As ons nie die wet se bedoeling verstaan nie

(Leestyd: 1½ tot 2 minute! Ja, regtig, niks langer nie!)

Vriende, ek is werklik besig om Waarheid aan jou te bedien wat jou, miskien vir die heel eerste keer in jou lewe as volgeling van Jesus, werklik vry kan maak!

Hoeveel volgelinge van Jesus, omdat hulle nie besef het dat die vyand hulle belieg en bedrieg het oor die plek van die Wet in hulle lewe nie, het heeltyd net nie goed genoeg gevoel nie, en gevolglik ook nie die lewe in oorvloed beleef waarvan Jesus gepraat het nie!

Ons is besig om met mekaar te gesels oor hierdie valse evangelie wat steeds nie die bedoeling van God met die Wet in die Ou Testament verstaan nie.

Weet jy wat gebeur in mense se lewens in wie die Wet op verkeerde plek in hulle verstaan en dink oor die Evangelie is?

Hulle bly heeltyd soek na strenger Wette, na meer wette en reëls!

Sien, vir sulke mense is dit nie meer genoeg om uit Hebreërs 4 te hoor dat elke dag vir ons soos ʼn Sabbat is nie. Nee, hulle dring nou aan daarop dat ons die Vierde Gebod, oor die Sabbat, moet verstaan soos die Jode van ouds, in die Ou Testamentiese tyd, dit verstaan het, naamlik as die viering van die Joodse Sabbat wat van Vrydagaand 18h00 tot Saterdagaand 18h00 geduur het! En as jy dit nie soos hulle dit verstaan nie, beskuldig hulle jou daarvan dat jy nie werklik God gehoorsaam nie en ook nie werklik God lief het nie! Ja, ken jy nie werklik die ware God nie!

Maar ook vir sulke mense, kom daar ʼn dag wat dit nie meer genoeg is om net die Sabbat “reg” te vier nie. Nee, dan moet ons almal al die Ou Testamentiese feeste vier soos die Tora vir ons leer.

Ja, dan begin hulle praat van al hierdie Ou Testamentiese feeste as “God se feeste”, wat ons almal dan, deur die bank, vir altyd, tot met Christus se wederkoms, elke jaar moet vier.

O, en amper vergeet ek, onthou tog ook van die tiende wat jy moet gee!

Of as hulle nou regtig die Tora letterlik begin leer, dan is dit later twee tiendes, of as ons dit nog meer presies wil doen, drie-tiendes, wat na die “skathuis”, bedoelende die betrokke kerk en gemeente waaraan hulle behoort, gebring moet word en voor die leiers van daardie kerk neergesit moet word.

In sommige ekstreme gevalle, soos by die sektariese groep, CIMI, wat in die nuus was die afgelope tyd, moet al die lede van daardie groep alles wat hulle voorheen belê en in trusts gehad het, aan die leiers van daardie groep “bemaak”, om so die “Here gelukkig te maak”!

Sjoe, en nog baie erger, in van hierdie ekstreme “Back to your Jewish Roots”-groepe, moet al die gelowige manne en seuntjies ook fisies besny word! (Eina! Eina! Eina!)

So word die wette net meer en meer, en die lysies van wette net langer en langer!

O Here, U het tereg gesê, U mense vergaan as gevolg van ʼn gebrek aan kennis! Hulle word belieg en bedrieg omdat hulle nie die volle waarheid van die Goeie Nuus van die Evangelie oor Jesus en oor die Koninkryk ken nie!

Daarom is die uiteinde in al hierdie gevalle, altyd een van drie dinge:

1. Of hulle stap net weg van dit wat hulle tot dusver as “kerk” verstaan en geken het, want hulle het probeer en dit het nie gewerk nie. Nou rebelleer hulle eerder!

2. Of hulle bly leef hierdie lewe, maar voel die hele tyd: Ek is ʼn mislukking en net nie goed genoeg nie! Hoekom sal God my wil gebruik! En dan word dit hierdie tuimel-trein-bestaan! (Ja, dit is wat ʼn “roller coaster existence” in Afrikaans genoem word.) Hulle word mense wat van een evangelisasie-veldtog of die Manne- of Vroue-kamp af besield en aan die brand terugkom, net om weer, na ʼn ruk, uitgebrand na ʼn volgende kamp toe moet gaan!

3. Of hulle word eenvoudig mense wat maar ʼn front opsit en so goed moontlik vir ander probeer lyk.

Pleks dat ons bloot toegee en sê: Here, U is reg! Dankie vir die soeklig van die Wet! Ek sien en bely en erken dat ek dodelik siek is. Ek het nie meer oplossings en raad vir myself nie. Ek is gedoem. Dit is soos U in die Woord sê: Ek is besig om te sterf! Eintlik is ek klaar dood!

Here, as U nie vir my raad het nie; as U nie vir my, uit genade, ʼn oplossing het nie, is ek dood! Is ek verlore en op pad hel toe!

Of soos Paulus daar in Rom. 7:24 uitroep:

“Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos?”

Het jy al by hierdie punt in jou lewe gekom, waar jy tot ʼn ware Bybelse sondebesef gekom het?