Super User

Super User

Hier is ʼn paar van die groepe waar ek en my vriende by bedien:

Die Bron; Familia Christi, Brackenfell; Rawsonville; en nog vele meer.

Monday, 13 April 2020 13:25

Boek 1

sfdglk jdsfkg jd/lgk jsd/lfgj d/lfg jds/lkg/j d/lkg/j d/gjk/ 

Gedurende hierdie “Lockdown” sê mense dat die “kerk” toe is! Maar dit is natuurlik nie waar nie. Nie volgens wat God in die Bybel oor die “Kerk” of “Ekklesia” (soos die Griekse woord dit noem) sê nie.

Ja, die geboue waar God se mense gewoonlik op ʼn Sondag byeengekom het, is wel “toe”.

Maar kom ons gaan lees self in die Bybel hoe God se prentjie van die “Kerk” lyk.

Waar jy alleen of saam met ʼn paar ander mense (op die een of ander manier, soos via WhatsApp) sit, vat die Bybel en lees (hardop) wat in die volgende verse staan om te kyk of ek reg is as ek sê ...

 • 1 Kor. 6:19 teken my en jou liggaam as die “tempel” van die Heilige Gees
  • Mat. 18:20 teken vir ons “die Kerk” of “ekklesia” as waar groepe van twee of 3 gelowiges op die een of ander manier saam bymekaar is
  • Rom. 16:5 (en Hand. 2:46; 5:42; 8:3; 10:2: 12:12; 16:32,40; 18:7; 20:20: 1 Kor. 16:19; Kol. 4:15; Fil. 1:2) teken die “Kerk” of “ekklesia” waar hulle in gewone huise of woon- en selfs werkplekke bymekaar gekom het
  • Rom. 16:1 en 1 Kor. 1:2 teken vir ons waar die Here groepe gelowiges wat saam met ander gelowiges in ʼn dorp of stad bymekaar kom as “Kerk” of “ekklesia”
  • Openbaring 1:4 praat van “Kerk” of “ekklesia” waar dit praat van ʼn groep gelowiges wat in ʼn bepaalde area woon (soos ʼn provinsie of staat)
  • In Hebreërs 12:22,23 praat Hy van “julle” wat ook deel is van die “Kerk” of “ekklesia” van gelowiges oor die hele wêreld, oor alle tye.

Gesels ʼn bietjie met mekaar oor hoe dit verskil van die manier hoe ons gewoonlik van die “kerk” praat.

As jy werklik die Here vandag met jou hoor praat het, besluit vandag om anders oor “kerk” te praat.

(Begin jou sin met... “Ek het vandag ontdek die Here sê ... en daarom kies ek (weer) om van vandag af ...”)

Maak jou oë toe en antwoord Hom in gebed op wat Hy vir jou spesifiek gesê het in hierdie verse.

LUISTER

Ek weet nie hoe jy oor die Bybel dink nie.

Vir my persoonlik is die Bybel “geïnspireerde Woord van God”, soos wat God self deur Sy Gees Paulus geïnspireer het om te skryf in 2 Tim. 3:14 tot 17.

Wat maar net in gewone Afrikaans beteken dat die Enigste, Ware, Lewende God as’t ware self by ons kom staan en met ons kom praat wanneer ons die Bybel lees (veral as ons dit hardop lees), en vir ons iets kom sê oor Homself, oor wat in Sy hart aangaan en oor wie Hy werklik is.

Maar Hy kom sê ook vir ons iets oor onsself as mens en oor die lewe en ons eie lewe in die besonder.

Kyk en blaai ʼn mens deur die Bybel, dan ontdek jy daarin twee hoofdele, ʼn Ou Testament en ʼn Nuwe Testament, met altesaam 66 heeltemal verskillende boeke daarin, waarvan sommige dele ...

 • Historiese boeke is – wat oor dinge handel wat êrens in die verlede, hoofsaaklik in Israel of een van die lande in daardie omgewing plaasgevind het
  • Wettiese boeke is – wat vir ons vertel van wat God vir Sy mense destyds gesê het oor hoe hulle moet lewe, en Hom moet dien
  • Profetiese boeke is - waar God deur verskillende profete gepraat het
  • Poëtiese boeke en wysheid-literatuur – waarvan die Psalms, Spreuke en Hooglied seker die bekendste is
  • Die Evangelie-vertellings oor die lewe, woorde en wonders van Jesus – in die vier Evangelies
  • Die gebeure in die Vroeg-Christelike gemeentes – in die boek, Handelinge
  • Die verskillende briewe in die Nuwe Testament – wat die Heilige Gees ʼn Paulus, Petrus, Johannes, en andere geïnspireer het om te skryf
  • En dan die boek, Openbaring – wat ʼn Testament-profetiese boek in die Nuwe Testament is, waarin God gelowiges wat baie swaar gekry het wou bemoedig met dit waarmee Hy besig is.

Het jy geweet dat God meer as 40 verskillende skrywers gebruik het oor meer as ʼn 1000 jaar, wat op twee kontinente gewoon het, om neer te skryf wat hulle beleef het die Heilige Gees wil hê hulle moet neerskryf, sodat mense wat dit lees of hoor, sal beleef God self praat met hulle deur dit wat hulle lees of hoor?

Maar uiteindelik sou daar hierdie duidelike goue draad loop dwarsdeur die Bybel, want op die een of ander manier, vertel alles wat daarin staan, ons iets oor Jesus.

Maar genoeg gepraat!

2 Tim. 3:14-17

Wil jy nie jou Bybel oopmaak by 2 Timoteus, hoofstuk 3, en dan lees jy of iemand anders daar by jou (of wat saam met jou dalk op ʼn WhatsApp-video-oproep is, hardop vir julle wat daar in verse 14 tot 17 staan nie?

(As iemand dalk ʼn ander vertaling van die Bybel byderhand het, lees verse 14 tot 17 ook hardop daaruit vir almal).

Terwyl julle luister na wat daar staan, probeer om vir mekaar in julle eie woorde te sê wat julle hoor die Here vir julle alles sê in hierdie paar verse.

Help mekaar om alles wat in hierdie verse staan in julle eie woorde oor te sê.

Sê dan vir mekaar die volgende:

 • Wat het vandag vir jou die meeste beteken in hierdie verse, en waarom?
  • Wat sê hierdie gedeelte vir jou oor God?
  • En wat sê dit vir jou oor ons as mens?

Ten slotte, as God self vandag werklik met jou deur hierdie verse gepraat het, hoe sou Hy wil hê jy moet dit toepas in jou lewe van elke dag?

(Begin jou antwoord op die vraag met “Ek wil ...”)

Maak julle oë toe en antwoord Hom op wat Hy vir jou spesifiek gesê het in hierdie verse.

LUISTER

As deel van #LUISTER, wil ek graag jou help om daar waar jy alleen met die Here met die Woord op jou skoot sit, maar veral ook daar waar jy saam met ander daar in jou huis – of as jy stoksielalleen woon, saam met ʼn paar mense via SKYPE of FACETIME of WHATSUP-video vir ʼn halfuur “bymekaar kom”.

Natuurlik kan die Here met ons praat waar dit net ons en Hy is.

Maar ek glo dat deel van die nuwe prentjie van Ekklesia of Kerk-wees is om te ontdek dat die Here nie net met jou kan praat deur ʼn pastoor of ʼn dominee of een of ander “gesalfde” of “geleerde” leier daar in ʼn groot byeenkoms of erediens nie.

Nee, daar waar ek en jy, saam met twee of drie ander “gewone” mense byeen is (op die een of ander manier), waar ons net met die Bybel oop voor ons werklik luister of ons nie God hoor praat met ons nie, gebeur ʼn wonderwerk!

Ja, daar waar “twee of drie saam is” ONTDEK ONS HOE DIE HERE MET ONS PRAAT DEUR DIE BYBEL!

Môre gesels ek met jou oor die praktiese hoe hiervan.

Joh. 10

Vandag wil ek hê jy moet luister na dit wat Jesus self daar in Johannes 10, vers 2 tot 5,10,11,27,28 vir ons sê.

Tel jou Bybel of, of kliek op die YOUVERSION-app/toep op jou slimfoon, en lees hierdie verse in jou gunsteling vertaling.

Vir môre

Besluit of jy die volgende gedeelte ook vandag gaan doen, en of jy eerder môre saam met iemand daarna wil luister.

Indien jy dit eers môre gaan doen, wil jy nie sommer nadat julle geluister het daarna, ʼn bietjie gesels oor ervaringe wat julle al gehad het waar julle werklik “gehoor” of beleef het dat die Here met jou gepraat het nie.

Hier is die skakel na ʼn YOUTUBE-video wat ek vir jou gemaak het oor hoe hoor ek die Here se stem. (Dit is maar net sowat 15 minute lank – en julle het mos tyd!)

Spesiale video - Hoe hoor ek die Here se stem

Mag die Here jou seën.

Ons gesels DV weer Maandag met mekaar.

Liefde in Jesus

 

Ps 46:11,12

"Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.

Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ‘n beskutting. Sela"

Vriende, ja, ek weet dit is onverwags om op 'n Vrydag van my te hoor, maar nou ja, dit is nie 'n gewone Vrydag dié nie!

Oor die hele wêreld, is die meeste van ons beperk en gedwing om by ons eie huis/woonstel/plaas te wees.

Hier is Suid-Afrika is ons sedert 24h00 vannag, vir 21 dae, tot die 16de April, in 'n "TOTAL LOCK-DOWN!"

Alles in 'n poging om die verspreiding van die Corona-virus te beperk!

Daarom het ek beleef: Ongewone omstandighede vra ongewone optrede!

En hierdie is my manier om die beste te maak van hierdie tyd.

Ek wil vra om vir 21 dae elke dag 'n paar minute by mekaar te gaan sit en net weer 'n paar belangrike dinge te oordink wat ek glo krities-belangrik is vir hierdie seisoen waarin ons is.

Om af te skop hiermee, het ek vir jou 'n kort video gemaak wat ek op YOUTUBE gelaai het.

Dit is maar 7 minute lank.

Hier is die skakel daarheen:

Video - Dag 1 - Dr Christo Nel - Wees stil en weet...

Geniet dit.

Ek gesels met jou môre DV verder.

Voor sy bekering is die mens “dood”.

Ek is so bang dat ons nie mooi luister na wat die Bybel sê oor iemand wat nog nie tot bekering gekom het en nog nie Jesus Christus as Verlosser en Here in geloof aanvaar het nie.

Sien, ons het almal op die een of ander wyse die leuens van die humanisme en sosialisme van ons tyd aanvaar en begin glo. Ons het begin glo dat die mens inherent goed is! En ons het begin glo dat die God van die Bybel mense so lief het soos wat hulle is dat Hy hulle aanvaar soos wat hulle is.

Ons sien God as hierdie God van liefde, wat Hy natuurlik is, maar ons vergeet dat Hy ook ʼn heilige God is, wat sonde soos gif haat!

Ja, Hy haat sonde soveel dat Hy Sy Seun verneder het om ʼn mens te word en om as die Sondaar van sondaars vir die sonde van hierdie mensdom te sterf en gestraf te word omdat Sy heiligheid dit vereis!

Sodat Hy hierdie mensdom genadig kon wees.

Maar elkeen wat nie Jesus Christus se soendood aan die kruis vir hulle sonde aanvaar nie, sal self die volle gloed van God se toorn oor sonde gaan ervaar vir ewig!

Weet jy hoe beskryf hierdie God ons voor ons Bybelse bekering of wedergeboorte?

Efesiërs 2

Luister maar net na Efesiërs 2:

“Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is.

So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word.

Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.

Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!

Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het.

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God.

Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.

Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

Daarom, en dit is my gevolgtrekking hieruit, moet ons besef dat elke keer as ons teenoor ʼn ongelowige getuig oor Jesus en God vertrou vir ʼn bekering en wedergeboorte, vertrou ons God vir iemand wat dood is, om lewendig te word!

Elke keer wat God ons stuur om die evangelie te gaan verkondig aan onbekeerdes, stuur Hy ons ʼn begraafplaas in en vra Hy ons om Hom te vertrou om ten minste een dooie op te wek!

Monday, 30 March 2020 15:21

Kan jy ‘n dooie laat lewendig word?!

Voor sy bekering is die mens “dood”

Wie gaan jy saam neem as God jou na ʼn begraafplaas stuur om ten minste een van daardie dooies te laat opstaan uit die dood?

Gaan jy iemand saam neem wat die Evangelie goed en mooi vir ander mense kan oorvertel?

Of gaan jy iemand saam neem wat ʼn goeie spreker of prediker is?

En wat gaan jy daar sê? Wat gaan jou boodskap daar wees?

Besef jy nou wat gebeur as iemand werklik tot bekering en tot wedergeboorte kom?

En waarom God deur die Gees in die Bybel vir ons sê dat dit net God se Gees is wat so iemand kan lewendig maak, as’t ware weer gebore laat word, maar hierdie keer as ʼn nuwe mens, lewend gemaak deur God se Gees.

Ef. 2

Dit is wat Efesiërs 2 sê.

“Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.

Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!

Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het.

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God.

Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.

Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

Eseg. 37 gebeur voor ons oë

God het deur Sy Gees dit wat daar in Eseg. 37 beskryf word, laat gebeur.

Voor ons oë het dooies, lyke, weer begin lewe.

God het lewe aan ʼn dooie geskenk. Sy Gees het in daardie dooie nuwe lewe gebring. Sy Gees het self in daardie liggaam ingeklim, lewe daar ingeblaas en ʼn gees wat dood was, lewendig gemaak. Hy het ʼn verstand wat dood was, wat nie verstaan het nie, wat nie meer sensitief was en letterlik doof was vir die Skepper van die mens se stem en hart en bedoeling, weer sag en gevoelig gemaak, in staat om nou te hoor.

ʼn Dooie het opgestaan. ʼn Blinde het weer begin sien. ʼn Dowe het weer begin hoor.

Hy het die beeld van God, die kreatiwiteit van ʼn Skepper-god, herstel in daardie mens.

Hy het ‘n mens wat ‘n gevangene was van die god van hierdie wêreld, wat ‘n slaaf en gebreinspoel was, vry gemaak, verlos, genees.

Dit is hoe die Bybel praat oor elke mens wat werklik Bybels tot bekering gekom het.

As ons dit nie begryp nie, sal ons nooit Rom. 7 en 8 verstaan nie.