Goeie Bybelkennis is belangrik, maar moenie die Heilige Gees se werk minag nie

Die meeste van ons wat kom uit ʼn gereformeerde agtergrond, het nog altyd die Bybel hoog geag. Solank as wat ek kan onthou was die meeste van ons totaal oortuig daarvan dat die Bybel die geïnspireerde Woord van God is.

Deesdae is dit, in gereformeerde kringe, nie meer so ʼn algemeen aanvaarde oortuiging nie. Nou die dag hoor ek hoe een van my baie geleerde predikant-vriende dit so vir sy gemeente verduidelik: Die Bybel is mense se vertellinge en stories oor God, wat hulle gehoor en geglo het oor Hom.

Hier diep in my hart het ek net gesidder oor die implikasies hiervan, en gewonder, maar waarom dink jy het jy nog iets om vir mense van die kansel af te sê?

Maar, terug na wat ek van oortuig is oor die Bybel as geïnspireerde Woord van God.

Alhoewel ons uit gereformeerde kringe so ʼn hoë waarde aan die Bybel gee, het ons tog ook altyd gemaak asof dit ontsaglik moeilik vir gewone mense is om die Bybel reg te verstaan.

As jy nie ten minste ʼn goeie Bybelskool-agtergrond en ʼn menigte Bybelkommentare op jou rak het nie, kan jy maar vergeet…

Besef jy, hoe ons, met hierdie siening, die werk van die Heilige Gees geminag het!

Dit, terwyl miljoene der miljoene “gewone mense” vandag oral oor die wêreld kan getuig hoe hulle die lewende God self met hulle hoor praat wanneer hulle die Bybel lees daar waar hulle alleen is, maar ook veral daar waar hulle saam met twee tot vyf ander “gewone mense” die Bybel lees en daaroor gesels.

In elkeen van hierdie sowat 650 “God movements” wat tans oral in die wêreld aan die gang is, getuig die leiers van die DMM (“Disciple-Making Movements) die volgende:

Dat waar mense, ja, hou vas jy hart, selfs ongelowige, onbekeerde mense, gehoorsaam begin reageer op dit wat hulle gehoor het God self vir hulle gesê het toe hulle die Bybel gelees het, die Heilige Gees self die waarheid van die Woord bevestig en demonstreer deur die wonders en verandering in lewens wat gebeur in en om daardie mense.

Heb. 4:12 word telkens maar net weer en weer bevestig, en ek haal hierdie keer dit uit THE VOICE aan:

“The word of God, you see, is alive and moving; sharper than a double-edged sword; piercing the divide between soul and spirit, joints and marrow; able to judge the thoughts and will of the heart.”

Daar waar die Heilige Gees teenwoordig is, bewerk die lees van die Woord van God oortuiging oor die waarheid van daardie Woord, maar bring dit ook oortuiging oor hoe nodig vergifnis is.

Soos dit gebeur het daar in Hand. 2:37-39:

“By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: ‘Wat moet ons doen, broers?’

Toe antwoord Petrus hulle: ‘Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.

Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.’”

Miskien moet jy net weer ʼn bietjie hieroor gaan dink daar aan die voete van Jesus.

Gaan bid ʼn bietjie oor vriende en mense by die werk of waar jy studeer, en vra die Here om vir jou ʼn “man van vrede” te wys, manlik of vroulik, in wie Hy al vir baie jare besig is om ʼn honger na God en die dinge van God te skep.

Gebruik dan die app of toep waarvan ek vir jou verlede week vertel het om vir jou te wys hoe om saam met daardie persoon, en ʼn paar van hulle vriende, elke week die Bybel saam te begin lees.

En word so deel van ons veldtog oor die wêreld: #trylistening!