Hier is heeltyd iets in my wat rebelleer

(Leestyd: 1½ tot 2 minute! Ja, regtig, niks langer nie!)

(Aan al die “nuwelinge” wat hierdie nuusbriefie vir die eerste keer ontvang: Onthou, ek is besig met ‘n reeks uit die Woord! Jy kan van die vorige “Slukkies Nuwe Wyn” op die Net lees by My BLOG op my webblad

Om die lewe te leef wat God wil hê ons moet leef, is nie net ʼn kwessie van om te weet wat die goeie is en om dit dan te doen nie. Daar is heeltyd iets in my wat daarteen rebelleer!

Daarom is dit ʼn valse evangelie wat vir ons sê: Glo in Jesus, maar as julle werklik in Jesus glo, moet julle nog dit of dat doen voor julle werklik God gelukkig sal maak en voor julleself gelukkig sal wees!

Vriende, die ware Evangelie klink totaal anders.

Kom ek wys vir jou waar pas die Wet of die Tien Gebooie in die ware Evangelie in.

Die ware Evangelie gebruik die Wet of Tien Gebooie net op een manier en dit is om vir mense te wys dat alle mense totaal verlore en sondig is. Daarom juis is en was ʼn Messias-Verlosser nodig.

Die ware Evangelie vertel vir mense dat God gekom het om my en jou van onsself en dit wat ingeskryf is in ons DNA, te kom verlos.

Die Goeie Nuus van die Bybelse Evangelieboodskap vertel ons van God wat ‘n ander pad en ʼn ander oplossing aan ons bied wat ons waarlik vry kan maak van die houvas wat hierdie mag binne-in ons, wat ook in ons DNA as’t ware “ingeskryf is”, op ons het.

Die ware Evangelie maak vir ons ʼn deur oop na ʼn Nuwe Lewe waar ons God se seën gaan beleef. Waar ons die vrede en die “joy” van die Here kan beleef.

Maar om ons daar te kry, moet die suiwer Evangelie eers vir jou en my ons hart wys!

En weet jy hoe wys God vir ons ons hart?

Hy doen dit soos wat Hy van die begin af, reeds in die Ou Era, in die Ou Testamentiese tyd, gedoen het.

Hy gaan sit jou daar op die operasietafel neer en dan gebruik Hy die lig van die Wet om vir jou te wys wat werklik jou probleem is.

Dit is eintlik waarvoor God die Wet, ja, ook die Tien Gebooie, soos ek en jy dit noem, van die begin af, ook in die tye van die Ou Testament, gebruik het!

En wanneer God vir die mens sy eie hart wys, gaan God nie doekies omdraai! Hy gaan vir jou wys hoekom jy nie anders kan as om te sondig en aan te hou sondig nie.

Luister as Rom. 7:5 vir jou verduidelik wat in jou gebeur en wat maak dat jy deur-en-deur sondig is en aanmekaar, of jy nou wil of nie, gaan bly sondig as God nie iets totaal nuut in jou lewe kom doen nie.

“Toe ons nog ‘n sondige lewensbestaan gevoer het, was die sondige hartstogte wat deur die wet wakker gemaak is, in elke deel van ons liggame werksaam en het ons vrugte gedra in diens van die dood.”

Hoor jy? Daar was ten minste twee dinge wat fout is met ons as mens:

▪ In ons was hierdie sondige begeertes wat heeltyd teen alles wat God sê, gerebelleer het. Ons is letterlik met hierdie rebel in ons gebore, wat ons “sonde” en “sondigheid”, of ʼn “sondige natuur of geneigdheid” kan noem.

▪ Dan is daar die Wet – daardie lysie wette of dinge waarvolgens jy probeer lewe. (En dit kan selfs die Tien Gebooie en selfs die Bergrede van Jesus, daar van Matt. 5 tot 7, insluit).

Met hierdie twee dinge “teen jou”, is jy gedoem om altyd die onderspit te delf.

Jou sondige begeertes/innerlike sondigheid + die Wet = ʼn Formule wat altyd, altyd, altyd Dood voortbring!

Volgende keer gesels ons verder oor hoe hierdie formule ons moeilikheid gee.