Die Goeie Nuus is dat Jesus ook Koning is in besigheid en in ons gewone lewe

Hoe meer ek daaroor nadink, hoe meer besef ek hoe ons die goeie nuus oor Jesus en oor die evangelie totaal vergeestelik het!

Neem nou maar daardie gedeelte in Jes. 61 wat Jesus gekies het as die banier en samevatting van alles waarvoor Hy gekom het hier op aarde.

Asseblief, moenie sommer net glo wat ek hier geskryf het nie! Toets dit aan jouself en jou eie interpretasie van hierdie verse, en kyk of jy dit nie ook maar net alles “vergeestelik” het al die jare nie!

“Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf maar almal wat treur, vertroos, die dag waarop Hy vir dié in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word: Bome van Redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder.

Hulle sal die eeue-oue puinhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê, hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê.” (Jes. 61:1-4)

Ek hoop jy was eerlik genoeg en het raakgesien wat ek ook begin raaksien het.

Dit is asof ons van Jesus hierdie “geestelike” of “monnik” gemaak het, wat net gekom het en gesels en geleer het oor dinge wat “geestelik” was en “geestelik geïnterpreteer moet word”.

As ons dit doen, mis ons ʼn geweldig belangrike komponent van die goeie nuus van die evangelie en van Sy menswording.

Kom ek probeer in die res van hierdie “slukkie nuwe wyn” en dalk die volgende een, vir jou ʼn meer volledige en, glo ek, meer Bybelse prentjie van die ware Jesus en die ware evangelieboodskap teken.

Die hart van die evangelieboodskap is dat God mens geword het! God, die Seun, het in Jesus van Nasaret, ʼn doodgewone mens geword. (Joh. 1:14; Fil. 2:7-8; Kol. 2:9)

Dit impliseer dat Hy in totaliteit kom identifiseer het met diegene wat Hy kom verlos en totaal kom verander het. Hy het een van ons geword, net soos ons geword, behalwe dat Hy nie sondig was en gesondig het nie. (Heb. 4:15)

Hy het dus alles kom ervaar wat ons hier ervaar. Hy verstaan dus presies dit waarmee ons hier worstel elke dag, en omdat Hy dit elke dag oorwin en bemeester het, kan Hy ons ook wys hoe.

Ek het ʼn idee dat ons, in ons vergeesteliking van Hom en die goeie nuus wat Hy gebring het, van Hom hierdie kluisenaar wat êrens op ʼn berg, weg van alles, gewoon het, wat elke nou en dan net afkom in die dorp in, en wat ons dan ʼn klompie “geestelike dinge” kom leer.

Terwyl die Evangelies Jesus presies as die teenoorgestelde teken.

Besef jy dat Jesus die grootste deel van Sy aardse lewe (bykans 30 jaar) net ʼn “gewone mens” was wat “gewone dinge” gedoen het en ʼn “gewone werk” gehad het!

Hy is nie in die tempel of die sinagoge gebore nie! Hy is in ʼn stoor gebore waar diere gewoonlik vir beskerming in die wintertye gehou is. En Sy eerste besoekers was gewone skaapwagters, van die laag-betaalde werkers van destyds.

Soos Sy aardse pa, Josef, is hy van so 13 jaar oud af, opgelei as ʼn skrynwerker en ʼn bouer (Mark. 6:3). Sy bure het Hom dus leer ken as hierdie besigheidsman. Baie tafels, dakbalke, deure, jukke en ander items is deur Hom gemaak en aan hulle verkoop.

Ja, Jesus was ʼn gewone besigheidsman, wat nie houtwerk gedoen het as ʼn stokperdjie nie, maar as ʼn lonende besigheid. Hy het dus gewoon besigheid gedoen elke dag: koste bereken, materiaal aangekoop, pryse bereken, ens.

Maar Hy het ook begroot, want die eerste deel was altyd God se deel, en dan was daar ook altyd genoeg om te kan weggee. Hy het immers in praktyk gedoen wat Hy later vir mense geleer het, naamlik dat dit “meer geseënd is om te gee as om te ontvang”. (Hand. 20:35)

Ek hoop ek het hiermee ʼn hele klompie “ou vrou-stories” oor Jesus ʼn doodsteek gegee!