Jesus, die Christus en die Here, se Menswording het my lewe verander!

(Leestyd: 1 minuut! Ja, regtig, niks langer nie!)

Dit is weer hierdie tyd van die jaar wat Christen-gelowiges oor die hele wêreld die totaal onverstaanbare, maar buitengewoon wonderlike gebeure oordink van hoe die Skepper van hemel en aarde, in die DNA van ʼn gewone mens “ingeklim” het om hier tussen ons te kom woon vir ʼn bietjie meer as 33 jaar.

Dit wat Pappa-Vader vanuit die hemel aan gewone mense oor ʼn bietjie meer as ʼn duisend aardse jare geopenbaar het deur Sy Gees, het volgens ons beste menslike berekeninge op die 11de September 3vC, in ʼn klein dorpie in Israel, Bethlehem, die stad van Koning Dawid, gebeur toe ʼn Seun gebore is, wat engele uit die Hemel “die Verlosser van die wêreld” genoem het, die “Christus/Messias”, die Here/God wat aanbid moet word, wat ʼn mens geword het!

Kan jy die onverstaanbare wonder glo!

Oor die geskiedenis heen is hierdie tyd in Desember gekies om hierdie merkwaardig wonderlike gebeure te oordink en te vier as die tyd wat die Lig na ʼn baie donker wêreld gekom het.

Daarom bid ek saam met miljoene ander gelowige mense dat die Gees van God my en jou stories sal gebruik as getuienis oor watter verskil ʼn ontmoeting met hierdie Jesus, die Lig van die wêreld, in ons lewe kom maak het, en hoe Sy Lig en Lewe, lig en lewe in ons lewens gebring het.

Die Gees van God inspireer Johannes om daar in Johannes 1 Hom soos volg te beskryf, en ek haal uit die Amplified Bible dit aan:

“In the beginning [before all time] was the Word (Christ), and the Word was with God, and the Word was God Himself.

He was [continually existing] in the beginning [co-eternally] with God.

All things were made and came into existence through Him; and without Him not even one thing was made that has come into being.

In Him was life [and the power to bestow life], and the life was the Light of men.

The Light shines on in the darkness, and the darkness did not understand it or overpower it or appropriate it or absorb it [and is unreceptive to it].”

Die PASSION-vertaling vertaal vers 4 en 5 soos volg:

“Life came into being because of him, for his life is light for all humanity.

And this Living Expression is the Light that bursts through gloom – the Light that darkness could not diminish!”

Daarom wil ek jou en jou geliefdes uitdaag om hierdie tyd van rus te gebruik om stil te word en na te dink oor hoe Jesus, as die Lig en Lewe, in die afgelope jaar, julle lewens as gesin en familie beïnvloed en aangeraak het.
Skep geleenthede om daar waar julle in hierdie feesdae is, bewustelik tye te maak om teenoor mekaar as familie, maar ook teenoor vriende wat daar saam met julle is, dankie te sê, te getuig en fees te vier omdat die Goeie Nuus oor Sy menswording alles in jou lewe kom verander het.

En as jy vir hulle iets wil vertel oor Sy geboorte, hier is ‘n dokument met die nuutste wetenskaplike feite wat jou en my help om vir hulle te verduidelik wanneer Jesus van Nasaret werklik, histories, gebore is en waarom dit baie beslis nie 25 Desember was nie!

DIE GEBOORTE VAN JESUS-herbereken