ʼn Nuwe era het vir beide die man en die vrou aangebreek

Ons, in die Westerse wêreld, waar die etiek van die Goeie Nuus van die Koninkryk, die basis vorm van ons regstelsel en etiese waardes, besef nie aldag hoe ingrypend die Goeie Nuus wat Jesus Christus aan hierdie wêreld destyds was nie.

Dit is eers as ʼn mens, soos baie van my vriende, in die tradisionele Moslem-lande moet woon en leef elke dag, gebeur dit dat veral die vrou, haar vasloop teen al hierdie onderdrukkende en beklemmende sosiale wetgewing en reëls.

Ek glo, een van die belangrikste redes waarom die waarheid oor die Koninkryk van Koning Jesus, so vinnig deur die destydse wêreld versprei het, was omdat dit die eer en die innerlike waarde van meer as die helfte van die bevolking, vroue, herstel het.

Gal. 3:28,29

In die Ekklesia/Kerk van Koning Jesus word vroue gedefinieer deur die lering…

“Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één.

En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.”

Daarom het vroue, net soos mans, in posisies van leierskap gedien

Daarom was dit vanselfsprekend dat as hierdie radikale en rewolusionêre stelling waar is, vroue, net soos mans, in posisies van leierskap mag dien.

So lees ons van Priscilla wat deel was van die apostoliese span wat beide die ekklesia in Korinté en in Efesé gevestig het (lees hiervan in Hand. 18:2-3, 18-19, 26).

Verder eer Paulus die twee vroue wat in Timoteus se lewe die beslissende rol gespeel het, naamlik sy ma en ouma.

Junia, verder, word daar in Rom. 16:1-16 geëer as apostel, en dit was op Lidia, ʼn top sakevrou, se uitnodiging wat Paulus bereid was om Galasië binne te gaan om dit oop te maak vir die Evangelie.

Luk. 8:2-3

Hoef ek jou verder te herinner aan die rol wat vroue gespeel het in Jesus se eie bediening!

So lees ons in Lukas 8:2-3 die volgende oor hulle:

_“… en daarby ‘n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees was. _

Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie sewe bose geeste uitgegaan het, en Johanna die vrou van Gusa, ‘n hoë amptenaar van Herodes, en Susanna en baie ander. Hierdie vroue het uit eie middele vir Jesus en die twaalf gesorg.”

Joh. 8

Onthou jy verder hoe Jesus die vrou behandel het wat skuldig was en doodgemaak moes word volgens die bepalinge van die ou era, die Tora, daar in Johannes 8?

Toe hulle haar as vrou aankla by Hom van egbreuk en Hom vra om haar dood te sanksioneer, was Sy stilte ook ʼn stille vraag: Maar waar is die man wat ook hierby betrokke was? Hoekom is nie ook hy, soos die Tora selfs onder die Ou Era beveel, nie ook gebring om gestenig te word nie?

Maar omdat Hy geweet het wat die werklike rede agter al die stukkendheid in verhoudinge en in mense is, het Hy eerder geoordeel:

“’Laat die een van julle wat ‘n skoon gewete het, eerste ‘n klip op haar gooi.’

Daarna het Hy weer gebuk en op die grond geskrywe.

Toe hulle hoor wat Hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. So is Jesus alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense.

Toe het Hy regop gekom en vir haar gevra: ‘Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?’

‘Niemand nie, Here,’ sê sy.

Toe sê Jesus: ‘Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie.’”

By die voete van Koning Jesus is daar vir elke sondaar vergifnis beskikbaar.
Waar mense dit vasgryp en werklik glo, verander hulle totale lewe verder.

Die vrou se rol in die huwelik

Ek wil hierdie kort gedeelte oor die posisie van die vrou, wat radikaal getransformeer is deur die Goeie Nuus oor die Koninkryk, afsluit deur jou te herinner aan hoe dit ook die vrou se posisie in die huwelik radikaal beïnvloed het.

Soveel so dat Paulus onder die inspirasie van die Gees vir beide die man en die vrou daar in Efesiërs 5 herinner dat hulle “uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig” moet wees. Bedoelende, dat hulle vir mekaar daar sal wees om mekaar met alles tot hulle beskikking, tot diens te wees.

Dit is eers dan, daarna, wat hy die vrou herinner dat God haar juis so geskape het om aan haar man “onderdanig” te wees.

Net om dit mooi te verduidelik, blyk dit uit die volgende verse dat waar ʼn vrou werklik beleef haar man is vir haar ʼn man soos God dit bedoel het, en hy het haar lief soos hy homself liefhet, is dit vanselfsprekend dat die vrou aan haar man as man, sal eerbied betoon (vers 25-32).

En daarom, sê die Gees in 1 Kor. 7:2-5, is beide die man en die vrou aan mekaar verskuldig om ook mekaar se seksuele behoeftes met liefde, respek, billikheid en verantwoordelikheid teenoor mekaar te hanteer en te bedien.

Omdat God die huwelik bedoel het as ʼn Godgegewe geskenk en die ruimte waarbinne ʼn spesifieke man en ʼn spesifieke vrou, “hulle twee sal een wees”, is egskeiding altyd deel van die stukkend van hierdie wêreld waar die vyand en sy demoniese magte in beheer was (Matt. 19:3-5)