Om gelei te word deur God die Gees

(Leestyd: 1½ tot 2 minute! Ja, regtig, niks langer nie!)

Blind vir die waarheid van Romeine 7:6

Ek is baie lief vir die boek, Romeine. So lief dat ek selfs my doktorale mondelinge eksamen in Nuwe Testament daaroor gedoen het.

Maar sal dit jou verras as ek jou vertel dat ek daardie eksamen oor Romeine gedoen het in 1988, terwyl ek nog ʼn NG-dominee was en boonop oortuig was dat die besprinkeling van babas die werklike Bybelse doop was!

Op daardie stadium het ek geen idee gehad oor die normale Bybelse manier waarop mense in die vroeg-Christelike gemeentes geestelik gebore was nie!

Ek het ook nie geweet dat die gawes van die Gees, soos profesie en genesing en bonatuurlike wonders, vandag nog bestaan en aan die werk was nie!

Ja, ek het die eerste deel van Romeine, wat handel oor wat Jesus kom doen het, deur God se genade verstaan. Met ander woorde, Romeine 1 tot 5 het ek verstaan en geglo, en ek was gered en wederbaar deur God se Gees. Maar hoofstuk 6 van Romeine, daardie deel oor die Bybelse doop, het ek selfs in Grieks gelees en gedink ek verstaan, maar tog het ek dit nie regtig verstaan nie.

Daar kon baie redes voor wees. Ek glo egter dat een van die belangrikste redes daarvoor was dat ek Rom. 7:6 heeltemal mis gelees het!

Van ʼn “nuwe era” wat aangebreek het, het ek niks verstaan nie. Alhoewel ek ʼn uitgesproke volgeling van Jesus was. Ja, wat selfs iets van Rom. 8 en die volgende hoofstukke van Romeine verstaan het. Tog, as ek vandag mooi daaroor nadink, besef ek, omdat ek niks van die “nuwe era” verstaan het waarin Jesus Christus die nuwe Koning is, wat ons nou deur Sy Gees in ons lei nie, het Romeine 7 en selfs Romeine 8, ook nie regtig vir my sin gemaak nie.

Ek het gedink ek verstaan dit, maar omdat ek, tipies gereformeerd, baie Ou Testamenties oor die “wet” gedink het, het ek niks verstaan van ʼn “nuwe era” waarin God die Gees nou die Nuwe Wet in my is nie.

2 Kor. 3:14-18

Luister ʼn bietjie hoe God se Gees Paulus geïnspireer het om juis oor hierdie “moeilikheid” van my op daardie stadium in my geestelike lewe, te skryf.

Ek haal uit 2 Kor. 3:14 tot 18 aan:

“Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in Hom glo.

Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar ‘n sluier oor hulle verstand.

_ Van Moses sê die Skrif egter: ‘Elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem.’_

‘Die Here’ beteken hier ‘die Gees,’ en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid.

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”

Omdat ek nie op ʼn Bybelse manier gedoop was nie, was God se Gees en die doop met die Gees nie op plek in my lewe nie.

Ek het soos die Jode in Jesus se tyd, “die Skrifte” gelees – en in my geval het dit selfs die Nuwe Testament ingesluit – maar tog dit nie regtig verstaan nie, want God se Gees was nog nie in werklikheid my nuwe Wet nie. Daarom kon Hy my nog nie lei en leer en my lewe beheer soos Hy bedoel was om te doen nie.

Hy moes my nog oortuig van die “ander wet wat in my aan die werk was”! Ja, die wet waarvan Rom. 7 praat! Waarvan Jesus Christus my in werklikheid reeds “kom verlos het”, want die nuwe era het reeds aangebreek! Ek het dit net nie geweet en daarom ook nie verstaan en geglo nie!

Omdat ek weet dat dit waaroor ons hier praat geweldig belangrik is, gaan ek volgende keer hieroor verder gesels.

Want dit verhoed dat God se mense werklik “deur die Gees beheer en gelei word” in hulle lewens!