Dit is so vanselfsprekend, maar kom ek wys dit net weer vir jou uit die Skrif.

Daar waar die volledige boodskap van die Evangelie van die Koninkryk verkondig word aan mense, gaan ons Bybelse bekerings en lewens wat totaal verander, sien gebeur voor ons oë.

Hand. 26:16 e.v.

Luister hoe getuig Paulus hieroor daar in Hand. 26 as hy vertel hoe God hom juis uitgestuur het om dit te doen in verse 16 e.v.:

“Maar staan op, staan regop. Ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van My gesien het en van wat Ek jou nog sal laat sien.

Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heidennasies na wie toe Ek jou stuur.

Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in My te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God.”

Ons gaan dus sien hoe mense bevryding ontvang en deur God se Woord en Gees genees word na gees, siel en liggaam. As gevolg hiervan gaan hulle lewens begin verander.

Of soos Paulus daar in vers 20 en verder getuig, daar waar die Woord in waarheid bedien word aan mense, sal “… hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer; en dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas.”

Hand. 19:18 e.v.

Ons gaan sien hoe mense in gemeenskappe waar gode en afgode van allerlei aard aanbid en gedien is, doen soos daar in Hand. 19:18 en verder vertel word:

“Baie van die mense wat gelowig geword het, het ook gekom en al hulle towerpraktyke openlik bely en bekend gemaak.

Heelparty van die mense wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit vyftig duisend silwermuntstukke werd was.

So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei.”

ʼn Ware Bybelse bekering sal altyd gevolg word deur ʼn lewe van gehoorsaamheid. Mense wat werklik Jesus Christus as die Nuwe Koning in hulle lewens aanvaar het, sal Sy stem begin hoor en begin doen wat Hy sê.

Dit sal veroorsaak dat hulle eie lewens radikaal sal verander in elke area van hulle lewe, en daarom moet en sal almal rondom hulle, op die een of ander manier die bewyse daarvan sien en hoor.

Matt. 25:35,36

Van hierdie bewyse van veranderde lewens sal dinge wees soos waarvan Jesus daar in Matt. 25:35 en 36 gepraat het.

“Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.”

Dit sal gesinne en families impakteer, asook die gemeenskappe waar daardie nuwe bekeerlinge woon en werk.

Almal sal op die een of ander manier bewus raak van dit wat in hierdie mense se lewens plaasgevind het.

Natuurlik sal dit nie oral ewe gemaklik aanvaar en verdra word nie. Daarom kan ons dus ook verwag dat vervolging en weerstand oral gesien sal word waar God deur Sy Gees begin beweeg tussen mense en in gemeenskappe.