Iemand vra my nou die dag: Hoekom is almal “behalwe die apostels” vervolg, volgens Hand. 8:1?

Ons lees immers daar in Hand. 8:1 die volgende:

“Daardie dag het daar ‘n hewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges behalwe die apostels is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria.”

Die uitdrukking “daardie dag”, verwys natuurlik na die dag wat Stefanus gestenig is oor hy ʼn paar dinge gesê het wat die godsdienstige Jode mal van woede gemaak het, soos…

Volgens vers 48, dat die God wat ons deur Jesus die Christus leer ken het, nie in geboue wat deur mense gemaak is, woon nie. God is dus nie meer in daardie fisiese, pragtige tempel in Jerusalem nie! (Ek hoop ʼn paar pastore en dominees hoor mooi wat hier staan! Ek het nou die dag weer ʼn bekende leraar van hulle gebou hoor praat as “die huis van die Here”!)
Dat die Jode wat nie Jesus wil aanvaar as die Messias en God wat mens geword het nie, “hardkoppig” en doof vir die woord van God is. Hulle weerstaan die Heilige Gees van God.
Toe hulle Jesus gekruisig het, het hulle die Sondelose, totaal Regverdige Een, verraai en vermoor.
Die laaste strooi was toe hy sê: Kyk ek sien die hemel geopen en die Seun van die Mens wat aan die regterhand van God staan. (Jesus, as Seun van God, God self, in Sy posisie van Heerser en Koning)

Onthou, dit was omtrent 4 jaar na die gebeure op Pinksterdag, waarvan Hand. 2 ons vertel.

Tot op dié dag, was die Ekklesia hoofsaaklik in Jerusalem en het hulle glad nog nie uitbeweeg na omliggende gebiede om ook daar gemeentes te vestig nie.

(Dit ten spyte van Jesus se opdrag aan hulle in Matt. 28:19 en Hand. 1:8).

Tot nou toe, het die gelowiges in die tempel mekaar en die gemeenskap bedien, maar dan ook gedurende die res van die week, in mekaar se huise.

Ons lees ook dat die apostels daar in Jerusalem, eintlik so ʼn bietjie kompromie gesluit het deur nie die volle waarheid oor die Nuwe Era wat aangebreek het, teenoor die res van die Joodse gemeenskap verkondig het nie.

Dit was juis waarom Petrus so gesukkel het om die boodskap van die visioen in Hand. 10:10 e.v. te verstaan. Hy was nog so vasgevang in die ou manier van dink, soos in die Ou Era, waar “God se volk” net die Jode was, en alle ander volke “onheilig” was, wat vermy moes word.

Ons sien ook dat Petrus, ten spyte van God se woord aan hom daar in Hand. 10, nog vir jare met hierdie teenstrydighede geworstel het, totdat Paulus hom daar in die gemeente in Antiogië vasgevat het oor sy inkonsekwente optrede. (Gaan lees maar wat daar in Gal. 2:11 e.v. staan hieroor).

Terug na die situasie in Jerusalem, sien ons dus hoe veral die meerderheid van die apostels probeer het om die Joodse gemeenskap se guns en goedgesindheid vir so lank as moontlik te behou deur die kontroversiële gedeeltes van die Evangelie van die Koninkryk te onderspeel.

Dit het egter ook meegebring dat die Ekklesia se bediening van mekaar en van die gemeenskap, net tot die tempel en hulle eie huise beperk gebly het.

Alles, tot op hierdie dag van Stefanus se dood! Die vyand het hierdie dag gebruik om die hel rondom die Ekklesia te laat losbars! En die res van die storie ken jy!

Maar Rom. 8:28 sê nie verniet dat ons God en Vader in staat is om “alles ten goede” te gebruik in Sy kinders se lewens nie!

My mening is dus dat God self hier Sy mense ʼn stoot in die regte rigting gegee het, sodat hulle kon begin doen wat hulle moet doen.

Die gelowige gemeente word in allerhande rigtings verjaag, om uiteindelik, buite die mure van die tempel en hulle veilige huise, die Groot Opdrag om “die nasies te dissipel”, te gehoorsaam.

Van hier af sien ons, begin die Ekklesia werklik die markplek penetreer met die boodskap van die Evangelie van die Koninkryk van die hemel wat ook hier op aarde deurgebreek het!

Is daar dalk êrens in jou lewe waar jy ʼn “stootjie van God” nodig het om te doen wat God jou beveel het om te doen?

Pasop vir daardie “stootjies”! Wees eerder onmiddellik gehoorsaam aan die Koning!