Nuusbrief

Nuusbrief (120)

Ja, die Ekklesia word oral in die Nuwe Testament God se familie genoem, God se “nuwe familie van seuns en dogters”.

As jy dus ʼn beskrywing soek van wie ons as die nuwe mens-spesie van God hier op aarde moet wees en wat ons onsself moet noem, dan kan ons nie ʼn beter naam of term gebruik as “familie van God, en van Jesus” nie.

Dit beskryf dan ook presies waaraan mense ons as lede van hierdie Ekklesia sal herken. Naamlik dat ons werklik “familie van mekaar” is, al is dit net die bloed van Jesus wat ons “familie” van mekaar maak. Ja, dan sal mense ons herken as deel van die Ekklesia, aan die manier hoe ons mekaar liefhet soos wat Jesus ons liefgehad het. (Joh. 13:34,35)

Alles in die Ekklesia gaan dus oor verhoudings.

Waar hierdie nuwe soort liefdesverhoudinge plaasvind, is dit die bewys dat ons hier te make het met nuwe, weer-gebore mense, met die Lewe, Gees en Jesus self in hulle en tussen hulle.

Weet jy wat het ek ontdek? Ek het ontdek dat ek eers werklik vry was om ander lief te hê soos ek myself liefhet, toe ek besef het wie ek werklik as “nuwe weer-gebore” mens en kind van die lewende God was!

Kom ek probeer dit ʼn bietjie “nuut”, as “nuwe wyn”, hier aan jou bedien.

Om ‘n merk in hierdie wêreld te maak, hoef ek nie altyd die beste te wees nie. Ek maak my merk in hierdie lewe deur net kind van God te wees. My lewe is ‘n sukses omdat ek God se kind is.

Die oomblik wanneer ek hierdie Bybelse woord vasgegryp het as “my waarheid”, en as my “Happy and safe place”, maak dit ‘n mens werklik vry om te lewe!

Om werklik te glo die God van hemel en aarde is in Jesus Christus my Vader, my Pappa in die Hemel, is dit die begin van ʼn nuwe manier van lewe. Is dit die begin van hierdie nuwe lewe as een van die Ekklesia, een van God se nuwe mens-spesie hier op aarde!

Dink saam met my aan ‘n dogtertjie wat bo-op ‘n muur staan. Haar pa nooi haar uit om tot in sy arms te spring. Maar om te spring, moet sy glo haar pa gaan sy woord hou en haar vang as sy spring.

Geloof is om te spring omdat ek weet en gekies het om te glo my Pappa in die hemel gaan doen wat Hy gesê het!

Ons weet dat ons God se kinders is, wat Hy “aangeneem het” omdat ons Jesus aangeneem het in geloof as ons Verlosser en Here, sê en belowe Johannes 1:12.

Omdat ek glo en weet dat dit wat God sê en belowe, vas staan, kies ek om in geloof die tree te gee wat ek in die gewone lewe moet gee.

Voordat ons nie gekies het en daardie tree in die geloof geneem het nie, glo ons nog nie...

Sodra ons daardie tree gegee het, het ons al die geloof wat daar is en wat nodig is. Al wat verder kan gebeur, is dat ons geloof sterker kan word deurdat ons leer om in meer en meer situasies God op sy Woord te neem en op grond daarvan die geloofstreë te begin gee, sodat God sy beloftes aan ons kan nakom.

Toe jy God op Sy woord geneem het en in Jesus geglo het, het Hy jou Sy aangenome kind gemaak en daarmee vir jou ‘n nuwe lewe gegee.

Hierdie nuwe lewe is soos ‘n nuwe woonplek wat Hy vir jou gegee het. Voor die tyd was jy, as nasaat van Adam, een van die duisende “bergies” op die straat. Wat geleef het uit alles wat julle op die asgate van die wêreld opgetel het.

In werklikheid was dit niks anders nie as ‘n stryd om oorlewing waar net die sterkstes bo-uit gekom het. Ons moes presteer om te bly lewe.

Maar nou, as God se aangenome kinders, het Hy ons van die asgate na Sy paleis toe geneem. Daarom leef ons nou as mense met ‘n hemelse Pa wat ook die Koning van alle konings is, wat vir ons sorg.

Omdat ons kinders van die Koning van alle konings is, hoef ons nie meer te veg om oorlewing nie. Vir die eerste keer kan ons konsentreer op dit waarvoor ons in werklikheid oorspronklik geskep en bedoel was om te doen hier op aarde, eerder as om heeltyd te probeer bewys dat ons iets beteken deur wat ons doen.

Om hierdie nuwe lewe te lewe, noem Jesus “om die Koninkryk van God binne te gaan”.

Die Koninkryk van God is ‘n term wat die Bybel gebruik om te beskryf waar God as Koning en Here regeer.

Ons het nou Sy aangenome kinders geword. En as kinders van die Koning, is ons nou vir die eerste keer vry om te wees wat ons oorspronklik bedoel is om te wees, naamlik om in die hier en nou, ambassadeur, bestuurder, administrateur van God se Koninkryk hier op aarde te wees.

Volgende keer gesels ek verder oor wat dit dan beteken om God se bestuurder hier op aarde te wees.

Saturday, 14 August 2021 15:53

ʼn Nuwe mens-spesie hier tussen ons op aarde

Ja, dit is wat die Ekklesia in werklikheid is: ʼn Nuwe oor-geskape, nuut-oor-gebore, weer-gebore, nuwe mens-spesie hier op aarde!

2 Kor. 5:17

2 Kor. 5:17 sê dat dit deel is van ʼn “nuwe skepping” waarmee God besig is.
Letterlik word ʼn stukkie van die nuwe hemel en die nuwe aarde hier voor ons oë ʼn werklikheid!

Jesus, die Eersteling

Jesus Christus, God self, het daarvoor ʼn mens geword en tussen ons as mense hier op aarde kom woon.

Hiervoor is Hy deur die Vader as die Eerste Saad van die Nuwe Skepping, juis hier gesaai.

Daarvoor moes juis Hy, wat onlosmaaklik deel was van die eerste Skepping, (kyk maar Heb. 1:10 e.v.), waarvan Genesis ons vertel, Sy Lewe en Sy Gees gee, om verneder te word, te ly en te sterf, soos met saad gebeur, sodat Hy die Eersteling, die Eersgeborene, kon wees in hierdie “nuwe skepping” wat begin plaasvind het.

Wanneer die sterwende mens-spesie hier op aarde hierdie goeie nuus, hierdie Evangelie, hoor en hulle leë hande van geloof uitsteek na God toe, terwyl hulle met hulle mond hulle eie doodsheid bely en pleit om nuut en oor gemaak te word, in Jesus, gebeur hierdie “nuwe skepping” ook in hulle, vertel Jesus daar in Johannes 3.

So word hulle dan ook deel van God se nuwe volk, Sy nuwe kolonie van hierdie nuwe mens-spesie hier op aarde. Ja, so word hulle deel van Sy Ekklesia.

Mat. 16:18

In Matteus 16:18, beskryf Jesus hulle as: “The church will reign triumphant even at the gates of hell.”

Hier op aarde, letterlik in die voorportaal en op die voorstoep van waar die hel en sy magte tot nou toe regeer het, sal hulle nou “regeer”, soos wat die mens se opdrag van die begin af was.

Met ander woorde, dit is ʼn “regeer” wat niks met politieke mag en oorheersing van ander te make het nie, maar wat alles te make het met ʼn bestuur (in die Engels, “manage”) volgens God se bedoelde beginsels en waardes, van hierdie skepping en alles wat God tot ons voordeel, genot en lewe rondom ons neergesit en geskape het.

Heb. 2:10-18 (The Voice - vertaling)

Luister ʼn bietjie hoe beskryf God se Gees daar in Hebreërs 2:10 en verder dit (en ek haal dit uit THE VOICE-vertaling aan):

Die opskrif in hierdie vertaling van hierdie verse is:

“Here is God’s Son: Creator, Sustainer, Great High Priest. Jesus has to take on our feeble flesh and suffer a violent death. He suffers for what we need.”

Dan word verse 10 tot 18 soos volg vertaal:

“It only makes sense that God, by whom and for whom everything exists, would choose to bring many of us to His side by using suffering to perfect Jesus, the founder of our faith, the pioneer of our salvation. As I will show you, it’s important that the One who brings us to God and those who are brought to God become one, since we are all from one Father. This is why Jesus was not ashamed to call us His family, saying, in the words of the psalmist,

I will speak Your Name to My brothers and sisters when I praise You in the midst of the community.

And in the words of Isaiah,

I will wait for the Eternal One.

And again,

Look, here I am with the children God has given Me.

Since we, the children, are all creatures of flesh and blood, Jesus took on flesh and blood, so that by dying He could destroy the one who held power over death—the devil— and destroy the fear of death that has always held people captive.

So notice—His concern here is not for the welfare of the heavenly messengers, but for the children of Abraham. He had to become as human as His sisters and brothers so that when the time came, He could become a merciful and faithful high priest of God, called to reconcile a sinful people. Since He has also been tested by suffering, He can help us when we are tested.”

God het ʼn kolonie “van nuutgeborenes uit die hemel” hier op aarde kom vestig

Paulus van Tarsus, het iets verstaan van waarom Jesus Sy mense hier op aarde “ekklesia” genoem het.

Ja, soos in die Grieks en in die tipies Romeinse milieu van destyds, het Paulus as God se eerste-eeuse ambassadeur van die Koninkryk van die Hemel, sy nuwe Koning Jesus se bedoeling met elke lid van die ekklesia hier op aarde so beskryf in Efesiërs 3:9-11 (en ek vertaal dit in my eie woorde):

“Om aan elkeen wat jou pad kruis te verduidelik hoe God, wat die Skepper van alles rondom ons is, vir duisende jare eers net stilgebly het oor wat werklik ʼn misterie is. Maar nou het die tyd aangebreek wat Hy Sy oorspronklike plan en bedoeling wat Hy in Christus Jesus hier op aarde kom doen het, wat Hy in Sy verstommende wysheid uitgedink en beplan het van voor die skepping af, deur die ekklesia bekend gaan maak almal op aarde, maar ook aan elke heerser en outoriteit in hemel en op aarde.

God se plan was om ʼn kolonie van Sy mense oral hier op aarde te vestig wat Sy hart en Sy plan bekend kan maak aan elke mens, maar ook aan die onsigbare demoniese magte wat heers hier op aarde en in die onsigbare dimensie.

Sy bedoeling hiermee is om aan die onsigbare magte van die duisternis te wys hoe mense-wesens wat geskape is na Sy beeld hier op aarde, iets van die realiteit van die Hemel hier op aarde kan laat gebeur, sodat ons oral op aarde plekke en situasies gaan kry waar splinters van die hemel sigbaar word en sodat ons oral “klein kolonies van die hemel” hier op aarde sal kry."

Kom ek probeer vir jou ʼn eenvoudige prentjie van die ekklesia teken:

Wanneer jy in Nederland ʼn huis gekoop het en jou krag en water wil laat aansit, gaan jy na die “gemeente” of munisipaliteit van die dorp om dit te doen.

Ja, dit word regtig “gemeente” in Nederlands genoem!

Soos enige munisipaliteit, is die “gemeente” die mense wat “geroep en aangestel is” om in belang van die plaaslike gemeenskap op te tree en te handel.

Dit is presies wat die begrip “ekklesia” beteken het in die Romeinse gemeenskap van destyds.

Dit was primer ʼn wetlike term en het dus mense aangedui wat gereageer het op die oproep van die Koning van die Hemel om in Sy Naam, en met Sy hart en bedoeling as hulle riglyne, op te tree en “te regeer” (soos Romeine 5:17 byvoorbeeld sê).

En hierdie “regeer” raak elke deel van hulle eie lewens elke dag, maar ook die lewens van elke ander persoon met wie hulle paaie kruis elke dag. In alles wat hulle doen, sê en dink, moet hulle Verlosser en Koning, Jesus, se karakter en hart weerspieël word.

Dit is verder belangrik om te verstaan dat die “ekklesia” familie van Jesus is. Daarom moet alles wat waar is van mense wat werklik “familie” van mekaar en “familie” van Jesus is, in alles waarmee hulle besig is en waar hulle is, met ander woorde, hulle liefde vir mekaar en vir ander, soos Jesus sʼn, die kenmerk wees waaraan hulle uitgeken kan word.

Maar ek wil terugkom na die feit dat die “ekklesia” bo alles bedoel is om in Jesus se Naam en in die naam van die Koninkryk van die hemel, hier op aarde en daar waar hulle is en in alles waarmee hulle besig is, te regeer en te bestuur.

Die oomblik wat die ekklesia nie meer regeer en bestuur in die Naam van die Koninkryk van die hemel nie, het hulle ge-abdikeer van waarom hulle in werklikheid daar is.

Om dus ʼn “dissipel” van Jesus te wees, as lid van die ekklesia, daar waar jy woon, werk, leef en ontspan, gaan dus alles oor dissipline, regering en bestuur waarin die wette van die Koninkryk van die hemel jou riglyn en toets is.

Romeine 5:17 sê mos: “Want as deur die oortreding van die een mens die dood deur daardie mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang het, ja, Sy gawe van Sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer.”

Die bedoeling waarom ek en jy deur die genade van Jesus Christus aangeraak en “nuut gebore is”, is om dit wat God se oorspronklike bedoeling met die mens was, terug te ontvang en weer te begin heers en bestuur hier op aarde.

Ja, ek weet mense se persepsie van die “kerk” is dat dit ʼn soort hospitaal moet wees, waar daar gesing en gepreek word! Maar dit is waarom dit wat ons as “kerk” sien, so totaal verwyder is van wat God se bedoeling met die ekklesia is!

Ons is bedoel om as konings, ambassadeurs en bestuurders in diens van die Koninkryk van die hemel hier op aarde op te tree.

Terwyl “die kerk” met “geestelike dinge” besig is, is ons bestaansrede en bedoeling “as ekklesia” om elke duimbreedte en elke dimensie van lewe hier op aarde te infiltreer in diens van die Koninkryk van die hemel wat hier op aarde wil deurbreek en gesien en ervaar word.

 

Het jy geweet dat die Griekse woord “ekklesia” nie deur Jesus of die skrywers van die Bybel sommer net “toevallig” gebruik is nie?

Die Griekse woord “ekklesia” was ʼn baie bekende, maar uiters belangrike konsep in die hele Roomse Ryk vanouds.

Hierdie term “ekklesia” was ʼn term wat ʼn bestuursliggaam beskryf, wat letterlik “die uitgestuurdes” of “uitverkore geroepenes” beteken. Binne die Romeinse Ryk is dit gebruik om die senaat of politieke groep te beskryf wat deur die Romeinse Ryk gekies is om namens die Romeinse Ryk of Romeinse Keiser in ʼn bepaalde gebied te regeer in die naam van die Keiser.

Hierdie “ekklesia” was dus met die hand uitgekies deur die Romeinse Ryk of Keiser, om dit wat die Keiser se hart was, in ʼn bepaalde area in die Romeinse Ryk, te gaan oordra en verteenwoordig.

Is dit nie merkwaardig dat Jesus in die tweekeer wat Hy van die “ekklesia” gepraat het, presies in hierdie selfde sin daarvan gepraat het nie!

Onthou jy hoe jy hoe Hy vir Petrus gesê het: Op hierdie “rots” van jou belydenis oor wie Ek werklik is, gaan Ek My Koninkryk bou. Hierdie belydenis gaan in die hart wees van elkeen wat deel is van My senaat, My kabinet, My ambassadeurs, wat Ek uitstuur om iets van My Koninkryk sigbaar en waar te maak daar waar hulle woon en werk!

Jesus het dus nie ʼn nuwe godsdiens hier op aarde kom begin nie!

Nee, Hy het ʼn nuwe politieke beweging hier op aarde begin, wat gebou is op die besef en openbaring oor wie Hy, Jesus, werklik is. Ja, dat Hy God self is wat self aarde toe gekom het in persoon, om weer Sy Koningskap en Sy Koninkryk hier te kom herstel.

Elkeen wie se oë, hart, gedagtes en gees oopgegaan het, en dit waaragtig glo en daarom bereid is om hulle lewens daarvoor af te lê, word God se “ekklesia” wat daar in die poorte van die hel Hom en Sy saak te gaan verteenwoordig.
Omdat Jesus, as die nuwe Koning, Satan en sy magte wat hier op aarde deur die mens toegelaat is om te heers, self volledig verslaan het aan die kruis, in die graf en deur Sy opstanding uit die dood, sal en kan die magte uit die hel nie die “ekklesia” stuit om hulle taak en roeping uiteindelik suksesvol af te handel nie.

Daarom hoor ons hoe Jesus aan Sy ekklesia, Sy afgevaardigdes, belowe in Mat. 16:19: “Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.”

Hoor jy, lid van die Ekklesia, dit is jou outoriteit en gesag waarmee jy elke dag optree en uitgaan waar jy jou ook al bevind! Tree dan so op, praat dan so, as iemand wat die krag daarvan verstaan!

 

Ek glo dit is wat ek en Hetta deur ons bediening tans moet doen in die lewens van derduisende gelowiges oor Suid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mosambiek en Zambië, wat gekies het om hulleself los te maak van besluite en belydenisse van die Algemene Sinode waaraan hulle oor jare vasgehou het terwyl hulle “belydende lidmate” was in die NG Kerk.

Vir die eerste keer is hierdie gelowiges “los” en “vry” om as’t ware vir hulleself, met net die Bybel op hulle skoot, aan die voete van hulle Here en Koning, Jesus, self met Hom te gaan gesels oor wat presies Hy sê oor dinge soos: wie behoort werklik aan Sy Ekklesia; hoe word ʼn mens deel van Sy Ekklesia; wat sê Hy oor die doop met water; wat sê Hy oor die doop met die Gees; en wat sê Hy oor die gawes van die Gees, ens.

Ja, ons voel dat die Here wil hê ons moet van dorp tot dorp ry, en met gelowiges, sê vir tien weke, ʼn pad stap, waartydens ons hulle kan begelei in hierdie soeke en hulle nuut kan wys in die lig van die Skrif alleen, wat beteken dit om Ekklesia te wees daar waar hulle woon en werk.

Ja, ons vertrou dat ons toegelaat sal word om as instrumente in die hand van God, deur die werking van die Gees, gelowiges bloot te stel aan ʼn nuwe ervaring van “ekklesia-wees”, soos destyds in die boek, Handelinge!

Daar in Handelinge, was die ervaring van ekklesia-wees in huise of allerlei ander soort geboue, die sleutelelement wat die vinnige en spontane groei van die Ekklesia daardie eerste 300 jaar verseker het.

Daarom glo ek, is dit ook God se belangrikste instrument vir nou, ter voorbereiding op die groot oes in hierdie laaste dae.

Kom ek sê net ter verduideliking in die verband:

Die term “huis gemeente” is ’n baie gelaaide woord deesdae wat ek sover as moontlik probeer vermy a.g.v. al die misverstande daarrondom. Maar omdat daar nie regtig ’n alternatiewe begrip is wat ’n mens kan gebruik om hierdie sleutelelement te beskryf nie, gebruik ek ook hier die term.

“Huis gemeente” soos ek dit hiervandaan verder gaan gebruik, verteenwoordig waardes soos: organiese groei; is verhouding-gebaseerd; is Bybels gefundeer; waar almal betrokke unieke gawes het, maar in God se oë gelyk is; waar almal deur die bloed van Jesus “ge-netwerk is” met gelowige volgelinge van Jesus oral in hulle omgewing, streek, land, en selfs wêreldwyd; waar radikale dissipelskap 24/7 ’n werklikheid is; saam is hulle God se oplossing vir ’n vaderlose gemeenskap; waar God se Gees ’n veilige, sagte ruimte van Bybelse liefde en ‘familie-wees” skep vir mense wat uitgehonger is na die “goeie nuus” oor die Koninkryk van die hemel wat aarde toe gekom het.

Dit beteken ook dat “huis gemeentes” nie bloot net “in huise of woonhuise” gebeur nie, of self noodwendig spesiaal-gehuurde gemeente-geboue nodig het nie.

Dit dui eerder ʼn bepaalde geestelike gebeure of werklikheid of verhouding aan wat in enige ruimte kan plaasvind.

Dit dui op mense wat gekies het om werklik “ʼn familie van families” te word wat naby-familie of geloof-familie van ander volgelinge van Jesus wil wees, waar ons saam kan leer om mekaar soos Jesus lief te hê en waar ons elkeen self hierdie soort liefde kan begin ervaar.

Dit kan dus op enige fisiese plek gebeur, soos in hotelle, kroeë, restourante, skole, kantore, besighede, onder bome, en ja, selfs in gewone woonhuise, woonstelle, ouetehuise, of plakkershutte.

Daar waar mense hulle lewe en die meeste van hulle tyd saam spandeer, daar wil God tussen hulle ’n beleefde werklikheid word. Daar wil Hy hulle lewens verander en hulle deel maak van Sy groter plan; en dan ook hulle uitstuur om dissipels te wees onder die nasies.

Alles wat ek verder in die verband met jou gaan deel, moet dus teen hierdie agtergrond verstaan word.

Saturday, 17 July 2021 11:35

ʼn Vervolg oor hoe lyk die nuwe wynsak

As deel van ons geestelike detoks en soeke na geestelike “vestings” in ons lewe, glo ek, is dit vir elke volgeling van Jesus nodig, ongeag in watter deel van die Liggaam van Jesus jy aanbid, om net weer krities te gaan kyk na wat ons glo... oor die Ekklesia of Kerk van Jesus, oor God, oor die Bybel, oor die doop, oor die Heilige Gees, oor die gawes van die Gees, ens.

Besef jy, as dit wat ons glo nie in lyn is met wat God in Sy Woord sê nie, is ons êrens langs die pad deur die vyand belieg en bedrieg en gaan hierdie onwaarheid of dwaling die een of ander tyd, ons geestelike lewe ernstig beïnvloed en benadeel!

Daarom is my gebed vir elkeen van julle, en myself, dat ons weer ʼn slag aan die voete van Koning Jesus, met net die Bybel in ons hande, dit wat ons werklik van harte glo, nuut sal ondersoek en bedink.

Ja, en daarom, as deel van hierdie ondersoek, gaan ek met jou tussen-deur met jou bly gesels oor wat ons in God se Woord in die verband lees en ontdek, en, ja, as dit nodig is, jou selfs ʼn bietjie uitdaag om ʼn slag met ander oë daarna te kyk.

My gebed is dat hierdie gesprek met jou, jou sal lus maak om as ʼn gesonde, radikale volgeling van Jesus, miskien vir die eerste keer in jou lewe, dit wat jy glo noukeurig te ondersoek in die lig van die Woord.

Laat toe dat God se Gees jou oortuig van wat werklik Sy wil en waarheid in die verband is.

Dit is wat tans besig is om plaas te vind in die NG Kerk, hier in Suider Afrika, waarin die meeste van ons seker groot geword het.

Ek wil nou nie die hele storie hieroor hier vertel nie. Jy kan my nuwe boek, KYK, DIE SKIP IS BESIG OM TE SINK, hieroor lees. (Gaan laai dit af op my webblad, www.nuwewyn.co.za, terwyl dit nog gratis beskikbaar is.)

Maar kom ek sê net dit. Nadat ek en Hetta in 1993 deur die Here beveel is om te bedank as NG-dominee’s-egpaar, het die Here hierdie geestelike “detoks-program” oor wat ons glo en dit wat werklik in Sy Woord staan, met ons begin stap. En dit wat ons ontdek het, het ons aan derduisende ander begin vertel en leer.

In 2013 moes ek selfs dit, soos ʼn Luther vanouds, teenoor 3300 dominees en professors van al 5 die gereformeerde kerke in Suider Afrika persoonlik in ʼn profetiese woord gaan bely.

Ek het gedog ek was toe klaar met my roeping teenoor die amptelike NG Kerk, maar in 2019 het die Here my en Hetta “teruggestuur” na die amptelike NG Kerk, om by die Moreleta Park-Kairos kongres, en daarna in die Kairos Netwerk se gesprekke, die sowat een miljoen belydende lidmate wat uit die NG Kerk gestap het sedert 1993, te verteenwoordig.

Tussen hierdie gelowiges wat gekies het om hulle band met die Algemene Sinode en die besluite van die NG Kerk los te maak, moes ek en Hetta gaan sit en moes ons vir hulle vertel wat die Here vir ons (en ʼn miljoen ander) geleer het oor wat werklik in Sy Woord staan.

Ek wil afsluit met ʼn Whatsapp wat ek van my ou klasmaats wat nog in bediening in Harare is, wat saam met my in 1978 klaar gemaak het op Stellenbosch se Kweekskool, hierdie afgelope week (Julie 2021) vir my gestuur het.

Hy stuur vir my die berig in DIE BURGER oor die NG Strand Moedergemeente wat ook deel is van die “dolerende” of treurende gemeentes in die Kairos Netwerk.

“Verbaas” haal hy toe die lysie aan van al die dwaalleringe waaroor hulle treur, wat as besluite in die NG Kerk vasgelê is die afgelope jare.

Ja, selfs dominees in die NG Kerk het nie eers besef hoeveel absolute dwaalleringe in die kerk waarin hulle bedien, geleer word as “waarheid” nie!

Daarom wil ek afsluit met ʼn persoonlike oproep, ongeag in watter deel van die Liggaam van Jesus jy “behoort”, gaan maak weer seker aan die voete van Jesus, met net die Bybel in jou hande, oor of dit wat daar geglo en geleer word, werklik klop met die Woord van God en werklik “waarheid is wat jou vry kan maak”.

Waarom het die Rooms Katolieke Kerk babas begin besprinkel

Weet jy dat in die sowat 120 jaar nadat die laaste boek van die Nuwe Testament (die boek, Openbaring) geskryf en verskyn het in die Vroeg Christelike Kerk, is die Bybelse doop net aan gelowiges bedien!

Die Skrif is immers baie duidelik hieroor.

Neem byvoorbeeld die hele boek van Handelinge en lees dit asof jy dit vir die eerstekeer sou lees. Lees dit sommer in ʼn ander goeie Bybelvertaling wat jy nog nooit gelees het nie.

(Dit is mos maklik om met die Toep van YOUVERSION dit gratis te doen.)

Gaan lees dan ook gedeeltes soos Romeine 6; die hele boek, Galasiërs; Filippense; en die boek, Hebreërs.

Weet jy dat dit eers êrens in die jare 190 n.C., was wat ons vir die eerstekeer lees van ʼn baba wat besprenkel is (wat “doop” genoem is)!

Kom ek vertel jou hoe dit gebeur het.

Gelowige ouers, wie se klein baba ernstig siek geword het en besig was om te sterf, het angstig na die priester (wat die leier in die gemeente was) gekom en gevra maar wat gaan van hierdie kindjie word as hulle sou sterf voordat hulle kans sou hê om self Jesus as Verlosser en Here aan te neem! Gaan so ʼn kindjie dan verlore?

Weet jy watter tragiese ding doen daardie priesters toe?

Pleks van die wonderlike waarheid wat die Woord in die verband aan ons leer, aan daardie ouers te verkondig en die stemme van leuens en vrees so stil te maak, besluit hulle om daardie baba “te doop” deur hulle te besprenkel met water!

Kan jy dit glo!

Dan lees ons hoe dit so oor tweehonderd jaar se tyd “die kerklike praktyk” geword het om babas “te doop” met water, in die lig van alles wat die Bybel oor die ware Bybelse doop sê. Ja, want sê die Bybel dan nie dat “ons gered word” deur die doop nie?! (Op grond van wat in Titus 3:5 staan, as daar staan: “... nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees...)

Soos ek reeds aangedui het, het dit stadig maar seker tussen 200 n.C. en 315 n.C. “kerklike praktyk in die Roomse Kerk geword” om babas te besprenkel met water wat dan “die doop” te noem.

Wat sê die Bybel oor kinders "wat nog nie tot hulle verstand gekom het" om 'n eie geloofskeuse te maak nie

Wat moes daardie priesters, in 190 n.C. en daarna, eerder aan sulke ouers verkondig het?

Hulle moes hulle na die Woord van God geneem het en die wonderlike waarheid van God se genade aan daardie ouers verkondig het. Genade wat vir ons as gelowiges en ons kinders, genoeg sou wees.

Hoe sou dit dan nie genoeg wees vir hierdie kindjie nie?! Gaan lees immers Romeine 1 en 2. God se genade is selfs genoeg vir mense wat in hulle lewe en wêreld nooit die Goeie Nuus oor Jesus Christus gehoor het nie. Hoeveel te meer sal Sy genade nie genoeg wees vir die babas en jong kinders wat nog nie “tot hulle verstand gekom het” om self ʼn geloofskeuse vir Jesus te maak nie!

As ons dan nog verder alles in die Woord gaan lees oor hoe God oor kinders voel en dink, en hoe lief Hy hulle het (gaan lees maar gedeeltes soos Mat. 18:1 tot 14 byvoorbeeld), dan hoef ons nooit te twyfel oor God se liefde en genade vir klein babas en kinders wat nooit self kans gehad het om die Evangelie te hoor en of self ʼn geloofkeuse vir Jesus te maak nie.

Maar kom ek kom terug na ons toe en wat mense vandag nog in die verband glo.

Die boodskap van die Reformatore hieroor

Kom ek doen dit met ʼn vraag. Hoe het dit dan gebeur dat ons as gereformeerdes, na die Reformasie van 1517, nogsteeds soos in die Roomse Kerk, suigelinge of babas besprenkel met water en dit steeds “die Bybelse doop” noem?

Kom ek vertel vir jou hierdie tragiese verhaal.

Het jy geweet dat al die leiers van die Reformasie, Maartin Luther, Calvyn, Zwingli, Farel, ens., almal, voor die voet, geweet en geglo het dat die Bybel ons leer dat die Bybelse doop net aan gelowiges bedien kan word?

Nou maar waarom het hulle nie ook dit deel van die boodskap van die Reformasie van 1517 en daarna gemaak nie? Waarom het hulle besluit om wat die Rooms Katolieke Kerk eerder oor die doop aan mense geleer en geglo het, deel te maak van die boodskap van die Reformasie?

Onthou, Maartin Luther was ʼn professor in teologie in die Roomse Kerk. So ook was al die leiers in die Reformasie, voor die Reformasie, lidmate van die Roomse Kerk.

In die eerste plek was dit al klaar vir almal van hulle ʼn radikaal nuwe paradigma-skuif in alles wat hulle glo en dink, om die sleutelwaarhede wat so integraal deel was van die nuwe boodskap van die Reformasie, in woorde vas te gryp en nuut te verwoord aan janalleman daarbuite op straat. Daarom het 3 van die 5 leiers van die Reformasie (onder andere Luther, Zwingli en Calvyn) gevoel, maar om nou nog die leer oor die doop wat net aan gelowiges bedien mag word, ook deel te maak van hierdie nuwe boodskap van die Reformasie, vir janalleman op straat, net te veel en te radikaal sou wees.

Daarom het hulle saam besluit om daaroor te swyg en eerder te bly by die “verbond- en besprenkelingsdoop”, soos wat dit vir eeue al in die Roomse Kerk geleer en bedien is.

Twee van die leiers van die Reformasie het egter radikaal van die ander drie hieroor verskil en het weggebreek hieroor daar in die begin van die Reformasie. (Dit sou die begin wees van ʼn verskriklik tragiese stryd in die geledere van die “broers van die Reformasie”, waartydens honderde duisende gelowiges deur hulle geloofsbroers vervolg, gevange geneem, gemartel en doodgemaak is! Soveel so dat die bloed van hierdie geloofsmartelaars, hieroor, sê geskiedskrywers aan ons, tot by deur-hoogte in al die bestaande “gereformeerde kerkgeboue” van destyds sou gevloei het!)

Hoe het die Reformatore hierdie leuen geregverdig

Hoe het die Reformatore hierdie leuen geregverdig? Deur ʼn “vesting” van “teologiese regverdiging vir die besprenkelingsdoop” in lyn met die Roomse leer, hieroor vir mense as die waarheid voor te hou, met leuens soos: “Die Nuwe Testamentiese doop het in die plek van die besnydenis gekom.” En, “Soos wat seuntjies onder die Ou Verbond besny is as teken dat hulle deel van God se volk is, so word babas van gelowige ouers, onder die Nuwe Verbond, besprenkel met water, as teken dat hulle behoort en deel word van die Nuwe Testamentiese Kerk van die Here Jesus.”

Hoef ek verder hieroor te praat?

Mag God se Gees jou van hierdie “vesting van die vyand” oortuig in die leer van gereformeerdes, as jy nog oortuiging nodig het!

Sunday, 04 July 2021 14:35

Nog ʼn keer oor “vestings”

 

Ek wil nog ʼn keer gesels oor hierdie “vestings” waarvan ons lees in 2 Kor. 10:3-5.

Maar hierdie keer wil ek gesels oor die “vestings” van die vyand in wat ons glo as kinders van God en in die “kerk” of ekklesia van Jesus.

Ja, die vyand kan letterlik vestings in wat ons glo oor jare bou, as ons nie gereeld met net die Woord van God op ons skoot, en met ʼn geestelike openheid en sensitiwiteit vir die stem van God se Gees, dit wat ons glo, bedink en van nuutsaf deeglik ondersoek nie.

Ja, dit is ook wat ek deur hierdie bediening van “nuwe wyn” en ondersoek van “die wynsakke” in hierdie Woordbediening week na week saam met jou wil doen.

Ek wil jou help om in die lig van die Woord weer opnuut te ontdek wat werklik die waarheid is en wat niks anders is as ʼn “vesting van ʼn klomp leuens” wat die vyand oor jare in dit wat ons glo, gebou het.

Dink byvoorbeeld, oor wat in die sogenaamde “Christ in me, international”-bediening en groepe geleer word oor wie Jesus sou wees. (Ek het ʼn hele paar weke hieroor geskryf, sal baie van julle onthou.) Ja, hoe hulle, met vers en kapitel, vir mense probeer oortuig dat Jesus die Christus, nie werklik God was wat mens geword het nie, maar net ʼn mens was, wat God gekies het en bonatuurlik toegerus het (gesalf het), om bonatuurlike dinge te doen en te sê. Ja, om dieselfde redes glo hulle ook nie dat die Heilige Gees werklik God is nie. Nee, hulle glo dat die Gees net die Krag van God is wat opereer.

Maar kom ek kom ʼn bietjie nader aan ons.

Die meeste van ons het groot geword in die NG Kerk of een van die ander 4 gereformeerde kerke.

In hierdie 5 gereformeerde kerke word daar vir mekaar die volgende gesê: Daar waar ons sien hoe ʼn baba of suigeling besprinkel word met water, (wat die “verbondsdoop” in hierdie kerke genoem word), sien ons voor ons oê hoe dit wat die Bybel “wedergeboorte” noem, gebeur!

Ons sien letterlik voor ons oê hoe daardie baba wat besprenkel word, net daar deel word van die ware Bybelse ekklesia, en dus voor ons oê “gered word”!

Daarom word daar geglo in die teologie van hierdie kerke, dat hierdie “gedooptes”, nie weer met ʼn EE3, of ander bekeringsboodskap bedien hoef te word en tot bekering hoef te kom nie. Nee, ons hoe hulle maar net die waarhede van die Woord meer volledig te leer (deur 12 jaar van kategese), sodat hulle in hulle “belydenisjaar”, rondom 16 jaar oud, belydenis van geloof kan aflê omdat hulle nou werklik verstaan wat die Bybel werklik oor hulle sê.

(En moet asb., nie vir my sê dit is nie wat in die NG Kerk en die ander 4 gereformeerde kerke geglo word nie! Ek sal mos weet, want ek was self ʼn NG-dominee vir 14 jaar!)

Gaan lees maar net weer ʼn keer die Formulier wat tydens die besprenkeling van babas gelees word, en dan sal jy presies verstaan wat hierbo staan! En dan sal jy verstaan waarom, by die sogenaamde “Belydenis van geloof”, daardie jongmense, as deel van die sermonie, hulle hande deur die water van die doopbad “vee” as hulle voor gaan staan om “belydenis van geloof” af te lê.

Miskien glo jy nog steeds dit wat in die gereformeerde kerke hieroor geleer word, en glo jy glad nie dat dit in werklikheid ʼn “vesting van die vyand” is nie.

Daarom gaan ek vir jou volgende keer presies wys hoe die vyand gereformeerde gelowiges van die 21ste eeu nog steeds met hierdie leuens belieg en bedrieg.

Ek het agtergekom dat dit waarvan Rom. 12:2 en 2 Kor. 10:3-5 praat, daardie geestelike “huis-skoon-maak”, nie iets is wat jy sommer as ʼn “Lone Ranger” op jou eentjie kan doen nie. Op jou eie, sê die Neuro-prosessering vir ons, kan dit tot 60 jaar neem. Nee, ons het ʼn mede-gelowige of twee nodig, ten minste, in wie se teenwoordigheid ons veilig, geliefd en geborge voel, om oop te maak en eerlik te wees, in die teenwoordigheid van God se Gees en met God se Woord op ons skoot, om hier iets van waarde te laat gebeur.

"Vestings"

Dit is dan wat ons hierdie “vestings” van die vyand, wat maar niks anders is nie as leuens en onwaarhede waarvan die vyand ons oor die jare oortuig het, kan begin hanteer. Dit is daar, in die veiligheid van hierdie saam-wees met iemand wat ek vertrou, wat ons kans kry om hierdie “vestings” van naderby te bekyk en dit dan te begin hanteer.

Dit is dan wat ons ontdek dat hierdie vestings iets is wat soms in ʼn breukdeel van ʼn sekonde tydens ʼn traumatiese gebeure, of wanneer iemand iets vir jou gesê wat ʼn leuen was, of iets onregverdig, of skadelik aan jou gedoen het (sonder dat hulle meestal besef het wat die implikasies of gevolge daarvan sou wees in jou lewe), na wie jy opgekyk en hoog geag het in jou lewe as kind.

So het die vyand ʼn oop deur gekry in jou gedagtes of gevoelens, en stadig maar seker jou begin oortuig het van iets, tot jy dit later eenvoudig geglo en aanvaar het as die waarheid. Ja, dat jy “vet” is, of “onnosel”, of “net nie goed genoeg is nie”!

Ja, so begin ʼn mens dan ook “glo” dat iemand jou net nie lief het nie, of nie genoeg vir jou omgee nie.

So word dit hierdie “vesting” of ondeurdringbare gedagte-huis “gebou”, daar waar jy dink, voel, glo (ja, ook dit wat jy glo), besluite neem oor hoe jy moet optreë of oor wat jy moet sê.

En so, stelselmatig, begin die vyand jou, sonder dat jy dit eers besef, jou beheer, manipuleer en beïnvloed!

Daarom glo jy wat jy glo, en skryf en sê jy wat jy sê op Facebook, of Whatsapp, of in geselskap met ander!

So begin die vyand jou beheer en manipuleer met vrees, bitterheid, en selfs haat!

Ja, so steel hy by jou, elke dag!

So steel hy by jou en jou kinders, al is julle kinders van die lewende God!

So veroorsaak hy dat jy begin kompromie sluit en die knie buig voor ongeloof, apatie, vrees, lus, verslawing, en depressiewe gedagtes!

Daarom wil ek vir jou vandag uitdaag om te sê: Nee, genoeg is genoeg! Hier stop dit!

'n Gebed op met hierdie "vestings" werk te maak

Bid dan: Kom Gees van God, kom en vernuwe my gedagtes! Kom, openbaar waar is daar in my vestings van die vyand, wat die vyand ʼn houvas in my lewe gegee het! Openbaar aan my waar U nie werklik die enigste Koning en Here in my lewe is nie!

God se hart vir jou as Sy kind is dat jy lewe sal ken, en dit in oorvloed, in elke deeltjie van jou lewe!

God se hart is dat jy Hom sal toelaat om jou gedagtes (brein, in al drie dele) sal vernuwe en verander, sodat jy tot jou volle potensiaal kan ontwikkel en ʼn verskil kan maak in hierdie wêreld.

Ja, sodat Hy jou ten volle kan oortuig van wat waarheid en wat leuens is. Oor dit wat jy oor jouself, oor God, oor ander mense, en oor die kerk of ekklesia glo en dink!

As Paulus daar in Efesiërs 6 onder die inspirasie van God se Gees skryf dat ons worstelstryd hier op aarde nie ʼn stryd is teen vlees en bloed nie, maar eerder ʼn stryd is teen magte en owerhede in die lug, wat bedoel hy presies daarmee?

Efesiërs 6:12 maak eintlik ʼn baie merkwaardige stelling in die verband. Paulus openbaar hier aan ons dat geen geveg van belang in ʼn gelowige volgeling van Jesus se lewe ooit ʼn geveg of oorlog teen mense, of politieke instansies, of selfs bloot omstandighede is nie.

Nee, die gevegte wat werklik saak maak in ons lewens, is altyd ʼn intense, persoonlike, geestelike stoeigeveg teen demoniese magte van Satan self!
Hoe weet jy wanneer jy so aangeval word?

Uit my eie lewe en ervaring het ek agtergekom dat ek in daardie tyd onmiddellik aanvoel dat ek nie myself is nie en dat hierdie nie sommer die gewone worsteling in my lewe is nie. Hier is iets anders aan die gang.

Het jy al ooit dit ervaar? Ek glo jy het. Dit is daardie tye wat jy voel asof iets anders hier in jou en jou gedagtes met jou besig is. Ja, asof iets probeer om beheer oor te neem oor wat jy dink en voel en doen.

Sien, die gevegsfront waar hierdie geveg aan die gang is, is dit wat ons gewoonlik “jou siel” noem.

Ons as mens is mos gees, met ʼn siel, wat woon in hierdie fisies-chemiese liggaam. Hierdie geveg waarvan ons hier praat, vind daar plaas waar jou gedagtes, gevoelens en keuses gebore word. Daar waar jou verstand in jou brein besig is.

In die neuro-linguistiek praat ons hiervan as ons brein, wat uit drie dele bestaan. Net twintig persent van jou brein praat en verstaan Afrikaans of Engels of een van die bestaande tale in die wêreld. Die ander twee dele van jou brein, wat tagtig persent van jou brein is, kan glad nie een van die bestaande tale in die wêreld praat of verstaan nie. Tog is dit waar meer as tagtig persent van alle breinprosesse (met ander woorde, dit wat jy dink, voel, en kies om te sê of doen) juis plaasvind.

Dit is hieroor waaroor Paulus daar in Romeine 12:2 praat as hy sê dat ons God moet toelaat om “ons gedagtes” te vernuwe (die Griekse woord verwys na daardie tagtig persent, plus die ander twintig persent).

Ook daar in 2 Kor. 10:3 tot 5 word hierna verwys as daar die volgende staan: “Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie.

Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.

Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is.” (Die NAV)

Luister hoe vertaal THE VOICE hierdie gedeelte:

“For though we walk in the world, we do not fight according to this world’s rules of warfare. The weapons of the war we’re fighting are not of this world but are powered by God and effective at tearing down the strongholds erected against His truth.

We are demolishing arguments and ideas, every high-and-mighty philosophy that pits itself against the knowledge of the one true God. We are taking prisoners of every thought, every emotion, and subduing them into obedience to the Anointed One.

As soon as you choose obedience, we stand ready to punish every act of disobedience.” (The Voice-vertaling)

Paulus sê dus vir ons dat een van ons belangrikste wapens in hierdie geveg teen die onsigbare magte ons vermoë is om hierdie gedagtes, gevoelens en wilsprosesse letterlik een vir een aan die bors te gryp as hulle by ons opkom en om dit dan noukeurig te ondersoek en te ondervra om agter te kom: Vanwaar kom jy? Is jy van God, in lyn met die Woord, of kom jy uit die hel en een van die vyand se leuens wat hy oor baie jare aan jou bedien het?

Volgende keer gesels ons verder hieroor.

Kom ek sluit vandag af met ʼn persoonlike uitdaging aan jou.

Wees vandag en môre baie bedag oor wat jy dink, sê en watter emosies by jou opkom.

Is dit positief en bedien dit lewe, of is dit negatief en giftig?

Het dit nie tyd geword dat jy jou sosiale media moet afskakel en baie kieskeurig moet wees oor na wat jy kyk of luister, of wie jy toelaat in jou lewe nie?

Vra God om deur Sy Gees jou te detoks van wat nie werklik lewe en oorvloed aan jou bedien nie.

Page 2 of 9