Mense kan verander, as die Heilige Gees hulle verander

Rom.12:1,2

Die antwoord vir ons tyd is nie ʼn vak soos Lewensoriëntering op skool, of ʼn “Biblical Worldview for Dummies” nie. Dit gaan nie mense en hulle manier van dink verander nie.

As ons regtig glo wat God in die Bybel vir ons sê, kan net een ding mense verander en dit is wanneer mense God gehoor praat het met hulle.

Dit is dan wanneer die Heilige Gees self harte begin verander en mense se manier van dink verander.

Ek weet deesdae praat almal van “transformasie”, maar dit is gewoonlik niks anders as een of ander aktiwiteit wat “waarde tot die mens, sy siening van homself, en sy bestaan elke dag” kan toevoeg nie.

Dit is natuurlik glad nie wat die Bybel bedoel met hierdie veranderinge wat nodig is in die mens en in hulle manier van dink en doen nie.

Rom. 12:1 en 2 bly maar ons sleutels tot ʼn korrekte, Bybelse verstaan van ware verandering en Bybelse transformasie.

Hierdie soort verandering is nooit bloot ʼn konformering met wat algemeen vandag rondom ons in die wêreld aanvaar en geglo word nie.

Ware Bybelse transformasie of verandering vereis ʼn totale hernuwing van ons manier van dink. En dit begin daar waar mense doelbewus kies om hulle hele lewe in lyn en in gehoorsaamheid te bring met dit wat God in Sy Woord vir ons sê.

Rom. 12:2 sê immers presies dit.
Kom ek haal dit vir jou, vir ʼn verandering, uit die MESSAGE-vertaling aan:

“So here’s what I want you to do, God helping you: Take your everyday, ordinary life—your sleeping, eating, going-to-work, and walking-around life—and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him.

Don’t become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You’ll be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you, and quickly respond to it.

Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you.”

Dit is waarom ek sê, ware Bybelse verandering of transformasie is alleenlik moontlik wanneer God die Heilige Gees ons lewens in lyn bring met dit wat Jesus ons geleer het.

Dit is waarom Animiste, Moslems, Hindoes en mense wat sê hulle glo nie eers in God nie, se lewens begin verander binne weke wat hulle waag om saam met ander te luister na wat die God van die Bybel self vir hulle sê oor Homself, oor die mens en oor die dinge waarmee hulle daagliks gekonfronteer word.

Dit is ook alleen so wat mense wat hulleself “gelowiges” noem, ontdek dat ʼn mens nie ʼn burger of ambassadeur van die Koninkryk van God in hierdie wêreld kan wees nie, as jy nie onvoorwaardelik kies om alles wat Jesus ons leer te gehoorsaam nie.