Christo Nel

Christo Nel

 

Laaskeer het ons gesels oor die eerste 4 woorde of "gebooie" deur die bril van die Gees.

Kom ons gesels vandag oor dit wat God se Gees vir ons self sê deur die laaste 6 "woorde" of "gebooie".

Dit is God wat ons vir ons ʼn pa en ʼn ma gegee het, en ons onder baie ander gesagfigure se gesag geplaas het, met die opdrag dat hulle ons moet leer wat Jesus vir hulle geleer het. Hy gaan hulle verantwoordelik hou of hulle die verantwoordelikheid teenoor ons nagekom het. Hy gaan ook ons verantwoordelik hou of ons hulle geëer en gerespekteer het as die mense wat God in gesagsposisies oor ons aangestel het.

Met God die Gees in ons, ontdek ons dat alle lewe kosbaar is in Sy oë en dat net Hy self sê het oor lewe en dood.

Met God die Gees in ons wat ons lei, leer ons dat die huwelik tussen een man en een vrou vir God heilig en goed is, en dat ons binne daardie grense mekaar kan liefhê en kan een word, na gees, siel en liggaam.

Met Sy Gees in ons, leer Hy ons om Pappa-Vader te vertrou om in totaliteit vir ons te sorg. Ons hoef niks te steel of te vat wat nie aan ons behoort nie. Sy Gees gaan ons lei om ses dae ʼn week hard te werk terwyl ons Hom vertrou, dat daar uiteindelik genoeg sal wees om ons geliefdes te bedien met wat hulle nodig het, maar ook dat daar genoeg sal wees om ander se nood ook daarmee te bedien. Sodat ook hulle nie nodig het by ander te steel om te hê wat hulle nodig het nie.

God die Gees, as ons nuwe Wet in ons, gaan ons daagliks leer om ander mense se persoon hoog te ag en net van hulle goed te praat. Daarom gaan ons kies om op te staan en te veg vir waarheid en vir wat reg is, en om geen leuens en halwe waarheid uit ons mond te laat kom nie. Ons weet immers dat wanneer ons ou vlees in beheer is, is ons doof vir die Gees se leiding en stem in ons lewe.

Onder die leiding van God se Gees, gaan ons ʼn nuwe vergenoegdheid en vrede beleef, want ons weet Pappa-Vader is in totaliteit in beheer van ons hele lewe. Ja, ook vir vandag! Daarom kies ons ook vandag om te glo dat hierdie God wat ons leer ken het in die Bybel, ʼn goeie Pappa-Vader is. Ons het Hom leer ken en leer liefkry. Daarom maak ons elke dag tyd om op Hom te wag sodat Hy ons kan wys wat Sy perfekte wil vir ons lewe is. Daarom wag ons op Hom, of dit nou is oor watter man of vrou Hy vir my bedoel het vir die huwelik, en of dit nou is oor wat en hoeveel Hy my mee gaan vertrou in geld en goed hier op aarde. Onder die leiding en beheer van die Gees leer ek om nee te sê vir my ou vlees wat net heeltyd meer en van alles van ander wil hê.

 

Was die Wêreldwye "MIghty Men"-byeenkoms oor die internet nie 'n belewenis nie!

Ek sê vir so baie mense dat ek glo dat die Herlewing wat die Here my in daardie visioen in April 1997 gewys het, hier rondom ons in Suid-Afrika maar ook wêreldwyd reeds duidelik aan die gebeur is!

Dit is wat ek Saterdag weer tydens hierdie uitsending so duidelik gesien het!

Dit wat God in Joël 2 oor laat profeteer het, en wat op 31 Mei 32 nC, op Pinksterdag, daar in Jerusalem, in vervulling getree het, is hier rondom ons, ook in hierdie dae met die oploop na die viering van Pinksterdag 2020, weer besig om oor en oor te gebeur!

Wil jy nie waag om saam met my die gebed wat ek sedert 2016 profeties proklameer, saam met my bid nie?

Bid asseblief saam met my:

Kom, Gees van God, kom uit die Weste, die Ooste, die Suide en die Noorde, kom bring lewe in hierdie begraafplaas rondom ons! Bring lewe in my eie lewe! Bring lewe in hierdie gesin en familie van my! Bring lewe in my huwelik en in my verhoudingslewe! Bring lewe in my gemeenskap, hier waar ek woon en lewe elke dag!

Gees van God, bring lewe in hierdie land van ons! Bring lewe in my besigheid en in my werk! Bring lewe daar waar ek skool gaan of studeer! Bring lewe in die ekonomie! Gees van God, kom waai deur ons regering en verander diegene wat U aangestel het in posisies van outoriteit!

Bring nuwe lewe! Bring lewe waar daar tans dood heers! Bring genesing waar daar tans siekte heers!

Pappa-Vader, Koning Jesus, Heilige Gees, laat ons U heerlikheid as die Enigste Ware God sien en ervaar oor die hele wêreld vandag!

In Jesus se Naam bid ons dit! Amen!

As jy weer die heruitsending van Saterdag se gebeure wil sien, hier is die skakel daarheen:

Mighty Men Global 2020-video

Ek stuur dit vandag, op Sondag, 24 Mei 2020, uit na elkeen van julle.

Maak tyd om saam met jou geliefdes daarna te kyk.

Kom ons gebruik dit as 'n manier om rondom die Woord, dwarsoor die wêreld, byeen te kom as gelowiges, om te hoor wat God self aan Sy mense wil sê!

Voor ons lê 'n nuwe seisoen!

Kom ons stap hierdie nuwe seisoen in met 'n Woord van die Lewende God wat brand in ons gees!

Die Heilige Gees is God die Gees, en die Gees van die Vader en die Seun

Ek wil nou nie hier vir jou ʼn ellelange verduideliking gee oor alles wat in die Bybel oor die Heilige Gees gesê word nie.

Ek wil darem, in die konteks waaroor ons besig is om te praat, vir jou sê dat die Heilige Gees God self is wat in ons kom woon het. (1 Kor. 3:16)

Die Heilige Gees is die Gees van die Vader en die Seun wat nou in ons is. (Rom. 8:11; 1 Kor. 2:16)

Deur die Heilige Gees wat nou in ons lywe kom woon het as gelowige volgelinge van Jesus, woon ons Koning Jesus self in ons. (Joh. 16:13-16)

Daarom kan Hy nou, as ons Nuwe Koning, self ons lei deur Sy stem. (Joh. 10:3-5)

Die belangrikste manier hoe Hy ons lei deur Sy stem, is om met ons deur die Woord, die Bybel, te praat.

Daarin wys Jesus Christus, as ons nuwe Koning, onder andere, vir ons presies wat Sy hart met elke stukkie van die wet/tora in die Ou Testament was.

Ja, kom wys Hy self vir ons wat Hy daar in Matt. 5:17,18 bedoel het toe Hy gesê het:

“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry.

Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is.”

So gaan Koning Jesus ons self, deur Sy Gees wat in ons woon, lei en wys hoe elke gedeelte van die wet in die Ou Testament uiteindelik ʼn vinger is wat wys na Hom en dit wat Hy vir ons, in ons plek, volledig kom doen en kom vervul het.

Hiermee saam, gaan God se Gees wat nou in ons lywe woon, as ons Nuwe Wet in ons, om self vir ons te wys, hier van binne af, wat God se perfekte wil en grense vir reg en verkeerd, vir goed en sleg, is. Ja, Hy gaan ons leer wat lewe en dit in oorvloed in ons lewe kan bewerk, en wat dinge letterlik dood aan ons gaan bedien.

Daarom kom God die Gees en gee ons as’t ware ʼn nuwe bril om met Jesus se oë en met God se hart daarna te kyk en daarna te luister.

Kom ek illustreer dit vir jou deur met hierdie nuwe bril van die Gees, ook na die Tien wette, of Tien Gebooie, te kyk.

Ek wil hierdie skrywe vandag afsluit deur vir jou te wys hoe lyk die eerste vier “gebooie” of “woorde” van die Tien Gebooie dan deur hierdie nuwe bril.

God die Gees leer ons hier van binne af dat Hy as Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees, steeds die enigste Ware God is wat deur mense aanbid moet word, en dat mense Hom net kan leer ken in en deur Jesus Christus as Verlosser en Here in geloof te aanvaar.

Daarom mag daar geen ander god of goed wees wat Sy plek of sê in ons lewe inneem nie.

Daarom bly Sy Naam heilig, want Hy is die Heilige God. Daarom bly ons bid dat Sy Naam ook hier op aarde in alles wat hier gebeur en wat gedoen word, geheilig en geëer sal word.

Maar daarom is Sy plan nog altyd dat geen mens bedoel is om sewe dae ʼn week te werk soos ʼn slaaf nie. As ons Christus Jesus as Verlosser en Here geleer ken het, glo ons ook dat God ons Pappa-Vader is wat vir ons en al ons behoeftes sal sorg, as ons Sy Koninkryk en Sy wil in alles bo alles in ons lewe soek. Daarom kan ons hierdie ritme van ses dae werk, en een dag rus, in ons lewe inbou, want dit is hoe God dit bedoel het. Ons weet ook dat ons Hom in alles wat ons doen en sê, elke dag van die week, sal eer en Sy wil daarin sal soek. Daarom is elke dag (sê Hebreërs 4), vir ons soos ʼn Sabbat, ʼn heilige dag, waarin ons die Heilige God wil eer en dien en aanbid.

Volgende keer gesels ons oor die laaste 6 woorde.

Saturday, 16 May 2020 06:38

Die bekende Ps. 23

 

Wie van ons ken nie Ps. 23 uit ons kop uit nie!

As jy, soos ek, in ʼn huis groot geword het waarin die Bybel gelees is en as jy van kindsbeen af deel was van die een of ander Christen-gemeente, dan is Ps. 23 deel van jou DNA.

Vandag wil ek graag weer met jou dit wat ons al reeds by ʼn vorige geleentheid geoefen het, weer doen. Dit is om hardop die Here te begin agterna-sê wat Hy vir jou in Sy Woord, die Bybel, sê en belowe.

Ons gaan as’t ware dit wat ons uit God se eie mond hoor, in Sy Woord, die Bybel, agterna begin sê in geloof oor ons eie, en ons geliefdes se lewens, want ons glo dat as God iets gesê het, staan dit vas, want Hy kan nie lieg nie!

Ons glo immers dat die Lewende God self met my praat as ek die Bybel lees.

Met ander woorde, as die Here in hierdie Bybel vir my beloftes gee, sê ek: Die Lewende God self het dit vir my gesê. Ek glo dit. En dit staan vas en seker!

Met dit in gedagte, kom ons neem Psalm 23 en ons maak dit vandag baie prakties deel van die Here se seën in ons en ons geliefdes se lewens.

Maak jou Bybel daar oop en lees dit hardop een of tweekeer.

Probeer nou om in jou eie woorde oor te sê wat presies hier staan.

Wat beteken dit prakties, vandag, vir jou (en jou geliefdes), as die Lewende God self dit aan julle beloof?

Wil jy nie, soos ons laas gemaak het met Ps. 91, ook met Ps. 23 doen nie?

Spreek dit letterlik uit as ʼn seën oor jou eie lewe en as ʼn seën oor hulle lewens in gebed.

 

Hier is iets spesiaal net vir jou!

Ek weet nie hoekom nie, maar ek het beleef ek moet jou bedien hierdie naweek.

Vanoggend vroeg het die Here my hierdie prentjie gewys en gesê ek moet 'n woord van bemoediging uit Joël 2 en 3 op video sit, want iemand het dit baie nodig!

Wel, ek het dit gedoen, maar toe breek die hel los!

Ek het al tientalle videos gemaak in die verlede met sekere sagteware op my Imac, maar vandag het daardie program net geweier om daardie video oor te sit in 'n vorm waarmee ek dit op YOUTUBE kon sit. Al die byskrifte en aangehaalde Bybelgedeeltes wat ek terwille van jou wou bysit, moes uiteindelik snippermandjie toe gaan.

Na 8 ure moes ek tevrede wees net met die video wat ek aanvanklik op my Iphone opgeneem het.

Hier is dit.

'n Woord van bemoediging - Deur Christo Nel

Mag die Here dit self deur Sy Gees seën!

 

 
Tuesday, 12 May 2020 14:53

Ps 91 is deel van God se seën

 

Vandag wil ek graag met jou iets deel wat in my eie geloofslewe geweldig baie vir my beteken.

En dit is om hardop die Here te begin agterna-sê wat Hy vir my sê en belowe.

Soos ek al soveel keer vir jou gesê het, glo ek dat die Lewende God self met my praat as ek die Bybel lees. Met ander woorde, as die Here in hierdie Bybel vir my beloftes gee, sê ek: Die Lewende God self het dit vir my gesê. Ek glo dit. En dit staan vas en seker!

Met dit in gedagte, kom ons neem ʼn Psalm wat vir my geweldig baie beteken en kom ons maak dit vandag baie prakties deel van die Here se seën in jou (en jou geliefdes) se lewens.

Die psalm is Ps. 91.

Kom ons maak ons Bybels oop daar.

In plaas van net hardop te lees vandag, gaan ons nog iets meer doen.

Kom ons lees dit net eers hardop en probeer dan in ons eie woorde oorsê wat presies staan hier.

Nou gaan ons iets anders doen om dit prakties toe te pas in ons lewe.

Ons gaan dit weer hardop lees, maar hierdie keer gaan ons die Psalm so lees asof God direk met elkeen van ons persoonlik praat en elke sin vir ons persoonlik belowe en sê.

Kom ek wys vir jou prakties met die woorde van hierdie Psalm wat ek bedoel.

Kom, lees hardop hierdie Psalm op die manier met my saam.

Ps. 91 (in die woorde van die NAV)

Omdat ek by die Allerhoogste skuiling vind, geniet ek die beskerming van die Almagtige.

Ek sê vir die Here: "Here, U is my toevlug en my veilige vesting, U is my God op wie ek vertrou."

Daarom weet ek en glo ek dat dit Hy is wat my uit die voëlvanger se wip hou en my bewaar van dodelike siekte.

Daarom weet ek en glo ek dat dit Hy is wat my beskut onder sy vleuels en is Hy vir my 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm my aan alle kante.

Daarom hoef ek nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag,
Of vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie.

Ja, daarom weet ek en glo ek, dat al val daar duisende langs my, tienduisende by my, vir my sal niks tref nie.

Met my eie oë sal ek sien hoe die goddelose gestraf word.

Omdat ek die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as my beskermer,

sal geen onheil my tref en geen plaag naby my woonplek kom nie.

Ek weet en glo dat Hy sal sy engele opdrag gee om my te beskerm waar ek ook al gaan.

Op hulle hande sal hulle my dra, sodat ek nie my voet teen 'n klip sal stamp nie.

Ja, ek sal oor leeus en adders loop, leeus en slange sal ek doodtrap.

Daarom weet ek en glo ek dat die Here vir my belowe: "Omdat jy My liefhet, sal Ek jou red. Omdat jy My ken, sal Ek jou beskerm.

Wanneer jy My aanroep, sal Ek jou gebed verhoor; in jou nood sal Ek by jou wees. Ek sal jou red en jou in jou eer herstel.

'n Baie lang lewe sal Ek jou gee en oor My hulp sal jy jou verbly."

Sjoe, was dit vir jou ook so ʼn belewenis om die Here God agterna te sê!

Gebruik vandag jou gebedstyd om hierdie selfde Psalm se woorde in gebed uit te spreek oor jou geliefdes of enigiemand wat die Here op jou hart lê.

Die einde van ons 40 Dagstukkies

Ek het beleef dat ek vandag die laaste twee dagstukkies aan jou moet stuur om so hierdie reeks van 40 Dagstukkies gedurende die "Lock-down"-tyd te voltooi.

Siende dat ons in die oploop is op pad na Hemelvaart en Pinksterdag, is dit seker heel van pas om hierdie reeks oor die Bloed van Jesus af te sluit met nadenke oor die Heilige Gees en Sy werk in ons.

Ek hoop en vertrou dat die een ding wat jy ten minste verder uit hierdie reeks gaan wegneem dit sal wees wat ons ten minste 40 keer kon oefen!

Hierdie 40 dae het ons immers geleentheid gegee om 'n metode aan te leer waarmee jy self daagliks na die Here se stem verder kan luister!

Dag 39 – Om werklik ʼn getuie van Jesus te wees, moet ons vervul wees met die Heilige Gees

Na Sy opstanding uit die dood, het Jesus vir 40 dae vir Sy dissipels en meer as 500 ander mense gereeld saam gekuier.

Natuurlik kon hulle in hierdie tyd sien Hy lewe regtig! Behalwe dit, het Hy met hulle gesels oor “die dinge van die Koninkryk” en oor wat dit prakties beteken dat Hy hulle hier op aarde agterlaat om “Sy getuies” en “ambassadeurs” van hierdie Koninkryk hier op aarde te wees.

Net voor Sy hemelvaart, daar in Hand. 1, kom Hy en praat met hulle oor die Heilige Gees wat gaan kom (oor wie Hy reeds met hulle gepraat het voor Sy dood, daar in Johannes 14 en hoofstuk 16).

Kom, ons lees vandag hardop Handelinge 1, van vers 1 af tot vers 8.

Wat hoor jy alles in hierdie gedeelte? Sê dit ʼn bietjie oor in jou eie woorde.
Wat sê die Here spesifiek vir jou in hierdie verse?

As jy werklik vandag gehoor het die Here self praat met jou, hoe gaan dit wat Hy vandag vir jou gesê het, jou lewe beïnvloed of verander?

Is daar spesifiek iets wat jy vandag, in die lig van wat die Here vir jou vandag gesê het, wil vra?

Doen dit dan nou in gebed.

Dag 40 – Wat beteken dit dat die Heilige Gees “oor julle kom”?

Vandag wil ek die Here geleentheid gee om met jou self uit die Bybel te praat oor iets wat werklik my lewe en hele bediening as ʼn NG-dominee verander het toe ek dit uit die Here se eie mond gehoor het.

Ek gaan vir jou vandag kans gee om twee gedeeltes uit die Bybel hardop te lees – soos wat ons nou al gewoond is om te doen.

Mat. 3:13-17

Die eerste gedeelte is Matteus 3:13-17.

Luister mooi wat Jesus sê oor hoekom Johannes Hom moet doop in water, in vers 15. En probeer verstaan waarom God die Vader “vereis” dat Jesus, as die Sondelose, “gedoop moet word in water”.

Maar die gedeelte waarop ek graag jou aandag wil vestig vandag, is dit wat daar in vers 16 gebeur het.

Om jou te help om presies te verstaan wat hier gebeur het, moet jy onthou: Jesus, as God die Seun wat mens geword het, het nog altyd die Heilige Gees IN HOM gehad, wat Hom gelei het en altyd by Hom was.

As hier dan staan, in vers 16, dat die Heilige Gees OP HOM KOM, dan moet ons dit verstaan in die sin wat Jesus self dit daar in Lukas 4, van vers 18 af verduidelik, in die woorde van Jesaja 61:1 en verder.

Wat dus hier presies gebeur is dat die Vader Jesus hier bonatuurlik toerus (“salf”, soos wat destyds in die Ou Testament gebeur het, wanneer ʼn profeet in opdrag van die Here, ʼn koning met olie moet salf. Terwyl hy dan die horing met die olie op sy kop uitgegooi het (= hom gesalf het), het daar iets merkwaardigs met daardie man (soos met ʼn Saul of ʼn Dawid) gebeur.

Op daardie oomblik het God self, deur die Heilige Gees, daardie mens bonatuurlik, met die gawes en krag van die Heilige Gees toegerus sodat hy in staat was om deur God gebruik te word om dinge te doen en te sê wat hy nie voorheen kon doen nie!

Hand. 1:1-8

Die tweede gedeelte is Handelinge 1:1 tot 8. Lees dit hardop.

Onthou van wie lees ons hier. Ons kry hier Jesus wat opgestaan het uit die dood en wat vir 40 dae na Sy opstanding gereeld met Sy dissipels (m.a.w. gelowige volgelinge) saam gekuier het.

Dan is daar natuurlik die klomp dissipels self wat daar was. Onthou, hulle was almal mense wat gekies het om te glo dat Jesus werklik God se Seun is, wat ʼn mens geword het, om vir ons as sondaars te kom sterf aan die kruis. Omdat Sy Bloed vir ons sondes gevloei het en Hy so met Sy lewe vir ons die volle straf gedra het, kan God die Vader, elkeen wat dit glo, vergewe, hulle red en hulle Sy kinders maak.

Almal van hulle was dus kinders van God, gered en het aan die Here behoort.
Maar, sê Jesus vir hulle, om werklik in staat te wees om “Sy getuies” te wees, het hulle iets nodig wat nog nooit met enige mens op aarde na die sondeval gebeur het nie. (Dit is nou buiten met Jesus self, soos ons daar in Mat. 3 gelees het)

Hulle het nodig dat die Heilige Gees “oor” hulle kom.

(Dit sal jou baie help as ek vir jou sê dat die woord in die Grieks wat in die Nuwe Afrikaanse Vertaling vertaal word met “oor”, ook vertaal kan word met “OP”.)

Hulle het nodig dat die Heilige Gees “op” hulle kom, soos met Jesus gebeur het daar by die Jordaan toe die Heilige Gees “OP” Hom gekom het. Hulle moet, soos Hy, “gesalf” of “toegerus” word met die gawes of krag van die Heilige Gees, om deur die Vader gebruik te word soos en hoe Hy wil.
Vers 5, hier in Handelinge 1, beskryf dit so: Hulle “sal met die Heilige Gees gedoop word nie baie dae hierna nie”.

Daar gaan selfs iets meer met hulle gebeur.

Vir die eerste keer ooit, na die sondeval, gaan God self, deur die Heilige Gees, IN Sy mense se lywe kom woon om altyd by hulle te wees.

(Of soos Paulus daar in 1 Kor. 6:19 dit beskryf. Ons lywe word nou “die tempel” van die Heilige Gees, want die Heilige Gees kom woon nou in ons liggaam.)

Hoe merkwaardig is dit!

Sjoe, vandag het jy sommer ʼn hele klomp dinge waaroor jy met God kan gesels in jou gebed!

Saturday, 02 May 2020 09:27

Dag 37 en 38 - 'n Woord van Bemoediging

Dag 37 – Gaan maak die mense My dissipels!

Kom ons gesels verder oor wat dit prakties beteken om ʼn getuie van Jesus te wees elke dag.

Vandag neem ek jou na ʼn gedeelte in die Bybel wat ons altyd beskryf as ons Groot Opdrag, ja, daar in Mat. 28:18 tot 20.

Kom ons neem ons Bybel en lees hierdie verse hardop.

Vandag sal dit ook baie beteken as jy een of twee ander vertalings van die Bybel sal neem en hierdie verse ook daarin sal lees om nog beter te hoor en te probeer verstaan presies wat die Here hier vir ons wil sê.

Kyk of jy dit nou in jou eie woorde oor kan sê presies wat jy hoor staan hier.

Wat sê die Here vandag vir jou deur dit wat Hy hier sê?

Blaai nou na Hand. 2, en dan sien jy hoe Petrus, daar van vers 14 af, onder die leiding van die Heilige Gees wat nou in hom gewoon het, gehoorsaam presies doen wat Jesus vir ons hier in Mat. 28:18 tot 20 sê om te doen.

Lees hardop dit wat daar in verse 38 tot 42 staan.

Wat hoor jy in hierdie verse sê die Here vir jou oor wat dit prakties beteken om Jesus se getuie te wees en om mense “dissipels” van Jesus te maak?

Praat hieroor met die Here in gebed.

Dag 38 - 'n Boodskap van troos en bemoediging

Ek het vir jou en ander gelowiges 'n kort video-boodskap opgeneem op 1 Mei 2020 wat ek glo vir jou tot troos kan wees.

Luister en kyk daarna.

Ek glo die Here wil vandag so met jou praat.

Hier is die skakel na die video op YOUTUBE:

'n Video-boodskap op YOUTUBE van Dr Christo Nel - 1 Mei 2020

Gebruik jou tyd in gebed om Hom te antwoord op wat Hy vir jou vandag ook op die manier gesê het.

Saturday, 02 May 2020 09:24

Dag 36 – Om ʼn “getuie” te wees

 

Ek wil graag ʼn bietjie dat ons vandag by die Here se voete moet gaan sit met die Bybel in ons hande en dan vra ons die Here om met ons verder te gesels oor presies wat dit beteken om “getuie van Jesus en die dinge van die Koninkryk” te wees.

Kom ons maak die Bybel oop en lees hardop dit wat daar in Luk. 24:36 tot 49 staan. Probeer om dit wat hier gebeur en gesê word so goed jy kan in jou eie woorde te sê.

Dink jouself in ʼn situasie waar hierdie dissipels, na hierdie gebeure verby was, vir ander mense moet gaan oorvertel presies wat hier gebeur het en wat Jesus alles vir hulle gesê het by hierdie gebeure.

Maak nou asof jy een van hierdie dissipels is, en dan vertel jy die storie van wat hier presies gebeur het.

Besef jy dat dit presies is wat Jesus bedoel het toe Hy daar in vers 48 gesê het: “Julle is getuies van hierdie dinge!”

Elke keer as jy dus vir mense “jou storie vertel” oor Jesus, hoe jy Hom leer ken het, hoe jy Hom “ontmoet het”, wat Hy in jou lewe alles gedoen het, wat Hy vir jou langs die pad al gesê of belowe het, hoe jou prentjie oor Hom en oor God in die algemeen oor die jare verander het soos wat jy Jesus beter leer ken en leer volg het elke dag, ja, as jy dit vir ander vertel, is jy presies wat Jesus hier van praat as Hy sê “jy moet Sy getuie” wees.

Praat hieroor met die Here in gebed.

ʼn Mens kan seker die Evangelieboodskap op baie maniere opsom en oorvertel aan mense.

Vandag wil ek hê jy moet saam met my Lukas se beskrywing gaan lees oor wat Jesus in daardie 40 dae na Sy opstanding, vir Sy dissipels oor hulle opdrag om Sy getuies te wees, gesê het.

Blaai saam met my na Handelinge 1 en dan lees ons verse 1 tot 8, soos ons nou al geleer het, eers hardop vir onsself en dan probeer ons om dit in ons eie woorde oor te sê.

Dink ʼn bietjie na oor hoe jy hierdie uitdrukking, die “dinge van die koninkryk” in jou eie woorde kan oorsê.

Stem jy met my saam dat as Jesus hulle in vers 8 opdrag gee om Sy “getuies” te wees, beteken dit ten minste ook dat hulle vir die res van die wêreld moet gaan vertel dat Jesus die nuwe Koning hier op aarde is.

Ja, Hy regeer nou hier op aarde as die nuwe Koning, want Hy het die vyand verslaan en sy mag en houvas op hierdie aarde en sy mense gebreek.

Dink ʼn bietjie prakties na oor wat beteken dit as die Here vir jou vandag sê jy moet “Sy getuie” wees.

Hoe kan jy in dit wat jy elke dag moet doen, “Sy getuie” wees?

Praat hieroor met Pappa-Vader in jou gebed.

Page 5 of 8