Matt. 16:19

As Koning Jesus Sy Ekklesia letterlik in die voorportaal van die Hel hier op aarde kom neersit het, is Sy opdrag aan hulle, volgens Matt. 16:19, soos volg:

“Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.”

Dan is ons mos nie bedoel om hier te sit en wag om eendag hemel toe te gaan, of nog erger, “weg geraap te word hemel toe” nie.

Luk. 4:18

Luister maar weer ‘n keer na wat die Koning op Sy wit perd, aan ons elkeen sê wat op ons wit perde Hom volg (volgens Op. 19:14):

“Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig.” (Luk. 4:18)

Matt. 6:9,10

Dit is waarom Hy ons geleer het om te bid en om te commit tot juis dit en dat dit hier op aarde sal gebeur…

“Laat U Naam geheilig word… Laat U koninkryk hier kom… Laat U wil hier geskied…”

Wonder jy of ek dit reg het? Wil Hy regtig hê dat dit hier op aarde moet gebeur?

Hoe kan jy dan daaroor nog wonder! Dit is so vanselfsprekend, want Hy het jou self geleer om so te bid… “Soos in die hemel, so ook op die aarde.”

Ons moet bloot leer om hierdie gebed deel te maak van wat ons elke dag van ons lewe bid. En dan moet ons ook leer om dit elke dag ook deel te maak van ons “goeie nuus” en ons bediening as ambassadeurs van die Koninkryk van die hemel hier op aarde!

Omdat ons weet dat daar geen pyn, seer en siekte in die hemel is nie, bedien ons reeds genesing as deel van ons verkondiging van die goeie nuus oor Jesus en Sy koninkryk wat hier gekom het.

Ons huiwer ook nie om mense uit te nooi om hulle lewens oop te maak vir God se wil sodat hulle vrede, vreugde, vergifnis en verlossing kan beleef in die plek van die hartseer, moedeloosheid, skuld en skaamte wat hulle vir so lank ervaar het nie.

Maar daar is ook nie armoede in die hemel nie. Is die strate dan nie daar van goud nie? Hoekom praat ons dan nie ook hieroor as ons “die goeie nuus aan die armes” verkondig nie?

Dit was baie beslis hoog op Jesus en Sy Ekklesia se agenda daar in die begin, soos ons in die Evangelies en in Handelinge lees.

Matt. 25:34 e.v.

Net vir in geval jy hieroor wonder:Wat het Jesus bedoel as “goeie nuus aan armes”?

Vir dié wat honger was, was “goeie nuus” kos. Vir die wat naak was, was dit klere.

Dit is vir Koning Jesus so belangrik, dat dit “Sy toets” is vir wie werklik aan die einde, met die oordeelsdag, deel van die Ekklesia is en wie nie, volgens Matt. 25:34 e.v. As jy my nie glo nie, gaan lees dit asseblief self in God se Woord.

Hoekom is die bediening van die nood van armoede dan so hoog op Koning Jesus se agenda?

Dorings en dissels laat ons onthou

Omdat dit immers die eerste sigbare manifestasie was van die heerskappy van die Hel en Satan hier op aarde.

Toe God die aarde en alles daarop geskape het, was daar geen armoede nie. Maar die oomblik toe sonde hier ingekom het, het die grond nie meer sy oes oorvloedig en gratis opgelewer nie. Nee, die mens moes nou die sweet van sy voorkop ruil vir kos uit die grond.

En as ʼn sigbare herinnering hieraan, het God die mens voorgestel aan dorings en dissels. Elke keer as die Adam-geslag dorings en dissels op hulle lande sien, moes dit hulle pynlik bewus maak dat armoede en te min, die gevolg is van hulle sonde en sondigheid.

Is dit daarom nie merkwaardig dat die Laaste Adam, Jesus Christus, die Via Dolorosa, deur die markplek in Jerusalem na die kruis toe gestrompel het, juis met ʼn kroon van dorings op Sy kop, terwyl die sweet en die bloed van Hom afgedrup het nie!

Ja,, Hy het juis hierdie pad geloop om die volle prys ook vir hierdie deel van die gevolge van sonde te betaal!

Hand. 4:34,35

Hoe goed het die Ekklesia dit nie daar in die begin verstaan nie! Daarom het hulle, as deel van hulle geloof-gehoorsaamheid, en hulle liefdesdiens aan mekaar en diegene rondom hulle, gesorg daarvoor dat…

“Nie een van hulle het gebrek gely nie, want dié wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Dié het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte.” (Hand. 4:34,35)

Daarom het hulle mekaar heeltyd gemaan om “die armes te onthou” (Gal. 2:10).

Hand. 20:34,35

Daarom sê Paulus daar in Hand. 20:34,35:

“Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie twee hande van my te werk.

Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak ‘n mens gelukkiger as om te ontvang.”