Om mense lief te hê…

(Leestyd: 1-1½ minuut! Ja, regtig, niks langer nie!)

“Evangelisasie”?

Nou die dag skryf Todd White die volgende:

“Ek wil graag gesels oor dit wat ons gewoonlik “evangelisasie” noem. Ek noem dit deesdae in my eie lewe “om mense lief te hê”! Want dit het vir my so belangrik geword dat elke mens moet hoor van God se liefde vir hulle, dat ek net nie meer kan stil bly nie.”

En dit het my aan die dink gesit!

Dit is asof ek ʼn kontradiksie beleef tussen om te sê ek het mense lief, en dan bly ek stil oor die belangrikste inligting wat mense kan hoor en wat alles kan verander in daardie mens se lewe.

Ek glo dat wanneer ʼn mens hom of haar werklik vasgeloop het teen ʼn lewende Jesus Christus, wat Verlosser en Here-Koning is, en op ʼn normaal Bybelse manier nuut gebore word, verander jy onmiddellik in ʼn getuie van dit wat met jou gebeur het. Of eerder, meer korrek gesê, word jy ʼn getuie van die merkwaardige God en Koning teen wie jy jou vasgeloop het!

Jy kan op geen manier langer stil bly en nie jou stories vertel oor hierdie ontmoeting en die verskiI wat dit in jou lewe gebring het nie.

Daarom, vir my, om my stories hieroor aan mense te wil vertel, ja, aan elkeen wat ek langs die pad ontmoet, is vir my so natuurlik soos om asem te haal.

Daarom is dit nie meer “evangelisasie” nie!

Daarom is dit nie meer “evangelisasie” nie. Dit is nie een of ander “kerklike oefening” of “spesiale soort bediening” wat met hierdie “slim teologiese woord” nou “evangelisasie” genoem moet word nie!

Nee, dit is baie meer aards, en werklik meer soos “asemhaal” vir my!

Dit het deel geword van my liefhê van mense, oral waar ek kom.

Die Heilige Gees is in my en op my, en Hy wil deur my stories mense bewus maak van hierdie goeie nuus dat die Koninkryk van die hemel hier op aarde, kan en wil deurbreek.

Hy wil vir mense moed gee om te besef dat hoe sleg dit tans ook al in hulle lewens en in diegene wat hulle liefhet, gaan, met God, Koning Jesus, die Heilige Gees, wat lewe en Sy Koninkryk, ja, regtig Sy Koninkryk uit die hemel, nou hier op aarde, kan die mees merkwaardige dinge ook in hulle lewens en in hulle uitdagings gebeur.

Daarom kan hulle nie, mag hulle nie, moed opgee nie!

Daarom is daar hoop!

Daarom is deel van my praktiese liefhê van mense om dit ook met hulle te deel waar en wanneer ek kan.

Lukas 10:27

Lukas 10:27 sê immers: “Hy antwoord: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.’”

Toe ek myself in God se oë ontdek het, as iemand wat God uniek geskape het en vir wie Hy so lief het, maar vir wie Hy ook nou aangestel en bonatuurlik toegerus het as Sy seun, as Sy Ambassadeur van Sy Koninkryk hier op aarde, oral waar ek is en waar ek beweeg, het alles verander.

Skielik het ek besef dat God iets van Homself, iets van Sy hart en van wie Hy is, en wat Hy kan doen in die lewens van ander mense, deur my en my stories aan hulle wil openbaar.

Rom. 8:19

Hoe staan dit daar in Romeine 8:19 (en ek gaan dit in my eie woorde probeer oorsê)?

Die hele skepping wag angstig daarop dat gewone mense hier voor hulle oë verander in “seuns van God” en “ambassadeurs” van die realiteit dat iets van die hemel hier op aarde tussen ons en in ons ʼn werklikheid geword het.

En weet jy hoe doen ek dit prakties?

Terwyl ek daar in die restourant sit en eet, of in die kruideniersware-winkel gaan inkopies doen, is ek heeltyd bewus van wie ek daar raakloop en met wie paaie kruis. En ek luister heeltyd sensitief na die stem van die Heilige Gees hierbinne in my.

Vir hierdie kelner of kelnerin gee ek ʼn woord van bemoediging; vir daardie een bid ek vir daardie skouer of rug wat seer is.

Die Here praat met my die hele tyd.

Dit is Hy wat vir my sê om vir daardie persoon te vra of ek vir hulle kan bid. En dan, terwyl ek bid, vertel Hy my om te bid vir haar vir ʼn man. Of om te bid vir daardie hand van haar wat so pers en opgeswel is.

Want God is lief vir hulle en Hy wil hulle genees en hulle behoeftes bedien. Sodat hulle Sy liefde kan proe!

Om met mense my stories oor God te deel en om hulle te bedien met die gawes en die krag van Sy Gees, het deel geword van my “liefhê” van mense.

Ek wil jou uitdaag om Jesus in jou toe te laat om die mense rondom jou lief te hê.

Dan word jy maar net Sy tuinslang waardeur Sy liefde en Sy woorde vloei na mense toe.

Dalk ontdek jy, soos ek, keer op keer, hoe jy ʼn “antwoord op gebed word” vir mense!