Weer oor gehoorsaamheid in die lewe van die ekklesia

gehoorsaamhheid gehoorsaamhheid

 

Omdat die nadruk op gehoorsaamheid in die lewe van die ekklesia so min gehoor het, wil ek dit weer ʼn keer beklemtoon.

Kom ek haal vir jou God se Woord verder hieroor aan. Onthou, dit is nie wat ek sê nie, dit is wat God self, Koning Jesus self, vir ons hieroor sê. Hoor dit dan en wees gehoorsaam. Ons het hier te make met ʼn keuse tussen lewe en dood!

Mat. 6:9-10

“So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.”

Mat. 7:21

“Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.

Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’

Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.

Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ʼn verstandige man wat sy huis op rots gebou het.”

Joh. 14:21

“Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.”

Joh. 15:10

“As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly.”

1 Joh. 2:3-11

“As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken.

Iemand wat sê: "Ek ken Hom," maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is ʼn leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie.

Wie sy woord egter gehoorsaam – in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is.

Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het.

Geliefdes, dit is nie ʼn nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar ʼn ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het.

Tog is dit ook ʼn nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is, is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan, en die ware lig skyn alreeds.

As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis.

Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie.

Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het.”

1 Joh. 5:2-4

“Hiéraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou.

Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat ʼn kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof.”

Sien jy, gehoorsaamheid aan die Koning se woord en wil is ononderhandelbaar!