Nuusbrief

Nuusbrief (103)

 

Het jy geweet dat die Griekse woord “ekklesia” nie deur Jesus of die skrywers van die Bybel sommer net “toevallig” gebruik is nie?

Die Griekse woord “ekklesia” was ʼn baie bekende, maar uiters belangrike konsep in die hele Roomse Ryk vanouds.

Hierdie term “ekklesia” was ʼn term wat ʼn bestuursliggaam beskryf, wat letterlik “die uitgestuurdes” of “uitverkore geroepenes” beteken. Binne die Romeinse Ryk is dit gebruik om die senaat of politieke groep te beskryf wat deur die Romeinse Ryk gekies is om namens die Romeinse Ryk of Romeinse Keiser in ʼn bepaalde gebied te regeer in die naam van die Keiser.

Hierdie “ekklesia” was dus met die hand uitgekies deur die Romeinse Ryk of Keiser, om dit wat die Keiser se hart was, in ʼn bepaalde area in die Romeinse Ryk, te gaan oordra en verteenwoordig.

Is dit nie merkwaardig dat Jesus in die tweekeer wat Hy van die “ekklesia” gepraat het, presies in hierdie selfde sin daarvan gepraat het nie!

Onthou jy hoe jy hoe Hy vir Petrus gesê het: Op hierdie “rots” van jou belydenis oor wie Ek werklik is, gaan Ek My Koninkryk bou. Hierdie belydenis gaan in die hart wees van elkeen wat deel is van My senaat, My kabinet, My ambassadeurs, wat Ek uitstuur om iets van My Koninkryk sigbaar en waar te maak daar waar hulle woon en werk!

Jesus het dus nie ʼn nuwe godsdiens hier op aarde kom begin nie!

Nee, Hy het ʼn nuwe politieke beweging hier op aarde begin, wat gebou is op die besef en openbaring oor wie Hy, Jesus, werklik is. Ja, dat Hy God self is wat self aarde toe gekom het in persoon, om weer Sy Koningskap en Sy Koninkryk hier te kom herstel.

Elkeen wie se oë, hart, gedagtes en gees oopgegaan het, en dit waaragtig glo en daarom bereid is om hulle lewens daarvoor af te lê, word God se “ekklesia” wat daar in die poorte van die hel Hom en Sy saak te gaan verteenwoordig.
Omdat Jesus, as die nuwe Koning, Satan en sy magte wat hier op aarde deur die mens toegelaat is om te heers, self volledig verslaan het aan die kruis, in die graf en deur Sy opstanding uit die dood, sal en kan die magte uit die hel nie die “ekklesia” stuit om hulle taak en roeping uiteindelik suksesvol af te handel nie.

Daarom hoor ons hoe Jesus aan Sy ekklesia, Sy afgevaardigdes, belowe in Mat. 16:19: “Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.”

Hoor jy, lid van die Ekklesia, dit is jou outoriteit en gesag waarmee jy elke dag optree en uitgaan waar jy jou ook al bevind! Tree dan so op, praat dan so, as iemand wat die krag daarvan verstaan!

 

Ek glo dit is wat ek en Hetta deur ons bediening tans moet doen in die lewens van derduisende gelowiges oor Suid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mosambiek en Zambië, wat gekies het om hulleself los te maak van besluite en belydenisse van die Algemene Sinode waaraan hulle oor jare vasgehou het terwyl hulle “belydende lidmate” was in die NG Kerk.

Vir die eerste keer is hierdie gelowiges “los” en “vry” om as’t ware vir hulleself, met net die Bybel op hulle skoot, aan die voete van hulle Here en Koning, Jesus, self met Hom te gaan gesels oor wat presies Hy sê oor dinge soos: wie behoort werklik aan Sy Ekklesia; hoe word ʼn mens deel van Sy Ekklesia; wat sê Hy oor die doop met water; wat sê Hy oor die doop met die Gees; en wat sê Hy oor die gawes van die Gees, ens.

Ja, ons voel dat die Here wil hê ons moet van dorp tot dorp ry, en met gelowiges, sê vir tien weke, ʼn pad stap, waartydens ons hulle kan begelei in hierdie soeke en hulle nuut kan wys in die lig van die Skrif alleen, wat beteken dit om Ekklesia te wees daar waar hulle woon en werk.

Ja, ons vertrou dat ons toegelaat sal word om as instrumente in die hand van God, deur die werking van die Gees, gelowiges bloot te stel aan ʼn nuwe ervaring van “ekklesia-wees”, soos destyds in die boek, Handelinge!

Daar in Handelinge, was die ervaring van ekklesia-wees in huise of allerlei ander soort geboue, die sleutelelement wat die vinnige en spontane groei van die Ekklesia daardie eerste 300 jaar verseker het.

Daarom glo ek, is dit ook God se belangrikste instrument vir nou, ter voorbereiding op die groot oes in hierdie laaste dae.

Kom ek sê net ter verduideliking in die verband:

Die term “huis gemeente” is ’n baie gelaaide woord deesdae wat ek sover as moontlik probeer vermy a.g.v. al die misverstande daarrondom. Maar omdat daar nie regtig ’n alternatiewe begrip is wat ’n mens kan gebruik om hierdie sleutelelement te beskryf nie, gebruik ek ook hier die term.

“Huis gemeente” soos ek dit hiervandaan verder gaan gebruik, verteenwoordig waardes soos: organiese groei; is verhouding-gebaseerd; is Bybels gefundeer; waar almal betrokke unieke gawes het, maar in God se oë gelyk is; waar almal deur die bloed van Jesus “ge-netwerk is” met gelowige volgelinge van Jesus oral in hulle omgewing, streek, land, en selfs wêreldwyd; waar radikale dissipelskap 24/7 ’n werklikheid is; saam is hulle God se oplossing vir ’n vaderlose gemeenskap; waar God se Gees ’n veilige, sagte ruimte van Bybelse liefde en ‘familie-wees” skep vir mense wat uitgehonger is na die “goeie nuus” oor die Koninkryk van die hemel wat aarde toe gekom het.

Dit beteken ook dat “huis gemeentes” nie bloot net “in huise of woonhuise” gebeur nie, of self noodwendig spesiaal-gehuurde gemeente-geboue nodig het nie.

Dit dui eerder ʼn bepaalde geestelike gebeure of werklikheid of verhouding aan wat in enige ruimte kan plaasvind.

Dit dui op mense wat gekies het om werklik “ʼn familie van families” te word wat naby-familie of geloof-familie van ander volgelinge van Jesus wil wees, waar ons saam kan leer om mekaar soos Jesus lief te hê en waar ons elkeen self hierdie soort liefde kan begin ervaar.

Dit kan dus op enige fisiese plek gebeur, soos in hotelle, kroeë, restourante, skole, kantore, besighede, onder bome, en ja, selfs in gewone woonhuise, woonstelle, ouetehuise, of plakkershutte.

Daar waar mense hulle lewe en die meeste van hulle tyd saam spandeer, daar wil God tussen hulle ’n beleefde werklikheid word. Daar wil Hy hulle lewens verander en hulle deel maak van Sy groter plan; en dan ook hulle uitstuur om dissipels te wees onder die nasies.

Alles wat ek verder in die verband met jou gaan deel, moet dus teen hierdie agtergrond verstaan word.

Saturday, 17 July 2021 11:35

ʼn Vervolg oor hoe lyk die nuwe wynsak

As deel van ons geestelike detoks en soeke na geestelike “vestings” in ons lewe, glo ek, is dit vir elke volgeling van Jesus nodig, ongeag in watter deel van die Liggaam van Jesus jy aanbid, om net weer krities te gaan kyk na wat ons glo... oor die Ekklesia of Kerk van Jesus, oor God, oor die Bybel, oor die doop, oor die Heilige Gees, oor die gawes van die Gees, ens.

Besef jy, as dit wat ons glo nie in lyn is met wat God in Sy Woord sê nie, is ons êrens langs die pad deur die vyand belieg en bedrieg en gaan hierdie onwaarheid of dwaling die een of ander tyd, ons geestelike lewe ernstig beïnvloed en benadeel!

Daarom is my gebed vir elkeen van julle, en myself, dat ons weer ʼn slag aan die voete van Koning Jesus, met net die Bybel in ons hande, dit wat ons werklik van harte glo, nuut sal ondersoek en bedink.

Ja, en daarom, as deel van hierdie ondersoek, gaan ek met jou tussen-deur met jou bly gesels oor wat ons in God se Woord in die verband lees en ontdek, en, ja, as dit nodig is, jou selfs ʼn bietjie uitdaag om ʼn slag met ander oë daarna te kyk.

My gebed is dat hierdie gesprek met jou, jou sal lus maak om as ʼn gesonde, radikale volgeling van Jesus, miskien vir die eerste keer in jou lewe, dit wat jy glo noukeurig te ondersoek in die lig van die Woord.

Laat toe dat God se Gees jou oortuig van wat werklik Sy wil en waarheid in die verband is.

Dit is wat tans besig is om plaas te vind in die NG Kerk, hier in Suider Afrika, waarin die meeste van ons seker groot geword het.

Ek wil nou nie die hele storie hieroor hier vertel nie. Jy kan my nuwe boek, KYK, DIE SKIP IS BESIG OM TE SINK, hieroor lees. (Gaan laai dit af op my webblad, www.nuwewyn.co.za, terwyl dit nog gratis beskikbaar is.)

Maar kom ek sê net dit. Nadat ek en Hetta in 1993 deur die Here beveel is om te bedank as NG-dominee’s-egpaar, het die Here hierdie geestelike “detoks-program” oor wat ons glo en dit wat werklik in Sy Woord staan, met ons begin stap. En dit wat ons ontdek het, het ons aan derduisende ander begin vertel en leer.

In 2013 moes ek selfs dit, soos ʼn Luther vanouds, teenoor 3300 dominees en professors van al 5 die gereformeerde kerke in Suider Afrika persoonlik in ʼn profetiese woord gaan bely.

Ek het gedog ek was toe klaar met my roeping teenoor die amptelike NG Kerk, maar in 2019 het die Here my en Hetta “teruggestuur” na die amptelike NG Kerk, om by die Moreleta Park-Kairos kongres, en daarna in die Kairos Netwerk se gesprekke, die sowat een miljoen belydende lidmate wat uit die NG Kerk gestap het sedert 1993, te verteenwoordig.

Tussen hierdie gelowiges wat gekies het om hulle band met die Algemene Sinode en die besluite van die NG Kerk los te maak, moes ek en Hetta gaan sit en moes ons vir hulle vertel wat die Here vir ons (en ʼn miljoen ander) geleer het oor wat werklik in Sy Woord staan.

Ek wil afsluit met ʼn Whatsapp wat ek van my ou klasmaats wat nog in bediening in Harare is, wat saam met my in 1978 klaar gemaak het op Stellenbosch se Kweekskool, hierdie afgelope week (Julie 2021) vir my gestuur het.

Hy stuur vir my die berig in DIE BURGER oor die NG Strand Moedergemeente wat ook deel is van die “dolerende” of treurende gemeentes in die Kairos Netwerk.

“Verbaas” haal hy toe die lysie aan van al die dwaalleringe waaroor hulle treur, wat as besluite in die NG Kerk vasgelê is die afgelope jare.

Ja, selfs dominees in die NG Kerk het nie eers besef hoeveel absolute dwaalleringe in die kerk waarin hulle bedien, geleer word as “waarheid” nie!

Daarom wil ek afsluit met ʼn persoonlike oproep, ongeag in watter deel van die Liggaam van Jesus jy “behoort”, gaan maak weer seker aan die voete van Jesus, met net die Bybel in jou hande, oor of dit wat daar geglo en geleer word, werklik klop met die Woord van God en werklik “waarheid is wat jou vry kan maak”.

Waarom het die Rooms Katolieke Kerk babas begin besprinkel

Weet jy dat in die sowat 120 jaar nadat die laaste boek van die Nuwe Testament (die boek, Openbaring) geskryf en verskyn het in die Vroeg Christelike Kerk, is die Bybelse doop net aan gelowiges bedien!

Die Skrif is immers baie duidelik hieroor.

Neem byvoorbeeld die hele boek van Handelinge en lees dit asof jy dit vir die eerstekeer sou lees. Lees dit sommer in ʼn ander goeie Bybelvertaling wat jy nog nooit gelees het nie.

(Dit is mos maklik om met die Toep van YOUVERSION dit gratis te doen.)

Gaan lees dan ook gedeeltes soos Romeine 6; die hele boek, Galasiërs; Filippense; en die boek, Hebreërs.

Weet jy dat dit eers êrens in die jare 190 n.C., was wat ons vir die eerstekeer lees van ʼn baba wat besprenkel is (wat “doop” genoem is)!

Kom ek vertel jou hoe dit gebeur het.

Gelowige ouers, wie se klein baba ernstig siek geword het en besig was om te sterf, het angstig na die priester (wat die leier in die gemeente was) gekom en gevra maar wat gaan van hierdie kindjie word as hulle sou sterf voordat hulle kans sou hê om self Jesus as Verlosser en Here aan te neem! Gaan so ʼn kindjie dan verlore?

Weet jy watter tragiese ding doen daardie priesters toe?

Pleks van die wonderlike waarheid wat die Woord in die verband aan ons leer, aan daardie ouers te verkondig en die stemme van leuens en vrees so stil te maak, besluit hulle om daardie baba “te doop” deur hulle te besprenkel met water!

Kan jy dit glo!

Dan lees ons hoe dit so oor tweehonderd jaar se tyd “die kerklike praktyk” geword het om babas “te doop” met water, in die lig van alles wat die Bybel oor die ware Bybelse doop sê. Ja, want sê die Bybel dan nie dat “ons gered word” deur die doop nie?! (Op grond van wat in Titus 3:5 staan, as daar staan: “... nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees...)

Soos ek reeds aangedui het, het dit stadig maar seker tussen 200 n.C. en 315 n.C. “kerklike praktyk in die Roomse Kerk geword” om babas te besprenkel met water wat dan “die doop” te noem.

Wat sê die Bybel oor kinders "wat nog nie tot hulle verstand gekom het" om 'n eie geloofskeuse te maak nie

Wat moes daardie priesters, in 190 n.C. en daarna, eerder aan sulke ouers verkondig het?

Hulle moes hulle na die Woord van God geneem het en die wonderlike waarheid van God se genade aan daardie ouers verkondig het. Genade wat vir ons as gelowiges en ons kinders, genoeg sou wees.

Hoe sou dit dan nie genoeg wees vir hierdie kindjie nie?! Gaan lees immers Romeine 1 en 2. God se genade is selfs genoeg vir mense wat in hulle lewe en wêreld nooit die Goeie Nuus oor Jesus Christus gehoor het nie. Hoeveel te meer sal Sy genade nie genoeg wees vir die babas en jong kinders wat nog nie “tot hulle verstand gekom het” om self ʼn geloofskeuse vir Jesus te maak nie!

As ons dan nog verder alles in die Woord gaan lees oor hoe God oor kinders voel en dink, en hoe lief Hy hulle het (gaan lees maar gedeeltes soos Mat. 18:1 tot 14 byvoorbeeld), dan hoef ons nooit te twyfel oor God se liefde en genade vir klein babas en kinders wat nooit self kans gehad het om die Evangelie te hoor en of self ʼn geloofkeuse vir Jesus te maak nie.

Maar kom ek kom terug na ons toe en wat mense vandag nog in die verband glo.

Die boodskap van die Reformatore hieroor

Kom ek doen dit met ʼn vraag. Hoe het dit dan gebeur dat ons as gereformeerdes, na die Reformasie van 1517, nogsteeds soos in die Roomse Kerk, suigelinge of babas besprenkel met water en dit steeds “die Bybelse doop” noem?

Kom ek vertel vir jou hierdie tragiese verhaal.

Het jy geweet dat al die leiers van die Reformasie, Maartin Luther, Calvyn, Zwingli, Farel, ens., almal, voor die voet, geweet en geglo het dat die Bybel ons leer dat die Bybelse doop net aan gelowiges bedien kan word?

Nou maar waarom het hulle nie ook dit deel van die boodskap van die Reformasie van 1517 en daarna gemaak nie? Waarom het hulle besluit om wat die Rooms Katolieke Kerk eerder oor die doop aan mense geleer en geglo het, deel te maak van die boodskap van die Reformasie?

Onthou, Maartin Luther was ʼn professor in teologie in die Roomse Kerk. So ook was al die leiers in die Reformasie, voor die Reformasie, lidmate van die Roomse Kerk.

In die eerste plek was dit al klaar vir almal van hulle ʼn radikaal nuwe paradigma-skuif in alles wat hulle glo en dink, om die sleutelwaarhede wat so integraal deel was van die nuwe boodskap van die Reformasie, in woorde vas te gryp en nuut te verwoord aan janalleman daarbuite op straat. Daarom het 3 van die 5 leiers van die Reformasie (onder andere Luther, Zwingli en Calvyn) gevoel, maar om nou nog die leer oor die doop wat net aan gelowiges bedien mag word, ook deel te maak van hierdie nuwe boodskap van die Reformasie, vir janalleman op straat, net te veel en te radikaal sou wees.

Daarom het hulle saam besluit om daaroor te swyg en eerder te bly by die “verbond- en besprenkelingsdoop”, soos wat dit vir eeue al in die Roomse Kerk geleer en bedien is.

Twee van die leiers van die Reformasie het egter radikaal van die ander drie hieroor verskil en het weggebreek hieroor daar in die begin van die Reformasie. (Dit sou die begin wees van ʼn verskriklik tragiese stryd in die geledere van die “broers van die Reformasie”, waartydens honderde duisende gelowiges deur hulle geloofsbroers vervolg, gevange geneem, gemartel en doodgemaak is! Soveel so dat die bloed van hierdie geloofsmartelaars, hieroor, sê geskiedskrywers aan ons, tot by deur-hoogte in al die bestaande “gereformeerde kerkgeboue” van destyds sou gevloei het!)

Hoe het die Reformatore hierdie leuen geregverdig

Hoe het die Reformatore hierdie leuen geregverdig? Deur ʼn “vesting” van “teologiese regverdiging vir die besprenkelingsdoop” in lyn met die Roomse leer, hieroor vir mense as die waarheid voor te hou, met leuens soos: “Die Nuwe Testamentiese doop het in die plek van die besnydenis gekom.” En, “Soos wat seuntjies onder die Ou Verbond besny is as teken dat hulle deel van God se volk is, so word babas van gelowige ouers, onder die Nuwe Verbond, besprenkel met water, as teken dat hulle behoort en deel word van die Nuwe Testamentiese Kerk van die Here Jesus.”

Hoef ek verder hieroor te praat?

Mag God se Gees jou van hierdie “vesting van die vyand” oortuig in die leer van gereformeerdes, as jy nog oortuiging nodig het!

Sunday, 04 July 2021 14:35

Nog ʼn keer oor “vestings”

 

Ek wil nog ʼn keer gesels oor hierdie “vestings” waarvan ons lees in 2 Kor. 10:3-5.

Maar hierdie keer wil ek gesels oor die “vestings” van die vyand in wat ons glo as kinders van God en in die “kerk” of ekklesia van Jesus.

Ja, die vyand kan letterlik vestings in wat ons glo oor jare bou, as ons nie gereeld met net die Woord van God op ons skoot, en met ʼn geestelike openheid en sensitiwiteit vir die stem van God se Gees, dit wat ons glo, bedink en van nuutsaf deeglik ondersoek nie.

Ja, dit is ook wat ek deur hierdie bediening van “nuwe wyn” en ondersoek van “die wynsakke” in hierdie Woordbediening week na week saam met jou wil doen.

Ek wil jou help om in die lig van die Woord weer opnuut te ontdek wat werklik die waarheid is en wat niks anders is as ʼn “vesting van ʼn klomp leuens” wat die vyand oor jare in dit wat ons glo, gebou het.

Dink byvoorbeeld, oor wat in die sogenaamde “Christ in me, international”-bediening en groepe geleer word oor wie Jesus sou wees. (Ek het ʼn hele paar weke hieroor geskryf, sal baie van julle onthou.) Ja, hoe hulle, met vers en kapitel, vir mense probeer oortuig dat Jesus die Christus, nie werklik God was wat mens geword het nie, maar net ʼn mens was, wat God gekies het en bonatuurlik toegerus het (gesalf het), om bonatuurlike dinge te doen en te sê. Ja, om dieselfde redes glo hulle ook nie dat die Heilige Gees werklik God is nie. Nee, hulle glo dat die Gees net die Krag van God is wat opereer.

Maar kom ek kom ʼn bietjie nader aan ons.

Die meeste van ons het groot geword in die NG Kerk of een van die ander 4 gereformeerde kerke.

In hierdie 5 gereformeerde kerke word daar vir mekaar die volgende gesê: Daar waar ons sien hoe ʼn baba of suigeling besprinkel word met water, (wat die “verbondsdoop” in hierdie kerke genoem word), sien ons voor ons oê hoe dit wat die Bybel “wedergeboorte” noem, gebeur!

Ons sien letterlik voor ons oê hoe daardie baba wat besprenkel word, net daar deel word van die ware Bybelse ekklesia, en dus voor ons oê “gered word”!

Daarom word daar geglo in die teologie van hierdie kerke, dat hierdie “gedooptes”, nie weer met ʼn EE3, of ander bekeringsboodskap bedien hoef te word en tot bekering hoef te kom nie. Nee, ons hoe hulle maar net die waarhede van die Woord meer volledig te leer (deur 12 jaar van kategese), sodat hulle in hulle “belydenisjaar”, rondom 16 jaar oud, belydenis van geloof kan aflê omdat hulle nou werklik verstaan wat die Bybel werklik oor hulle sê.

(En moet asb., nie vir my sê dit is nie wat in die NG Kerk en die ander 4 gereformeerde kerke geglo word nie! Ek sal mos weet, want ek was self ʼn NG-dominee vir 14 jaar!)

Gaan lees maar net weer ʼn keer die Formulier wat tydens die besprenkeling van babas gelees word, en dan sal jy presies verstaan wat hierbo staan! En dan sal jy verstaan waarom, by die sogenaamde “Belydenis van geloof”, daardie jongmense, as deel van die sermonie, hulle hande deur die water van die doopbad “vee” as hulle voor gaan staan om “belydenis van geloof” af te lê.

Miskien glo jy nog steeds dit wat in die gereformeerde kerke hieroor geleer word, en glo jy glad nie dat dit in werklikheid ʼn “vesting van die vyand” is nie.

Daarom gaan ek vir jou volgende keer presies wys hoe die vyand gereformeerde gelowiges van die 21ste eeu nog steeds met hierdie leuens belieg en bedrieg.

Ek het agtergekom dat dit waarvan Rom. 12:2 en 2 Kor. 10:3-5 praat, daardie geestelike “huis-skoon-maak”, nie iets is wat jy sommer as ʼn “Lone Ranger” op jou eentjie kan doen nie. Op jou eie, sê die Neuro-prosessering vir ons, kan dit tot 60 jaar neem. Nee, ons het ʼn mede-gelowige of twee nodig, ten minste, in wie se teenwoordigheid ons veilig, geliefd en geborge voel, om oop te maak en eerlik te wees, in die teenwoordigheid van God se Gees en met God se Woord op ons skoot, om hier iets van waarde te laat gebeur.

"Vestings"

Dit is dan wat ons hierdie “vestings” van die vyand, wat maar niks anders is nie as leuens en onwaarhede waarvan die vyand ons oor die jare oortuig het, kan begin hanteer. Dit is daar, in die veiligheid van hierdie saam-wees met iemand wat ek vertrou, wat ons kans kry om hierdie “vestings” van naderby te bekyk en dit dan te begin hanteer.

Dit is dan wat ons ontdek dat hierdie vestings iets is wat soms in ʼn breukdeel van ʼn sekonde tydens ʼn traumatiese gebeure, of wanneer iemand iets vir jou gesê wat ʼn leuen was, of iets onregverdig, of skadelik aan jou gedoen het (sonder dat hulle meestal besef het wat die implikasies of gevolge daarvan sou wees in jou lewe), na wie jy opgekyk en hoog geag het in jou lewe as kind.

So het die vyand ʼn oop deur gekry in jou gedagtes of gevoelens, en stadig maar seker jou begin oortuig het van iets, tot jy dit later eenvoudig geglo en aanvaar het as die waarheid. Ja, dat jy “vet” is, of “onnosel”, of “net nie goed genoeg is nie”!

Ja, so begin ʼn mens dan ook “glo” dat iemand jou net nie lief het nie, of nie genoeg vir jou omgee nie.

So word dit hierdie “vesting” of ondeurdringbare gedagte-huis “gebou”, daar waar jy dink, voel, glo (ja, ook dit wat jy glo), besluite neem oor hoe jy moet optreë of oor wat jy moet sê.

En so, stelselmatig, begin die vyand jou, sonder dat jy dit eers besef, jou beheer, manipuleer en beïnvloed!

Daarom glo jy wat jy glo, en skryf en sê jy wat jy sê op Facebook, of Whatsapp, of in geselskap met ander!

So begin die vyand jou beheer en manipuleer met vrees, bitterheid, en selfs haat!

Ja, so steel hy by jou, elke dag!

So steel hy by jou en jou kinders, al is julle kinders van die lewende God!

So veroorsaak hy dat jy begin kompromie sluit en die knie buig voor ongeloof, apatie, vrees, lus, verslawing, en depressiewe gedagtes!

Daarom wil ek vir jou vandag uitdaag om te sê: Nee, genoeg is genoeg! Hier stop dit!

'n Gebed op met hierdie "vestings" werk te maak

Bid dan: Kom Gees van God, kom en vernuwe my gedagtes! Kom, openbaar waar is daar in my vestings van die vyand, wat die vyand ʼn houvas in my lewe gegee het! Openbaar aan my waar U nie werklik die enigste Koning en Here in my lewe is nie!

God se hart vir jou as Sy kind is dat jy lewe sal ken, en dit in oorvloed, in elke deeltjie van jou lewe!

God se hart is dat jy Hom sal toelaat om jou gedagtes (brein, in al drie dele) sal vernuwe en verander, sodat jy tot jou volle potensiaal kan ontwikkel en ʼn verskil kan maak in hierdie wêreld.

Ja, sodat Hy jou ten volle kan oortuig van wat waarheid en wat leuens is. Oor dit wat jy oor jouself, oor God, oor ander mense, en oor die kerk of ekklesia glo en dink!

As Paulus daar in Efesiërs 6 onder die inspirasie van God se Gees skryf dat ons worstelstryd hier op aarde nie ʼn stryd is teen vlees en bloed nie, maar eerder ʼn stryd is teen magte en owerhede in die lug, wat bedoel hy presies daarmee?

Efesiërs 6:12 maak eintlik ʼn baie merkwaardige stelling in die verband. Paulus openbaar hier aan ons dat geen geveg van belang in ʼn gelowige volgeling van Jesus se lewe ooit ʼn geveg of oorlog teen mense, of politieke instansies, of selfs bloot omstandighede is nie.

Nee, die gevegte wat werklik saak maak in ons lewens, is altyd ʼn intense, persoonlike, geestelike stoeigeveg teen demoniese magte van Satan self!
Hoe weet jy wanneer jy so aangeval word?

Uit my eie lewe en ervaring het ek agtergekom dat ek in daardie tyd onmiddellik aanvoel dat ek nie myself is nie en dat hierdie nie sommer die gewone worsteling in my lewe is nie. Hier is iets anders aan die gang.

Het jy al ooit dit ervaar? Ek glo jy het. Dit is daardie tye wat jy voel asof iets anders hier in jou en jou gedagtes met jou besig is. Ja, asof iets probeer om beheer oor te neem oor wat jy dink en voel en doen.

Sien, die gevegsfront waar hierdie geveg aan die gang is, is dit wat ons gewoonlik “jou siel” noem.

Ons as mens is mos gees, met ʼn siel, wat woon in hierdie fisies-chemiese liggaam. Hierdie geveg waarvan ons hier praat, vind daar plaas waar jou gedagtes, gevoelens en keuses gebore word. Daar waar jou verstand in jou brein besig is.

In die neuro-linguistiek praat ons hiervan as ons brein, wat uit drie dele bestaan. Net twintig persent van jou brein praat en verstaan Afrikaans of Engels of een van die bestaande tale in die wêreld. Die ander twee dele van jou brein, wat tagtig persent van jou brein is, kan glad nie een van die bestaande tale in die wêreld praat of verstaan nie. Tog is dit waar meer as tagtig persent van alle breinprosesse (met ander woorde, dit wat jy dink, voel, en kies om te sê of doen) juis plaasvind.

Dit is hieroor waaroor Paulus daar in Romeine 12:2 praat as hy sê dat ons God moet toelaat om “ons gedagtes” te vernuwe (die Griekse woord verwys na daardie tagtig persent, plus die ander twintig persent).

Ook daar in 2 Kor. 10:3 tot 5 word hierna verwys as daar die volgende staan: “Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie.

Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.

Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is.” (Die NAV)

Luister hoe vertaal THE VOICE hierdie gedeelte:

“For though we walk in the world, we do not fight according to this world’s rules of warfare. The weapons of the war we’re fighting are not of this world but are powered by God and effective at tearing down the strongholds erected against His truth.

We are demolishing arguments and ideas, every high-and-mighty philosophy that pits itself against the knowledge of the one true God. We are taking prisoners of every thought, every emotion, and subduing them into obedience to the Anointed One.

As soon as you choose obedience, we stand ready to punish every act of disobedience.” (The Voice-vertaling)

Paulus sê dus vir ons dat een van ons belangrikste wapens in hierdie geveg teen die onsigbare magte ons vermoë is om hierdie gedagtes, gevoelens en wilsprosesse letterlik een vir een aan die bors te gryp as hulle by ons opkom en om dit dan noukeurig te ondersoek en te ondervra om agter te kom: Vanwaar kom jy? Is jy van God, in lyn met die Woord, of kom jy uit die hel en een van die vyand se leuens wat hy oor baie jare aan jou bedien het?

Volgende keer gesels ons verder hieroor.

Kom ek sluit vandag af met ʼn persoonlike uitdaging aan jou.

Wees vandag en môre baie bedag oor wat jy dink, sê en watter emosies by jou opkom.

Is dit positief en bedien dit lewe, of is dit negatief en giftig?

Het dit nie tyd geword dat jy jou sosiale media moet afskakel en baie kieskeurig moet wees oor na wat jy kyk of luister, of wie jy toelaat in jou lewe nie?

Vra God om deur Sy Gees jou te detoks van wat nie werklik lewe en oorvloed aan jou bedien nie.

Hoeveel keer bid ons nie vir herlewing of ʼn nuwe beweging van God se Gees nie!

Ons besef egter nie dat waar God se Gees op ʼn nuwe manier tussen ons gaan begin werk, gaan dit dramatiese verandering beteken nie. Ja, in die bekende woord van Lukas 5 en Markus 2:22, gaan dit ook beteken dat die Heilige Gees as deel van die proses, “neos” wyn aan ons gaan bedien, wat “kainos” wynsakke nodig het!

Kom ek verduidelik wat ek bedoel.

Toe Jesus daar in Markus 2:22 hieroor met Sy dissipels gepraat het, het Hy gepraat het oor hierdie “nuut” of “nuwe” wat nodig is en twee verskillende woorde in die Grieks gebruik om te sê: “Nuwe” (neos in die Grieks) wyn hoort in “nuwe” (kainos in die Grieks) wynsakke!

Dit is dan ook waarom van die vertalings dit selfs vertaal het as: “Nuwe wyn moet in vars wynsakke gegooi word.”

“Neos” beteken nuut, maar dan nie verskillend in soort of kwaliteit nie. Dink eerder daaraan soos ʼn bepaalde model motor wat in ʼn motor-vervaardigingsaanleg vervaardig word. Dit kan dieselfde maak, model en kleur elkeen wees, maar tog is elke motor ʼn ander, nuwe motor.

Die Heilige Gees is die Een wat God se onveranderlike Woord, elke keer vars en nuut aan ons bedien. Hy bly dieselfde Gees, die Gees van die Lewende God, en die Woord bly dieselfde, onveranderlike Woord van die Lewende God, maar tog kan Hy in elke nuwe seisoen daardie selfde Woord vars en nuut aan ons bedien.

Dit gaan wees asof jy daardie Woord wat jy al soveel keer gelees het, vir die eerste keer “raak” lees!

Ek het dit soveel keer in my eie lewe al beleef!

Hoe goed onthou ek hoe God se Gees in 1992-1993, byvoorbeeld in die boek, Romeine, waaroor ek my doktorale mondeling in Nuwe Testament in 1988 gedoen het, soveel nuwe openbaringe oor God se Gees en die gawes van die Gees, en oor die doop in water, aan my openbaar het, dat ek oopmond en totaal verstom my verstaar het aan die “ou, bekende woorde” wat ek al soveel keer in Afrikaans, Engels en selfs in die Grieks gelees het, wat net skielik vars en nuut vir my geword het!

Dit was asof ek God se Gees aan my hoor sê het: Dit is nie Ek of My Woord wat verander en nuut is nie. Dit is jy, jou manier van dink en jou “teologie” wat moes verander en nuut word om te akkommodeer wat My wil en planne vir die nuwe seisoen is!

Dit is ook wat ek en miljoene gelowiges tans oor die wêreld beleef as ons oor “kerk” of die “ekklesia” dink en praat! Dit is asof ons skielik hoor en sien hoe God se Gees in dieselfde, onveranderlike Woord van God, die Bybel, dinge aan ons wys en openbaar wat ons, asof vir die eerstekeer werklik raaksien en nuut en vars begin verstaan!

Daar is natuurlik ook ʼn tragiese kant hieraan. Dit is ongelukkig ook so dat daar duisende gelowiges oor die wêreld is wat, ongeag hoeveel keer God se Gees hieroor met hulle praat, net weier om anders te dink hieroor of om te verander. Jy hoor hulle ook sag brom: As dit vir my pa en ma, oupa en ouma goedgenoeg was om dit so te doen of dit so te glo al die jare, hoekom nou verander of anders dink!

Daarom moet ons weer met groot erns die gebed daar in Efesiërs 1:17 tot 23 bid en vra dat God self, deur Sy Gees, ons in ons siel en gees, sag en soepel genoeg sal maak vir ʼn gewilligheid en openheid om presies te hoor en te verstaan wat God self aan ons wil openbaar in hierdie tyd. Ja, dat Hy ons bereid sal maak om te verander as en waar dit nodig is!

Daarom moet jy vir God genoeg tyd en geleentheid gee om jou lank genoeg te week in Sy Woord en om sommer jou weer opnuut te olie met Sy Gees!

Kom ons bid saam: Gees van God, maak ons sensitief vir U stem en gee aan ons harte wat U stem sal herken en sal gehoor gee as U nuwe dinge aan ons sê vir hierdie seisoen. (Jes. 50:4,5)

Saturday, 05 June 2021 10:43

Maak gereed vir verandering

Dit is die Heilige Gees wat ons as volgelinge van Jesus gereed maak vir verandering.

In ʼn sin is ons as gelowiges soos die wynsakke van ouds: of ons is sag en soepel, of ons kan hard en onbuigbaar wees, wat ons dan ook totaal onbruikbaar maak.

Vanouds is wyn in sagte, soepel velsakke gebêre wat die uitsetting as gevolg van die fermetasieprosesse van die wyn kan akkommodeer. Daarom, tussen die verskillende wyne wat in die sakke gebêre word, is die wynsakke wat as gevolg van die gebruik ook maar hard geword het, geneem en ʼn baie noodsaaklike vernuwingsproses laat deurgaan.

Die proses het bestaan uit ʼn week-proses in water en daarna is dit weer aan die buitekant van die velsakke goed met olyfolie gesmeer.

Is dit nie merkwaardig hoe heerlik en maklik ons dit ook kan toepas in ons eie lewe en manier van dink en doen nie?

Om te verander, moet ek en jy tyd maak sodat God en Sy Gees ons behoorlik kan deurweek in die water van Sy Woord, sodat Hy ons gedagtes, emosies en wil, kan verander en weer soepel en plooibaar kan maak om in lyn te kom met Sy wil en hart. Dan moet ons bereid wees om totale beheer oor te gee aan “die olie” van Sy Gees om ons te lei en te beheer voorkant toe.

Dit is eers dan wat ons vry kan kom van ons ou rigiede, godsdienstige denke, tradisies en ou maniere van glo en doen en gereed is om “saam te ry met die nuwe golwe van herlewing en die vernuwende werking en leiding van die Gees.

Eers dan is ons gereed en gewillig om oortuig te word deur God se Gees, deur Sy Woord, om selfs nuut en anders te doen en te glo.

Ek glo deel van wat God tans wêreldwyd vir Sy kinders sê is om Hom toe te laat om ons te help om die Nuwe Testamentiese DNA van die ekklesia weer te herontdek.

Soveel mense vandag het probleme met wat ons “kerk” noem.

God is besig om ons te leer dat daar niks fout is met die “kerk” of “ekklesia (soos ek eerder daarvan wil praat), soos Hy dit oorspronklik bedoel het nie. Ons het probleme met wat die meeste mense “kerk” noem en hoe ons vandag “kerk hou” in die verskillende “kerk”-strukture.

Dit is tyd dat ons God toelaat om ons prentjie van die “kerk” te verander sodat ons kan terugkeer na Sy oorspronklike prentjie daarvan soos ons in die Handelinge-gemeentes in die Bybel dit gevind het.

Gesels jy met volgelinge van Jesus oral rondom jou, hoor jy hoe elkeen op verskillende wyses in verskillende woorde vir jou probeer vertel dat hulle na “meer” as wat hulle tans in wat ons “kerk” noem, soek! Hulle weet almal hier diep binne God het iets anders en iets “meer” in gedagte as dit wat ons rondom ons tans belewe.

Voordat ons mense kan uitstuur na oral waar die Here hulle ’n platform gegee het, moet hulle eers self werklik Bybelse ekklesia-wees beleef en ervaar om ook daar te gaan “ekklesia” wees. Anders maak hulle maar net weer dieselfde foute as in die verlede.

As ’n antwoord op soveel gebede deur die eeue vir nog “… arbeiders in die oes” (Mat. 9:36), is gelowiges oral besig om hulle self aan te meld om op die een of ander wyse betrokke te raak by die insameling van die groot oes van môre.

Hierdie “nuwe geslag gelowiges” is nie meer tevrede met ’n skadelose soort Christendom of blote “lidmaatskap” van die een of ander “kerk” of “sending”-organisasie nie.

Nee, deur die werking van God se Gees in hulle, het hulle die begeerte om net so radikaal en effektief te wees soos die eerste groep volgelinge van Jesus daardie eerste 300 jaar in die vroeg-Christelike gemeentes (van 32 tot 330 n.C.).

In Lukas 10 lees ons hoe Jesus Sy dissipels en “72 ander” opdrag gee om vir die eerste keer uit te gaan op ’n spesiale sending, naamlik: om “vrede” te gaan bedien aan mense in hulle huise. As hulle dan in respons op hierdie boodskap, mense vind wat reageer op hierdie “vredesboodskap”, moet hulle daar, in die huis van daardie mens of mense, tussen die mense rondom hulle, verder gaan “ekklesia” wees.

Hierdie profetiese aksie van Jesus om “arbeiders uit te stuur in die oes” bevat soveel eenvoudige maar kragtige beginsels en dinamiek.

Vir jare is hierdie beginsels geïgnoreer en vervang met allerlei menslike “kerk”-bou-formules en evangelisasie-strategieë, wat duidelik nie werklik baie vrugte afgewerp het nie.

Dink net daaroor: in sowat 300 jaar se tyd het die vroeg-Christelike gemeentes, met die beperkte middele tot hulle beskikking, die hele bekende wêreld van destyds met die evangelie deursuur! Ja, tot op die hoogste vlak in die destydse “wêreldryk”, die Romeinse Ryk. Soveel so, dat selfs die destydse keiser van die Romeinse Ryk, Konstantyn die Grootte, tot bekering gekom het en Jesus aangeneem het as Verlosser!

Vandag, in die jaar 2021, vertel sendingorganisasies ons dat God se ware Ekklesia, met al die wonderlike middele tot ons beskikking, slegs sowat 10% van die wêreld se bevolking effektief met die evangelie bedien het, sodat hulle as werklik gelowige Bybelse volgelinge van Jesus geklassifiseer kan word (d.w.s. sowat 700 miljoen van die sowat 7 miljard mense op aarde).

Dit, terwyl daar oral op aarde soveel “huise” is (in Lukas 10 se taal) wat maar net “ontdek moet word” waar God se vrede tog so verwelkom sou wees! Dink net wat kan gebeur as daardie “huise” gevul word met God se teenwoordigheid en deel word van ’n wêreldwye netwerk van sulke “huise”.

Die oogmerk van hierdie gesprek oor ʼn “nuwe wynsak” is om as’t ware ’n apostolies-profetiese virus te versprei, naamlik daardie DNA wat God daar in die begin self in die harte van Sy volgelinge in die eerste gemeentes vasgelê het. Probeer ʼn mens hierdie “virus” verwoord, kan jy dit beskryf as Sy begeerte dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat hulle Hom sal ontdek as hulle liefdevolle Vader wat van dag tot dag hulle wil lei deur Sy eie stem.

Volgende keer gesels ons verder oor die nuwe wynsak.

Page 1 of 8