ʼn Normale Christelike geboorte

(Leestyd: 1-1½ minuut! Ja, regtig, niks langer nie!)

Wie behoort werklik aan die Ekklesia van Jesus?

Besef jy dat die mense wat ek en jy vandag “die kerk” noem, nie dieselfde mense is wat in die Bybel, en spesifiek in die Nuwe Testament, Jesus se “Kerk” of “Ekklesia” genoem word nie?

Die dag toe ek dit as ʼn NG-dominee besef het, was dit soos ʼn aardbewing wat eers die fondasies laat kraak het en toe later, die sterk en hoë mure van my gereformeerde teologie, stadig maar seker die een na die ander laat omtuimel het.

My prentjie van wie deel van die ware Bybelse Kerk/Ekklesia kan wees, het daardie dag verander toe ek in die Bybel, God se Woord, ontdek het dat so iemand ʼn mens was wat op ʼn normale, Bybelse manier “gebore is” (of “weergebore is”, in Joh. 3 se taal).

Ek wil die term “normaal” en “Bybelse manier” beklemtoon, want ek is oortuig dat ons kinders van God kry wat wel “weergebore is”, of wat geestelik gebore is, maar wie se geestelike geboorte “onvolledig” plaasgevind het as gevolg van verkeerde/valse/onvolledige lering in die deel van die “kerk” waarbinne hulle hulle bevind of bevind het.

Daardie “onvolledige geboorte” het dan geweldig ingrypende implikasies vir hulle geloofslewe en vir hulle geloofsgroei, want hulle geestelike geboorteproses was of is nog nie “Bybels afgehandel” nie!

Die rede waarom ek juis in hierdie reeks oor die Koninkryk van God hieroor moet praat, is omdat soveel wonderlike kinders van die Here as gevolg hiervan, in hulle geestelike groei gaan vassteek het en daarom nie die diepte en omvang van die Goeie Nuus van die Koninkryk ten volle kan snap nie.

Ons herken hierdie mense aan die volgende:

  • Omdat hulle nooit werklik tot ʼn diepgaande sondebesef gekom het nie, beleef hulle nie aldag die wonder van hulle verlossing en bevryding in Christus Jesus nie
  • Dit lei dan ook gewoonlik daartoe dat hierdie kinders van God heeltyd of baie gereeld worstel met sekerheid oor hulle geloof en kindskap as kinders van God
  • Die meeste van hierdie gelowiges is nie Bybels gedoop in water as gelowiges nie. Hulle kom gewoonlik uit die gereformeerde kerke waar hulle as gevolg van verkeerde lering, onder die indruk is of was dat die teken van besprinkeling wat hulle as babas ontvang het, die regte Bybelse doop is of was.
  • Die “doping met die Gees” is of was vir die meeste van hierdie gelowiges ʼn totaal vreemde begrip wat hulle nie werklik kon verstaan nie. Daarom verwar die meeste van hulle ook die inwoning van die Heilige Gees met “gedoop wees met die Gees”. Hulle is ook meestal onder die indruk dat alle gelowige kinders van God outomaties almal die “gawes van die Gees” het.
  • Wat dan ook al die geval of die rede daarvoor is, veroorsaak dit dat hierdie mense die “krag-dimensie” mis waarvan ons oral in die Nuwe Testament lees waar God se Koninkryk begin deurbreek in mense se lewens en in gemeenskappe. Dit kan te wyte wees aan enige van bogenoemdes, of ook omdat hierdie gelowiges as gevolg van verkeerde lering, glo dat gawes van die Gees, soos profesie, bonatuurlike genesing en bonatuurlike wonders, “opgehou/gestaak het” toe die kerk die Bybel as kanon, rondom die jare 325n.C., vasgestel het.

 

In my eie lewe as NG-dominee, was die Bybelse gedeelte wat werklik in my eie lewe die sleutel was tot ʼn Bybelse verstaan hiervan, Hand. 2:38-39.

In hierdie gedeelte kry ons verbondsmense, in Ou Testamentiese sin, wat vir Petrus, na sy prediking oor wie Jesus werklik is, die volgende vra: Wat moet ons doen om gered te word?

Dan hoor ons hoe Petrus hulle antwoord:

“Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.

Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.”

Volgende keer begin gesels ek dan met jou oor hoe lyk ʼn “normale, Bybelse, Christelike geboorte” werklik.