ʼn Profetiese woord vir 2020 en verder (Deel 3)

Intimiteit met My is die sleutel
Die Here sê verder: Ek gaan julle deur praktiese ervaringe en belewenisse in julle daaglikse lewe leer dat intimiteit die sleutel is wat die deure van die Hemele vir julle laat oopgaan. Hoe meer julle doelbewus oop is en ge-fokus “luister”, sal julle ervaar dat Ek elke oomblik by en in julle is. Ek is nooit “ver weg” nie. Luister na My oproep daar in Op. 3:20: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.”
(Stof tot nadenke hieroor: Dit is soos Bill Johnson sê: “ Royalty is my identity. Servanthood is my assignment. Intimacy with God is my life source and part of my Good News to a lonely world.”)

Waag om te glo dit is “showdown time!”
Die Here sê: Waag dit om te glo dit is “showdown time”! Soos destyds gebeur het in die tyd van Elia (1 Kon. 18), gaan Ek telkens Myself aan julle openbaar. Telkens gaan julle My genade, My goedheid, My liefde, My genesing, My redding en uitkoms beleef. Uit genade. So het My kinders, byvoorbeeld, in die Wes-Kaap vroeg verlede jaar, en in ander dele van Suid-Afrika die afgelope tyd beleef het toe Ek oorvloedige reën in droë streke gegee het. Waag om My te vertrou daar waar niemand dink dit kan gebeur nie. Min van julle het geglo dat die Springbokke die Rugby-Wêreldbeker kon wen, of dat Zozibini Tunzi as Mejuffrou Heelal gekroon kon word. Ek wou vir julle op die manier iets simbolies wys van hoe dit voel en lyk wanneer Ek mense uit genade seën! Waag om My te vertrou om julle in hierdie nuwe seisoen onverwags, genadig en oorvloedig te seën!

2 Kron. 7:13-15
Die Here sê: Onthou wat Ek vir julle daar in 2 Kron. 7:13-15 belowe het: “As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel. Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem en ontvanklik wees vir elke gebed hiervandaan.” Daar waar My kinders waag om op grond van My Woord, om genade te pleit en My Koninkryk en My wil te soek, gaan Ek in My genade hulle seën met dit waarvoor hulle My vertrou. Maar Ek gaan hulle selfs meer as dit gee. Ek gaan My beloftes en profetiese woorde aan hulle waar maak. Daarom kom daar, selfs ten spyte van en midde wêreldwye ekonomiese en politiese krisistye, ʼn radikale, maar positiewe swaai in die ekonomie en in die landbou. Swak geldeenhede gaan tot julle verbasing buitengewoon versterk. Soos Ek soveel keer belowe het, gaan julle nuwe deurbrake sien en beleef, maar ook ontdekkings wat julle gaan stom laat.

Waag om te glo…
Die Here sê: Onthou My woorde aan die vrou wat vir 12 jaar aan bloed vloeiing gely het, wat net aan My kleed wou raak omdat sy geglo het dit kan haar genees: “Daughter, you are well because you dared to believe!” En dan ook aan Jaïrus wat pas gehoor het dat sy dogter dood is: “Don’t be afraid, just believe!” As jy met jou gewone oë kyk en met jou gewone ore luister, is daar soveel dinge wat vir jou sê dat dinge rondom jou nie kan verander nie. Dat dit te laat is of dat dit nooit gaan reg kom nie. Tog het Ek oor die jare soveel beloftes aan jou gegee …. Oor Suid-Afrika … Oor Amerika … Oor die grootste beweging van My Gees ooit wat aan die Suidpunt van Afrika, in die Wes-Kaap begin en oor die land en die res van Afrika beweeg, tot oral in die hele wêreld … Ja, miskien weet jy reeds van dit wat hulle die 562 “God movements” noem, waar My genade onder mense en in gemeenskappe al vir geslagte deurgebreek het. Tog glo baie van julle nie dat dinge daar rondom jou kan verander nie. Daarom sê Ek, jou God, vandag vir jou: “Dare to believe!” En … “Don’t be afraid, just believe!” Kies vandag om te waag om My as God en Koning in jou lewe te vertrou vir strategie, vir oplossings, vir uitredding en verlossing, vir genesing, vir deurbrake …

Julle prentjie van die Ekklesia gaan verander
Die Here sê: Ek het vir julle in die verlede profeties belowe dat Ek besig is om julle prentjie van die Ekklesia radikaal te verander. Waag om My te vertrou om dit ook daar rondom jou te doen. Ek is besig om My Ekklessia uit te haal en te verlos uit die kloue van mensgemaakte en Mammon-gedrewe sisteme wat vasgevang sit in leuens. Waag om My te vertrou om vir julle prakties iets te laat ervaar van ʼn nuwe, meer Bybelse Ekklesia wat mekaar werklik liefhet soos familie. Sodat My Koninkryk kan kom en My wil kan geskied. Laat Ek vir julle wys hoe dit lyk in elke gesin wat deel is van My familie op aarde. En hoe moet dit lyk tussen elke man en vrou in die huwelik… en tussen ouers en hulle kinders. Waag om My te vertrou om julle nuut te leer om julle kinders in My vrees groot te maak en hoe julle hulle moet onderrig en leer. Waag om My te vertrou vir iets nuuts. Dit gaan elke deel van julle lewens raak. Dit gaan mense en gemeenskappe verlos van die legioen demoniese magte wat op soveel wyses ʼn houvas gekry het in soveel dele van julle lewens. Wat soveel seer en pyn veroorsaak het. Waag om My te vertrou om julle in die kern van julle menswees, ja, tot in die dieptes van julle senuweestelsel, te herstel en te genees! Sodat My oorspronklike bedoeling vir elkeen van julle, om My beeld van “wired to love and to be loved!” in julle meer en meer te laat deurbreek! Moenie bang wees nie! Waag om dit te bid! Waag om te luister of julle nie dalk My stem sal hoor nie … Wat julle wil lei na nuwe oplossings. Wat vir julle daardie een klein tree of aksie wil wys wat jy moet doen. Waag dan om My verder te vertrou om te verander wat nodig is! Laat Ek julle wys hoe My genade alles kan verander!
Tot sover die profetiese woord van die Here.