‘n Ope brief aan elke belydende lidmaat, leraar en hoogleraar in die NG Kerk, maar ook in elke ander deel van die gereformeerde kerke

Presies 502 jaar na die Reformasie, in die lig van die gebeure op die Algemene Sinode van die NG Kerk in hierdie jaar, 2019, staan elkeen wat glo en bely dat Jesus Christus Koning en Here is in hulle lewe, weer voor die lewende God en moet ons kies wie werklik God in ons lewe is en of ons nog werklik glo dat die Bybel as die geïnspireerde Woord van God, ons enigste toets vir wat waarheid en vir leuen is.

In my eie lewe, as oud-NG-dominee, moes ek na 14 jaar as leraar in die bediening, in 1993 reeds hierdie keuse maak.

Ek het baie duidelik God se stem vir my hoor vra: Wat as jy die dag ontdek dat dit wat in die NG Kerk geglo en bely word as die waarheid en My wil, in stryd is met wat Ek in My Woord, die Bybel, vir jou openbaar? Wat gaan jy dan vir mense voorsit as die waarheid en as “My Woord”? En besef jy dat jou antwoord op hierdie vraag gaan bepaal wie werklik jou God is?

Verder het die Here vir my duidelik gekonfronteer met die feit dat as ek reeds deel is van Sy Ekklesia, die Kerk van die Here Jesus, hoe kan ek nog enige lojaliteit beloof aan ʼn mens-gemaakte kerk-sisteem, soos die NG Kerk, wat boonop net een van sowat 30 000 soortgelyke kerk-sisteme is in Suid-Afrika, terwyl Hy as my Here vir my leer dat “Sy Ekklesia” EEN IS!

Reeds op die 24ste Oktober 1993, 26 jaar gelede, moes ek dan bedank as NG-leraar, want reeds toe het die NG Kerk, saam met al 4 ander gereformeerde kerke (nl., die Gereformeerde Kerke, die Hervormde Kerk in Afrika en die Evangelies-Gereformeerde Kerk en Afrikaanse Protestantse Kerk) na my oordeel, nie meer mense geleer wat God alleen in Sy Woord aan ons openbaar nie.

Hoeveel te meer is dit nie vandag, 31 Oktober 2019, waar van die leer wat in die NG Kerk spesifiek, maar ook in die ander dele van die gereformeerde kerke bely word nie!

As u verder hierdie ope brief in geheel wil lees, kliek op die volgende skakel:

Opebrief aan die NG Kerk – 31 Oktober 2019 – deur ‘n oud-leraar van die NG Kerk