Sonde in jou + die Wet= Altyd die Dood!

(Leestyd: 1½ tot 2 minute! Ja, regtig, niks langer nie!)

Kom ek herhaal dit: Sonde in jou + die Wet= Bring altyd die Dood in ons te weeg!

Kom ek wys vir jou hoe hierdie formule altyd dieselfde reaksie of resultaat sal hê.

As jy jou sondige geaardheid of rebelsheid neem en dan die Wet by roer, is daar altyd ʼn reaksie: Daardie rebelsheid in jou gaan die een of ander tyd in opstand kom en Sondig!

Ek kan dit ook vir jou op ʼn ander manier illustreer. Neem ʼn glas asyn en gooi koeksoda daarin.

Daar sal altyd ʼn hewige reaksie wees! Dit kan nie anders nie.

Dit is presies ʼn prentjie van wat hier in ons, in geestelike sin, gaan gebeur. Dit is wat Rom. 7:5 van praat as daar staan: “dit dra vrugte… in diens van die dood” .

Rom. 7:5 is dus maar net nog ʼn Bybelse voorbeeld van ons formule: Sonde + Wet = Dood!

Kom ek skets vir jou ʼn ander scenario om dit net ʼn bietjie verder te verduidelik.

Wat sou gebeur as ons ʼn stam êrens op aarde sou neem wat nog nooit gehoor het van die Bybel of van die Tien Gebooie in die Ou Testament nie?

Niks sal gebeur nie! Hierdie mense sal net doodgewoon aangaan en doen wat hulle sondige begeertes vir hulle voorsê. Hulle sal nie eers sleg voel daaroor nie. Hulle gewetens sal hulle nie eers aankla nie. Behalwe as hulle êrens, binne-in hulle, ʼn lysie het van dinge wat hulle ouers, of hulle gemeenskap om hulle, hulle geleer het oor wat reg of verkeerd is.

Sien, dit is waarvan Rom. 7:8 praat, as daar staan: “… sonder die wet is die sonde dood.”

Die sondige rebel is altyd binne-in ons, maar sonder een of ander Wet of lysie van reg of verkeerd, is daar niks om teen te rebelleer nie.

Wat ons maar weer terugbring by wat hier in Rom. 7:5 staan, naamlik waar ons “… sondige hartstogte… deur die wet wakker gemaak is”.

Dit is wat ons laat sondig, al wou ons nie eers sondig nie!

Kom ons wees prakties.

Kom ons neem ʼn klompie Christen-mans wat in die geheim worstel met hierdie gevoel van “ek is so sondig, ek weet nie wat om met myself te doen nie”, want hulle is so bewus daarvan dat hulle heeltyd worstel met onrein en sondige gedagtes.

Kom ons gaan sit nou ʼn bord op daar in die saal waar hierdie mans byeen is wat sê: Moenie onrein en sondige gedagtes dink nie!

Weet jy wat die uiteinde daarvan gaan wees?

Presies wat ons vandag kry, naamlik dat Christen-mans, selfs meer as die meeste ongelowige mans, verteer en oorheers word deur onrein gedagtes!

Het jy geweet dit staan in die Bybel?

Luister wat staan hier in Rom. 7:7 tot 8:

“… ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie as die wet nie gesê het: ‘Jy mag nie begeer nie.’

Maar deur hierdie gebod het die sonde ‘n vastrapplek gekry en elke soort begeerte in my aan die gang gesit, want sonder die wet is die sonde dood.”

Dit bring ons dan onmiddellik by die vraag: Maar waarom het God dan vir ons die Wet gegee?

A-ha! Dit is nou ʼn goeie vraag! Gaan dink jy so ʼn bietjie self hieroor na en dan gesels ons volgende keer hieroor.