Waar die Koninkryk kom, word “familie” herstel

Joh. 1:12

Joh. 1:12 was nog altyd een van die belangrikste verse in die hele, bykans 50 jaar wat ek Jesus Christus as my Verlosser en Koning van my lewe aanvaar het in geloof. Dit sê immers:

“Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.”

Hierdie wonderlike Bybelse waarheid, dat ek deur die enigste, ware God aangeneem is om wetlik “Sy kind” te wees, het op soveel vlakke in my lewe alles verander.

Kom ek probeer hierdie waarheid vir jou afskil soos ʼn ui:

Die feit dat God my Pappa-Vader is!

En ek Sy kind!

Ek het deel geword van ‘n familie

Dit beteken verder dat ek deel geword het van ʼn familie (die Griekse woord daarvoor is “oikos”).

Oor die jare het ek ook begin ontdek dat die Griekse woord, oikos, ook “huis” beteken, en dus dui op ʼn plek waar ʼn mens veilig en sekuur voel. Die mense daar is werklik jou familie, wat bedoel is om jou onvoorwaardelik lief te hê.

In so ʼn “oikos” of familie, gaan daar dus mense wees wat jou “pa” en “ma” en “broers en susters” in geloof, gaan wees.

Elkeen van hulle het dus ʼn baie belangrike rol om in jou lewe te speel, en natuurlik, jy in hulle lewens.

Die Ekklesia is in die eerste plek bedoel om familie te wees

Die dag, egter, toe ek besef het dat Jesus hierdie “oikos” of “familie” die hart en fondasie gemaak het van Sy Ekklesia/die ware Kerk van Jesus, was die dag wat soveel dinge skielik net vir my gekliek het!

Onthou jy byvoorbeeld, toe Jesus daar in Saggéüs se huis, met sy bekering, gesê het: Vandag het daar redding vir hierdie huis (bedoelende “familie”) gekom!

Maar daardie “huis”/familie het nie net sy familie, soos in “bloedfamilie” ingesluit nie.

Hierdie “familie” sluit ook jou besigheid/bedryf/boerdery/skool in

Dit het ook sy besigheid ingesluit.

Die oomblik toe die Goeie Nuus oor die Koninkryk van God vir hom deurgebreek het, en hy dit verstaan en begin glo het, was dit soos ʼn vars stroom lewegewende suurstof wat sy huis, sy vrou en kinders, sy werksplek en sy “familie” daar, binne gestroom het.

Dieselfde gebeur die dag toe Kornelius tot bekering gekom het (Hand. 10:2,22; 11:14), of toe die Ekklesia in die stad, Filippi, in die besigheidsvrou, Lidia, se huis begin het, en verder gegroei het toe die tronkbewaarder en sy huis gered is (Hand. 16:14-15, 31-34).

Lees ons die verhaal van die vroeg-Christelike gemeentes in die boek, Handelinge, en in die ander briewe van die Nuwe Testament, sien ons hoe die Ekklesia letterlik van “huis tot huis” gegroei het.

Omdat die Ekklesia in die eerste plek “familie van Koning Jesus is”, word ons “kinders” in hierdie familie met ons bekering.

Vriende, die Ekklesia was nooit bedoel om ʼn “kerksisteem” of “organisasie” te wees waarvan ek “ʼn lid” word nie.

Ef. 2:19 beskryf ons as “lede van die huisgesin van God”.

In 1 Tim. 3:15 staan daar, daarom:

“Ek skryf hierdie dinge aan jou hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom.
Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.”

As jy ʼn bietjie hieraan gekou het, sal jy besef hoe hierdie Bybelse waarheid, naamlik dat ons in die ekklesia, in die eerste plek bedoel is om “familie van en vir mekaar te wees”, maar ook dat jy dus daar op die markplek, in jou werk, besigheid, skool of universiteitskoshuis, bedoel is om die “deur of venster” te wees wat die heerlike vars stroom Koninkryk-lewe daar in moet waai in al daardie mense daar se lewens.

Ja, dit is jou rol en jou verantwoordelikheid. Hulle is jou “gemeente” en jy is Jesus se voltydse “bedienaar” daar.

Kou ʼn bietjie hieraan!