BRIEF AAN ONS FAMILIE – OKTOBER 2019
==========
Ek lees daar in Handelinge 14 van hoe Paulus-hulle aan hulle geloofsfamilie daar in Antiochië kom rapporteer het wat God die afgelope tyd in en deur hulle gedoen het.

ONS RAPPORT
———-
Jesus het vir Sy dissipels in Matteus 10:8 die volgende gesê: “Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet.”

Dit was my en Hetta se opdrag en daarmee is ons daagliks besig.

En daarom het ons in 1993, 26 jaar gelede, gekies om dit sover moontlik verniet te doen en om NIE!!!! heeldag en aldag mense op allerlei wyses te manipuleer om vir ons meer en meer geld te gee nie.

Ja, hier in ons binnekring, in ONS FAMILIE, deel ons ook ons finansiële behoeftes met julle, want julle het ons die reg gegee om dit hier te mag doen.

En ons het nog altyd vrymoedigheid om dit hier te doen, want ons glo dat dit waarmee ons besig is in diens van Koning Jesus, is werklik GOEIE EN VRUGBARE GROND wat ʼn oorvloedige oes sal oplewer wat jy ook al in hierdie bediening saai en gee!

Om maar net weer vir jou ʼn geleentheid te gee om ʼn ingeligte besluit hieroor te neem, laat ek en Hetta toe om aan julle terug te rapporteer oor wat die afgelope tyd gebeur het.

SEDERT 1979
———-
Soos julle almal weet, dien ek en Hetta Koning Jesus reeds vir meer as 40 jaar in die Liggaam van Jesus wêreldwyd. (Sien maar my profiel op LinkedIn vir die detail as jy belangstel: (My LinkedIn-profiel)

Ons woon sedert 2004 in Somerset-Wes in die Wes-Kaap, Suid-Afrika.

Nadat ons vir meer as 14 jaar ʼn leraarspaar in die N G Kerk was, het ons beleef dat die Here ons opdrag gee om te bedank en om beskikbaar te wees sodat Hy ons kan gebruik om nuwe wyn (soos in Lukas 5:37 en 38) in ʼn nuwe prentjie van die Ekklesia (nuwe wynsakke) aan Sy mense te bedien.

Daarom het ons, na hulle bedanking as ʼn leraarspaar in 1993, totaal in geloof, op ʼn nie-winsgewende basis, op verskillende platforms mense oor die wêreld begin bedien.

VIA DIE INTERNET
———-
Via ʼn internet-bediening bedien ek duisende Afrikaanssprekende mense op ʼn weeklikse basis sedert 2000. Sien (My NUWE WYN-webblad) en (My Engelse webblad)

Met omtrent 20 miljoen Afrikaanssprekende mense oor die wêreld, doen dr Christo en Hetta alles moontlik om die waarheid van die suiwer Evangelie nuut en vars aan hierdie mense-groep te bedien.

Op verskillende virtuele platforms is ek deel van ʼn span leiers wat Christenleiers oral in Afrika, Indië en ander dele van die wêreld, wat nie die nodige fondse het nie, gratis op Oop digitale Platforms begin bedien. So het ek ʼn Oop Internet Biblioteek geskep waar hierdie leiers allerlei opleidingsmateriaal gratis kan bekom en aflaai.

 

MAAK DISSIPELS VAN AL DIE NASIES
———-
Ek en Hetta is beide ook opgeleide leiers in Harvesters’ Ministries. (Sien (Harvesters Ministries se webblad)

Dan is ek ook een van die kataliste in die wêreld van die Dissipelmaking-beweging. Deur die Here se genade het ek ook ʼn internet-gebaseerde Toep met ʼn meegaande Webblad gebou vir hierdie beweging. Kyk by (My JOURNEY OF DISCOVERY- webblad) asook ‘n meegaande Toep wat afgelaai kan word by [TOEP](Kliek hierop met jou selfoon om die TOEP af te laai)

Een van die redes waarom ons tans die Here vir ekstra fondse vertrou is juis om hierdie internet-Toep om te bou na ʼn ware Toep wat op Apple se App-winkel en ook die ander winkels op die Net beskikbaar kan wees.

ONS BEDIENING IN DIE NG KERK TANS
———-
Na ons bediening van 14 jaar in die N G Kerk, doen os tans alles in ons vermoë om die duisende lidmate en leraars van die N G Kerk te ondersteun en te bedien wat uiters verward en onseker is as gevolg van die besluite van die Algemene Sinode van die N G Kerk vanjaar, in 2019, waar die N G Kerk besluit het om selfde geslag-leraarspare toe te laat as leraars in die N G-gemeentes.

Bid asb. ernstig saam met ons hiervoor. (En natuurlik ook vir elke ander deel van die bediening!)

DIT IS OORLOG!
———-
Die Metropool van Kaapstad is tans die tweede mees-gewelddadige deel in die wêreld. Van Januarie tot Junie 2019 het 1867 mense gewelddadig gesterf in Sirië wat ʼn oorloggeteisterde land is, terwyl in dieselfde tyd meer as 2000 mense in die Metropool gewelddadig gesterf het.

Dit is waarom Dr Christo, as ʼn spesialis-opgeleide Neuro-linguistieke Lewens- en Trauma Berader, geweldig in aanvraag is om genesing en restourasie te bedien in baie stukkende en siek gemeenskappe in hierdie areas.

LIFECBN
———-
Een van die mees opwindende nuwe deure vir bediening wat vir hierdie egpaar oopgegaan het was toe die LIFETV CHRISTIAN BROADCASTING NETWORK wat die Evangelie via die internet 24-uur daagliks uitsaai, hulle ʼn maand gelede gevra het om programme ook vir hierdie diens te maak en aan te bied. Sien (Internet TV-stasie, LIFECBN)

Maar natuurlik beteken dit ook dat daar addisionele finansies hiervoor benodig word. U ondersteuning sal baie waardeer word.

IN DIE HART VAN DIE MARKPLEIN
———-
Ek en Hetta bedien ook op ʼn weeklikse basis in die hart van die Markplein.

Behalwe vir die sowat 30 sakemanne en -vroue, met hulle besighede en boerderye wat ons bedien, kry jy ons bv., feitelik elke week op ʼn Woensdagoggend vind op kantoor in die Devon Valley Hotel waar hulle as die geestelike ouers van al die personeel van daardie hotel, ook vandaar af optree as katalis vir verandering in daardie omliggende gemeenskappe.

ANDER BEDIENINGE
———-
Dan is Dr Christo ook mentor en vennoot van drie ander bedieninge:

1. Die een is dié van Pastoor Simon Motaung and sy House of Hope-Bediening in Nkanini in Khayelitsha. Pastoor Simon het ʼn besondere bediening onder die families van eks-prisoniers wat hulle vonnisse uitgedien het in Pollsmoor, ʼn Maksimum-sekuriteit gevangenis in Kaapstad. Deel van hierdie bediening is dan ook die versorging en voeding van kinders in daardie baie arm gemeenskap gedurende die week. (Sien hulle bediening by [HOUSE OF HOPE](https://nuwewyn.co.za/house-of-hope-ministry/)

2. Die ander bediening wat hulle help en ondersteun is dié van Pastoor Johan Meiring, van TOUCH ME LORD-bediening in Wepener, wat verskeie voeding en klere-projekte bestuur, asook besig is om 150 pastore in Lesotho met Dr Christo se hulp op te lei. Sien hulle bediening by (TOUCH ME LORD- se webblad)

3. Dr Christo het ook onlangs met Johan Olivier en sy span, AKANYA, hande gevat as hulle strategies-profetiese konsultant en tree waar nodig op as koördineerder van kerke en Christelike groepe in die areas waar AKANYA werk en konsulteer. Sien hulle webblad om ʼn idee te kry van die lewens veranderende impak en gemeenskap transformasie wat hierdie groep oor die land bewerk. Kyk by (AKANYADS se webblad)

 

ONS BEDIENING SE BANKBESONDERHEDE
———-
Met dit alles gesê, as jy beleef jy moet NUWE WYN BEDIENING ondersteun deur ʼn eenmalige bedrag of deur maandeliks te gee in hulle bediening, hier is hulle bankbesonderhede:

C A Nel
ABSA (SWIFT: ABSA ZAJJ)
Takkode – 632005 Rekening nommer – 4040149654
Baie dankie by voorbaat!