ʼn Profetiese woord vir 2020 en verder (Deel 1)

Laat ek dadelik, soos gewoonlik, maar net eers sê: Natuurlik kon ek verkeerd gehoor het of bloot gehoor het wat ek wou hoor, ten spyte van al my erns om presies te hoor wat in die Here se hart vir Sy mense vir die nuwe seisoen is.

Daarom is en bly dit jou verantwoordelikheid om, in die lig van 1 Tess.5:19 en verder, nie die Gees te blus nie en daarom ook nie profesieë te minag nie, maar alles toets en die goeie te behou.

Met dit in gedagte, hier is wat ek aan die voete van die Here gehoor het.

Die Jaar van die Mond
Hierdie nuwe seisoen het reeds op 29 September 2019, met die aanvang van die Joodse Nuwejaar vir die Joodse Jaar 5780, begin.

Hierdie jaar is die Jaar van die Mond, die Jaar van Profetiese Proklamasie, waarin ek en jy as Ambassadeurs van die Koninkryk van die Hemel hier op aarde, dit wat ons van God self hoor, waag om met ons mond hardop in geloof te sê omdat ons glo as God iets gesê het, staan dit vas en gaan dit gebeur.

Ja, in werklikheid begin dit reeds gebeur wanneer ek en jy dit met ons monde profeties proklameer in geloof! Rom. 10:8 tot 11 sê immers: “… die Skrif sê: ‘Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart.’ En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig: As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered. Die Skrif sê tog: ‘Niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie.’”

Ek lei julle met My Stem
Die Here sê: In hierdie seisoen wil Ek self elkeen van My kinders lei met My stem. Natuurlik was dit nog altyd My hart, maar in die besonder geld dit vir hierdie seisoen, want My hart borrel oor van alles waarmee Ek julle wil seën. Verstaan mooi, My seën is nie om julle mee te verryk nie. Nee, dit is net dat die seisoen waarin julle nou is in My groter plan, te belangrik is dat die vyand julle kan blok of verhoed om te doen wat Ek wil hê jy moet doen in die groter plan van My Koninkryk wat hier op aarde moet kom. Het Ek julle dan nie self belowe in Johannes 14:12 en verder dat: “Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Daarom daag Ek julle uit: Waag om self te luister of julle nie My Stem hoor nie! En: Waag om dan te bid en te vra wat julle ook al nodig het! En hou aan daarvoor vra tot dit gebeur, behalwe as Ek self vir julle anders opdrag gee.

Waag om self te luister na My Stem…
Die Here vra: Hoe, waar en wanneer kan julle verwag om My Stem te hoor?

Soos wat Eli die jong Samuel moes leer om My stem te onderskei tussen al die ander stemme wat julle gewoond is om elke dag te hoor, so moet elkeen van julle leer om My stem te onderskei tussen die ander stemme. (1 Sam 3:1-10,19,20 ) Daarom het Ek ook My Gees gestuur om in elkeen van julle te woon om julle op baie maniere te leer. (1 Joh. 2:26,27) So lei en leer Ek elkeen van julle dag vir dag, selfs al herken julle nie altyd My stem nie. (Rom. 8:14) So verander Ek julle en leer Ek julle om anders te dink oor dinge. (Rom. 12:2)

Daarom gaan julle verras wees om te ontdek dat Ek op baie maniere met julle praat. Van die belangrikste maniere hoe Ek met julle praat, is die volgende:

(a) Deur My geïnspireerde Woord, soos julle dit in die Bybel voor julle het. (Ps. 119:105; Ef. 6:17; Heb. 4:12; 2 Tim 3:16,17) Daarom is dit “My stem”, of “My Woord” en kan julle seker wees julle hoor werklik My stem. As julle dit reg lees en interpreteer, gaan julle My stem hoor. Daarom bly dit altyd julle finale toets vir of dit werklik Ek is wat op enige ander wyse met julle praat.

(b) Ek praat ook met julle deur ander gelowiges in My Liggaam (die Ekklesia). (1 Kor. 12-14; Ef. 4:11-12) Soms is die deur die gawe van lering, of bemoediging, of profesie, of ‘n woord van kennis of wysheid. Ek het ook immers julle geleer dat Ek elkeen van My kinders wil gebruik in die profetiese gawe om mense te bemoedig, te versterk en te vertroos. (1 Kor.14)

(c) Natuurlik praat Ek ook met julle deur die getuienis van My Gees in julle gees. (Rom. 8:16) Ek woon immers self in julle lywe deur My Gees en daarom kan julle ook verwag dat Ek hier van binne af met julle gaan praat, wat soos gedagtes kan klink wat spontaan by julle “op kom”, soos daar in 1 Kon. 22 gebeur waar Josafat net “geweet het” dat wat daardie groep profete sê, verkeerd is. Ek praat dus met jou deur daardie sagte “stem” wat jy hier van binne af hoor. Kyk bv., hoe Ek Paulus-hulle gelei het op hulle reis daar in Hand. 16:6-10. Daar lei Ek hulle op ten minste 3 maniere, sy dit deur ‘n stem hier binne-in hulle was, of deur visioene, of deur drome.

(d) Luister ook wanneer Ek deur “jou gewete” met jou praat. Kyk ook na wat staan in Ps. 37:4 en verwag om ook te ontdek dat Ek selfs met julle deur “begeertes” praat wat by julle opkom!

(e) Soms praat Ek ook deur buitengewone dinge met julle: soos deure wat oopgaan of toegaan; deur ‘n brandende braambos, soos in Moses se lewe; of deur ‘n donkie, soos met Bileam. (Num. 22)

Ja, julle sukkel soms om My stem te onderskei van al die “ander stemme” wat julle hoor, omdat julle so geweldig rasioneel ingestel is. Boonop dink julle dat alle gedagtes wat by julle op kom, van julle self afkomstig is. Wat alles veroorsaak dat julle werklik “doof” is vir My stem in en rondom julle. Kom, waag om oop en sensitief daarvoor te wees om elke dag My stem te hoor! Onthou, ons verhouding met mekaar is nie dié soos in ander godsdienste nie! Ons verhouding met mekaar is immers nie net ‘n etiese lewenskode of ‘n stel lewensreëls waarvolgens jy “‘n goeie lewe” kan lewe nie. Nee, dit is in die eerste plek ‘n intieme liefdesverhouding.