Die valse Evangelie waarin tot 90% gelowiges glo

(Leestyd: 1½ tot 2 minute! Ja, regtig, niks langer nie!)

Die vorige keer het ons begin gesels oor hierdie leuen wat die vyand, as sogenaamd deel van die Evangelie, aan soveel gelowiges oor die jare bedien het.

Die leuen wat die vyand aan ons bedien het, was dat God destyds, in die Ou Testament of Ou Era, die Tora wat ook die Tien Gebooie of Tien Wette ingesluit het, aan Sy mense gegee het en vir hulle gesê het: So moet julle lewe, dan sal julle gelukkig wees!

En het die vyand vir ons gesê: Omdat God die Tien Gebooie destyds aan Sy volk gegee het as die manier om ʼn gelukkige lewe te leef en om God gelukkig te hou, sê die Here ook vir ons in 2019: So moet julle lewe! En as julle so lewe, sal julle self geseënd en gelukkig wees en sal julle My, as God, gelukkig maak!

Wat ons nie besef het nie was dat dit ʼn leuen uit die hel was! Want daardie leuen was niks anders as die leuen van wettisisme nie!

Die oomblik wat iemand daardie leuen glo en bly glo, was hy of sy vasgevang in wettisisme.

Die tragedie is egter dat tot 90% van die Christelike kerke hierdie leuen vandag nog glo! En wat dit soveel meer tragies maak, is dat vir solank ons aanhou om hierdie leuen te glo, sit ons steeds in ons geloof vasgevang in Ou Era-denke, en het die Goeie Nuus van die Evangelie nog nie regtig vir ons deurgebreek nie!

Ja, soos 2 Kor. 3 sê, omdat ons steeds so oor die Wet dink en die Wet so lees en so verstaan, is ons soos mense wie se verstand toegegooi is met ʼn doek en kan ons nie werklik die hart van die Evangelieboodskap, en waarom Jesus werklik gekom het, werklik verstaan nie (al dink ons dat ons dit verstaan).

Kom ek help jou om “wettisisme” te definieer.

Wettisisme is om die leuen van die vyand te bly glo dat ons as mens die vermoë het om die Wette van God, of hierdie lysie van wette, volmaak te onderhou of te gehoorsaam, en dat jy, wanneer jy dit doen, jy God gelukkig hou en jyself gelukkig sal wees.

Wettisisme is om die leuen van die vyand te bly glo wat sê: Ek, as mens, kan die Wette van God onderhou as ek hard genoeg probeer, en as ek dit reg kry, gaan God met my tevrede wees!

Besef jy dus waarom wettisisme altyd ʼn verwringing, ʼn karikatuur en vervalsing van die ware Evangelie is?!

Dit is waarom iemand wat steeds so dink, nooit die oorvloed, vrede, vreugde, oorwinning en lewe in oorvloed kan beleef waarvan die Evangelie in Christus Jesus werklik praat nie!

En dit is waarom net die waarheid van die Ware Evangelieboodskap oor Jesus jou werklik kan vrymaak van hierdie leuen.