Verder oor van hierdie “mekaar” tekste

Mekaar Mekaar

 

Luister net na wat hier in Fillipense 2:1 tot 4 staan en wees sensitief vir wat die Heilige Gees self vir jou in hierdie verband wil sê oor jou verhoudinge met jou naby-familie van families.

“Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing – maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.”

Dra mekaar se belange op die hart!

Ek dink dit begin gebeur as ons deur die Here se genade, ʼn geleentheid kry om as’t ware vir 24 uur in mekaar se skoene te loop. Of as ons begin om moeite te doen om fyn na mekaar se lekker en se seer te luister om werklik daardie een se hartsbehoeftes en begeertes “raak’ te hoor of te soek totdat ek dit kry.

Het jy al ooit probeer om jouself te plaas in die skoene van sê byvoorbeeld, die geestelike leiers of leierspaar wat die Here daar in julle familie van families gebruik om julle soveel kere te bedien as julle seer het of hulp nodig het?

Wat dink jy het hulle nodig? Waarvoor sal hulle vra as hulle durf waag om werklik honderd persent eerlik te wees?

Is jy bereid om God se hande en voete en God se mond en hart te wees wat alles in jou vermoë gaan doen om daardie behoefte of begeerte op die een of ander wyse, al is dit net naastenby, te bedien?

Beleef mense rondom jou werklik dat jy daar is vir hulle? Vier-en-twintig uur van elke dag, sewe dae ʼn week?

Beleef hulle iets van Jesus en die Heilige Gees se troos, liefde, aansporing, meegevoel en meelewing op ʼn emosionele vlak van jou kant af?

Een van die wonderlike en maklikste maniere om werklik daar te wees vir ʼn gelowige broer of suster, is om vir hulle te bid, daar by hulle, waar hulle jou kan hoor en jou hand op hulle skouer kan voel. Maar ook daar waar jy vir hulle by die huis gaan bid as jy belowe het jy sal!

Onthou, daar is groot krag in gebed. Ons roep immers die Here God en Koning van hierdie wêreld nader om te kom help!

ʼn Wêreld kan verander as ons opreg vir mekaar begin bid.