Wettisisme van ʼn ander hoek af(Leestyd: 1½ tot 2 minute! Ja, regtig, niks langer nie!)

Kom ek teken die dwaling van wettisisme nog ʼn keer van ʼn ander hoek af.

Wettisisme is om aan te hou om die leuen te glo dat God se wette of God se reëls soos ʼn leer gebruik kan word. Dit is waarmee ek kan opklim tot daar waar ek die lewe kan leef waarmee God werklik tevrede sal wees.

Ek hoop jy hoor in hierdie woorde, dat wanneer ek en jy so dink, ons die leuen van die vyand glo dat ons dit uiteindelik self gaan reg kry! Ons glo dat ons dit gaan reg kry as ons net hard genoeg probeer!

Solank ek en jy nog so dink en dit werklik glo, is ons eintlik op ʼn verskriklik gevaarlike plek! Want dan is ons op ʼn plek waar ons dink en glo dat ons nie werklik genade nodig het nie!
Ja, ons het ook nie werklik geloof nodig nie, want ons dink ons kan dit alles self doen.

Eintlik het ons nie regtig Jesus as Verlosser nodig nie!

Wettisisme is om die leuen te glo dat jy goed genoeg is om God se wette en reëls te gehoorsaam. Jy dink dat jy goed genoeg kan word en kan wees om, uiteindelik, God tevrede te stel.

As ek dit vir jou in die taal van die Bybel moet oorsê wat wettisisme regtig is, sal ek dit so sê: Wettisisme, in Bybelse taal, is om jou vlees, jou gewoon-mens-wees en die mens wat jy is, 100% te vertrou en goed genoeg te ag om uiteindelik die lewe te leef wat God tevrede sal stel en gelukkig sal maak, en wat jou uiteindelik gelukkig sal maak.

Die tragedie is… dat 90% van goeie gelowige mense hierdie leuen op die een of ander stadium van hulle lewe geglo het of nog steeds glo, want dit is die boodskap wat in die “kerke” waarin hulle groot geword het, aan hulle verkondig is!

Wat so hartseer is egter dat die meeste van hulle nie die leuen daar agter herken het nie.

Dit was letterlik soos klein druppeltjies baie sterk gif, onder ʼn dik stroop-laag Bybelse lering, wat aan mense bedien is.

Die valse Evangelie wat hulle daar hoor het, het soos volg geklink: Jy word uit genade deur Jesus Christus gered, maar… onthou, hier is die Tien Reëls of Wette wat jy moet volg en moet gehoorsaam om vir Hom dankie daarvoor te sê. As jy dit gehoorsaam en reg doen, maak jy God se hart gelukkig en sal jy gelukkig wees!

Die slegte nuus is dat, ongeag hoe diep wettisisme onder ʼn stroop-laag Evangelie bedek en bedien word aan gelowige volgelinge van Jesus, sal dit en kan dit nooit werk nie! Dit sal altyd ʼn wen-resep wees vir mislukking, ongelukkigheid, frustrasie!

Die een of ander tyd, gaan daardie mense almal beleef en weet: Daar moet meer wees as net dit!

Dit is ook waarom selfs in die sogenaamde vernuwing, nadat mense gedoop is met die Bybelse doop en hande opgelê is en die Heilige Gees en Sy gawes leer ken het, hulle tog steeds begin hunker en dors na meer!

Want op die meeste plekke waar hulle in die vernuwing kom, word hierdie leuen van wettisisme, in die een of ander vorm, nog steeds aan mense bedien.

En dan is daar, in die grein van hulle mens-wees, as’t ware in hulle are en in hulle vlees-DNA, steeds hierdie soeke en honger, wat maak dat hulle maar weer begin om na allerlei ander antwoorde, ander maniere, ander lysies van wette en reëls te soek, om so God se hart gelukkig te maak en om self te voel dat hulle uiteindelik goed genoeg is!

Ken jy dit?

Klink dit vir jou bekend en was dit ook deel van jou geloofspad wat jy gestap het?