Displaying items by tag: Liggaam

 

Kom ons lees net weer die gedeelte waarin Koning Jesus, wat ook die Hoof van die Liggaam, die Ekklesia is, self verduidelik wat die rol van die vyfvoudige bediening is.

Ef. 4:11 tot 16 sê dit baie duidelik:

“En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.

Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.

So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ʼn volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.

Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.

Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ʼn eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”

Om myself te help om te probeer verstaan wat Jesus as die Hoof van die Liggaam, presies bedoel het die rol moet wees van die Vyfvoudige Bediening, sien ek hierdie bedieninge wat soos die bloedsomloopstelsel van die liggaam bedoel is om elke deeltjie van die Liggaam van Jesus te besoek om so elke sel of persoon in die Liggaam van Jesus op die een of ander wyse te besoek en te bedien met wat hulle by Jesus ontvang het om te bedien.

So sien ek die apostels as hierdie visiedraers en pioniers deur wie Jesus deur die werking van Sy Gees oral nuwe werk begin en vestig sodat kan gebeur wat Jesus as die Hoof daar wil hê moet gebeur.

So sien ek ook die profete oral rondbeweeg om letterlik as God se mond en spreekbuise te sê en te proklameer wat in Koning Jesus se hart is, vir strukture, gemeenskappe, familie gelowiges en vir individue. Ek sien ook hoe hierdie profete gereeld profeteskole het om ander gelowiges toe te rus in die profetiese bediening, waarin, volgens 1 Kor. 14, Jesus as die Hoof elke gelowige tog wil gebruik.

Dan sien ek ook die herders en leraars wat besig is om oral in die Liggaam vrylik tussen die verskillende geloofsfamilies beweeg en gelowiges herdelik ondersteun en bedien, terwyl die leraars weer die waarhede en leer van die Evangelie en die Skrif op ʼn merkwaardig verstaanbare wyse bedien aan gelowiges. Ek sien ook groepe en selfs skole waar hulle besig is om ander gesalfdes (vir die vyfvoudige bediening) toe te rus om die Liggaam as geheel herderlik en met die waarheid van die Woord te bedien.

Dan sien ek ook die finale groep van die evangeliste wat veral op twee wyses besig is: Van hulle is besig om baie gefokus ongelowiges te bedien met die Evangelie en die bevryding wat deel is van ons verlossing in Jesus Christus.
Maar ek sien ook ʼn ander groep van hulle wat weer in die Liggaam besig is om gelowiges toe te rus om baie effektief uit te reik na ongelowiges rondom hulle, en om hulle dan effektief te bedien met die kernboodskap van die Evangelie.
Dit kan ook wees dat van hierdie persone in die vyfvoudige bediening, as apostels, herders, leraars, profete en evangeliste, ook êrens in die Liggaam, permanent vir ʼn tyd gevestig is om daar in daardie omgewing die Liggaam van Jesus te bedien.

Maar kan jy nou die dilemma besef as die vyfvoudige bediening nie oral by al die gelowiges in die Liggaam uitkom om hulle te bedien soos Jesus as die Hoof dit bedoel het nie!

Kan jy dink hoe gebrekkig, onvolwasse, honger en dors daardie gelowiges daarna sal uitsien!

As ek baie keer rondom my kyk in die Liggaam van Jesus en die geestelike verval, gebrekkige groei en kinderagtigheid onder gelowiges sien wat al baie jare vir Jesus as Verlosser ken, dan glo ek dat baie hiervan verhoed kon wees as die vyfvoudige bediening hulle rol en bediening in die Liggaam normaal kon vervul.

Published in Nuusbrief