As ons die verhaal van die vroeg-Christelike gemeentes daar in die boek, Handelinge, begin lees, sien en beleef ons hoe God se Gees hulle gebruik het om die wêreld om hulle te verander!

Dit kan ook nie anders nie! God se Gees het immers in jou kom woon, maar ook jou bonatuurlik kom salf en toerus, sodat Hy jou kan gebruik om iets van die realiteit van die Koninkryk van die hemel, ook hier op aarde te laat deurbreek!

Ons hoor dit reeds uit die mond van Jesus as Hy daar in Lukas 4 die profeet, Jesaja, aanhaal en hierdie transformasie-proses wat gaan gebeur, so beskryf:

“Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

Die vyand het egter chaos in die “kerk” veroorsaak oor die eeue

Hoef ek jou daaraan te herinner hoe die vyand dit reggekry het om die Ekklesia, sedert Konstantyn die Grote, in die vierde eeu, vas te vang in allerlei geboue en kerkstrukture?!

En in die proses ons oor ʼn tydperk van sowat 1700 jare, versnipper het in meer as 40 000 verskillende stukkies!

Gevolglik sit gelowige volgelinge van Koning Jesus feitelik almal in een of ander godsdienstige kampie, met sy eie naam, en meestal eie gebou van een of ander aard, met sekere godsdienstige waardes en waarhede wat hulle glo die enigstes is wat reg en waar is. En kla ons mekaar oor en weer aan van dwaling en leuen.

Hierdie institusionalisering van die kerk (let asseblief op, kerk met ʼn klein letter, want ons praat nou nie hier van die Ekklesia wat binne hierdie “kerk” vasgevang sit nie!), het veroorsaak dat wat eers ʼn koninkryk-lewensstyl was, wat Koning Jesus se agenda elke dag uitgeleef het, verander het in allerlei programme van goeie dade, wat skaars vel-diepte die gemeenskap aangeraak, wat nog te praat van verander, het!

Ons het nie meer ons rol en boodskap verstaan nie

Boonop het ons in die laaste eeu, nog ʼn verdere verdeling tussen liberale en konserwatiewe gelowiges gekry, waar die liberales die sosiale verantwoordelikheid en die konserwatiewes die evangelie en redding van mense beklemtoon het.

Vir die een groep was die “armes” waarvan Jesus gepraat het in Lukas 4, geestelik arm en verlore mense, en vir die ander was dit “finansieel” arm mense.

In plaas daarvan dat beide die sosiale dimensie en die geestelike dimensies van die geregtigheid van die Goeie Nuus van die Koninkryk, mekaar eerder gekomplimenteer en sinergisties aangevul het.

Die Goeie Nuus van die boodskap van die Koninkryk van God, wat in Christus Jesus hier tussen ons op aarde begin deurbreek het, is immers ʼn boodskap oor God se geregtigheid wat nooit ten volle deurgebreek het as dit nie ook mense en gemeenskappe sosiaal begin transformeer het nie.

Dit sal moet meebring dat ons vanuit die Woord ʼn etiese waarde-sisteem vir verhoudings en vir die markplein moet formuleer, maar aan die anderkant ook met die krag-dimensie van die gawes van die Gees sosiale nood moet begin bedien.

Dit is tog presies wat ons sien gebeur het in die Nuwe Testamentiese gemeentes.

Die lering van Jesus het ‘n impak in die wêreld gemaak soos geen ander s’n nie

Die leringe van Jesus Christus, wat ons in die praktiese lewe van hierdie gemeentes daagliks gemodelleer gesien het, vorm vandag nog dit wat bekend staan as Christelike etiek.

Om die waarheid te sê, is die moderne wêreld gebou daarop, want daar is niks uit enige ander godsdiens of sekulêre veld, wat soveel invloed en inpak gehad het as die etiek en norme vanuit die Bybel, en spesifiek die leringe van Jesus nie.

Deur die gawes van die Gees, soos profesie, Gees-geïnspireerde wysheid en detail-kennis, Bybels-gebaseerde lering, bonatuurlike genesing en bevryding van gees, siel en liggaam, genadige en liefdevolle diens en bediening van nood, is die vier groot sosiale euwels van hulle tyd deur die Ekklesia suksesvol in hulle midde bedien, naamlik gemeenskap-armoede, slawerny, die onderdrukking van die vrou, en die verwaarlosing van die familie (en spesifiek die plek van die gesin en die huwelik).

Jes. 61:1-4

As jy dit verstaan, luister nou weer na ons Koninkryk-roeping in die woorde van Jes. 61:1 tot 4 uit die NKJV:

“The Spirit of the Lord GOD [is] upon Me, Because the LORD has anointed Me _
To preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, _
To proclaim liberty to the captives, _
And the opening of the prison to [those who are] bound;
To proclaim the acceptable year of the LORD, _
And the day of vengeance of our God; _
To comfort all who mourn,
To console those who mourn in Zion, _
To give them beauty for ashes, _
The oil of joy for mourning, _
The garment of praise for the spirit of heaviness; _
That they may be called trees of righteousness, _
The planting of the LORD, that He may be glorified.
And they shall rebuild the old ruins, _
They shall raise up the former desolations, _
And they shall repair the ruined cities, _
The desolations of many generations.”_