Dissipels of volgelinge van Jesus, is gehoorsaam

“God movements”

Ek is tans besig om ʼn boek te lees, THE KINGDOM UNLEASHED, wat handel oor die sowat 651 “God movements” oor die wêreld, waar God deur Sy Gees besig is om “herlewing”, “reformasie”, of “transformasie” laat gebeur.

Wat in werklikheid niks anders is as gewone mense wat die Evangelie van die Koninkryk van God gehoor en begin glo het, en daarom besig is om in gehoorsaamheid aan hierdie Evangelie, daar tussen die mense waar hulle woon, beweeg en lewe, ander dissipels van Jesus maak.

Dit gebeur wanneer God se mense kies om God se Woord te gehoorsaam en dan ook ander uitdaag om dieselfde te doen.

Sien, sodra iemand waag om met ʼn totale openheid en gewilligheid om te verander, die Bybel as Woord van die lewende God begin lees omdat jy in geloof gekies het om Jesus Christus as Verlosser en Koning met jou hele lewe te volg, ontdek hulle daar aan die voete van die Here, dat hulle geen ander keuse het as om Hom onvoorwaardelik te gehoorsaam nie.

Soos wat ons deesdae vir mekaar leer: As God iets gesê het, staan dit vas en doen ons gehoorsaam binne 48 uur onvoorwaardelik wat Hy gesê het!

Mat. 28:19,20

Dit is immers wat Koning Jesus ons geleer het, soos daar in Mat. 28:19,20:

“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels, doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

Om die een of ander rede het kerke in die tipiese Weste en in Europa, gekies om te begin glo dat “om mense te leer om alles te onder hou” wat Jesus ons beveel het, beteken “om hulle goeie Bybelse doktrines of Bybelse lering te leer”, of selfs “om mense te leer hoe om goed oor hulle self te voel”.

Hoe kan ons ongehoorsaamheid tussen ons sommer net verdra!

Daarom het ons begin om “in die kerk”, “onder ons”, mense te verdra wat hulleself Christene en volgelinge van Jesus noem, wat die opdragte van Jesus as opsioneel hanteer. Soos asof hulle maar kan kies en keur wat vir hulle aanvaarbaar is en onder watter omstandighede dit vir hulle aanvaarbaar is.

Sommige “onder ons” en “in die kerk”, twyfel selfs of daar enigiets is soos objektiewe waarheid en of daar iets kan wees soos “reg” en “verkeerd”.

Daarom sal hulle om geen omstandighede, dit wat hulle glo en aanvaar het as waarheid, met nie-Christene deel nie, want dit mag dalk net nie “waarheid” vir daardie mense wees nie!

Ons word gebombardeer met humanisme

Verder word ons in die tipiese Weste en in Europa, so gebombardeer, van kindsbeen af, deur ʼn humanistiese manier van dink, dat ons nie eers altyd besef hoe ons uitgedaag word om kompromis aan te gaan met wat algemeen rondom ons as reg en verkeerd aanvaar word nie.

Die enigste medisyne wat hiervoor werk

Daar is net antwoord en oplossing hiervoor: Ons en ons kinders moet weer rondom die Bybel gaan sit en luister wat sê ons God en Koning vir ons daarin en dan mekaar gedurig uitdaag om onmiddellik te doen wat ons gehoor het wat God self vir ons sê.

Dit is wanneer ons sal beleef hoe God self hier tussen ons begin beweeg en tussen ons wonders begin doen.

Hy beloof immers self wat sal gebeur daar tussen mense wat gekies het om na Hom en Sy wil te soek en om te doen wat Hy sê.