Paulus se persoonlike worsteling in Rom. 7

(Leestyd: 1½ tot 2 minute! Ja, regtig, niks langer nie!)

In Romeine 7 beskryf Paulus ʼn ervaring wat elke gelowige volgeling van Jesus die een of ander tyd beleef, naamlik:

Ek verstaan dit net nie… Ek doen glad nie die dinge wat ek graag wil doen nie. Inteendeel, ek doen juis die dinge wat ek haat!

En dan is ons enigste moontlike gevolgtrekking: As ek diep genoeg krap en eerlik genoeg daaroor is, moet ek erken: Hier is iets in my, iets sleg, iets wat ek haat! O, ek is ʼn slegte mens! Wie sal my van myself verlos?

Kan jy hiermee identifiseer?

Dan het ek vir jou goeie nuus! God self het vir jou goeie nuus!

Hy het daarom vir Paulus geïnspireer om Rom. 7 en 8 vir jou te skryf om vir jou te sê: Daar is ʼn oplossing wat werk, wat jou kan verlos van hierdie geweldige geestelike wroeging en worsteling!

In Rom. 7 en 8 vertel God se Gees aan ons hoe om werklik ʼn lewe te leef waarin ons heeltyd kan weet dat God die hele tyd met ons tevrede is. Waarin ons heeltyd kan weet: Ek is goed genoeg! Ek is genoeg!

Die manier hoe die Here dit doen hier in Rom. 7 en 8, is om ons te neem na die rede waarom ons so gefrustreerd is met onsself.

Dan gaan God se Gees ook vir ons wys hoe om die hele tyd daardie lewe te leef waarin jy die vrede, vreugde en verlossing beleef waarvan die Bybel heeltyd praat.

Met dit gesê, kom ons begin by die begin…

As jy en ek hierdie worsteling en wroeging beleef waarvan Rom. 7 ons vertel, dan is ons probleem die volgende:

Jy probeer om ʼn gelukkige, vol lewe wat God tevrede stel, te leef deur ʼn lysie wette te gehoorsaam!

En dan is die “slegte nuus”: So gaan jy dit nooit reg kry nie!

In Rom. 7 en 8 kom God se Gees en wys waarom dit nooit die oplossing of pad kan wees na ware Bybelse geluk, vrede en ʼn lewe van oorvloed nie.

Kom ek wys vir jou wat God die Gees hier vir ons wys.

Die Wet, wat ek en jy meestal as die Tien Gebooie ken, was bedoel in die Ou Era om vir ons die grense te wys tussen wat God tevrede stel en wat nie, maar was ook bedoel om te wys wat reg was en wat verkeerd was.

As ons daardie grens/reël oortree, sondig ons. So noem die Bybel dit. Dit is wat sonde is. Dit is om die reëls en grense wat God daar gestel het, te oortree en nie te gehoorsaam nie.

As ons daardie reël of grens oortree, is daar altyd ook bepaalde gevolge. Ons sonde het dus altyd gevolge.

Die meeste van ons het in families groot geword waarin ons geleer is om binne hierdie reëls en hierdie grense te bly, want, is ons geleer, as jy dit doen en so leef, is jy ʼn goeie mens en maak jy die Here se hart bly!

Die meeste van ons kom ook uit godsdienstige gemeenskappe vir wie dit belangrik en reg was om elke week, as ons “kerk toe” gegaan het, vir mekaar, elke week, ten minste die Tien Gebooie in die een of ander vorm te lees.

Dan het ons ook mekaar herinner aan twee dinge:

  • Aan daardie ondier of slegte ding in elkeen van ons, wat maak dat ons nie God tevrede kan stel nie
  • En dat ons nie goed genoeg is nie, want ons gehoorsaam nie hierdie Tien Wette/reëls nie.

Dan het ons vir mekaar gesê: Maar dit is waarom Jesus gekom het om vir ons te sterf aan die kruis om so ons as sondige mense te verlos.

Dan het ons ons geloof bely in hierdie Jesus wat vir sondaars gekom het.

Maar, die oomblik wat ons klaar ons geloof bely het, het ons weer vir mekaar die Tien Wette in die hand gestop, en vir mekaar gesê:

As jy werklik vir God dankie wil sê dat Hy Jesus ook vir jou gestuur het om jou te verlos, hier is ʼn lysie met Tien dinge wat jy moet doen as jy dankbaar genoeg is vir jou verlossing, want as jy hierdie lysie met Tien dinge doen, maak jy God se hart bly!

Vriende, wat ons nie besef het nie, wat ek nie besef het as NG-dominee nie, is dat as ons so gedink het hieroor, het ons ʼn leuen begin glo het wat letterlik uit die hel aan ons bedien is.

Volgende keer gesels ons verder oor hierdie leuen.