Die impak van die goeie nuus van die Koninkryk was groter as bloot dat die Ekklesia daar in die begin, soos Handelinge ons vertel, vir mekaar en vir armes gesorg het.

Modern oorgesê, het God se genadewerk in mense se lewens deur Sy Gees, mense wat bloot ander en dinge “gebruik het” vir hulle eie voordeel, verander in mense wat mekaar begin bedien en vir mekaar begin sorg het.

Blote gebruikers en verbruikers het verander in produsente en diensverskaffers.

Dit is wat gebeur het toe jong bekeerlinge deur die lering in die Ekklesia, verstaan het wie en wat hulle nou bedoel was om te wees hier op aarde.

Kan ek probeer om dit vir jou in baie praktiese terme te verduidelik?

Ef. 4:28

Luister wat sê Ef. 4:28 aan mense wat gewoond was om elke dag te bedel of by ander te steel om te kry wat hulle nodig het:

“As iemand ‘n dief is, moet hy ophou steel; hy moet deur harde werk op ‘n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien; dan sal hy iets hê om vir die armes te gee.”

As ons hierdie verandering wat in mense se lewe na hulle bekering plaasgevind het, op ʼn grafiek moet voorstel, sou dit iets soos die volgende wees:

Sien jy hierdie groei wat in die lewens van hierdie jong bekeerlinge plaasgevind het daar in die begin?

Voor hulle bekering het hulle lewens net rondom hulleself gedraai.

Soveel van hulle was baie arm. Die navorsing vertel vir ons dat meer as 80% van die nuwe bekeerlinge daar in die begin, in Jerusalem en ook in die ander gemeentes, deel was van die sogenaamde “unwashed”, die armstes van armes.

Die meeste van hulle moes heelwaarskynlik voor hulle bekering, soos so baie ander rondom hulle, steel om te probeer oorleef.

Toe word die “Goeie Nuus van die Koninkryk” aan hulle verkondig en hulle kom radikaal tot bekering. Deur die werking van God se Gees verander hulle radikaal en word hulle nuut gemaak.

Dan is daar nog ander gelowiges rondom hulle wat hulle daaglikse ge-mentor en ge-dissipel het en hulle alles geleer het wat Jesus hulle geleer het.

Dit beteken dus ook… dat hulle nie verder mag steel nie.

Hulle is nou ambassadeurs van die Koninkryk van die hemel

Hulle is immers nou ʼn Nuwe Koning se verteenwoordigers, Sy ambassadeurs van ʼn nuwe koninkryk, die Koninkryk van die hemel wat hier op aarde aangebreek het.

Deur die transformerende krag van die Evangelie van die Koninkryk, begin God se Gees hierdie mense se gedagtes te verander oor hulleself en oor wat reg en wat verkeerd is (soos Rom. 12:2 immers ons leer).

Hulle begin verstaan en word gemotiveer om in plaas van te steel vir alles wat hulle wil hê, ʼn vaardigheid aan te leer waarmee hulle dan kan werk vir dit wat hulle en hulle geliefdes nodig het.

Kan jy dink wat dit aan hulle selfbeeld, selfvertroue, waardigheid en selfrespek begin doen het!

Daardie lekker om genoeg geld te verdien met jou eie hande, om vir jouself en jou geliefdes te kan sorg elke dag!

En dan, nog selfs beter, om te leer om ook te gee vir ander wat nie het nie!

Armoede is ‘n gees waarvan ons verlos moet word

Besef jy waarom ek altyd sê dat armoede ʼn gees is, en dat een van die belangrikste dinge waarvan God in Sy genade, deur Sy Gees, en deur die waarheid van die Evangelie, ons moet bevry, is dit juis hierdie gees van armoede!

Dit is ʼn gees wat ons geestelik vasbind, maar wat ook ons verhoudings beïnvloed, en ons moed breek, om ons fisies arm te hou!

Die goeie nuus van die Evangelie van die Koninkryk is dus dat die verlossing wat Jesus Christus bewerk het, op al hierdie vlakke van ons lewe, iets van die realiteit van die hemel ook laat deurbreek!