SLUKKIES NUWE WYN

Woord uit vorige Nuusbriefies, kliek daarop om dit af te laai.

Hemel op aarde – Dele 1-46.pdf

Profetiese woord vir 2017 en verder.pdf

Profetiese woord vir 2016

Profetiese woord vir 2015

Profetiese woord vir 2014

As jy die inhoud van die afgelope week of vorige weke se SLUKKIE NUWE WYN wil lees, kliek op die volgende skakel:

SLUKKIE NUWE WYN van die  afgelope week of vorige weke

ANDER MATERIAAL WAT TANS AS E-BOEKE BESKIKBAAR IS

As jy in enige van hierdie E-DOKUMENTE/BOEKE wil hê, kontak gerus vir dr Christo Nel.

IN AFRIKAANS

9 TOT 5 – 40 – Hoofstukke oor God se roeping aan elke gelowige in die markplein

AAN DIE VOETE VAN JESUS – 9 Hoofstukke oor die lewe wat ons in Jesus Christus het, volgens die Johannes-evangelie.

AAN SY LIEFDE IS DAAR GEEN EINDE NIE – 11 Hoofstukke oor wat die Skrif leer oor God se liefde

CHRISTEN-WEES IN DIE PRAKTYK – 12 Hoofstukke oor hoe om God se Koninkryk bo alles in die praktyk te soek

DIE BYBEL EN GELD – 16 Hoofstukke oor wat die Bybel oor geld en verwante finansiële aangeleenthede vir ons sê

DIE ‘DA VINCI CODE” ONTBLOOT – 7 Hoofstukke oor wat ons as Christen se antwoorde op die vrae behoort te wees wat in hierdie boek en film gestel word

DIE VERBOND VAN GOD – 7 Hoofstukke oor God se verbond met Sy mense wat soos ʼn goue draad deur die Skrif loop. Maar die Skrif leer dit anders as wat in die meeste Gereformeerde Kerke geleer word.

DIE HART VAN DIE EVANGELIE – 28 Hoofstukke oor die kern Evangelieboodskap

DIT IS TYD OM TE VERANDER –  40 Hoofstukke oor die noodsaaklikheid om te verander in ʼn Christen se lewe.  Een van my vriende sê altyd: God is so lief vir ons… Maar Hy is te lief vir ons om ons te los soos ons is!

FINANSIELE VRYHEID IN CHRISTUS – 10 Hoofstukke Bybelse materiaal oor al die beginsels in die Skrif wat God se kinders finansieel vry kan maak.

GEBED IS SOVEEL MEER –  Hierdie 14 hoofstukke oor gebed kan jou hele lewe verander.

HOOR JY DIE HERE SE STEM? – 9 Hoofstukke oor hoe leer ʼn Christen prakties om God se stem tussen al die ander stemme te onderskei

JY IS GOD SE BANKBESTUURDER – Dit is 12 hoofstukke oor wat God se hart rondom jou werk en jou hantering van geld is

LUKAS 10 – OPLEIDINGSPRORAM – ʼn 10-weke opleidingsprogram waarmee gelowiges in ʼn bepaalde omgewing of streek toegerus kan word om hulle omgewing effektief te bedien in diens van die Koninkryk

MEER AS NET NOG GODSDIENS – 11 Hoofstukke wat Christene kan gebruik om oor die andersheid van die Christendom teenoor mense te getuig.

MEER AS NET ‘N MENS – Hierdie 13 hoofstukke handel oor die Persoon van Jesus Christus wat die hele wêreld se aandag tans trek.

MAAK MENSE MY DISSIPELS – Dit is die basiese lering aan nuwe bekeerlinge in ʼn dissipelprogram van 10 weke

NUWE WYNSAKKE – Die Here is dwarsoor die wêreld besig om in alle dele van die Liggaam van Jesus ons uit te daag om Hom te vertrou om ons te wys hoe lyk die “nuwe wynsakke” waarin Hy Sy kinders en die gemeenskap om ons effektief wil bedien.  Hierdie materiaal is deel van my eie nadenke oor hoe so ʼn nuwe wynsak dan sal lyk en die implikasies daarvan vir die huidige kerkstrukture.

‘N NORMALE CHRISTELIKE GEBOORTE – Oor die normale wyse hoe mense deel geword het van die vroeg-Christelike Nuwe Testamentiese gemeentes

‘N NUWE GESLAG BEDIENAARS – Hierin is 10 hoofstukke riglyne vir 10 selgroepe (oor dieselfde materiaal) oor Bybelse waardes en die bediening waarin God elke gelowige in die gemeente wil gebruik

WAT OP DEES AARDE MAAK EK HIER? – 12 Hoofstukke oor die Christen se ontdekking dat die God wat hemel en aarde gemaak het, ʼn plan met sy of haar lewe het