Christo Nel

Christo Nel

Sunday, 18 April 2021 10:53

SIEN JY, DIE SKIP IS BESIG OM TE SINK!

 

Uiteindelik!

My nuwe boek is klaar!

En sy titel is presies dit: SIEN JY, DIE SKIP IS BESIG OM TE SINK!

In hierdie boek van 300 bladsye, vertel ek jou van hoe die Here God besig is om vir Sy Familie hier op aarde 'n nuwe prentjie te wys van wat dit werklik beteken om Kerk/Ekklesia van Jesus hier op aarde te wees.

Op 'n besondere manier het die Here my en Hetta opdrag gegee om weer betrokke te raak by dit wat tans in die NG Kerk aan die gebeur is, waar honderde gemeentes oor die land, in Namibië en in Botswana, besig is om uit te stap uit die NG Kerk-verband!

Maar waarheen moet hulle gaan?

Hoe lyk Bybelse Ekklesia? Hoe lyk dit daar op plaaslike vlak, waar God se mense woon en werk?

Omdat dit ook vir jou belangrik is, het ek beleef die Here gee my opdrag om die eerste oplaag van hierdie boek as 'n e-boek GRATIS VIR JOU TE SKENK!

Gaan laai dit asb by die volgende skakel af:

Laai jou gratis boek af

 

Ons is nog steeds met Lukas 10 besig.

Hierdie keer wil ek saam met jou dink oor die eerste paar verse van daardie hoofstuk, waarin Jesus die volgende sê:

“Hy het vir hulle gesê: ‘Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.

'Gaan nou!’”

Wanneer ek en jy Mat. 28:18 tot 20 werklik verstaan, weet ons dat dit nie net ʼn GROOT OPDRAG is aan die minder as een persent “voltydse sendelinge in die offisiële sendingvelde van die wêreld” nie.

Want, in die lig van alles wat ons reeds met mekaar gedeel het, is daar eintlik glad nie so ʼn onderskeiding tussen “gewone gelowiges” en diegene wat sogenaamd “voltydse sendelinge” is nie.

As gelowige volgelinge van Jesus staan ons hier in Lukas 10 saam met die 72 gelowige volgelinge van Jesus en hoor ons Hom ook met ons praat in vers 2 en 3.

Kyk ʼn bietjie rondom jou... daar by die werk... of die universiteit... of op die plaas... of daar in die woonbuurt waar jy woon. Sien jy die “nasies” daarrondom jou raak?

Hoor jy hoe Jesus ook vir jou vra: Sien jy hulle? Sien jy die ryp oes op die land? Sien jy al die mense wat gereed is vir die goeie nuus van die Evangelie oor die Koninkryk van God wat aarde toe gekom het? Breek jou hart ook daaroor, soos Myne, vra Jesus ook vir jou en my?

“Gaan dan!”

Staan dan op en sê soos Jesaja daar in Jes. 6:8 gesê het, toe God kom gevra het: Wie sal ons stuur en wie sal vir ons gaan? Staan dan saam met Jesaja op en sê: Hier is ek, Here? Stuur My!

Of soos Petrus gesê het daar in Johannes 21:15-17 toe die Here Jesus vir hom gevra: “’Simon, seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?’

‘Ja, Here,’ antwoord hy Hom, ‘U weet dat ek U liefhet.’

Hy sê toe vir hom: ‘Laat my lammers wei.’

Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: ‘Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?’

‘Ja, Here,’ antwoord hy Hom, ‘U weet dat ek U liefhet.’

Hy sê toe vir hom: ‘Pas my skape op.’

Jesus vra hom die derde keer: ‘Simon seun van Johannes, het jy My lief?’

Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: ‘Het jy My lief?,’ en hy antwoord Hom: ‘Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.’

Hy sê toe vir hom: ‘Laat my skape wei.’”

So vra Koning Jesus vandag vir my en jou: Het jy my werklik lief? En indien ons “Ja”, sê, dan sê Hy vir ons ook, soos hier in Lukas 10: Gaan dan! Of, soos daar in Matt. 28:19: Gaan dan na al die nasies toe en maak hulle My dissipels, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

As jy vir Hom “Ja” gesê het dat jy Hom werklik liefhet en werklik glo dat Hy die nuwe Koning is, is dit soos daardie “ja” wat jy op jou troudag vir jou huweliksmaat gesê het, dat jy hom/haar vir altyd sal liefhê en vir altyd by hulle sal bly.

Daarom vra ek vandag nog ʼn keer vir jou: Het jy werklik vir Koning Jesus lief? Meer as al die ander hier?

Staan dan op en gaan dan na “jou gemeente” toe waarheen die Here jou beroep het, daar by jou huis, in jou woonbuurt, in jou besigheid, of op jou plaas, of in die skool waar jy skool gee, of waar jy op skool is! Gaan dan na hulle toe en maak hulle Sy dissipels!

Sunday, 04 April 2021 10:30

Maak dissipels van die nasies

 

Matteus 28:18-20 (Direkte Vertaling)

Jesus het nadergekom en met hulle gepraat en gesê: "Aan My is alle mag in die hemel en op die aarde gegee.

Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees,

En leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek julle beveel het. Onthou, Ek is die hele tyd saam met julle tot die einde van die wêreld."

Kan ek jou herinner dat Jesus as die Opgestane Koning hier praat.

Hy is besig om vir ons te vertel wat dit prakties beteken om die Koninkryk van God “bo alles te soek”.

As ons dit verstaan, kom om kyk nou wat staan in hierdie bekende verse in Mat. 28.

Een van die wonderlike dinge wat my kennis van Grieks in hierdie vers vir my beteken het, is dat ek verstaan het dat ons hierdie “gaan” in hierdie vers totaal verkeerd verstaan het al die jare.

Hierdie “gaan” is nie daardie “gaan” van iemand wat as ʼn sendeling uitgestuur word na die een of ander vreemde nasie toe nie.

Nee, hierdie Griekse woord wat met “gaan” vertaal word, beteken eintlik “terwyl julle van plek tot plek, in julle daaglikse handel en wandel, by die huis en by die werk, besig is”...

Dit is daar waar ons mense moet “dissipel”.

Dit is daar wat ons, soos Jesus Sy dissipels geleer het, byvoorbeeld die metode van Lukas 10 moet gebruik om te wag vir daardie geleentheid om die “evangelie van die Koninkryk” oor Jesus aan hulle moet bedien.

As hulle Hom dan as Koning en Verlosser aanvaar, moet ons hulle weer leer en oefen om op hulle beurt dissipel-makende dissipels van Jesus te wees.

Dit is wat ons onder “die nasies” moet gaan doen.

Daardie “nasies” moet ons verstaan in die betekenis soos Markus 16:15 dit uitspel: “Gaan na die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die hele skepping.”

Ons doelwit is dus om elke mens wat êrens op hierdie aarde van ons woon, se lewe te verander. Maar ook om elke gedeelte of area in mense se lewens te verander, stukkie vir stukkie, tree vir tree, soos die Here ons geleer het en soos Hy dit bedoel het om te wees.

“Hulle moet leer om God in alles te gehoorsaam”.

Hulle moet leer om, soos 1 Kor. 10:31 dit stel: “Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.”

Verlede keer het ek net weer jou aandag daarop gevestig dat ons opdrag volgens Mat. 28:19 is om “die nasies” te dissipel. Kom ek gesels ʼn bietjie verder hieroor.

Liefde vir die nasies

Norberto Carlini is een van die mees geliefde en suksesvolle geestelike leiers in Argentinia. Hy skryf die volgende: Ons kort 'n nuwe paradigma om werklik suksesvol te doen wat Jesus ons beveel het om te doen, naamlik om "nasies te dissipel".

Vir die meeste van ons sal dit radikale verandering beteken. Dit sal ten minste beteken dat ons iets verstaan en beleef van hoe lief Jesus die wêreld en sy nasies lief het.

Kou 'n bietjie hieraan.

Toe ek bewus geword het van die omvang en diepte van die Here se liefde vir hierdie wêreld en sy nasies en dit begin vergelyk met hoe min ek werklik omgee vir die mense van my eie nasie, om nie eers te praat van my liefde vir al die ander nasies en groepe in my eie land nie, het ek in desperaatheid begin roep na God vir 'n nuwe hart.

Dit het die manier hoe ek na mense en groepe begin kyk het, radikaal verander.

Ek het begin verstaan dat die bloed van Jesus nie net betaal het vir die sondes van sondaars nie, maar ook gevloei het sodat nasies en volkere vrygemaak en verlos kan word.

Dit begin by 'n hart-keuse en daarvoor kort jy en ek 'n nuwe hart. Ons het nodig dat die Hartsjirurg van sjirurge, vir ons 'n nuwe hart oorplant. Sy hart. Jesus se hart.

Daarom wil ek jou juis in hierdie week – waarin ons die Week herdenk wat werklik die geskiedenis van die wêreld verander het – uitnooi om elke dag tyd te maak om aan die voet van die Kruis te gaan kniel.

Raak sommer net weer daar stil en laat toe dat God self met jou deur Sy Gees praat.

Gee sommer net weer daar oor aan God die Gees wat in jou as kind van God woon.

Laat Hom toe om jou iets te laat beleef van die allesoorweldigende en onvoorwaardelike liefde van Jesus, ook vir nasies en alle volke.

Gal. 5:16-25

Ons praat natuurlik nou van dit wat daar in Galasiërs 5, en spesifiek Gal. 5:16 staan. Naamlik om so vervul te wees van die Gees, dat Hy totale beheer het, sodat Sy vrug kan sigbaar word in my lewe. (Gal 5:22,23)

Hierdie liefde vir die volkere en die nasies begin daar.

Net soos in die huwelik, begin dit wanneer jy vrywillig ja sê.

Dit is soos daardie dag wat jy en jou geliefde vir mekaar ja sê en kies om mekaar vir altyd lief te hê in die huwelik.

Kyk, ek en jy wat nou al jare getroud is, kan vandag erken dat ons destyds toe ons ja gesê het, nie eers twee persent van wat dit beteken om mekaar werklik lief te hê, verstaan het nie.

Tog het ons liefhê van mekaar, daardie dag begin toe ons gekies het om ja te sê hiervoor.

Jy is klaar voltyds in diens van Koning Jesus. Vra vir Hom ook vir jou Sy hart vir die nasies te gee.

Sunday, 21 March 2021 06:52

“Maak dissipels van al die nasies”

“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Soos ek reeds gesê het, om dissipels te maak van al die nasies, beteken nie net dat ons roeping is “om siele te red nie”.

Nee, dit gaan oor baie meer as net dit.

Mat. 6:33

Dit gaan oor wat Jesus vir ons in Mat 6:33 leer: "Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee."

Dit is om, soos Jesus die 72 geleer het om te doen daar in Lukas 10, om uiteindelik vir mense te sê: Die koninkryk van die hemel het ook hier waar julle op aarde is, ingebreek. Verwag dan om rondom julle en in julle eie lewens oral tekens en bewyse te sien van God se hand wat besig is om te werk. Verwag om iets van die realiteit soos wat dit in die hemel is, ook hier te sien gebeur!

Daardie laaste week

Wat ʼn voorreg is dit nie om juis in hierdie tyd weer vir mense te herinner wat werklik veral daardie laaste week van Jesus se aardse lewe as gewoon mens, van daardie Sondag af (met Sy intog in Jerusalem in, soos Lukas 19:28 vertel), die kruisiging op die Woensdag, 9 April 32 n.C., die drie dae in die graf, en dan Sy opstanding, Sondag, 12 April 32 n.C..

As jy ʼn bietjie weer jou onthou van hierdie gebeure wil opskerp, gaan lees tog weer my hele artikel hieroor op my webblad. (Sien hieronder)

Want as ek en jy die volle impak van wat werklik byvoorbeeld, aan die kruis gebeur het op die 9de April 32 nC, en Sy opstanding die Sondag, gaan ons besef watter goeie nuus ons werklik het vir mense!

Ek skud altyd my kop as ek hoor van hierdie groepie en daardie groepie gelowiges wat nou weer hierdie “waarheid” beklemtoon, of nou weer daardie “storie” het om vir mense te vertel, omdat dit dan sogenaamd so “belangrik vir ons geloof” sou wees!

Krap jy dit ʼn bietjie oop, besef jy hoe hulle maar net weer verdwaal het omdat hulle nie by die eenvoud en kern van die goeie nuus van die Evangelie gebly het nie.

1 Kor. 10:31

Wat belangriker het ons om vir mense te vertel as dat Jesus Christus die nuwe Koning is, en dat dit wat Hy daar gedoen het, alles in en om jou totaal kan verander as jy dit werklik begin glo en begin toepas in elke deel van jou lewe.
Sien, om werklik 'n getuie van die Evangelie te word, behels baie meer as om net EE-3 se metode te volg en om iemand na Jesus te lei. Dit is maar net die begin. Want hierdie nuwe bekeerling moet nou gedissipel word en leer om hierdie Goeie Nuus ook daar in sy/haar leefwêreld te implimenteer, sodat, soos 1 Kor. 10:31 dit so eenvoudig uitspel: "Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God."

Hulle moet leer om in elke deel van hulle lewe, Koning Jesus die Koning te laat wees in hulle lewe en om dinge daar te doen soos wat Hy wil hê dit moet gedoen word, maar ook sodat mense iets van die hemel-realiteit daar kan sien waar word.

Daarom is dit vir my merkwaardig om te kyk hoe Jesus Sy dissipels geleer het om dit te doen.

Ja, Hy het sinagoge toe gegaan en mense daar gaan bedien. Maar dit het Hy ook die res van die week gedoen, oral waar Hy gaan en kom. Vir Hom was dit nie net beperk tot 'n uur of twee per week nie. Nee, dit was 'n 24/7-lewensstyl, presies soos 1 Kor. 10:31 dit verduidelik.

Luk. 10 was ook Jesus se bedieningsmetode

Deel hiervan was dat Hy op die markplein sakemanne en -vroue bedien het soos wat Hy Sy 72 dissipels daar in Lukas 10 geleer het om te doen, naamlik om mense te seën (onthou jy hoeveel keer sien ons Jesus bid en hoor ons Hom praat met die Vader oor die mense rondom Hom!). En ons sien hoe Hy by hulle aan huis kuier en saam met hulle en hulle vriende eet en drink. Maar dan sien ons ook hoe Hy, as Hy nood raaksien, dit bedien deur die krag en gawes van die Gees. En dan hoor ons hoe Hy met hulle praat oor die goeie nuus van God se Koninkryk, die Koninkryk van die hemel, wat ook hier op aarde oral begin gebeur en wat dit impliseer en hoe dit dinge en lewens kan verander.

En ons sien hoe Hy dan diégene wat die boodskap begin glo, verder dissipel en hulle weer leer om Sy voorbeeld te volg en ook "dissipels te maak van al die nasies".

Soos Hy gedoen het, moes hulle leer hoe om effektief in te stap onder die nasies, of dit dorpe of stede was, of groepe mense van die een of ander aard, soos volwassenes of kinders, om daar onder hulle 'n nuwe era wat aangebreek het te gaan demonstreer. Ja, om te wys dat die Koninkryk van die hemel (en hoe dit wat daar 'n realiteit is), ook hier op aarde begin gebeur en wat dit implikasies daarvan is.

Daarom kon Jesus kinders seën en so die hemel en alles wat in Sy Vader se hart was, gaan ooptrek en af-gebid op hierdie kinders en hulle lewens.

Maar daarom kon 'n Johannes die Doper vir soldate wat tot bekering gekom het, sê hoe hulle voortaan, as veranderde mense, daar in hulle daaglikse beroep as 'n soldat anders moet gaan optree en lewe.

So kon Jesus 'n tollenaar, wat voorheen deel was van die hele siek en korrupte regeringstelsel van die Romeinse owerheid, waar korrupsie en selfverryking en manipulasie en onreg aan die orde van die dag was, laat begryp dat die implikasies van die Evangelie van die Koninkryk is dat die manier hoe hy voortaan sy werk moet doen, totaal anders gaan wees as voorheen.

Sunday, 14 March 2021 09:55

Ons opdrag in Mat. 28:19 en 20

“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Verlede keer het ons mekaar herinner aan die manier hoe Jesus ons daar in Lukas 10 geleer het om mense in die gemeenskappe, die werksplek, by die skool en daar waar jy woon en leef, te bedien.

Onthou jy nog wat Hy ons geleer het om te doen?

Eers moet ons hulle begin seën (wat maar net beteken dat ons met ons God oor hulle moet begin praat, deur vir hulle te bid en te vra dat Hy hulle sal seën).

Dan moet ons tyd met hulle begin spandeer deur saam met hulle te kuier. Sodat hulle ons kan leer ken en iets van ons andersheid kan sien en hoor met hulle eie oë en ore.

Deurentyd moet ons sensitief wees vir die stem van die Heilige Gees wat ons bewus gaan maak van nood en seer wat Hy deur ons in die mense se lewens wil bedien.

Eers dan daarna, wil Jesus hê ons moet mense van Jesus se koms en Sy Koninkryk vertel.

Sien, wanneer mense God gesien werk het, is hulle oop en gereed om te hoor van wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het, en wat Sy oorwinning en opstanding werklik vir ons beteken.

Ons noem baie keer die opdrag van Jesus daar in Mat. 28:19 en 20 die Groot Opdrag. Maar lyk vir my, ons kan nou, in die lig van die "nuwe wyn" wat aan ons hieroor bedien is, dit eerder Die Groot Vennootskap noem.

Volgens Matteus 28, vers 19 en 20, stuur Jesus Christus, die Nuwe Koning op aarde, ons en elkeen wat glo dat Hy die nuwe Koning hier op aarde is, uit om in Sy Naam, in die lig van die oorwinning wat Hy oor Satan en sy magte behaal het, as Sy afgevaardigdes en ambassadeurs, om oral waar ons kom die goeie nuus te vertel.

Kom ek sê dit anders: Die Goeie Nuus oor Jesus Christus is nie dat Hy net gekom het om "siele" te red nie. Ons word ook nie deur Hom uitgestuur net om "siele" te red nie. Nee, die Goeie Nuus oor Jesus Christus en wat Hy kom doen het, is baie wonderliker as net dit!

Kom ek sê dit in terme van die boodskap oor die Koninkryk wat gekom het, so:

Die Koninkryk van God gebeur nie net daar waar "siele" gered word nie! Nee, die Koninkryk van God kom hier op aarde wanneer mense besef Koning Jesus het Sy lewe aan die kruis gegee sodat "nasies" gered kan word en sodat alles hier op aarde kan verander en kan nuut word.

Die wonder van dit alles is dat ek en jy God se boodskappers, verteenwoordigers, ambassadeurs, hiervan is!

Ons word uitgestuur, in Koning Jesus se Naam, op grond van die totale oorwinning wat Hy reeds aan die kruis oor Satan en sy magte behaal het, om met outoriteit in Sy Naam, te verklaar: Die vyand wat julle gevange hou, is 'n verslane vyand.

Ons is God se vennote, om op grond van wat Jesus gedoen en vir ons gegee het, met Sy gesag as ons Oppergesag agter ons, wat letterlik alles "back" wat ons in Sy Naam sê en doen.

Tot alles gedaan is wat Hy van voor die grondlegging van die wêreld reeds beplan het.

Sunday, 07 March 2021 09:09

Lukas 10 se bediening-strategie

As Jesus aan die einde van Sy aardse bediening 70 van Sy volgelinge uitstuur na die dorpe waarheen Hy op pad is, gee Hy aan hulle hierdie volgende bediening-strategie:

“As julle in ‘n huis kom, moet julle eerste woorde wees: ‘Vrede vir hierdie huis.’

As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly; so nie, sal dit na julle toe terugkom.

Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon.

As julle in ‘n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit.

Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense: ‘Vir julle is die koninkryk van God baie naby!’ “(Luk. 10:5-9)

Deesdae is hierdie bediening-strategie wat Jesus hier aan die 70 gee, oor die wêreld, een van die mees effektiewe metodes waarmee gemeenskappe met die goeie nuus van die Koninkryk geïnfiltreer en mettertyd getransformeer word.

ʼn Mens kan dit so opsom:

1. Seën hulle

– Begin om daardie betrokke gemeenskap se strate deur te stap terwyl jy God se seën op elke huis en elke besigheid in daardie gemeenskap af bid! Onthou jy is ʼn ambassadeur van die Koninkryk van die hemel wat na hierdie betrokke gemeenskap gestuur is. Begin dus om hulle te bedien deur eers met die Koning van alle konings oor hulle te gesels en daar in Sy voorhowe vir elkeen van hulle te bid. Bid dat die hemele oor hulle sal oopgaan en dat God se seën, genade, genesing en oorvloed op allerlei wyses op hulle sal neer-reën. Sodat hulle nie anders kan as om daarvan bewus te word nie.

2. Kuier by hulle

– Begin dan om oral waar God se Gees jou heen lei in die gemeenskap, by mense te kuier, saam met hulle te eet en te drink, en so deel te word van hulle lewens deur tyd saam met hulle te spandeer. So kan hulle jou ook persoonlik leer ken en leer om jou te vertrou. En wees heeltyd sensitief vir God se Gees se stem wat vir jou die “man van vrede” gaan wys.

Dit is daardie man of vrou of tiener of kind, wat lankal, onbewustelik deur God se werking aangeraak is en honger gemaak is van God se waarhede, God se vrede, God se genade en God se genesing. En uiteindelik, weet jy, gaan daardie persoon jou innooi in sy of haar gesin/familie/werksfamilie, waar God op ʼn besondere manier hulle later weer wil gebruik as toegang en deur tot die wyer gemeenskap rondom hulle.

3. Bedien hulle

– En wanneer die dag aanbreek wat hulle jou genoeg vertrou om aan jou van hulle nood en behoeftes te openbaar, wees sensitief vir God se Gees se stem om te hoor hoe Hy jou as God se tuinslang, wil gebruik om daardie nood en behoeftes te bedien. Dan sal jy sien hoe die gawes van die Gees mense daar begin bedien dat hulle die liefde en genesing van God daar voor hulle oë sal sien werk en beleef. Hulle sal, soos 1 Kor. 14 sê, dan aan mekaar sê: God self is hier!

4. Getuig dan eers

– Dit is dan die tyd om die goeie nuus van die Koninkryk aan almal daar te verkondig. Sê vir hulle: Die Koninkryk van God het na julle toe gekom om ook hier dinge te verander.

Kyk ons na die bediening van Jesus, sien ons hoe Hy self hierdie selfde strategie gebruik het om die Koninkryk van God aan mense te bedien.

Ons sien en hoor hoeveel keer het Hy met Sy Vader oor mense gepraat. Dan sien ons ook hoe Hy saam met hulle gekuier het, om uiteindelik daardie man of vrou van vrede, en hulle mense, te bedien waar dit nodig was. Om dan ook so aan hulle te bedien dat die Koninkryk van die hemel ook hier deurgebreek het.

So sien ons die rivier van God tussen die nasies deurvloei, en soos wat dit vloei, raak dit die nasies aan en verander alles.

So sien en beleef mense die heerlikheid van die enigste, ware God tussen hulle.

En sê hulle vir mekaar: God is self hier!

 

Verlede keer het ek vir jou die profetiese prentjie van die rivier van Eseg. 47 gewys wat al die derduisende poeletjies water wat oral gestaan het (in my prentjie) wonderbaarlik begin opvul en met mekaar verbind het toe ʼn stroom lewende water uit die hemel (God se Gees se werking) deur hierdie wêreld van ons gevloei het.

Openbaring 21:22-22:5

Daar in Op. 21:22 tot 22:5 sien ons ʼn soortgelyke profetiese prentjie. Ek wil dit weer vir jou in geheel aanhaal, want ek wil hê dat jy self fyn luister na die Here se stem wat hierdeur met ons praat oor Sy Ekklesia en ons rol in die wêreld.

Dit is ook belangrik om te onthou – om hierdie profetiese prentjie reg te verstaan – dat bykans 80% van die wêreld se bevolking tans in stede woon!
“’n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige, en die Lam.

Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.

Die nasies sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan.

Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie: daar sal nie meer nag wees nie.

Die mense sal die luister en die rykdom van die nasies daarheen bring.

Niks onreins en niemand wat iets losbandig en vals doen, sal ooit daarin kom nie, maar net dié wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam geskrywe staan.

Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit.

Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra twaalf keer per jaar vrugte: elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies.

Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal Hom dien.

Hulle sal Hom sien, en sy Naam sal op hulle voorkoppe wees.

Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ‘n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer.”

Is al hierdie metafore wat gebruik word om God se Ekklesia en hulle rol in hierdie wêreld te teken, nie ook vir jou aangrypend nie!

Dat ons soos een rivier lewende water deur die stad sal vloei en lewe oral aan almal sal bedien.

En dan hierdie prentjie van hoe God se teenwoordigheid onder ons en in ons lig sal wees, maar ook soos ultra-violet lig sal wees, wat alles wat sieklik en dodelik giftig is, sal vernietig en gesond sal maak.

Deur ons teenwoordigheid “in die stad” staan die Boom van die lewe letterlik in die stad, waar die “nasies” genesing kan vind.

Omdat God self, Jesus, op die troon sit in hulle lewe, dien (in die sin van “aanbid”, soos in die woord “worship”) Sy Ekklesia Hom 24/7, of hulle eet of drink, of wat hulle ook al doen (soos 1 Kor. 10:31 of soos Kol 3:23 dit sê: “Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie.”)
Volgende keer gesels ek met jou oor hierdie prentjie in praktyk.

Ek het al baie keer vir jou gesê dat ek oortuig is dat die Heilige Gees besig is om ons hele prentjie van die ware Bybelse Kerk of Ekklesia te verander en te herstel.

In die verband het ek hierdie prentjie gesien.

Orals oor die aarde het hierdie klein of bietjie groter poeletjies water gestaan.

Eens, lang terug, daar in die begin van die vroeë gemeentes van Handelinge, was dit ʼn rivier lewende water wat deur die hele wêreld gestroom het. Maar toe, oor die jare, het “kerkmense” vir allerlei redes, begin om versperrings op te rig en die water oral te blokkeer en op te dam.

Nou staan hierdie poele water oral en omdat God gedurig reën gee, is daar oral steeds lewe, alhoewel, as ons eerlik ʼn in diepte-ondersoek sou doen, sou ons baie tekens van stagnasie en selfs ernstige vergiftiging in baie van hierdie damme vind.

Oral vind ons ook van God se mense wat probeer om mense wat nog nie in ʼn poeletjie êrens is nie, in so ʼn poeletjie te kry sodat hulle daar bedien kan word.

Met ander woorde, hulle neem “ongelowiges” en “kerklos mense” “kerk toe” om teenoor hulle “te getuig” en hulle “deel te kry van die kerk van Jesus”.

Kyk ek en jy na die groter prentjie, sien jy dat alhoewel so ʼn derde van die mense op aarde êrens in een van die dammetjies lê, is selfs ʼn derde tot twee derdes van hierdie “kerkmense” in werklikheid geestelik dood en dryf hulle maar net daar op die oppervlakte.

Die tragiese is egter bykans 70% van die res van die mensdom so ver as moontlik wil wegkom van hierdie dammetjies en hierdie “kerk-mense” af!

Dan sien ek egter God se hart raak en ek sien Sy prentjie raak wat Hy vir die profeet Esegiël gewys het daar in Eseg. 47.

Esegiël 47

Onthou jy nog wat Hy vir Esegiël gewys het?

Dit is so aangrypend dat ek vir jou die hele gedeelte hier gaan aanhaal.

Mediteer en bid daaroor en hoor wat die Gees van God vir jou in die verband sê:

“Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drumpel uit aan die oostekant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby.

Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit.

Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het vyf honderd meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkeldiep.

Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom.

Toe meet hy nog vyf honderd meter, maar toe was die water ‘n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat ‘n mens sou moes swem; dit was ‘n stroom waar ‘n mens nie deur kon loop nie.

Die man sê toe vir my: ‘Sien jy dit, mens?’ Hy laat my toe al langs die stroom terugstap.

Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal.

Die man het vir my gesê: ‘Hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar dit in die Dooie See sal inloop. Wanneer dit in die Dooie See inloop, sal die water van die Dooie See vars word.

Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die Dooie See toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe.

Daar sal vissers langs die Dooie See staan van En-Gedi af tot by En-Eglajim. Dit sal ‘n plek wees waar hulle nette droogmaak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die Groot See, en net so baie.

Net die water in die moerasse en kuile langs die Dooie See sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly.

Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring.”

Volgende keer vertel ek vir jou van ʼn ander prentjie van hierdie rivier in die Bybel.

Lees Hand. 2

Ek moet jou waarsku: Hierdie slukkie nuwe wyn gaan heelwaarskynlik ʼn hele klompie van julle laat stik!

Maar ek kan nie anders nie, as deel van die volledige boodskap oor die koms van die Koninkryk, moet ek ook hieroor praat!

Vriende, ek wil die stelling wat ek in die vorige gedeelte gemaak het, op elkeen van julle se tafel kom neersit om saam met my te toets in die lig van die Skrif en spesifiek in die lig van God se Koninkryk wat kom.

Hier is daardie stelling weer ʼn keer:

“Dit is geweldig belangrik om te verstaan dat wanneer die Koninkryk inbreek in hierdie wêreld van ons, een van die eerste en gevaarlikste magte wat opstaan, juis godsdienstige sisteme sal wees! Of dit nou die sisteme in Judaïsme is, soos die Sanhedrin, of fanatiese Moslems is wat Christene wat doodmaak, of selfs – hou vas jou stoel – kerksisteme soos sinodes en kerkleiers is, maak nie eintlik saak nie! Dit was so in die tyd van Jesus en dit was so in die tyd van die vroeë gemeentes!”

Besef jy dat dit juis die Joodse godsdienstige leiers was, wat die Skrifte van die Ou Testament geken het, wat Jesus teëgestaan het, en Hom uiteindelik doodgemaak het!

Na Jesus se Hemelvaart, het die vyand hierdie selfde groep en ander faksies uit die godsdienstige Joodse gemeenskap gebruik om die koms van die Koninkryk te probeer stuit, te vervolg en selfs dood te maak.

Totdat God self hulle vervolging gebruik het as ʼn duidelike aanduiding uit die hemel dat Sy mense, die Ekklesia, “uit haar uit moes kom”.

Ons sien dus letterlik twee scenario’s voor ons afspeel:

Aan die eenkant sien ons die profesie van Openbaring 12 afspeel, van die draak wat besig is om die vrou en “haar ander nakomelinge wat God gehoorsaam en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het,” vervolg het.

“Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.”

Aan die anderkant was God self besig om Sy Koninkryk te laat kom.

Kom ons gaan luister net weer wat God se Gees openbaar oor die tydperk tussen Jesus Christus se opstanding en Hemelvaart, en dan Sy wederkoms reg aan die einde.

1 Kor. 15:24 tot 28 sê gedurende hierdie tydperk gaan Jesus Christus, as die Koning…

• Elke mag, elke gesag en krag vernietig wat Hom nie ten volle erken as die Koning en Here nie

• En moet Hy as koning heers gedurende hierdie tyd totdat die Vader al sy vyande aan Hom onderwerp het.

Ek wil jou nou nie vermoei met ʼn stuk “kerkgeskiedenis” nie, maar as ons gaan kyk wat met en rondom die ware Ekklesia van Jesus gebeur het, veral sedert die tyd van Keiser Konstantyn, sien ons hoe die vyand reg gekry het om deur allerhande wette en kerklike besluite die Ekklesia te dwing om net in spesiaal-geboude geboue byeen te kom, en dan net alleenlik as “hulle gelei word” deur “spesiaal opgeleide geestelike leiers”.

Ek wil nie eers praat oor hoe mense deur die staat en “kerk” gedwing is om hulle baba-kinders te “besprinkel met water” (wat die “doop” genoem is) om so “deel te word van die kerk” nie.

Die “pous”-verskynsel is gebore, “ongehoorsame groepies gelowiges” wat nie presies in die spoor van “kerklike” besluite en “kerklike geloofbelydenisse” geloop het nie, is vervolg.

Uiteindelik het die vyand dit reggekry om mense in die “kerk” te gebruik om die Ekklesia stelselmatig te begin “stukkend sny” en te verdeel in allerlei kerksisteme en denominasies. Alles onder baie mooi voorwendsels en reg-klinkende kerklike besluite, “in diens van die waarheid”, of so is gesê.

Tussen dit alles deur, het die tragiese geskiedenis van die vervolging van die ware Ekklesia plaasgevind, weereens, alles “in diens van die waarheid”, of so is gesê.

Dink maar net aan die verskriklike vervolging van “die protesterende gelowiges” in tye van die Reformasie, maar miskien nog erger, die geweldige vervolging van gelowiges wat oortuig was dat die praktyk om babas te besprinkel met water, nie die Bybelse doop was of kan wees nie.

Dit bring ons tot vandag waar ons sit met, sê die mense wat sulke dinge tel, meer as 40000 (ja, veertig duisend!) sogenaamde “verskillende kerke en denominasies” oor die wêreld, waarin die een Liggaam van Jesus, tussen allerhande soorte “kerkmure en kerklike belydenisse” vasgevang sit, en van waar hulle ander gelowiges, wat ook deel is van die ware Ekklesia, beskou as “opposisie”, wat oorgehaal moet word om “by hulle spesifieke kerk” te kom aansluit, voordat hulle as lede van die “ware en regte kerk” gereken kan word!
Verstaan jy nou waarom ek oortuig is dat hierdie mensgemaakte kerksisteme se mure afgebreek moet word of selfs moet val waar die Koninkryk van God werklik kom!

Wat sê die Gees van God vir jou in die verband?

Page 1 of 9