Kom ons gesels oor die vraag: Waarom het God die Wet aan ons gegee?

(Leestyd: 1½ tot 2 minute! Ja, regtig, niks langer nie!)

Hierdie vraag help ons om uit te kom by die leuen wat vir soveel jare in sovele “Christelike kerke” oor die Wet geglo is.

As jy die Bybel reg hieroor lees, sal jy sien dat God nooit die Wet gegee het sodat mense ʼn goeie en regverdige lewe kan lewe nie.

God het immers geweet dat die mens nooit uit sy eie krag kan lewe soos wat die Wet vir hom of haar sê om te lewe nie.

Inteendeel, God het juis die Wet gegee sodat die mens hulle eie sondigheid, wat sedert die sondeval letterlik in hulle DNA vasgelê is, vir die eerste keer werklik kan raaksien en kan ontdek.

Ja, Hy het die Wet gegee sodat die mens kan besef waarom hy in God se oë totaal verlore is en waarom hy nooit vir God so aanvaarbaar kan wees nie.

Ja, die Wet help die mens om te ontdek waarom hy ook maar net ʼn mens is wat die volle toorn en woede van God verdien.

Dit is wat Rom. 4:15 bedoel as daar staan:

“Die wet bring juis die straf van God, want waar daar nie ‘n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie.”

Dit is wat Rom. 5:20 bedoel as daar staan: “Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak…”

Dit is wat 1 Kor. 15:55 en 56 bedoel as daar gepraat word van:

“Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God.”

Die Wet is dus nie bedoel om van jou hierdie goeie mens te maak wat God gelukkig maak en jouself gelukkig maak omdat jy dit gehoorsaam nie.

Die Wet is net vir een ding bedoel en dit is om vir jou jou hart en innerlike sondigheid te wys.

Daar op die operasie-tafel, onder die soeklig van die Wet, ontdek mense dat hulle deur en deur sondaars is, en tot niks goed in staat is nie!

Dit is wat Gal. 3:22-25 van praat as daar staan dat die Wet ons na Christus toe lei.

Sonder die soeklig van die Wet sou jy nooit geweet het hoe nodig jy juis ʼn Verlosser, Jesus, het nie!

Die Wet is dus nie medisyne wat ons sondigheid kan wegneem of kan genees nie.

Nee, die Wet is ʼn termometer wat vir jou wys hoe siek jy eintlik is!