Kontak ons

As jy ’n behoefte het om met my of Hetta kontak te maak, hier is ons besonderhede:


Woonadres: 8 Willow Crescent, Westridge, Somerset-Wes 7129

Posadres: Posbus 3114, Somerset-Wes, 7130

Telefoonnommer (huis/werk): 021 851 0003

Selnommer: Christo - 082 770 2397         Hetta - 072 828 4900

E-posadres: nchristo@lantic.net    of    christonel@me.com   of    cnel777@gmail.com


Die Bankbesonderhede van hierdie bediening:

Ek en Hetta is een van die spanne wat God gereed gemaak het om Sy mense toe te rus vir die nuwe seisoen.

As jy een van die mense is wat in ons bediening finansieel moet saai sodat ons kan doen wat ons moet doen, hier is ons bankrekeninge wat jy kan gebruik om dit te doen.

Jy kan enige van die volgende maniere gebruik om in Christo en Hetta se lewens en/of in hierdie bediening te saai, via…


1. ABSA - ’n Tjekrekening vir C A Nel, Rek.nr. 4040149654, takkode 632005.SWIFT: ABSA ZAJJ.

2. CAPITEC - ’n Spaarrekening vir C A Nel, Rek.nr. 1345180967, takkode 470010. SWIFT: CABLZAJJ

3. PAYPAL - https://paypal.me/christonel


Baie dankie by voorbaat vir hierdie saad. Mag dit ook ’n oorvloedige oes in jou en jou geliefdes se lewens oplewer.


© Christo 2016