryk van die hemel wat nou ook hier op aarde gekom het, om dit “uit te broei” en oral te laat deurbreek!

Soos daar in die begin, gebeur “hierdie nuwe skepping”, hierdie dinamiese, bonatuurlike deurbreek van die Koninkryk van die hemel hier op aarde deur die bonatuurlike werk van die Heilige Gees!

God self is die Outeur, die Inisiatiefnemer, die Dryfveer, die Skepper en Waar-maker daarvan!

Niks gaan dit stuit nie! Daarom is daar oral in God se Woord beloftes en toekoms-gerigte uitsprake dat dit besig is om te gebeur en dat dit op die een of ander tydstip klaar en afgehandel gaan wees.

Kom ek haal ten slotte vir jou  een van die belangrikste van hierdie beloftes vir jou hier aan.

Kom ek sê net eers waarom ek dit wil doen. Ek is so bewus van ʼn negatiwiteit en ʼn amper-magteloosheid wat by baie gelowiges hulle denke en hulle daaglikse doen en late beheer. Al waaroor hulle kan praat is oor die gerugte van oorloë, die negatiewe tekens van die eindtyd, en ook die sogenaamde “tekens van ʼn wegraping van gelowiges uit hierdie wêreld uit” wat hulle handel en wandel en hulle denke totaal oorheers.

Daar is by die meeste van hulle geen verwagting om iets positiefs, iets van ʼn deurbreek van God se Koninkryk van die hemel en die positiewe realiteite daarvan in hulle eie lewe en rondom hulle te sien nie! Wat hulle betref, is hulle op pad hemel toe! Hulle tasse is gepak en hulle staan gereed op die stasie om hierdie trein te vat wat hulle uit hierdie verskriklik stukkende wêreld gaan wegruk na die hemel en hulle hemelse tuiste met sy strate van goud!

Nou ja, ek gaan nie weer iets sê oor hierdie teologie van die wegraping nie.

Ek wil jou net sê dat as ons met hierdie negatiewe bril kyk na wat rondom ons aan die gebeur is dag vir dag, kan ons nie met erns elke dag bid en dit bedoel nie, “Ons Vader, Laat U Naam geheilig word! Laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied!”

Daarom, kom luister wat belowe ons Koning en Here vir ons hieroor! Luister na wat Hy sê en kies weer opnuut om dit te glo.

Een van die meer volledige beloftes en gedeeltes hieroor vind ons daar in 1 Kor. 15. Kom ek haal so ʼn paar verse hieroor daar van vers 19 af aan:

“As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense.

Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het.

Aangesien die dood deur ʼn mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur ʼn mens gekom.

Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word.

Maar daar is ʼn volgorde: die eersteling is Christus, daarna, by Christus se koms, dié wat aan Hom behoort.

Daarna kom die einde, wanneer Hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat Hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het.

Hy moet as koning heers totdat die Vader al sy vyande aan Hom onderwerp het.

Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

Daar staan immers geskrywe: "Alles het Hy aan Hom onderwerp." Maar as die Skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is, is dit duidelik dat die Vader wat alles aan Hom onderwerp het, uitgesonder is.

Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal Hy Hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan Hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles.”

Wie ore het, laat hom hoor wat die Gees deur hierdie Woord aan God se mense sê!

Published in Nuusbrief
Tagged under
Monday, 21 March 2022 09:34

Wat was Jesus se sentrale boodskap?

 

Vandag wil ek ʼn bietjie halt roep en net seker maak of elkeen wat week na week so lekker “ja-ja sê” op alles wat ek vir julle in hierdie nuusbrief van die afgelope weke geskryf het, werklik verstaan waarop hulle “ja-ja” sê.

Ai, daarom wens ek dat ek elkeen van julle in die oë kon kyk en uit jou eie mond kon hoor wat jy iemand sou antwoord wat vir jou sou vra: Wat was Jesus se sentrale boodskap in die sowat 33 jaar wat Hy mens was hier op aarde?

Toe iemand hierdie vraag die afgelope tyd gevra het op Facebook, het ek half opgewonde gewag op die respons.

Die antwoorde wat oor en oor deurgekom het, was die volgende: O, dit is maklik, Jesus se sentrale boodskap was dat ons mekaar moet liefhê.

Ja, sê ʼn volgende skrywer, liefde is Sy sentrale boodskap.

Oor en oor het ʼn mens dit gehoor. Niemand het eers gewaag om hiermee te verskil nie.

Wat sou jou antwoord wees?

Sal jy verbaas wees as ek vir jou sê dat om mekaar lief te hê” NIE DIE SENTRALE BOODSKAP VAN JESUS was nie?

Die idee dat Jesus na hierdie aarde toe gekom het om ons as mens te kom leer hoe om meer liefdevol, vriendeliker, en aangenamer teenoor ons naaste te wees, klink miskien goed vir die twee-en-twintigste-eeuse mens, maar dit is ʼn totale verdraaiing van Jesus se ware boodskap en wie Hy in werklikheid was!

Die sentrale boodskap van Jesus Christus was eerder hierdie radikale, rewolusionêre, aardskuddende boodskap dat Hy, en net Hy, die nuwe Koning hier op aarde is.

Al verskil sowat twee-derdes van die mensdom tans baie hewig hiervan op die oomblik, gaan elke knie uiteindelik voor Hom buig en gaan elke tong uiteindelik dit moet bely!

Hierdie boodskap oor die Koninkryk van die hemel wat hier op aarde in en met Jesus se koms gekom het, sluit in werklikheid ʼn radikale oproep in wat dit wat so algemeen, demokraties aanvaar word oral oor die wêreld, oor wat werklik belangrik en van waarde is, of wat werklik die moeite werd is om jou lewe voor te gee of alles voor op te offer, in werklikheid snert is!

Die boodskap oor die Koninkryk is nie diplomaties of alles akkommoderend nie! Soos ons die afgelope weke vir mekaar oor en oor gesê het: As Jesus Christus werklik die nuwe Koning hier op aarde is, dan is Sy Woord wet en dan is daar nie ruimte om daaroor te redekawel of meer akkommoderend te probeer wees nie!

As ons werklik glo dat die Bybel God se Woord is, en dat Jesus Christus God is wat mens geword het om nou die nuwe Koning te wees, dan is en bly die Bybel, as God se geïnspireerde Woord, ons enigste, finale toets vir wat waarheid is en wat leuen en vir wat reg is en wat verkeerd is.

Die Bybel bevat immers, deur die inspirasie van die Gees, dit wat Jesus self vir ons gesê het terwyl Hy hier op aarde tussen ons was, en wat God die Vader, deur die Heilige Gees, meer as 40 skrywers wat op twee kontinente gewoon het, geïnspireer het om oor plus minus twee eeue neer te skryf om Homself en dit wat in Sy hart is aan ons as mense te openbaar.

Vandag is dit vir elkeen van ons toeganklik en geredelik beskikbaar in vele Bybelvertalings in allerhande tale, sodat elke mens in 2022, dit kan lees en met hulle eie ore ook so “die stem van God” vir hulle self kan hoor en self kan seker maak wat werklik die wil van die Koning is.

Ja, die werklike volgelinge van die Koning gaan herken word aan die manier hoe hulle, in gehoorsaamheid aan die stem van die Koning, mekaar en ander mense rondom hulle gaan liefhê.

Hierdie manier van liefhê, in gehoorsaamheid aan wat hulle Koning hulle hieroor geleer het, is egter so rewolusionêr dat dit in werklikheid teen alles indruis wat die wêreld onder “liefde” en “liefhê” verstaan.

“Om lief te hê” soos die Koning ons leer, kos alles wat ons het en vra alles wat ons het.

Ja, dit beteken in werklikheid om “dood te gaan” aan alles wat vir jou belangrik is.

Hierdie soort “liefhê” en “liefde” wat Koning Jesus, deur Sy Gees, ons leer en vra, beteken altyd om jou eie lewe, jou eie regte, jou eie belange en jou eie menings neer te lê.

Daarom word elke nuut- en weer-gebore volgeling van Koning Jesus, op daardie eerste dag van hulle “nuwe lewe” as Sy volgelinge, “dood verklaar en begrawe” in die water-graf van die doop, want dit wat ons was voor ons bekering, ons ou mens, ons ou vlees, is nie in staat en geredelik bereid om lief te hê soos die nuwe Koning dit van ons vra nie.

Hierdie nuwe wedergebore lewe wat nou deur die werking van die Heilige Gees van God in elke nuwe volgeling van Koning Jesus aanwesig is, is ʼn bonatuurlike nuwe lewe, geskenk uit die hemel en is Christus se lewe deur die werking van die Heilige Gees in ons.

Net hierdie nuwe wedergebore gees-mens kan liefhê soos Koning Jesus te wil.
Verstaan jy nou waarom ek gesê het die liefde en soort “liefhê” waarvan Koning Jesus praat, radikaal verskil van wat die wêreld bedoel as hulle praat van “liefhê” en “liefde”.

In die volgende nuusbriefie of twee gaan ek jou prakties iets van die radikaliteit van die boodskap oor die Koninkryk vir jou illustreer as ons oor “kerk” en oor “geld” praat.

Published in Nuusbrief
Tagged under

 

Lees Hand. 2

Ek wil jou vertel wat op Pinksterdag, 31 Mei 32n.C., in Jerusalem gebeur het.

Kom ek herinner jou net eers daaraan dat presies 50 dae gelede (dit is nie eers ʼn volle twee maande nie), het die Koning van alle konings, Jesus die Christus, opgestaan uit die dood en in hierdie selfde stad en omgewing Homself lewendig vertoon aan meer as 500 mense!

Dit was ook die tyd waarin duisende Joodse gelowiges uit alle oorde na Jerusalem gestroom het om daar te wees vir die viering van die groot Joodse feeste, die Paasfees, en dan ook die Pinksterfees.

31 Mei 32n.C. was juis daardie jaar die dag waarop die Pinksterfees gevier is in Jerusalem.

Jy ken die verhaal wat Hand. 2 vertel, van die geweldige geluid, soos van ʼn geweldige wind, wat feitelik almal in Jerusalem kon hoor. Maar dit was duidelik van een plek, een gebou, in die stad afkomstig.

Duisende nuuskieriges het daarheen begin stroom. Toe kry hulle daar die eienaardige gesig van 120 manne en vroue, met wie duidelik iets buitengewoon gebeur het.

Kan jy glo, die 120 mense op daardie plek, het in allerhande tale gepraat wat hulle nog nooit voorheen kon praat of aangeleer het nie!

En almal het oor Jesus, die gekruisigde, wat opgestaan het uit die dood, gepraat!

Dan vra-sê iemand sinies-sarkasties: Wat hier aan die gebeur is, is nie iets merkwaardig of wonderlik nie. Dit is bloot ʼn klomp mense (120 van hulle) wat sommer vroeg-oggend reeds dronk is!

Dan staan Petrus op, met die outoriteit as ambassadeur en getuie van die Koninkryk van God wat hier besig is om sigbaar te word, en sê: Nee, dit is nie waar nie! Wat hier aan die gebeur is, is dit wat God reeds lankal voorheen profeteer het deur die profeet Joël!

Jy weet wat die uiteinde van hierdie skermutseling was: Meer as 3000 mans (en heelwaarskynlik net soveel vroue en kinders ook) het daar tot bekering gekom en is gedoop op daardie selfde dag!

As jy al ooit gewonder het oor hoe dit lyk as die Koninkryk kom, dan het jy hier ʼn uitstekende prentjie daarvan!

Maar waar die Koninkryk besig is om deur te breek, moet ons nog skermutselings verwag, en dit is presies wat hierna in Jerusalem gebeur het.

Die volgende een gebeur sommer kort daarna, wanneer die Sanhedrin die Ekklesia, of nuwe familie van Jesus, daar in Jerusalem aanvat.

Dit is geweldig belangrik om te verstaan dat wanneer die Koninkryk inbreek in hierdie wêreld van ons, een van die eerste en gevaarlikste magte wat opstaan, juis godsdienstige sisteme sal wees!

Of dit nou die sisteme in Judaïsme is, soos die Sanhedrin, of fanatiese Moslems is wat Christene wil doodmaak, of selfs – hou vas jou stoel – kerksisteme soos sinodes en kerkleiers is, maak nie eintlik saak nie! Dit was so in die tyd van Jesus en dit was so in die tyd van die vroeë gemeentes!

Hand. 4

Gaan en lees nou self oor Hand. 4 se skermutseling sommer daar in jou eie Bybel.

Dan gaan jy verstaan waarom daar kort daarna ʼn punt sou kom waar die paaie tussen die Ekklesia en hierdie godsdienstige sisteme moes skei.

Sien, of hulle gaan jou, en die familie van Jesus, daar uitjaag, of jy gaan hoor hoe die Gees vir jou sê: Kom uit haar uit!

Published in Nuusbrief
Tagged under

 

Ek wil jou ʼn bietjie uitdaag vandag om God se Gees toe te laat om ʼn bietjie nuut na te dink oor Israel en die Jode in die lig van wat ons alles al uit God se mond gehoor het oor die Koninkryk van die hemel.

Kom ons maak die Bybel as Woord van die Lewende God oop en lees weer daardie bekende gedeelte in Handelinge 1, verse 1 tot 8, waar ons altwee die terme kry.

Lees Hand. 1:1 tot 8

Het jy gesien dat Jesus self niks oor Israel en die Jode gesê het nie?

Het jy verder raakgesien dat Hy eintlik gesê dat alhoewel hulle in Jerusalem sekere dinge beleef het en selfs nog gaan beleef, gaan dit net die plek wees waar hulle roeping en sending gaan begin. Dit gaan nie die eindpunt daarvan wees nie.

Miskien moet jy net hierdie sinnetjie weer ʼn slag lees! Stem jy saam hiermee? Indien jy nie saam stem nie, lees ʼn bietjie verder.

Die res van die verhaal van Handelinge, binne die konteks van die res van die Nuwe Testament, vertel vir ons die verhaal van hoe God Sy mense van Jerusalem af uitstuur om oor die hele wêreld ambassadeurs te wees van die goeie nuus dat die Koninkryk van die hemel besig is om sigbaar te word in alle dele van die wêreld.

ʼn Nuwe seisoen het aangebreek. Alhoewel Israel en die Jode die Moeder was waaruit die Kind van Openbaring 12, die beloofde Messias, gebore moes word, was dit omdat God iets baie groter en iets meer as net Israel en die Jode liefgehad het.

God het ʼn hele wêreld, met al sy verskillende stamme en volke lief.

Natuurlik beteken dit nie dat God ooit Sy beloftes en Sy pad en geskiedenis met hierdie volk en hierdie klein landjie, Israel, sal of wil vergeet nie.

Daarom vra God ons as Sy nuwe volk uit al die volkere, die Ekklesia of Kerk van die Here Jesus, om nooit vir Israel, die Jode en hierdie land te vergeet nie. Gaan lees maar weer Romeine 9 en 10.

Dink dan terug aan daardie gebeure na Pinksterdag, 31 Mei 32 n.C., daar in Jerusalem.

Meer as 3000 plus mense kom op daardie dag tot bekering en word deel van die Ekklesia, die Kerk van Jesus Christus, God se volk, hier op aarde. Hierdie 3000 plus is mense uit alle volke en tale wat juis daar in Jerusalem vir die viering van die Joodse Pinksterfees was.

Onder normale omstandighede, soos alle vorige jare nadat hulle die groot Joodse feeste bygewoon het, sou hulle teruggegaan het na waar hulle vandaan gekom het, na hulle huise en hulle werk. Daardie jaar, 32 n.C., en op daardie dag, 31 Mei, gebeur daar iets met hulle wat hulle lewens so sou verander dat niks daarna dieselfde sou wees nie.

Hulle ontmoet elkeen persoonlik Jesus Christus as Here en Koning. Die Een wat gekruisig is op die 9de April 32 n.C., die oggend voor die Pasga-maal die aand gevier sou word. Hulle geloofsoë gaan oop vir die Goeie Nuus dat Hy werklik die beloofde Messias en Koning is met wie se dood en opstanding ʼn nuwe seisoen sou aanbreek van God se besig-wees met die hele wêreld.

Ja, ook God se besig-wees met Israel, die Jode, Jerusalem en die res van die land, Israel, sou radikaal verander en deel word van iets baie groter, naamlik die Koninkryk van die Hemel wat hier op aarde oral tussen alle volke en tale en nasies sou deurbreek.

Gaan dink ʼn bietjie hieroor na en praat met die Here hieroor.

Published in Nuusbrief
Tagged under