Displaying items by tag: vestings

Sunday, 04 July 2021 14:35

Nog ʼn keer oor “vestings”

 

Ek wil nog ʼn keer gesels oor hierdie “vestings” waarvan ons lees in 2 Kor. 10:3-5.

Maar hierdie keer wil ek gesels oor die “vestings” van die vyand in wat ons glo as kinders van God en in die “kerk” of ekklesia van Jesus.

Ja, die vyand kan letterlik vestings in wat ons glo oor jare bou, as ons nie gereeld met net die Woord van God op ons skoot, en met ʼn geestelike openheid en sensitiwiteit vir die stem van God se Gees, dit wat ons glo, bedink en van nuutsaf deeglik ondersoek nie.

Ja, dit is ook wat ek deur hierdie bediening van “nuwe wyn” en ondersoek van “die wynsakke” in hierdie Woordbediening week na week saam met jou wil doen.

Ek wil jou help om in die lig van die Woord weer opnuut te ontdek wat werklik die waarheid is en wat niks anders is as ʼn “vesting van ʼn klomp leuens” wat die vyand oor jare in dit wat ons glo, gebou het.

Dink byvoorbeeld, oor wat in die sogenaamde “Christ in me, international”-bediening en groepe geleer word oor wie Jesus sou wees. (Ek het ʼn hele paar weke hieroor geskryf, sal baie van julle onthou.) Ja, hoe hulle, met vers en kapitel, vir mense probeer oortuig dat Jesus die Christus, nie werklik God was wat mens geword het nie, maar net ʼn mens was, wat God gekies het en bonatuurlik toegerus het (gesalf het), om bonatuurlike dinge te doen en te sê. Ja, om dieselfde redes glo hulle ook nie dat die Heilige Gees werklik God is nie. Nee, hulle glo dat die Gees net die Krag van God is wat opereer.

Maar kom ek kom ʼn bietjie nader aan ons.

Die meeste van ons het groot geword in die NG Kerk of een van die ander 4 gereformeerde kerke.

In hierdie 5 gereformeerde kerke word daar vir mekaar die volgende gesê: Daar waar ons sien hoe ʼn baba of suigeling besprinkel word met water, (wat die “verbondsdoop” in hierdie kerke genoem word), sien ons voor ons oê hoe dit wat die Bybel “wedergeboorte” noem, gebeur!

Ons sien letterlik voor ons oê hoe daardie baba wat besprenkel word, net daar deel word van die ware Bybelse ekklesia, en dus voor ons oê “gered word”!

Daarom word daar geglo in die teologie van hierdie kerke, dat hierdie “gedooptes”, nie weer met ʼn EE3, of ander bekeringsboodskap bedien hoef te word en tot bekering hoef te kom nie. Nee, ons hoe hulle maar net die waarhede van die Woord meer volledig te leer (deur 12 jaar van kategese), sodat hulle in hulle “belydenisjaar”, rondom 16 jaar oud, belydenis van geloof kan aflê omdat hulle nou werklik verstaan wat die Bybel werklik oor hulle sê.

(En moet asb., nie vir my sê dit is nie wat in die NG Kerk en die ander 4 gereformeerde kerke geglo word nie! Ek sal mos weet, want ek was self ʼn NG-dominee vir 14 jaar!)

Gaan lees maar net weer ʼn keer die Formulier wat tydens die besprenkeling van babas gelees word, en dan sal jy presies verstaan wat hierbo staan! En dan sal jy verstaan waarom, by die sogenaamde “Belydenis van geloof”, daardie jongmense, as deel van die sermonie, hulle hande deur die water van die doopbad “vee” as hulle voor gaan staan om “belydenis van geloof” af te lê.

Miskien glo jy nog steeds dit wat in die gereformeerde kerke hieroor geleer word, en glo jy glad nie dat dit in werklikheid ʼn “vesting van die vyand” is nie.

Daarom gaan ek vir jou volgende keer presies wys hoe die vyand gereformeerde gelowiges van die 21ste eeu nog steeds met hierdie leuens belieg en bedrieg.

Published in Nuusbrief
Tagged under

Ek het agtergekom dat dit waarvan Rom. 12:2 en 2 Kor. 10:3-5 praat, daardie geestelike “huis-skoon-maak”, nie iets is wat jy sommer as ʼn “Lone Ranger” op jou eentjie kan doen nie. Op jou eie, sê die Neuro-prosessering vir ons, kan dit tot 60 jaar neem. Nee, ons het ʼn mede-gelowige of twee nodig, ten minste, in wie se teenwoordigheid ons veilig, geliefd en geborge voel, om oop te maak en eerlik te wees, in die teenwoordigheid van God se Gees en met God se Woord op ons skoot, om hier iets van waarde te laat gebeur.

"Vestings"

Dit is dan wat ons hierdie “vestings” van die vyand, wat maar niks anders is nie as leuens en onwaarhede waarvan die vyand ons oor die jare oortuig het, kan begin hanteer. Dit is daar, in die veiligheid van hierdie saam-wees met iemand wat ek vertrou, wat ons kans kry om hierdie “vestings” van naderby te bekyk en dit dan te begin hanteer.

Dit is dan wat ons ontdek dat hierdie vestings iets is wat soms in ʼn breukdeel van ʼn sekonde tydens ʼn traumatiese gebeure, of wanneer iemand iets vir jou gesê wat ʼn leuen was, of iets onregverdig, of skadelik aan jou gedoen het (sonder dat hulle meestal besef het wat die implikasies of gevolge daarvan sou wees in jou lewe), na wie jy opgekyk en hoog geag het in jou lewe as kind.

So het die vyand ʼn oop deur gekry in jou gedagtes of gevoelens, en stadig maar seker jou begin oortuig het van iets, tot jy dit later eenvoudig geglo en aanvaar het as die waarheid. Ja, dat jy “vet” is, of “onnosel”, of “net nie goed genoeg is nie”!

Ja, so begin ʼn mens dan ook “glo” dat iemand jou net nie lief het nie, of nie genoeg vir jou omgee nie.

So word dit hierdie “vesting” of ondeurdringbare gedagte-huis “gebou”, daar waar jy dink, voel, glo (ja, ook dit wat jy glo), besluite neem oor hoe jy moet optreë of oor wat jy moet sê.

En so, stelselmatig, begin die vyand jou, sonder dat jy dit eers besef, jou beheer, manipuleer en beïnvloed!

Daarom glo jy wat jy glo, en skryf en sê jy wat jy sê op Facebook, of Whatsapp, of in geselskap met ander!

So begin die vyand jou beheer en manipuleer met vrees, bitterheid, en selfs haat!

Ja, so steel hy by jou, elke dag!

So steel hy by jou en jou kinders, al is julle kinders van die lewende God!

So veroorsaak hy dat jy begin kompromie sluit en die knie buig voor ongeloof, apatie, vrees, lus, verslawing, en depressiewe gedagtes!

Daarom wil ek vir jou vandag uitdaag om te sê: Nee, genoeg is genoeg! Hier stop dit!

'n Gebed op met hierdie "vestings" werk te maak

Bid dan: Kom Gees van God, kom en vernuwe my gedagtes! Kom, openbaar waar is daar in my vestings van die vyand, wat die vyand ʼn houvas in my lewe gegee het! Openbaar aan my waar U nie werklik die enigste Koning en Here in my lewe is nie!

God se hart vir jou as Sy kind is dat jy lewe sal ken, en dit in oorvloed, in elke deeltjie van jou lewe!

God se hart is dat jy Hom sal toelaat om jou gedagtes (brein, in al drie dele) sal vernuwe en verander, sodat jy tot jou volle potensiaal kan ontwikkel en ʼn verskil kan maak in hierdie wêreld.

Ja, sodat Hy jou ten volle kan oortuig van wat waarheid en wat leuens is. Oor dit wat jy oor jouself, oor God, oor ander mense, en oor die kerk of ekklesia glo en dink!

Published in Nuusbrief
Tagged under

As Paulus daar in Efesiërs 6 onder die inspirasie van God se Gees skryf dat ons worstelstryd hier op aarde nie ʼn stryd is teen vlees en bloed nie, maar eerder ʼn stryd is teen magte en owerhede in die lug, wat bedoel hy presies daarmee?

Efesiërs 6:12 maak eintlik ʼn baie merkwaardige stelling in die verband. Paulus openbaar hier aan ons dat geen geveg van belang in ʼn gelowige volgeling van Jesus se lewe ooit ʼn geveg of oorlog teen mense, of politieke instansies, of selfs bloot omstandighede is nie.

Nee, die gevegte wat werklik saak maak in ons lewens, is altyd ʼn intense, persoonlike, geestelike stoeigeveg teen demoniese magte van Satan self!
Hoe weet jy wanneer jy so aangeval word?

Uit my eie lewe en ervaring het ek agtergekom dat ek in daardie tyd onmiddellik aanvoel dat ek nie myself is nie en dat hierdie nie sommer die gewone worsteling in my lewe is nie. Hier is iets anders aan die gang.

Het jy al ooit dit ervaar? Ek glo jy het. Dit is daardie tye wat jy voel asof iets anders hier in jou en jou gedagtes met jou besig is. Ja, asof iets probeer om beheer oor te neem oor wat jy dink en voel en doen.

Sien, die gevegsfront waar hierdie geveg aan die gang is, is dit wat ons gewoonlik “jou siel” noem.

Ons as mens is mos gees, met ʼn siel, wat woon in hierdie fisies-chemiese liggaam. Hierdie geveg waarvan ons hier praat, vind daar plaas waar jou gedagtes, gevoelens en keuses gebore word. Daar waar jou verstand in jou brein besig is.

In die neuro-linguistiek praat ons hiervan as ons brein, wat uit drie dele bestaan. Net twintig persent van jou brein praat en verstaan Afrikaans of Engels of een van die bestaande tale in die wêreld. Die ander twee dele van jou brein, wat tagtig persent van jou brein is, kan glad nie een van die bestaande tale in die wêreld praat of verstaan nie. Tog is dit waar meer as tagtig persent van alle breinprosesse (met ander woorde, dit wat jy dink, voel, en kies om te sê of doen) juis plaasvind.

Dit is hieroor waaroor Paulus daar in Romeine 12:2 praat as hy sê dat ons God moet toelaat om “ons gedagtes” te vernuwe (die Griekse woord verwys na daardie tagtig persent, plus die ander twintig persent).

Ook daar in 2 Kor. 10:3 tot 5 word hierna verwys as daar die volgende staan: “Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie.

Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.

Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is.” (Die NAV)

Luister hoe vertaal THE VOICE hierdie gedeelte:

“For though we walk in the world, we do not fight according to this world’s rules of warfare. The weapons of the war we’re fighting are not of this world but are powered by God and effective at tearing down the strongholds erected against His truth.

We are demolishing arguments and ideas, every high-and-mighty philosophy that pits itself against the knowledge of the one true God. We are taking prisoners of every thought, every emotion, and subduing them into obedience to the Anointed One.

As soon as you choose obedience, we stand ready to punish every act of disobedience.” (The Voice-vertaling)

Paulus sê dus vir ons dat een van ons belangrikste wapens in hierdie geveg teen die onsigbare magte ons vermoë is om hierdie gedagtes, gevoelens en wilsprosesse letterlik een vir een aan die bors te gryp as hulle by ons opkom en om dit dan noukeurig te ondersoek en te ondervra om agter te kom: Vanwaar kom jy? Is jy van God, in lyn met die Woord, of kom jy uit die hel en een van die vyand se leuens wat hy oor baie jare aan jou bedien het?

Volgende keer gesels ons verder hieroor.

Kom ek sluit vandag af met ʼn persoonlike uitdaging aan jou.

Wees vandag en môre baie bedag oor wat jy dink, sê en watter emosies by jou opkom.

Is dit positief en bedien dit lewe, of is dit negatief en giftig?

Het dit nie tyd geword dat jy jou sosiale media moet afskakel en baie kieskeurig moet wees oor na wat jy kyk of luister, of wie jy toelaat in jou lewe nie?

Vra God om deur Sy Gees jou te detoks van wat nie werklik lewe en oorvloed aan jou bedien nie.

Published in Nuusbrief
Tagged under