Besef jy hoe lief God die wêreld het?!

Joh. 3:16,17

Hoe goed ken ons nie Joh. 3:16,17 nie!

“God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.”

Detoks na gees, siel en liggaam

Die afgelope drie jaar het die Here my op hierdie detoks na gees, siel en liggaam gesit. Deel daarvan was dat ek elke oggend, vroeg-oggend, voor enigiemand anders op is, tyd saam met Jesus moes kom spandeer. Dan het ek en Hy gesels.

Die meeste van die tyd was dit Hy wat die meeste praatwerk gedoen het en ek het geluister. In die tyd het ek Sy hartklop begin hoor… Sy liefde vir my…

Maar in die besonder, Sy liefde vir mense in die algemeen… Alle mense…

Natuurlik het Jesus die Ekklesia, Sy mense, Sy Liggaam, lief.

Ef. 5:25-27

Dit is mos wat die Heilige Gees ons daar in Ef. 5:25 tot 27 sê as Hy sê:

“Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het.

Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik.”

Ek hoef seker nie vir jou te herinner daaraan dat “die kerk” waarvan ons in hierdie verse lees, nie verwar moet word met dit wat mense “die kerk” vandag noem nie! Die “kerk” waarvan daar in hierdie verse sprake is, is Jesus se “Ekklesia”!

Dit is mense wat, soos Joh. 3:16 en 17 sê, in geloof “opgekyk het” na die Een wat aan die paal hang, soos in die vorige verse in Joh. 3 beskryf word.

Natuurlik het Jesus die Ekklesia lief. Ef. 5 beaam dit immers.

Maar as ons tyd saam met Jesus, as’t ware met jou kop op Sy bors, spandeer, dan hoor ons Sy hartklop ook vir die wêreld, vir die res van die mensdom.

2 Kor. 5:14-15,18 e.v.; 6:1,2

Dan hoor ons hoe Paulus, onder die inspirasie van die Gees, daar in 2 Kor. 5:14-15 getuig hieroor as hy sê:

“Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het.

En Hy het vir almal gesterwe, sodat dié wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is.

Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons Hom nie meer so nie. “

Kom ons luister na die volgende verse, en spesifiek van vers 18 af, om Jesus se hartklop nou vir ons as Sy Ekklesia te hoor:

“Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.

Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.

Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!

Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.”

En dan hoor ons die Gees deur Paulus daar in 2 Kor. 6:1 en 2 sê:

“As medewerkers van God doen ons ‘n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie tevergeefs ontvang het nie.

Hy sê: ‘Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het Ek jou gehelp.’ Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding.”

Sien, as ek en jy werklik Jesus se hart gehoor het vir die wêreld, gaan ons totaal anders begin kyk na mense rondom ons, ja, alle mense!