Nuusbrief

Nuusbrief (120)

 

Deel 1

Ons Skrifgedeelte wat jy weer hardop in een of twee goeie Bybelvertalings moet lees , is Mat. 6:9-14.

Probeer in hierdie eerste deel om verse 9 en 10 in jou eie woorde oor te sê.

Onthou jy, deel van die profetiese woord vir hierdie jaar was die woord: “Waag om te bid...”

Die Here het vir ons gesê: Daarom wil Ek julle uitdaag om te waag om te bid en te vra wat julle ook al nodig het in My diens as My Ambassadeurs, daar spesifiek waar en waarvoor Ek jou geroep het.

Om julle te help fokus in hierdie nuwe seisoen, luister na hoe Ek die dissipels van ouds geleer het om te bid.

Bid daarom elke dag gefokus die “Ons Vader”-gebed, want dit is in besonder My hart vir hierdie seisoen!

"Ons Vader wat in die hemel is...

Bid, “Pappa-Vader, Koning Jesus, Heilige Gees... U is beslis ons Vader in die hemel...”

Dink vir ʼn oomblik ernstig hieroor na...

Wat beteken dit vir hierdie dag... en hierdie week... en hierdie seisoen vir jou en dit wat jy glo My hart vir jou is?

Vind daarin jou rus en vrede.

"Laat U Naam geheilig word..."

Bid dan, “Laat U Naam geheilig word ...”

Stof vir nadenke terwyl jy dit bid: Here, U is die Een wat ons loof en prys! U is die Een wat ons dien en eer as die Enigste, Ware God!

U het U self aan ons met verskillende Name bekend gestel en ons uitgedaag om U met daardie Name aan te roep in geloof en U daarmee te loof en te eer.

Vandag wil ek spesifiek U loof en eer in geloof as ... Jahwe Jireh – die God wat voorsien; Jahwe Rapha – die God wat genees; Jahwe Shalom – Die God van vrede; Jahwe Nissi – Die God wat my banier van oorwinning is; Jahwe Shammah – Die God wat altyd teenwoordig is.

"Laat U Koninkryk kom! Laat U wil geskied! Soos in die Hemel ..."

Bid dan verder: “Laat U Koninkryk kom! Laat U wil geskied! Soos dit in die hemel reeds ʼn werklikheid is, laat dit asseblief ook hier op aarde, in ons lewe en rondom ons, gebeur!”

Stof vir nadenke hieroor: Koning Jesus, U is lankal reeds gesalf en aangestel deur die Vader as die Nuwe Koning ook vir hierdie seisoen, in elke duimbreedte rondom ons.

Daarom verdien net U ons onvoorwaardelike lojaliteit. Daarom kies ons maar net weer om U alleen te volg in elke deeltjie van ons lewe, elke sekonde van hierdie en elke volgende dag.

Daarom kniel ek hier aan U voete neer om U stem ook vir vandag te hoor. Lei my met U stem ook in hierdie dag.

Wys vir my wat U spesifieke wil is vir elke ding wat vandag op my wag. Gees van God, lei U my met U stem. U is my Wet en my Kompas.

Daarom is ek ook vandag hier om U Woord te lees soos U dit self in die Bybel as U geïnspireerde Woord aan ons geopenbaar het. Dit is my enigste vas en seker toets vir waarheid. Dankie vir U Gees in ons, wat ons as U volk lei in die volle waarheid!

Ons kies om ook vandag, elke sekonde van die dag, U ambassadeurs te wees. Ons kies ook om onverskrokke te doen en te sê wat U ons aansê om te doen en te sê! Dankie dat U sal doen wat U belowe as ons in gehoorsaamheid doen wat U sê. Ons is ook vandag U konings, priesters en profete ... wat U aangestel het om U tuinslange te wees wat mense rondom ons, in U Naam, in diens van U Koninkryk, te bedien met U Woord, U liefde, U genade, U voorsiening, U wonder-krag, U almag!)

Deel 2

Ons Skrifgedeelte waardeur die Here met ons praat, is steeds Mat. 6:9-14. Lees dit weer in een of twee goeie Bybelvertalings om te hoor wat die Here hier vir ons wil sê.

Probeer om in hierdie tweede deel dit wat in verse 11 tot 14 staan in jou eie woorde oor te sê.

"Gee ons vandag ons daaglikse brood!"

Bid dan verder: “Gee ons vandag ons daaglikse brood!”

En terwyl jy dit bid, sê sommer ook vir die Here die volgende hardop:

Ons is immers U kinders, U seuns en dogters.

Dankie vir die deure van die hemele wat oopstaan met alles wat ons vandag nodig het om te doen wat ons moet doen!

Ons is algeheel van U versorging afhanklik! U is ons Totale Voorsiener ook in hierdie dag, hierdie week ... hierdie seisoen! U belowe dit immers aan ons daar in 2 Kor. 9:8; Fil. 4:19; en Mat. 6:25-33.

Daarom bly ons U vertrou... al sê alles rondom ons... en wat ons kan sien met ons oë en bedink met ons verstand ... wat ook al!

Dankie dat U ook ons deur seer en pyn en swaarkry geleer het hoe nodig ons U het... maar ook hoe nodig ons mekaar het.

Dankie dat U ons geleer het om werklik mekaar lief te hê en na mekaar om te sien... soos wat bloedfamilie nie eers na mekaar omsien nie!

Wys vir my waar U my vandag wil gebruik om vir iemand anders, uit dit waarmee U my seën, te seën!)

"Vergewe ons ons sondes..."

Bid dan verder: “Vergewe ons ons sondes, soos ons ook ander wat teen ons sondig, vergewe!”

En bid die volgende hardop agterna:

Gees van God, wys ons in U genade as daar mense is wat ons nie werklik vergewe het nie! Wys vir ons enige bitterheid of waar ons maar nog nie reg gemaak het met iemand uit ons verlede nie!

Here, ons is steeds onder konstruksie en nog so stukkend! Gees van God, dankie dat U belowe dat U sal klaar maak waarmee U begin het in ons lewe! Genees ons, Here, selfs daar waar ons dit so diep gaan wegpak het in ons senuweestelsel, dat ons dit soms nie meer eers kan onthou nie!

"Laat ons nie in versoeking kom nie..."

Bid dan ten slotte: “En Vader, laat ons nie bo ons kragte versoek of getoets word nie, maar verlos ons van die bose!”

En terwyl jy dit bid, dink sommer oor die volgende daar aan die voete van die Here:

In die lig van wat God se Gees aan ons daar in Jakobus 1 openbaar, weet ons, dat God ons nooit versoek nie. Nee, ons word versoek deur daardie stukke van my “ou vlees”, begeertes, gewoontes, of daar waar ek nog verkeerd dink oor dinge, of ou, onverwerkte emosionele pyn en seer, wat êrens diep weggepak lê in my wese, wat die vyand telkens “wil raak steek” of net weer wil aktiveer.

Daarom het ons so nodig om oop en sensitief te wees vir die stem van die Gees en om gewillig te wees om onmiddellik in ons spore om te draai as dit nodig is, of ons “te bekeer”, of van gedagte te verander.

Daarom het ons nodig om gedurig “vervul te wees en onder die beheer te wees van Sy Gees”!

Daarom het ons nodig om elke dag opnuut onsself aan te trek met die volle wapenrusting, sodat ons “staande kan bly”!

Om te bid, “Laat ons tog nie bo ons kragte versoek of getoets word nie”, moet ons verstaan in die sin wat daaroor gepraat word in 1 Kor. 10:11-13.

Hoor hoe word die verse in Engels vertaal: “Now these things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. So the one who thinks he is standing firm should be careful not to fall. No trial has seized you except what is common to man. And God is faithful; He will not let you be tested beyond what you can bear. But when you are tested, He will also provide an escape, so that you can stand up under it.” (1 Corinthians 10:11-13)

En “Verlos ons…” moet ons verstaan in die sin van Jesus wat ons daagliks verlos en daar is as ons Enigste Ware Hoop! (2 Kor. 1:10)

Hy het ons eens gered uit die tronk van die duisternis waarin ons Hom nie geken het nie en slawe van sonde en die duisternis was. Nou is ons vra en burgers in Sy Koninkryk. (Kol. 1:13, 2 Pet. 2:9)

Om dus te bid, “Verlos ons van die bose!”, (tou ponerou, in die Grieks), kan ons soos volg verstaan: “Israel failed to enter the promised land (God’s rest) because of their evil (ponera) heart of unbelief”. (Hebrews 3:12, 19)

En, “Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did at Meribah, in the day at Massah (Massah mean testing) in the wilderness, where your fathers tested and tried Me, though they had seen My work. For forty years I was angry with that generation, and I said, “They are a people whose hearts go astray, and they have not known My ways.”

So I swore on oath in My anger, “They shall never enter My rest.” (Psalm 95:7-11)

If we want to enter God’s rest, as the Book of Hebrews states further, quoting Psalm 95:7-11 above, “See to it, brothers, that none of you has an evil (ponera) heart of unbelief that turns away from the living God.” (Hebrews 3:7-12)

So, we see that it was because of their unbelief that they were unable to enter. Therefore, while the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be deemed to have fallen short of it. For we also received the good news just as they did; but the message they heard was of no value to them, since they did not share the faith of those who comprehended it.” (Hebrews 3:19-4:2)

There’s a promise of entering God’s promised land of rest that’s available to us, but we need to do something to obtain it. In the Biblical example of the Israelites, the thing that prevented them from entering their promised land was their evil heart of unbelief.

Based on all the reasons above, I believe when we pray ‘deliver us from the evil’ in the Lord’s Prayer, Jesus meant for us to be asking God to rescue us from the evil heart of unbelief that remains within each of our hearts.

Walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. (Galatians 5:16)”

 

Hy is jou Pappa-Vader

Ek wil hê ons moet vandag begin waar ons gister geëindig het, naamlik daar op die Here as ons Hemelse Pappa, se skoot met Sy arms om ons.

Ja, ek weet dat dit dalk vir party van ons makliker is om ons dit voor te stel en om dit “te kan sien” terwyl dit dalk vir ander van ons moeilik is om dit “te sien” of selfs om dit te ervaar.

(En ek gaan nie vandag gesels oor waarom dit vir party van ons maklik en vir ander moeiliker is nie. Kom ek sê net dit: daar is redes waarom dit so is. En miskien moet jy ʼn slaggie met iemand wat jy vertrou hieroor gaan gesels.)

Maar vandag wil ek vir jou vra om te kies om dit te glo wat hierdie God vir ons in Sy Woord sê. Jy het immers reeds agt dae tot hier saam met my gestap met die Bybel as geïnspireerde Woord van God as ons toets vir waarheid.

In my eie lewe het ek geleer dat om te glo wat God in Sy Woord sê, is altyd ʼn keuse wat ons moet maak. Al voel ons nie so nie. Al kan ons nie dit “voel” en “ervaar” wat ons gekies het om te glo nie.

Daar kom tye in ons lewe wat ons kies om dit wat God in die Bybel vir ons sê te glo, omdat dit juis die God van die Bybel is wat dit vir ons sê, en Hy kan nie lieg nie! Ek kies om te glo dat wat Hy sê, is die waarheid. Of ek dit nou voel of ervaar of nie!

Daarom wil ek vandag weer hê jy moet dit wat die Here vir jou in Johannes 1:12 en 13 gister gesê het, weer kliphard lees.

Ek sê dit altyd so: Ek moet dit wat God vir my in die Bybel sê kliphard vir myself lees sodat my gees en my siel (wat immers my brein, my emosies en my wil is) en my liggaam dit baie duidelik kan hoor!

Ja, daarom moet ek soms sekere verse ʼn hele paar keer vir my gees, siel en liggaam hardop lees!

En weet jy wat die wonder daarvan is: Ek het ontdek dat as ek dit lank genoeg, aanmekaar, vir myself so herhaal, dan gebeur daar mettertyd iets in my: Ek begin mettertyd ook iets beleef van die wonderlike Bybelse waarheid wat ek pas hardop gelees het!

Ja, ek begin om te voel en te beleef dat ek werklik God se kind is! En ja, dat ek as’t ware op Sy skoot kan sit en selfs Sy arms om my kan voel!

Daarom kan ek met vrymoedigheid ook begin bid soos Jesus ons geleer het... “Ons Vader wat in die hemel is ...” (Mat. 6:9 tot 13)

Monday, 06 April 2020 11:57

Dag 7 – Om ʼn kind van God te wees

 

Hy is jou Pappa-Vader

Een van die eerste dinge wat ek vir iemand sê wat tot bekering gekom en Jesus Christus aangeneem het in geloof as Verlosser en Here, is: Welkom in die familie van Jesus! Van hierdie oomblik is jy kind van die lewende God en is Hy jou Vader!

Die verse in die Bybel wat dit uitdruklik sê, is bv., Johannes 1:12,13.

Vat jou Bybel en lees dit asb., hardop vir jouself (en wie ook al saam met jou bymekaar is op welke wyse).

As jy dalk ook een of twee ander vertalings van die Bybel byderhand het (soos op jou YOUVERSION-app/toep) lees ook hierdie vers daaruit hardop. En probeer dan dit in jou eie woorde, so volledig as moontlik, oorsê, ja, dat selfs ʼn klein kindjie van 6 jaar oud dit sou kon verstaan.

Kom ons dink ʼn bietjie oor wat dit nou vir jou beteken as jy ʼn “kind van God” geword het toe jy Jesus aangeneem het as Verlosser en Here.

Omdat die Bybel ons Riglyn en Toets vir die waarheid is, gaan ek vir jou die verse gee waar dit staan, en dan moet jy dit self gaan hardop lees om te hoor wat God, wat nou jou Vader-Pappa in die Hemel geword het, ook daardeur vir jou wil sê.

• As jy Sy kind is, is Hy, die Enigste, Lewende God, nou jou Vader – Daarom leer Jesus jou om Hom so te noem as jy bid, in Mat. 6:6 tot 13.

• As jy Sy kind is, is jy deel van Sy familie hier op aarde. Daarom noem Jesus jou Sy “broer” (of “suster”), soos daar in Lukas 8:21

• Daarom het ons ook as gelowiges mekaar se “broers” en “susters” geword, want ons het nou deel van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, se “familie” geword. Dit staan natuurlik op baie plekke. Kyk maar net na 1 Kor. 11:33, 14:26.

• En omdat ons “familie in Jesus” of ʼn gesin is, gaan daar ook geestelike “vaders” en “moeders wees. Soos daar in 1 Tim. 5:1 staan.

• En daarom gaan die belangrikste kenmerk in hierdie “familie van Jesus” wees, hoe ons mekaar en God elke dag lief het. Kyk wat staan in Joh. 13:34,35; 1 Kor. 13; en 1 Joh. 3:1,11,18.

Raak ʼn bietjie stil, maak selfs jou oë toe en “sien” die Here wat self daar by jou en in jou is.

Sien as’t ware hoe jy as Sy kind “op Sy skoot kan sit” en in Sy oë kan kyk as jou Hemelse Pappa. Voel hoe Hy Sy arms as’t ware om jou sit en jou styf teen Hom vasdruk.

Gesels dan sommer dan met Hom in gebed oor dit wat jy ervaar.

 

Wat beteken dit om jou te "bekeer"

Vandag gaan ons kyk na drie gedeeltes in die Bybel waar die Here aan ons sê hoe enigiemand deel kan word van die ware “Kerk van Jesus”.

Maar laat ek net jou eers herinner aan iets baie belangrik wat ons gister uit God se eie mond gehoor het oor die "Kerk van Jesus".

Miskien het jy dit self gister ontdek, naamlik dat dit wat die Here in Sy Woord "kerk", of "Ekklesia" in die Grieks, noem, is iets totaal anders as wat ons in gewone Afrikaans gewoonlik "kerk" noem. As Jan Alleman van "kerk" praat, dan bedoel hy een of ander gebou of geboue of groep gemeentes met 'n spesifieke naam, waaraan gelowiges gekies het om te behoort of deel van te word om die een of ander rede.

Ons woord "kerk" dui dus gewoonlik op iets wat mensehande gebou of gemaak of aanmekaar gesit het. Wat dus myle weg is van dit wat die Here in Sy Woord "Kerk" of "Ekklesia" noem!

Sy Kerk, die Kerk van die Here Jesus, is gelowige mense wat Jesus aangeneem het as Verlosser en Here, wat Hom volg en Hom gehoorsaam. En bymekaar kom, mekaar liefhet en Sy getuies en instrumente van Sy liefde in hierdie wêreld is.

Dit bring ons by vandag se vraag.

Maak die Bybel oop en lees die volgende verse hardop deur (en probeer om elke keer in julle eie woorde oor te sê wat daar staan):

Johannes 3:16 tot 18

Johannes 3:3-6, 8,9,14 (vers 14 se beeld kom uit Numeri 21:4 tot 9)

Romeine 10:9-13

Dink oor die volgende belangrike vrae:

• Is jy werklik deel van die Kerk van die Here Jesus? Hoekom sê jy so?

• Wil jy nie in ʼn paar sinne iets oor daardie dag/tyd vertel wat jy deel geword het van die Kerk van Jesus in jou lewe nie?

• Hoe sou jy vir iemand hiervan kan vertel wat dit nog nie in hulle lewe beleef het nie?

Kom ons bid saam hieroor.

 

Gedurende hierdie “Lockdown” sê mense dat die “kerk” toe is! Maar dit is natuurlik nie waar nie. Nie volgens wat God in die Bybel oor die “Kerk” of “Ekklesia” (soos die Griekse woord dit noem) sê nie.

Ja, die geboue waar God se mense gewoonlik op ʼn Sondag byeengekom het, is wel “toe”.

Maar kom ons gaan lees self in die Bybel hoe God se prentjie van die “Kerk” lyk.

Waar jy alleen of saam met ʼn paar ander mense (op die een of ander manier, soos via WhatsApp) sit, vat die Bybel en lees (hardop) wat in die volgende verse staan om te kyk of ek reg is as ek sê ...

 • 1 Kor. 6:19 teken my en jou liggaam as die “tempel” van die Heilige Gees
  • Mat. 18:20 teken vir ons “die Kerk” of “ekklesia” as waar groepe van twee of 3 gelowiges op die een of ander manier saam bymekaar is
  • Rom. 16:5 (en Hand. 2:46; 5:42; 8:3; 10:2: 12:12; 16:32,40; 18:7; 20:20: 1 Kor. 16:19; Kol. 4:15; Fil. 1:2) teken die “Kerk” of “ekklesia” waar hulle in gewone huise of woon- en selfs werkplekke bymekaar gekom het
  • Rom. 16:1 en 1 Kor. 1:2 teken vir ons waar die Here groepe gelowiges wat saam met ander gelowiges in ʼn dorp of stad bymekaar kom as “Kerk” of “ekklesia”
  • Openbaring 1:4 praat van “Kerk” of “ekklesia” waar dit praat van ʼn groep gelowiges wat in ʼn bepaalde area woon (soos ʼn provinsie of staat)
  • In Hebreërs 12:22,23 praat Hy van “julle” wat ook deel is van die “Kerk” of “ekklesia” van gelowiges oor die hele wêreld, oor alle tye.

Gesels ʼn bietjie met mekaar oor hoe dit verskil van die manier hoe ons gewoonlik van die “kerk” praat.

As jy werklik die Here vandag met jou hoor praat het, besluit vandag om anders oor “kerk” te praat.

(Begin jou sin met... “Ek het vandag ontdek die Here sê ... en daarom kies ek (weer) om van vandag af ...”)

Maak jou oë toe en antwoord Hom in gebed op wat Hy vir jou spesifiek gesê het in hierdie verse.

LUISTER

Ek weet nie hoe jy oor die Bybel dink nie.

Vir my persoonlik is die Bybel “geïnspireerde Woord van God”, soos wat God self deur Sy Gees Paulus geïnspireer het om te skryf in 2 Tim. 3:14 tot 17.

Wat maar net in gewone Afrikaans beteken dat die Enigste, Ware, Lewende God as’t ware self by ons kom staan en met ons kom praat wanneer ons die Bybel lees (veral as ons dit hardop lees), en vir ons iets kom sê oor Homself, oor wat in Sy hart aangaan en oor wie Hy werklik is.

Maar Hy kom sê ook vir ons iets oor onsself as mens en oor die lewe en ons eie lewe in die besonder.

Kyk en blaai ʼn mens deur die Bybel, dan ontdek jy daarin twee hoofdele, ʼn Ou Testament en ʼn Nuwe Testament, met altesaam 66 heeltemal verskillende boeke daarin, waarvan sommige dele ...

 • Historiese boeke is – wat oor dinge handel wat êrens in die verlede, hoofsaaklik in Israel of een van die lande in daardie omgewing plaasgevind het
  • Wettiese boeke is – wat vir ons vertel van wat God vir Sy mense destyds gesê het oor hoe hulle moet lewe, en Hom moet dien
  • Profetiese boeke is - waar God deur verskillende profete gepraat het
  • Poëtiese boeke en wysheid-literatuur – waarvan die Psalms, Spreuke en Hooglied seker die bekendste is
  • Die Evangelie-vertellings oor die lewe, woorde en wonders van Jesus – in die vier Evangelies
  • Die gebeure in die Vroeg-Christelike gemeentes – in die boek, Handelinge
  • Die verskillende briewe in die Nuwe Testament – wat die Heilige Gees ʼn Paulus, Petrus, Johannes, en andere geïnspireer het om te skryf
  • En dan die boek, Openbaring – wat ʼn Testament-profetiese boek in die Nuwe Testament is, waarin God gelowiges wat baie swaar gekry het wou bemoedig met dit waarmee Hy besig is.

Het jy geweet dat God meer as 40 verskillende skrywers gebruik het oor meer as ʼn 1000 jaar, wat op twee kontinente gewoon het, om neer te skryf wat hulle beleef het die Heilige Gees wil hê hulle moet neerskryf, sodat mense wat dit lees of hoor, sal beleef God self praat met hulle deur dit wat hulle lees of hoor?

Maar uiteindelik sou daar hierdie duidelike goue draad loop dwarsdeur die Bybel, want op die een of ander manier, vertel alles wat daarin staan, ons iets oor Jesus.

Maar genoeg gepraat!

2 Tim. 3:14-17

Wil jy nie jou Bybel oopmaak by 2 Timoteus, hoofstuk 3, en dan lees jy of iemand anders daar by jou (of wat saam met jou dalk op ʼn WhatsApp-video-oproep is, hardop vir julle wat daar in verse 14 tot 17 staan nie?

(As iemand dalk ʼn ander vertaling van die Bybel byderhand het, lees verse 14 tot 17 ook hardop daaruit vir almal).

Terwyl julle luister na wat daar staan, probeer om vir mekaar in julle eie woorde te sê wat julle hoor die Here vir julle alles sê in hierdie paar verse.

Help mekaar om alles wat in hierdie verse staan in julle eie woorde oor te sê.

Sê dan vir mekaar die volgende:

 • Wat het vandag vir jou die meeste beteken in hierdie verse, en waarom?
  • Wat sê hierdie gedeelte vir jou oor God?
  • En wat sê dit vir jou oor ons as mens?

Ten slotte, as God self vandag werklik met jou deur hierdie verse gepraat het, hoe sou Hy wil hê jy moet dit toepas in jou lewe van elke dag?

(Begin jou antwoord op die vraag met “Ek wil ...”)

Maak julle oë toe en antwoord Hom op wat Hy vir jou spesifiek gesê het in hierdie verse.

LUISTER

As deel van #LUISTER, wil ek graag jou help om daar waar jy alleen met die Here met die Woord op jou skoot sit, maar veral ook daar waar jy saam met ander daar in jou huis – of as jy stoksielalleen woon, saam met ʼn paar mense via SKYPE of FACETIME of WHATSUP-video vir ʼn halfuur “bymekaar kom”.

Natuurlik kan die Here met ons praat waar dit net ons en Hy is.

Maar ek glo dat deel van die nuwe prentjie van Ekklesia of Kerk-wees is om te ontdek dat die Here nie net met jou kan praat deur ʼn pastoor of ʼn dominee of een of ander “gesalfde” of “geleerde” leier daar in ʼn groot byeenkoms of erediens nie.

Nee, daar waar ek en jy, saam met twee of drie ander “gewone” mense byeen is (op die een of ander manier), waar ons net met die Bybel oop voor ons werklik luister of ons nie God hoor praat met ons nie, gebeur ʼn wonderwerk!

Ja, daar waar “twee of drie saam is” ONTDEK ONS HOE DIE HERE MET ONS PRAAT DEUR DIE BYBEL!

Môre gesels ek met jou oor die praktiese hoe hiervan.

Joh. 10

Vandag wil ek hê jy moet luister na dit wat Jesus self daar in Johannes 10, vers 2 tot 5,10,11,27,28 vir ons sê.

Tel jou Bybel of, of kliek op die YOUVERSION-app/toep op jou slimfoon, en lees hierdie verse in jou gunsteling vertaling.

Vir môre

Besluit of jy die volgende gedeelte ook vandag gaan doen, en of jy eerder môre saam met iemand daarna wil luister.

Indien jy dit eers môre gaan doen, wil jy nie sommer nadat julle geluister het daarna, ʼn bietjie gesels oor ervaringe wat julle al gehad het waar julle werklik “gehoor” of beleef het dat die Here met jou gepraat het nie.

Hier is die skakel na ʼn YOUTUBE-video wat ek vir jou gemaak het oor hoe hoor ek die Here se stem. (Dit is maar net sowat 15 minute lank – en julle het mos tyd!)

Spesiale video - Hoe hoor ek die Here se stem

Mag die Here jou seën.

Ons gesels DV weer Maandag met mekaar.

Liefde in Jesus

 

Ps 46:11,12

"Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.

Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ‘n beskutting. Sela"

Vriende, ja, ek weet dit is onverwags om op 'n Vrydag van my te hoor, maar nou ja, dit is nie 'n gewone Vrydag dié nie!

Oor die hele wêreld, is die meeste van ons beperk en gedwing om by ons eie huis/woonstel/plaas te wees.

Hier is Suid-Afrika is ons sedert 24h00 vannag, vir 21 dae, tot die 16de April, in 'n "TOTAL LOCK-DOWN!"

Alles in 'n poging om die verspreiding van die Corona-virus te beperk!

Daarom het ek beleef: Ongewone omstandighede vra ongewone optrede!

En hierdie is my manier om die beste te maak van hierdie tyd.

Ek wil vra om vir 21 dae elke dag 'n paar minute by mekaar te gaan sit en net weer 'n paar belangrike dinge te oordink wat ek glo krities-belangrik is vir hierdie seisoen waarin ons is.

Om af te skop hiermee, het ek vir jou 'n kort video gemaak wat ek op YOUTUBE gelaai het.

Dit is maar 7 minute lank.

Hier is die skakel daarheen:

Video - Dag 1 - Dr Christo Nel - Wees stil en weet...

Geniet dit.

Ek gesels met jou môre DV verder.

Page 9 of 9