Sal die regte Jesus asseblief opstaan!

Die meeste ingeligte mense oral oor die wêreld sal saamstem dat Jesus van Nasaret, wat van 3v.C. tot 32n.C. geleef het en gesterf het aan ʼn kruis, die mees liefdevolle, selflose, onselfsugtige mens was wat ooit op hierdie aarde geleef het.

Tog weet almal, selfs die sogenaamde ateïste, dat Hy nie bloot net ʼn mens kon wees nie.

Jy hoef maar net ʼn paar vrae te vra om gou-gou daardie “wan-voorstelling” uit die weg te ruim.

Vir diegene wat sê Hy was maar net die beste mens wat nog ooit geleef het, vra ek: Maar hoe kan Hy “die beste mens” wees as dit wat Hy oor Homself gesê het, nie waar was nie? Dan het Hy ons mos almal blatant doelbewus belieg en bedrieg!

Vir diegene wat sê Hy was die beste voorbeeld ooit van hoe ʼn mens op aarde behoort te lewe en op te tree, vra ek: Wat doen ons vandag met iemand wat sê dat hy die Seun van God, ja, dat hy God self is? Gaan sit ons hom nie onmiddellik in ʼn huis vir geestelik versteurdes nie?

Ek vra myself gedurig af: Waarom word selfs ateïste, wat sê dat hulle nie eers glo dat daar regtig ʼn god is nie, so aggressief die oomblik wat ons oor wie Jesus regtig was, begin praat?

Waarom is Sy Naam, selfs in verkragte vorms, een van die mees gebruikte vloek- en kragwoorde wat links en regs gebruik word?

Waarom kry ons aan die ander kant van die sosiale spektrum, dat daar toegelaat word dat volgelinge van Jesus geïntimideer, vervolg en doodgemaak word? Ja, hulle huise en hulle plekke van aanbidding word eenvoudig afgebrand en vernietig, sonder dat daar daadwerklik iets aan gedoen word!

Kom ons kom terug na Jesus toe.

Waarom is daar so ʼn heftige reaksie teen Iemand wat nooit iemand seer gemaak het, of benadeel het, of teen iemand gediskrimineer het, of ander opgestook het om in opstand te kom, of self tot geweld oor gegaan het nie?

Tog was Hy destyds as ʼn ekstreme krimineel veroordeel, en met die swaarste straf moontlik gestraf!

Ironies!

Of was dit juis omdat Hy aanhoudend en openlik verklaar het dat Hy die Seun van ʼn liefdevolle God was, wat mens geword het juis omdat hierdie God die mensdom so liefgehad het!

Is dit nie verder ironies nie dat hierdie selfde Jesus, van dieselfde kruis af waaraan hulle Hom vas gekap het, juis die hart van die probleem aangespreek het net voor Hy gesterf het, toe Hy die volgende gebid het:
“Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”

Lyk vir my die wêreld haat vir Jesus, en ook Sy volgelinge, omdat hulle juis nie weet wie Hy werklik is nie.

Die “Jesus wat hulle so haat”, is ʼn karikatuur, ʼn skeef-getrekte en vervormde Jesus.

Hulle besef nie dat Hy juis nie hulle vyand is nie, maar die beste Vriend wat hulle ooit kan hê.

Ek wil afsluit met die volgende stellings:

Ek meen dat baie van die misverstand en teëstand teen Hom en teen Sy volgelinge in die verlede en vandag, juis is omdat die Jesus wat baie van Sy volgelinge aan mense voorhou, nie die ware, Bybelse Jesus is nie!

Hulle doen en leef ook nie soos wat die regte, Bybelse Jesus hulle geleer het nie.

Gaan kou ʼn bietjie daaraan in jou stil-wees-tyd.