Displaying items by tag: Koninkryk van die hemel

 

Reeds met Sy openingsrede ter aanvang van Sy drie-jaarlange verskyning op die openbare verhoog, in die jare 28/29 tot 32 nC, maak Koning Jesus Sy agenda en beleid bekend.

Luister hoe staan dit daar in Mat. 4:17: “Van toe af het Jesus begin preek en gesê: ‘Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.’"

Onthou, tot op hierdie oomblik was Satan en sy magte in beheer van planeet aarde. Sonde het gefloreer in sovele vorms, en armoede, siekte, agteruitgang en verslawing in vele vorms was van die gevolge.

Aan die wortel van alles het gierigheid en selfsug gelê. Wat alles maar net simptome was van die liefde en dien van ʼn ander god in jou lewe, naamlik die demoniese gees, Mammon!

Sommer gou-gou het Koning Jesus juis hierdie wortel aangevat om so al die korrupsie, ellende en onreg aan te spreek.

Daarom hoor ons hoe Jesus oor hierdie gees praat en hoe hierdie gees byvoorbeeld geld as sy instrument gebruik.

Luister byvoorbeeld na die volgende:

In Mat. 6:24 sê Jesus: “Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”

In Luk. 16:9 sê Hy: “En Ek sê vir julle: Gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang.”

En in Luk. 16, vers 11 en 13 dan: “As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou?” En: “Geen huisbediende kan vir twee base tegelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”

As ʼn mens dan in die Evangelies begin rondblaai en begin kyk na wat Jesus alles hier op aarde in daardie drie jaar gedoen het, ontdek jy die volgende:
Jesus was baie doelgerig en strategies in die manier hoe Hy die korrupte ekonomie van Sy tyd aangespreek en hanteer het. En ek glo, dit is hierdie selfde strategie wat ons vandag nog kan volg as ons werklik ʼn verskil wil maak.

Om werklik ʼn verskil te maak het ons meer nodig as om net mense morele en etiese waardes te leer. Ja, natuurlik is dit ook van belang, maar om werklik ʼn verskil te maak moet ons iets op die tafel sit wat alreeds bewys het dat dit werk. En watter beter voorbeeld om vir mense te wys hoe Jesus dit self in die stukkende wêreld van Sy tyd in Israel gedoen het!

Die realiteit rondom ons, in 2022, is ʼn markplein wat gedryf en gemanipuleer word deur ʼn ekonomie waar gulsigheid/gierigheid en self-gerigtheid die dryfkrag en wortel in feitelik elke besigheidstransaksie is. Kyk maar net rondom jou in ons tipiese Westerse kapitalistiese ekonomie waar alles maar net oor wins gaan.

Wat het Jesus dan fisies en prakties daar op die grond gedoen om ʼn verskil te maak? Wat het Hom gedryf en gemotiveer?

Om jou te help om dit te ontdek, hoef ons maar net terug te gaan na bv., Matteus 4:17 toe, want dit was die hart van alles wat Hy vir die leiers van Israel gaan sê het, naamlik, bekeer julle, verander wat julle doen, want ʼn nuwe Koning is nou hier op aarde aan bewind! Daarom kon dinge nie maar net voortgaan soos altyd nie. Daarom was die status quo op die markplein en in die gewone lewe nie meer goed genoeg nie. Dinge moes verander, want ʼn nuwe Koning is nou aan bewind!

Die Koninkryk van die hemel het hier op aarde ingebreek en aangebreek. Daarom, bekeer julle en begin dinge anders doen as in die verlede!

As die koninkryk van die hemel regtig hier op aarde aangebreek het, kan ons nie meer dinge doen soos wat die besigheidskole, ekonomie-klasse, banke en ander finansiële strukture al die jare ons geleer het nie!

Dan kan ons ook nie deur dieselfde dinge as die res van die besigheidswêreld en besigheidsmanne en -vroue gemotiveer en gedryf word in ons besighede nie. Daar moet nou ander redes wees en ander motiewe agter alles wees in wat ons daar doen.

Volgende keer gesels ons verder.

Published in Nuusbrief

 

Ons is besig om met mekaar te gesels oor hoe dit prakties hier tussen ons op aarde lyk of moet lyk wanneer iets van die Koninkryk van die hemel hier op aarde begin deurbreek.

Heel aan die einde van Sy drie-jaar bediening op aarde, net voor Sy kruisiging, sterwe en opstanding, kry ons twee merkwaardige vertellinge oor Jesus se lering oor daardie gebeure aan die einde, net voor en tydens die wederkoms.

Ons kry die vertellinge in Matteus 24 en 25.

Kom ek probeer ʼn bietjie om op ʼn ander manier veral die laaste gedeelte van hoofstuk 25, se inhoud te beskryf.

Hier gee Jesus as die nuwe Koning van planeet aarde, as’t ware vir die mensdom insae in wat die vrae gaan wees in die laaste Eksamenvraestel wat God as die Finale Regter en Eksaminator op ons tafel gaan neersit om te bepaal wie deel is van die “skape”, wat die hemele gaan beërwe, en wie hel toe gestuur gaan word as deel van die ”bokke”.

Net voor hierdie deel van Sy boodskap, profeteer Hy dan die volgende in Mat. 24:12-14:

“Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel.

Maar wie tot die einde volhard, sal gered word.

En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.”

Het jy gehoor wat sê die Koning? Die Evangelie van die Koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis daaroor kan hoor! Eers dan sal die einde kom.

Met ander woorde, die een ding wat gaan bepaal wanneer die finale einde en wederkoms van Christus gaan gebeur, gaan juis dit wees: Wanneer al die nasies die kans gehad het om oral rondom hulle bewyse en getuienis te hoor en te sien van die goeie nuus dat die Koninkryk van die hemel hier tussen ons deurgebreek het!

My vraag is net: Aan watter bewyse en goeie nuus-stories kan jy dink wat jy kan gebruik om teenoor die ongelowige wêreld te getuig dat daar sedert Jesus se koms iets van die Koninkryk van die hemel hier op aarde begin deurbreek het?

Ek hoop hierdie laaste twee paragrawe het jou ʼn bietjie laat dink, want ek het dit aspris vir die rede so probeer formuleer dat hierdie waarheid ook vir jou, soos vir my die afgelope tyd, ʼn bietjie sal skud.

Kom ek wees ʼn slag eerlik hieroor.

Ek word by die dag meer en meer gefrustreerd en geskok oor hoe maklik ons as Bybel-gelowige mense oor die koms van die Koninkryk van die hemel hier op aarde kan praat asof dit hierdie fantasie-verhaal is, wat eers eendag, na die wederkoms van Christus Jesus, hierdie tussen ons ʼn werklikheid gaan begin word.

Terwyl dit vir my meer en meer duidelik word dat dit nie vir Jesus self hier gegaan het oor goeie nuus wat eers na Sy wederkoms gaan waar word nie.

Hoe meer ek die Bybel en veral die Nuwe Testament lees en sien wat Jesus hier op aarde kom sê en doen het, besef ek dat ons hantering van die hele boodskap oor die koms van die Koninkryk eintlik hiervan ʼn bespotting maak.

Dit is asof ons dit nie werklik ernstig opneem nie!

Daarom maak dit natuurlik ook geen indruk op die ongelowige wêreld daar buite nie, want hulle kan nêrens enige bewyse of voorbeelde sien van die verskil wat hierdie “goeie nuus oor die koms van die Koninkryk” hier op aarde maak nie.

Die ding wat my aan die hart gegryp het, was om te ontdek dat God as die Finale Regter en Eksaminator, elkeen van ons in die finale eksamen aan die volgende gaan toets, volgens Mat. 25:32-37:

“Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos ʼn wagter die skape van die bokke skei.

Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan.

Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ʼn vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’

Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons…”

Om die Koninkryk van God en Sy wil te soek (volgens Mat. 6:33), is om jou lewe daaraan te wy om ʼn verskil te maak. Met ander woorde, om nood te bedien sal so ʼn deel wees van jou daaglikse asemhaling en lewe as kind van die Koning wees dat jy nie eers altyd bewus daarvan gaan wees nie!

Volgende keer begin gesels ons ʼn bietjie hieroor: oor hoe lyk dit dan waar ons hierdie nood prakties begin bedien.

Published in Nuusbrief

 

As ons mooi kyk wat Jesus tydens Sy bediening op aarde gedoen het, sien ons hoe om die Babiloniese kultuur waarin Mammon aanbid en gedien word te verwyder en hoe om dit te vervang met ʼn iets van die kultuur en waardes van die Koninkryk van die hemel weerspieël.

Hoor wat sê ons Koning self oor Mammon.

Mat. 6:24 "Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie."

Luk. 16:9 "En Ek sê vir julle: Gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang.

Luk. 16:11 As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou?

Luk. 16:13 "Geen huisbediende kan vir twee base tegelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie."

Mammon word dus ʼn god in mense se lewens wat alles begin beheer. Alles wat hulle doen, alles wat hulle dink en sê, gaan net oor geld. Ja, natuurlik is daar nooit ʼn punt wat hulle genoeg daarvan kan hê nie. Maar so ook kan die armste van arm mense ook gedryf en gemanipuleer word deur hierdie demoniese gees, Mammon.

Hoe herken ʼn mens dit in iemand se lewens?

Daar waar mense heeltyd bekommerd is en praat en dink oor geld, is van die duidelike simptome van hierdie “siekte”.

Hierteenoor wys Jesus ons hoe om duisende mense te voed as deel van ʼn nuwe Koninkryks-kultuur, maar om dit te doen sonder om een of ander leë en goedkoop voorspoed-preek vir hulle te preek!

Inteendeel, Jesus leer ons wat gebeur as ons die bietjie wat ons het, vrygewig en vrywillig saai as die Koning daarvoor vra. Want dan sien ons hoe God nie net die gewer ook seën nie maar hoe Hy voor ons oë vermenigvuldiging laat plaasvind sodat ons selfs daarna nog meer verniet weg kan gee!

Dit is immers hoe dit in God se Koninkryk werk.

Dit is wanneer ons besef dat ʼn boodskap dat die Koninkryk van die hemel besig is om hier rondom ons op aarde deur te breek en te realiseer, moet beklemtoon dat dit nie sommer alles eensklaps nou dadelik gebeur nie, maar eerder stukkie vir stukkie deurbreek, om eers aan die einde, met Jesus se wederkoms, finaal en volkome in vervulling te kom!

Daarom moet ons beklemtoon dat die Koms van die Koninkryk ʼn beweging is op grondvlak waar dit gaan wees soos duisende klein, selfs onbeduidende, vuurtjies wat begin saamkom en spontaan groei tot hierdie magtige openbaring van die heerlikheid van God daar in ons dorp of stad.

Oraloor in die wêreld het ons al honderde sulke bewegings of “herlewings” gesien. Maar tot nou toe het ons nog nie die voorreg gehad om te sien dat dit net aanhou en aanhou nie. Miskien is dit omdat iemand elke keer probeer het om dit op een of ander manier in een of ander struktuur of metode of ʼn kerk of denominasie of herlewingsdienste van een of ander aard vas te vang.

Ek glo dat in hierdie “laaste dae” waarin die Here besig is om vir ons ʼn nuwe prentjie van die “kerk” of Ekklesia te wys, gaan ons ʼn beweging van die heerlikheid van God sien vloei uit die hart en lewens van gelowiges, deur huisgesinne, deur families en familie-besighede.

Hierdie beweging gaan herken word aan mense wie se lewens en lewenswandel gekenmerk word deur eenvoud, voorsiening, eenheid, liefde, lewe, waarheid, nederigheid, gebed, herstelde verhoudinge, dissipelskap en baie wonderwerke!

Gelowiges se “opleiding” om deel van hierdie beweging van die eindtyd te wees, gaan nie teologiese studie in ʼn kweekskool of bybelskool van die een of ander aard wees nie. Nee, jy gaan leer wat jy moet leer in die “skool van die lewe” wanneer jy gaan toelaat dat God se Gees totaal die beheer oorneem en Hy self jou leer wat gewone dinge soos eenvoud, voorsiening, eenheid, liefde, lewe, waarheid, nederigheid, gebed, herstelde verhoudinge, dissipelskap en wonderwerke regtig beteken!

Niemand in hierdie beweging sal wil baas speel oor ander nie. Alle gelowiges gaan net een dinge natuurlikgewys najaag, naamlik om ander te dien soos wat Jesus in Sy Woord ons geleer het om te dien.

Dit gaan glad nie gaan om nog “nuwe kerke”, of nog nuwe “lidmate”, of nog groter en langer eredienste of byeenkomste te hou en nog ʼn klomp nuwe programme te organiseer nie.

Nee, hierdie beweging van die Koninkryk gaan letterlik ʼn self-onderhoudende vloei van lewe wees wat van die een hart na die ander vloei.

In die proses gaan ons leer dat waar die koms van die Koninkryk nie elke gelowige insluit en vir elkeen geleentheid gee om daarvan deel te wees nie, gaan die Goeie Nuus van die Evangelie nooit ʼn hele wêreld kan bereik nie!
Volgende keer gesels ek verder hieroor.

Published in Nuusbrief

 

Om hierdie vraag prakties te probeer beantwoord, gaan ek vandag leen wat ek by ʼn gewone sakeman, Dave Hodgins, uit Australië geleer het.

Hy het vir my ʼn “nuwe wynsak” uit die sakewêreld gegee om die “nuwe wyn”-waarhede te akkommodeer van die goeie nuus oor die Koninkryk van die hemel wat hier op aarde in die markplek deurbreek.

Hy begin by Jesus as 13-jarige seun, wat in die Joodse wêreld gereken is as ʼn “volwasse man”.

Onthou jy hoe Hy vir sy aardse Ma, Maria, wat na ʼn paar dae se soek na Hom, Hom uiteindelik tussen die priesters, Fariseërs en ander tempelpersoneel kry.
Sy vra Hom toe hoe Hy sommer net so kon wegraak terwyl Hy goed weet dat hulle op pad huis toe was.

Dan hoor ons Jesus antwoord: Maar Ma, Ek moet met My Vader se dinge van nou af besig wees! (En dit is nou my taal dié.)

Met ander woorde, sê Jesus vir Maria: Dit waarmee My Vader in die Hemel nou, op hierdie stadium, besig is, dit is die dinge waarmee Ek ook nou moet begin besig raak as ʼn volwasse man!

Jesus het geweet dat met Sy koms na planeet aarde, as die nuwe Koning, het die Koninkryk van die Hemel hier op aarde begin deurbreek.

Daarom is alles wat Jesus doen, alles wat Hy sê en alles wat Hy bedien aan mense, ʼn stukkie van die deurbreek of ʼn waar-word van hierdie dinamiese, bonatuurlike, nuwe skeppingsgebeure wat hier aan die gebeur is. Elke ding wat Hy doen en alles wat Hy sê, pas êrens in hierdie waar-word, hierdie deurbreek van hierdie nuwe werklikheid in.

Hy was 24/7 in diens van Sy Vader se besigheid, wat ons sommer “Koninkryk Onbeperk” kan noem.

Kom ek illustreer dit met ʼn gebeure uit Jesus se lewe.

Ek sê dat Jesus besig was met waarmee Sy Vader besig was, naamlik die deurbreek van “Koninkryk Onbeperk”. En Hy was hiermee besig op die voorstoep van die Hel, daar in Palestina, waar die vyand besig was om mense te besteel en dood te maak.

Onthou, die wêreld waarin Jesus gebore is, was hierdie wrede en gewelddadige wêreld. Negentig persent van die Jode in Sy tyd is letterlik beroof deur die priesters en daarom, geweldig arm. Kinders was honger en sterwend. En verder, was daar hierdie jarelange droogte wat geheers het, want God kon nie seën wat aan die gebeur was nie.

Mense kon nie eers hulle tempel-taks meer betaal nie. Al wat hulle kon doen, was om geld te leen by die priesters om die voorgeskrewe Bybelse offers te kan koop, maar teen geweldige pryse.

Dan het die priesters boonop, as sekuriteit, hulle plase en ander eiendom gevat, sodat, as hulle volgende jaar nie hulle lening kon terugbetaal nie, het dit die priesters s’n geword het.

Daarna het die priesters hulle gedwing om hulle eie lande te bewerk teen ʼn minimum loon. Hulle het verder vir hulle die minimum kos gegee om te eet, maar nie genoeg om ook vir hulle kinders te gee nie. Daarom moes party ouers hulle kinders verkoop sodat hulle iets te ete kon hê. Die eindresultaat was hierdie kultuur van seks-handel wat hande uitgeruk het in daardie dae. (Dit is dan ook een van die redes waarom Jesus so gefokus het op kinders in Sy bediening van God se Koninkryk).

Hier het jy dus ʼn hele nasie gehad wat slawe was van die priesters.

Dan was daar nog boonop die Romeine en die Romeinse owerheid, met al hulle onderdrukking en geweld! G’n wonder nie dat opposisie-faksies oral ontstaan en teenstand oral uitgebreek het. Met, as gevolg hiervan, die Romeinse owerheid wat met tipiese geweld oral mense verbrand, gekruisig en doodgemaak het.

So, in 7 n.C., moes Jesus heelwaarskynlik staan en toekyk (want die Romeine het al die inwoners van Nasaret en omgewing gedwing om te kyk hoe dit gebeur), hoe hulle 2000 volwasse manne, as gevolg van so ʼn opstand, gevat het en net daar voor almal gekruisig het!

Natuurlik het al hierdie dinge Jesus en Sy lewe beïnvloed.

Daarom het Hy, in Sy bediening, net soos Johannes die Doper, as deel van die koms van die Koninkryk hier op aarde, ook die politieke leiers en owerheid van Sy tyd aangespreek. En het Hy ook begin om hierdie houvas wat hulle gehad het op mense, te breek.

Maar nie met die tipiese geweld van Sy tyd nie. Maar deur ʼn ander kultuur en ʼn ander werklikheid met ʼn ander boodskap te bedien aan mense.

Daarom hoor ons Hom sê: Bekeer julle, julle slange! Verander julle manier van dinge doen en julle lewens! Stop met die korrupsie! Stop met die doodmaak van julle eie mense!

Daarom het Hy ook Hom toegespits op die belastinggaarders!

Nadat Hy die kettings van korrupsie daar begin breek het, het Hy begin om mense VERNIET gesond te maak.

Dit was ʼn geweldige ding in Sy tyd, want as jy wou gesond word of gesond verklaar word, moes jy na die tempel toe gaan. Daar het hulle jou laat betaal! Omdat niemand geld gehad het nie, was ʼn hele nasie siek, fisies en geestelik. En hier was Jesus besig om mense gesond te maak na gees en liggaam. Daarna stuur Hy hulle tempel toe, om daar vir die priesters te gaan wys dat hulle gesond was.

Ja, Hy het selfs hulle sondes vergewe, VERNIET, en hulle gedoop as teken hiervan.

Toe begin Hy om die duisende te voed; weereens, alles VERNIET!

Vir dié wat nog ʼn bietjie kos gehad het, soos ʼn paar broodjies en ʼn paar vissies, leer Hy hoe God se ekonomie en vrygewigheid werk!

Nadat almal daar gevoed was, was selfs dit wat oorgebly het, honderde persente meer as dit wat aanvanklik “bestee” en gegee is!

Toe gaan Jesus, in die laaste week van Sy aardse lewe op aarde, en begin die “tempelsisteem” af te breek, wat die hart was van hierdie hele korrupte stelsel, waar mense eenvoudig van alles beroof is.

Deur wat Hy daardie dag daar gedoen het, het Jesus daardie korrupte “banksisteem” met die omgooi van die tafels (wat letterlik “banke” genoem is), bankrot verklaar! (Dit is wat Lukas daar in hoofstuk 19 oor hierdie gebeure sê!)

En dan, as Sy finale aksie, sien ons Sy kruisiging, begrafnis, en dan Sy opstanding wat die deurbreek van die Koninkryk van die hemel soos ʼn geboorte uitbeeld.

Hierna begin die mense (die dissipels) hieroor opgewonde praat, want skielik het hulle verstaan: Hulle het die eerste tekens van die nuwe skepping, met al die geboortepyne wat daarmee gepaard gaan, gesien en beleef!

In die hart van hierdie gebeure, vertel Mat. 27 vir ons, hoor ons, finaal, die gordyn tussen die Heilige en Allerheilige in die Tempel van bo na onder skeur!

Skielik was die priesters sonder werk!

Hiermee is die finale ketting gebreek! Nou was daar nie meer rede waarom enigiemand na die tempel toe hoef te gaan nie. Omdat daar nie meer ʼn gordyn tussen die Heilige en Allerheiligste was nie, kon enigiemand nou direk na die Hemelse Vader toe gaan!

Verstaan jy nou waarom ons nie, as deel van ʼn boodskap oor die Koninkryk, mense kan verander deur van hulle godsdienstige, Christelike “kerk-gangers” te maak nie!

Nee, ons moet hulle dieselfde boodskap van die Koninkryk gee wat ons by Jesus geleer het en dan moet ons hulle terugstuur na die markplein. Daar moet hulle dan gaan doen wat Jesus ons geleer het, want net dit verander ʼn gemeenskap en net dit verander ʼn kultuur en manier van doen.

Dit is waarom Jesus se boodskap was: Gaan en maak mense My dissipels, doop hulle… en leer hulle om alles gehoorsaam te doen wat Ek vir julle geleer het om te gaan doen. Ek is by julle, om julle te seën, en om My seën deur julle oral te bedien! En asseblief, heeltyd, hou aan om te lewe onder die skaduwee en beskerming van daardie seën en genade, en moet nie daaronder uit weg stap nie!

Published in Nuusbrief

 

Luister hoe sê God dit self deur Sy Gees in Sy Woord vir ons daar in 2 Kor. 5: 18-6:2 (en ek haal ʼn slag uit die Engels dit aan):

“All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation; that is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation.

Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God.

For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.

Working together with him, then, we appeal to you not to receive the grace of God in vain.

For he says, “In a favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you.” Behold, now is the favorable time; behold, now is the day of salvation.”

Ja, soos wat elke nasie ambassadeurs aanstel en uitplaas oral op aarde om daardie nasie en sy kultuur en waardes te verteenwoordig in daardie land met al sy kultuurgroepe, so het die nuwe Koning van die aarde, Koning Jesus, Sy mense, Sy koningskinders, bonatuurlik toegerus en uitgeplaas op aarde om die Koninkryk van die hemel, met sy realiteite, kultuur en waardes oral op aarde te verteenwoordig, maar dit ook daar te bedien aan almal wat oop en ontvanklik is daarvoor.

Deur ons kommunikeer God hierdie bevrydende, goeie nuus van die Koninkryk van die hemel wat in Christus Jesus aarde toe gekom het.

Omdat dit so ʼn lewensbelangrike en verantwoordelike roeping en taak is, moet ons miskien net weer mekaar herinner aan die volgende:

ʼn Ambassadeur is ʼn politieke amptenaar wie se lewenstaak en roeping dit is om sy of haar tuis-regering daar in die vreemde voor konings en ander nasies, te gaan verteenwoordig.

Daarom maak jou persoonlike mening of opinie, of persoonlike belange of regte nie saak nie en is dit nooit op die tafel daar waar jy ambassadeur is nie.
Soos God deur Sy Gees in 2 Kor. 5:20 sê, jy is Christus (en dus Sy Koninkryk) se ambassadeur!

As jy praat of iets sê, is dit jou verantwoordelikheid om jou hart en gees so naby Sy mond te hê dat dit letterlik ʼn geval is as jy jou mond oopmaak en praat, asof Hyself daar is (en Hy is daar!), sodat Hy deur jou kan praat!

Laat ek ʼn paar van die verantwoordelikhede en kwaliteite van ʼn ambassadeur van die Koninkryk van die hemel hier probeer opnoem:

Jy is aangestel deur die Koning, en nie verkies tot jou posisie nie.

Jy verteenwoordig hier die Koninkryk, al sy realiteite, waardes, kultuur, boodskap, belange.

Jy het toegang tot al die rykdom en bronne van die Koninkryk waar jy in die Naam van die Koning optree.

Daarom hoef jy nie bekommerd te wees oor dinge wat jy daar in die vreemde mag nodig kry nie, want solank jou fokus primêr daar sal wees om ambassadeur van die Koninkryk daar te wees en om in die Naam van die Koning 24/7 daar op te tree, maak die Koning dit Sy verantwoordelikheid om na jou en jou geliefdes daar om te sien.

Hy sal self sorg vir alles wat julle daar mag nodig kry! En as daar iets is wat jy moet doen in die verband, gaan Hy dit ook vir jou sê!

Published in Nuusbrief
Sunday, 21 March 2021 06:52

“Maak dissipels van al die nasies”

“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Soos ek reeds gesê het, om dissipels te maak van al die nasies, beteken nie net dat ons roeping is “om siele te red nie”.

Nee, dit gaan oor baie meer as net dit.

Mat. 6:33

Dit gaan oor wat Jesus vir ons in Mat 6:33 leer: "Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee."

Dit is om, soos Jesus die 72 geleer het om te doen daar in Lukas 10, om uiteindelik vir mense te sê: Die koninkryk van die hemel het ook hier waar julle op aarde is, ingebreek. Verwag dan om rondom julle en in julle eie lewens oral tekens en bewyse te sien van God se hand wat besig is om te werk. Verwag om iets van die realiteit soos wat dit in die hemel is, ook hier te sien gebeur!

Daardie laaste week

Wat ʼn voorreg is dit nie om juis in hierdie tyd weer vir mense te herinner wat werklik veral daardie laaste week van Jesus se aardse lewe as gewoon mens, van daardie Sondag af (met Sy intog in Jerusalem in, soos Lukas 19:28 vertel), die kruisiging op die Woensdag, 9 April 32 n.C., die drie dae in die graf, en dan Sy opstanding, Sondag, 12 April 32 n.C..

As jy ʼn bietjie weer jou onthou van hierdie gebeure wil opskerp, gaan lees tog weer my hele artikel hieroor op my webblad. (Sien hieronder)

Want as ek en jy die volle impak van wat werklik byvoorbeeld, aan die kruis gebeur het op die 9de April 32 nC, en Sy opstanding die Sondag, gaan ons besef watter goeie nuus ons werklik het vir mense!

Ek skud altyd my kop as ek hoor van hierdie groepie en daardie groepie gelowiges wat nou weer hierdie “waarheid” beklemtoon, of nou weer daardie “storie” het om vir mense te vertel, omdat dit dan sogenaamd so “belangrik vir ons geloof” sou wees!

Krap jy dit ʼn bietjie oop, besef jy hoe hulle maar net weer verdwaal het omdat hulle nie by die eenvoud en kern van die goeie nuus van die Evangelie gebly het nie.

1 Kor. 10:31

Wat belangriker het ons om vir mense te vertel as dat Jesus Christus die nuwe Koning is, en dat dit wat Hy daar gedoen het, alles in en om jou totaal kan verander as jy dit werklik begin glo en begin toepas in elke deel van jou lewe.
Sien, om werklik 'n getuie van die Evangelie te word, behels baie meer as om net EE-3 se metode te volg en om iemand na Jesus te lei. Dit is maar net die begin. Want hierdie nuwe bekeerling moet nou gedissipel word en leer om hierdie Goeie Nuus ook daar in sy/haar leefwêreld te implimenteer, sodat, soos 1 Kor. 10:31 dit so eenvoudig uitspel: "Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God."

Hulle moet leer om in elke deel van hulle lewe, Koning Jesus die Koning te laat wees in hulle lewe en om dinge daar te doen soos wat Hy wil hê dit moet gedoen word, maar ook sodat mense iets van die hemel-realiteit daar kan sien waar word.

Daarom is dit vir my merkwaardig om te kyk hoe Jesus Sy dissipels geleer het om dit te doen.

Ja, Hy het sinagoge toe gegaan en mense daar gaan bedien. Maar dit het Hy ook die res van die week gedoen, oral waar Hy gaan en kom. Vir Hom was dit nie net beperk tot 'n uur of twee per week nie. Nee, dit was 'n 24/7-lewensstyl, presies soos 1 Kor. 10:31 dit verduidelik.

Luk. 10 was ook Jesus se bedieningsmetode

Deel hiervan was dat Hy op die markplein sakemanne en -vroue bedien het soos wat Hy Sy 72 dissipels daar in Lukas 10 geleer het om te doen, naamlik om mense te seën (onthou jy hoeveel keer sien ons Jesus bid en hoor ons Hom praat met die Vader oor die mense rondom Hom!). En ons sien hoe Hy by hulle aan huis kuier en saam met hulle en hulle vriende eet en drink. Maar dan sien ons ook hoe Hy, as Hy nood raaksien, dit bedien deur die krag en gawes van die Gees. En dan hoor ons hoe Hy met hulle praat oor die goeie nuus van God se Koninkryk, die Koninkryk van die hemel, wat ook hier op aarde oral begin gebeur en wat dit impliseer en hoe dit dinge en lewens kan verander.

En ons sien hoe Hy dan diégene wat die boodskap begin glo, verder dissipel en hulle weer leer om Sy voorbeeld te volg en ook "dissipels te maak van al die nasies".

Soos Hy gedoen het, moes hulle leer hoe om effektief in te stap onder die nasies, of dit dorpe of stede was, of groepe mense van die een of ander aard, soos volwassenes of kinders, om daar onder hulle 'n nuwe era wat aangebreek het te gaan demonstreer. Ja, om te wys dat die Koninkryk van die hemel (en hoe dit wat daar 'n realiteit is), ook hier op aarde begin gebeur en wat dit implikasies daarvan is.

Daarom kon Jesus kinders seën en so die hemel en alles wat in Sy Vader se hart was, gaan ooptrek en af-gebid op hierdie kinders en hulle lewens.

Maar daarom kon 'n Johannes die Doper vir soldate wat tot bekering gekom het, sê hoe hulle voortaan, as veranderde mense, daar in hulle daaglikse beroep as 'n soldat anders moet gaan optree en lewe.

So kon Jesus 'n tollenaar, wat voorheen deel was van die hele siek en korrupte regeringstelsel van die Romeinse owerheid, waar korrupsie en selfverryking en manipulasie en onreg aan die orde van die dag was, laat begryp dat die implikasies van die Evangelie van die Koninkryk is dat die manier hoe hy voortaan sy werk moet doen, totaal anders gaan wees as voorheen.

Published in Nuusbrief