Rom. 7 – Breek die krag van die gedurige wroeging en stryd

(Leestyd: 1½ tot 2 minute! Ja, regtig, niks langer nie!)

Hoe lyk ‘n lewe van oorvloed?

Romeine 7 en 8 gaan oor die vraag waarmee die meeste volgelinge van Jesus die een of ander tyd in hulle lewens worstel, naamlik: Hoe leef ek ʼn lewe van oorvloed soos God dit bedoel het, en soos Jesus dit aan ons gemodelleer het?

Daar is soveel gedeeltes van die Nuwe Testament wat hieroor praat, soos Romeine 7 en 8, en dan ook Romeine 12 tot 16; en Gal. 5.

Kom ek vra weer die vraag: Hoe lewe ek die lewe wat reg en aanvaarbaar is vir Koning Jesus, wat Hom werklik gelukkig sal maak?

Ek moet eerlik wees: Vir baie jare het ek met hierdie vraag geworstel. En alhoewel dit nie my worsteling opgelos het nie, het ek ook rondom my soveel gelowige, goed bedoelende volgelinge van Jesus gesien worstel met daardie selfde vraag.

As jy met hulle hieroor praat, verduidelik hulle dit so: Jy is nou ʼn Christen. Jy moet kerk toe gaan, jou tiende of die deel wat jy aan die Here wil gee, konsekwent gee, jou Bybel gereeld lees en bid, en ʼn goeie Bybels-getroue lewe leef.

Krap jy ʼn bietjie dieper, sien jy dat die meeste van hulle daar diep binne hierdie stel reëls het wat hulle getrou volg.

Party van hulle se lysie reëls is kort, ander s’n is langer, afhangende van die kerklike denominasie of “deel van die kerk” waarvandaan hulle kom.

Die meeste van hulle wil ook graag ten minste, die Tien Gebooie gehoorsaam. En, dalk, lewe soos wat Jesus vir ons daar in die Bergrede, in Matt. 5 tot 7, geleer het.

Party se lysie reëls sê ook: Moenie rook nie. Moenie drink nie. Moenie vloek nie!

Alhoewel die gelowiges se lysies verskil, is die meeste van hulle absoluut oortuig dat as jy die dinge doen wat op die lysie staan, is dit hoe ʼn volgeling van Jesus moet lyk en leef!

Die meeste van hulle is so oortuig daarvan dat as hulle iemand teëkom wat nie doen en glo soos hulle doen en glo nie, is daardie persoon nie werklik ʼn volgeling van Jesus nie! Ongeag wat daardie persoon verder mag sê of bely! Want hulle doen en glo dan nie soos op die lysie staan nie!

Ek het dit aan my eie bas beleef toe ʼn baie goeie vriend en broer in Jesus, skielik sy broederlike verhouding met my verbreek het, omdat ek nie die Joodse Sabbat of Sewende dag van die week, volgens sy lysie, reg geglo en reg gevier het nie!

Vriende, die meeste goed bedoelende Christene of volgelinge van Jesus is almal besig om baie hard te probeer om volgens hierdie lysie in hulle kop en in hulle hart, te lewe!

Die probleem is net dat hulle almal, as hulle eerlik is, vir jou moet sê dat dit nie die formule of flatervrye resep is vir ʼn lewe van werklike “joy” en liefdevolle intimiteit met die lewende God nie.

Inteendeel, die meeste van hulle sit met hierdie geweldige gevoel van frustrasie hier diep binne! Want hulle voel hier diep binne: Maar dit kan nie al wees nie! Daar moet meer wees as net dit!