God se voorskrif vir ʼn gesonde Liggaam

(Leestyd: 1½ tot 2 minute! Ja, regtig, niks langer nie!)

Ek onderbreek hierdie week ons reeks, want my hart huil oor ʼn groep gelowige kinders van die Here wat sit en huil oor besluite wat op amptelike bestuursvergaderings die afgelope tyd geneem is.

Hoe sê God in Sy Woord daar in 1 Kor. 12:26: “As een lid ly, ly al die lede saam… “

Ek gaan nie in hierdie stukkie Woord vandag kommentaar lewer oor die besluite wat daar geneem is nie. Ek glo nie hierdie is die plek daarvoor nie. Vir dié van julle wat my kommentaar tog wil sien, gaan kyk by My skrywe oor die gebeure in die Algemene Sinode

Hier is wat ek hoor God se voorskrif vir ʼn gesonde Liggaam van Jesus is:

Omdat Jesus se Liggaam een is, moet ons altyd in terme van holistiese gesondheid dink. En net soos holistiese mediese doktors in ons tyd rekening hou met die hele mens wat uit verskeie dele bestaan, wat as die een deel nie funksioneer soos God dit bedoel het nie, dit al die ander dele van die liggaam op die een of ander manier negatief beïnvloed. As daar dus fisiese, emosionele, of geestelike wanbalanse is, affekteer dit die hele liggaam.

Daarom het Jesus ʼn holistiese spanbenadering as ʼn integrale deel van die versorging en toerusting van Sy Liggaam van die begin af ingebou.

Gaan lees maar net weer ʼn keer Ef. 4:11 tot 16. Waar ʼn gedeelte van die Liggaam nie “oop” is vir die bediening van die totale vyfvoudige span van apostels, profete, evangeliste, herders en leraars nie, is dit soos om die bloedsomloopstelsel van daardie gedeelte van die Liggaam af te sny.

Dit is presies waarom ons die geestelike wanorde en dwaling in die Gereformeerde deel van die Liggaam, soos ons tans in die NG Kerk dit gemanifesteer sien, altyd sal kry!

Waar jou leiers gemeet word daaraan of hulle goeie herders is, ook in hulle lering, en die profetiese en apostoliese gawes as “gestaakte gawes” gereken word, word alles skeefgetrek en is daar hierdie toutrekkery tussen “liefde” en “waarheid”.

Daarom is die Here besig om ons prentjie van die holistiese Liggaam, die Ekklesia, te herstel deur ʼn nuwe geslag leiers oral te laat opstaan, want Hy gaan nie toelaat dat die dwalinge en wanopvattings van die verlede en die hede langer al Sy mense verhoed om totale genesing en bevryding na gees, siel en liggaam te beleef nie ter voorbereiding van die groot Oesinsameling wat oral wêreldwyd aan die plaasvind is nie.

Wat ons die afgelope week voor ons oë gesien gebeur het, is die gevolg wanneer ons finale toets vir waarheid en vir holistiese gesondheid in die Liggaam nie God nie meer net God se geïnspireerde Woord is nie. Die uiteinde daarvan is altyd ʼn dodelik siek deel van die Liggaam, wat stadig maar seker voor ons oë sterf oor al die dood en gif in daardie gedeelte.

Maar omdat daar ook van God se mense in daardie siek deel sit, is ons almal blootgestel aan wat hier aan die gebeur is en kan ons nie net stil sit en toekyk nie.

Daarom moet dit wat nie werklik deel is van die ware Liggaam nie, uitgesny en afgesny word, soos wat jy soms kanker aggressief moet uitsny as daardie deel van die Liggaam se “goeie soldate in die immuunstelsel” so verswak is dat hulle nie meer behoorlik hulle werk kan doen soos God dit oorspronklik bedoel het nie.

Siek dele van die Liggaam moet aggressief met ʼn mengsel van liefde en waarheid behandel word waar nodig. (En die wonder is dat ons kan luister na die Godsverhale van baie ander in dieselfde Liggaam wat in die verlede soortgelyke siektes beleef het, maar deur God se genade wel totale holistiese bevryding, verlossing en genesing beleef het!)

Deel van hierdie holistiese benadering en genesing in die Liggaam, is dat die hels styl en wyse van bediening binne die Liggaam moet verander om holistiese genesing te laat gebeur.

Waar die bediening binne dele van die Liggaam van die wêreld geweldig oppervlakkig in die verlede was, as gevolg van bogenoemde gebreke, is die Here besig om oral bedienings op te rig wat ons help om die groter prentjie raak te sien en om te begin handel met die detail van die nood in ons midde.

So kon ek en Hetta twee weke gelede sit in ʼn “Win a City”-opleidingskonferensie en opnuut bewus raak van soveel nood, seer en gebrokenheid in ons midde as Liggaam van Jesus. Wat byvoorbeeld veroorsaak dat die Metropool van Kaapstad die mees gewelddadige gebied in die wêreld is.

Het jy geweet dat van Januarie tot Junie vanjaar, in Sirië, ‘n oorloggeteisterde gebied, 1867 mense gewelddadig gesterf het, terwyl in dieselfde tyd, in die Metropool van Kaapstad, meer as 2000 mense gewelddadig gesterf het?

Saam het ons gehuil oor al die gemeentes van die Kerk van Jesus waar ware Bybelse Pa’s en Ma’s net nie meer daar is om hulle Godgegewe rol en bedoeling uit te voer nie.

Saam het ons gehuil oor die hoë denominasionele kerkmure wat afgebreek moet word sodat dieper intimiteit met mekaar en met Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees werklik kan gebeur.

Saam het ons gehuil oor die gebrek aan gebed en soeke na God, Sy heiligheid, Sy Koninkryk en Sy wil in ons midde.

En het ons met verwondering gestaan en kyk na wat gebeur waar jongmense en gelowiges gedissiplineerd 36 uur per week, soos in Taiwan, saam bid vir herlewing en vir die holistiese redding van mense!

Ons het verhale gehoor van diepgaande sondebesef, belydenis van nasionale sondes, waar minderhede en vreemdelinge daar tussen hulle liefdeloos en onregverdig behandel is.

Gelowiges gaan deur God se Gees gehelp word om net nie meer tevrede te wees as simptome van siektes behandel word nie, Hy gaan ons aanspoor om na die wortel te soek van dit wat voor ons gebeur.

Demoniese geeste en hulle invloed tussen ons en in ons, gaan ontbloot word.

Soos bv. die gees van Mammon wat in soveel dele van die Liggaam totale amok veroorsaak. Soveel so, dat feitelik alles in daardie dele van die Liggaam letterlik Mammon-gedrewe en net oor geld gaan!

En ons gaan bewus word van hoe demonies-gedrewe dit is dat die Liggaam van Jesus totaal verflenter is deur die eeue. Soveel so, dat ek en jy die sowat veertig duisend sogenaamde “kerke” rondom ons, as Bybels en normaal beskou!

Ja, hoeveel van ons het geglo dat ons selfs met ons lewens moet veg daarvoor dat niemand tog die “eenheid in ons “kerkverband” mag en sal bedreig nie! (En dit terwyl ons “kerkverband” maar een van die 40 000 ander “kerkverbande” is, wat almal glo hulle is die “ware kerk van Jesus”!)

O Pappa-Vader, Koning Jesus, Heilige Gees, help ons tog om te onthou dat dit U Liggaam dié is!

Help ons onthou dat dit in die eerste plek hier tussen ons elke dag moet gaan oor U Heiligheid, U Koninkryk en U wil wat hier tussen ons moet realiseer, soos wat dit reeds ʼn werklikheid in die hemel is!