Die geheim van die Vroeg-Christelike gemeentes

Ek verstom my altyd aan die dinamika wat in die vroeg-Christelike gemeentes aanwesig was. Veral as ‘n mens onthou dat, binne ‘n bestek van 280 jaar plus, die Christendom letterlik die hele wêreld van destyds wat onder Romeinse bewind gestaan het, deursuur het.

Kyk gerus na die volgende teksgedeeltes om elemente van hierdie dinamika en organiese lewe in die gemeentes van destyds te ontdek:

• Hand. 2:41-47
• Hand. 4:32-35

Van die dinge wat my opval, is die eenheid in Christus wat onder die gelowiges geheers het; die liefdesdiens teenoor mekaar en ander; die bediening van mekaar met die gawes van die Heilige Gees; die getuienis na binne en buite; en die impak wat hulle gehad het op die gemeenskap rondom hulle.

Dit is veral die krag-dimensie, as gevolg van die salwing met die bonatuurlike krag en gawes van die Heilige Gees, wat my opval. Kyk bv. na Hand. 5:12 tot 16 om iets daarvan raak te sien. En die dapperheid ten spyte van geweldige teëstand, bv. daar in Hand. 5:32, as gevolg van die Heilige Gees se werk in hulle lewens.

Ons sien ook hoe die Heilige Gees hulle lei om nuwe bedieninge te vestig soos wat nuwe uitdagings na vore gekom het, bv. daar in Hand. 6:1-4.

Let veral op die verhale wat volg van hoe die Heilige Gees twee van hierdie nuwe bedienaars van Hand. 6, kragtig gebruik het: Eers vir Stefanus daar van Hand. 6:8 e.v. af, en toe weer vir Filippus daar van Hand. 8:4 af.

Die vraag is: Wat was die geheim vir hierdie dinamika en geweldige organiese groei in die vroeg-Christelike gemeente?

Ek glo ‘n goeie beskrywing hiervan is die beeld wat die bekende Dawid Pawson gebruik in sy boek A NORMAL CHRISTIAN BIRTH. Daarin gebruik hy die beeld van hoe ‘n normale geboorte behoort plaas te vind as tekenend van wat so gou moontlik in elke gelowige volgeling van Jesus se lewe moet gebeur om van die begin af Bybels gesond te wees.

Die 4-ledige proses vind ons bv., reeds in Hand. 2:37 tot 39. Kom ek lees vir jou hierdie verse en maak sommer aantekeninge tussenin om vir jou terselfdertyd die 4-ledige proses te wyse wat ons kan raaksien in hierdie verse:

“By die aanhoor hiervan…

– bedoelende die Goeie Nuus oor die Koninkryk wat met die koms van Jesus, die langverwagte Messias, hier op aarde aangebreek het

… is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: ‘Wat moet ons doen, broers?’

– Hier vra mense wat gedink het hulle is “verbondsmense” hoe om gered te word, want die suiwer verkondiging van die Goeie Nuus het hulle laat besef hulle is totaal verlore!

… Toe antwoord Petrus hulle: ‘Bekeer julle…

– Uit die Skrif weet ons dat ʼn ware Bybelse bekering uit ten minste twee dinge bestaan: a. ʼn Omdraai na God nadat jy ontdek het dat jy totaal verlore en sondig is, en b. ʼn Uitsteek van jou leë hande (soos ʼn bedelaar wat bedel vir iets om te eet) in geloof om die geskenk van vergifnis, verlossing, regverdiging, kindskap en alles wat God in genade aan ons in Christus Jesus in die woorde van die Evangelie aangebied het, te vat omdat jy dit glo

… en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe…

– Op daardie selfde dag wat hierdie mense tot bekering en tot geloof gekom het, word hulle dan gedoop in water as gelowiges

… en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.”…

– Ons lees in Handelinge hoe, net na die doop met water, die gelowiges die nuwe dopelinge daar langs die water, hande opgelê het en hoe hulle Jesus Christus, die Doper met die Gees, in gebed gevra het om hierdie nuwe bekeerlinge toe te rus met die krag en gawes van Sy Gees sodat hulle effektiewe getuies van die Goeie Nuus van die Koninkryk kan wees. Vgl. Hand. 8:4-25 en Hand. 19:1-7

Dit was hoe ʼn normale, Bybelse geboorte gelyk het in die vroeg-Christelike gemeente!

Besef jy die ontsaglike geestelike dinamika wat losgelaat word elke keer as ʼn nuwe bekeerling op dag 1, verkieslik, op hierdie manier “losgelaat word” as ʼn getuie van die Evangelie?!

Waarom dan, is daar nie een enkele gedeelte van die Christelike kerk van vandag waar dit presies so gedoen word nie?

Ons gesels volgende keer verder hieroor.