Nuusbrief

Nuusbrief (102)

Lees Eseg. 36:22 – 28

“Daarom, sê vir Israel: “So sê die Here my God: Dit is nie ter wille van julle dat Ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige Naam wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het.

Ek sal die heiligheid van my groot Naam laat blyk wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my Naam oneer aangedoen onder die nasies.

Wanneer Ek my heiligheid laat blyk in wat Ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat Ek die Here is," sê die Here my God.

Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaarmaak en julle na julle land toe bring.

Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery.

Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee.

Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.

Julle sal in die land woon wat Ek aan julle voorvaders gegee het, julle sal my volk wees en Ek sal julle God wees. “

Ek beleef die Enigste Ware God en Koning sê:

Ek begeer heiligheid! Ek haat sonde!

Ek begeer heiligheid! Ek haat sonde! Ek haat dit dat julle jul hoop en vertroue plaas op enigiets en enigiemand anders as net van My. Of dit nou geld is, of julle eie planne is.

In die afgelope 8 maande, het Ek, julle Here, wat daar in Rom. 8:28 aan My kinders beloof het dat Ek, vir diegene wat Ek liefhet, alles ten goede sal gebruik, selfs ʼn wêreldwye “lockdown” midde ʼn wêreldwye pandemie gebruik om met My kinders te praat en hulle te reinig!

Ek het hulle geleentheid gegee om weer te fokus op wat prioriteit in hulle lewens behoort te wees.

Ja, hoe belangrik en kosbaar lewe en gesondheid is.

Ek het hulle weer geleer dat die lewe oor verhoudinge gaan, en dat hulle moet tyd maak vir hulle gesinne en families.

Ek het My kinders geleer dat Ek en Ek alleen julle Versorger en Voorsiener is.
Ek het julle weer gefokus op die koms van My Koninkryk.

Die boodskap oor die Koninkryk sny soos ʼn mes gees en vlees, en maak skeiding tussen gees en siel.

Hierdie boodskap oor die Koninkryk laat julle weer kies wie werklik julle God is en wie dien julle werklik?

Daarom is Ek selfs besig om dit wat baie van julle “kerk” noem, “toe te maak”.

Onthou wat Ek vir julle gesê het oor waarmee Ek besig is: Dat deel van My Koninkryk wat hier op aarde kom, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Ek alleen die Here is.

Daarom sal Ek met My eie hande die deure toe maak van plekke wat sê Ek is daar die Koning en Here, maar tog is My Woord nie die Finale Toets vir waarheid en vir wat daar gedoen en gesê word nie.

Daarom is Ek besig om julle te leer wat die betekenis is van ware Bybelse Ekklesia, en wat nodig is sodat dit kan wees en werk soos Ek dit oorspronklik bedoel het.

Julle is besig om te leer dat spesiaal geboude geboue nie daarvoor nodig is nie.

En ook dat Bybelse Ekklesia nie orkeste en Hillsong-liedere nodig het om werklik te kan “worship” nie.

Ja, dit is Ek wat “kerke’ toe maak en duisende van My mense laat kies om uit te stap en weg te stap van die plekke wat hulle vir jare “hulle kerk” genoem het. Ek het hulle oortuig het dat My Evangelie, My Woord, My Waarheid, nie meer daar bedien word nie en dat Ek nie daar meer God en Here is nie!

Ja, Ek is ʼn liefdevolle, goeie God en Here, maar Ek is ook die Een wat hulle wat lou of koud geword het, uit My mond gaan spoeg!

Dit is My stem wat julle gehoor het wat aan julle gesê het: Gaan uit haar uit!
Moenie langer ongehoorsaam wees nie! Moenie teruggaan en probeer kompromie sluit nie!

Nuwe wyn het nuwe wynsakke nodig, anders gaan dit die ou wynsakke laat bars en dan gaan die nuwe wyn en die sakke verlore!

Laat My toe om julle te verander deur julle totaal, geheel en al, te oortuig van wat My hart, My gedagtes, My planne, My wil, My Woord en My Waarheid is.

Laat My toe om julle te deursoek en te reinig van alles wat nie van My af is nie!

Laat My toe om julle weer passievol te maak oor die dinge waaroor Ek passievol is!

Laat My toe om My hart en My Gees op die troon in julle lewe te plaas!

Voor My sal elke knie buig en elke tong sal bely dat Ek die Koning en Here is!

Ek hoor hoe die Here vra: Glo julle dat Ek nogsteeds alles kan voorsien wat julle nodig het? Selfs wanneer die wêreld rondom julle dit vir julle onmoontlik maak om soos normaalweg te werk, of besigheid te doen, om elke maand genoeg te kan hê? Glo julle dat Ek steeds julle Totale Voorsiener ook dan is?

My geliefdes, natuurlik het Ek oorspronklik bedoel dat julle moet werk om te kan eet en om vir julle geliefdes te kan sorg. Om te kan werk, is deel van My opdrag en genadegeskenk aan julle!

Net so is totale voorsiening deel van My beloftes aan julle as My kinders!

Verstaan julle nie, Ek voorsien nie omdat julle hard genoeg werk nie. Ek voorsien omdat julle gehoorsaam is.

Julle doen wat Ek vir julle sê om te doen en Ek voorsien in wat julle nodig het.
As Ek sê julle moet stil raak en rus, en as julle gehoorsaam is, voorsien Ek ook in daardie tyd alles.

En as Ek dan weer vir julle opdrag gee om iets te gaan doen, om te gaan werk, voorsien Ek omdat julle gehoorsaam was.

Maar as julle dink dat hoe harder julle werk, hoe groter sal die voorsiening wees, het julle, en julle werk, eintlik julle god en julle versorger in julle harte en gedagtes geword!

Terwyl net Ek, ja, net Ek alleen, julle Totale Voorsiener en Totale Versorger kan wees.

Ek is dit, of Ek is nie werklik julle Totale Voorsiener en Totale Versorger nie!

Ondersoek julle harte of julle nie maar weer slawe geword nie! Ja, slawe van julle werk, julle besighede, julle boerdery, julle eie planne en eie-ek!

Verstaan julle nie dat julle dan maar net weer vir julle net nog ʼn afgod geskep het nie! Wat julle eintlik meer vertrou as wat julle My werklik vertrou!

Matt. 11:28,29

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.

Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.”

Kom tot rus en leer om weer My volkome te vertrou en My volkome te gehoorsaam!

Kies weer in geloof om My en net vir My ten volle te vertrou vir volkome versorging in julle lewens!

As jy weer leer om My totaal te vertrou… en om totaal op My te fokus, sal Ek julle van oomblik tot oomblik lei en versorg!

Ps. 37:22-24

“Dié wat deur die Here geseën word, sal die land besit; maar dié wat deur Hom vervloek is, sal uitgeroei word.

Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad Hy tevrede is, en Hy ondersteun hom.

As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. “

Soek My, soek My wil, soek My Koninkryk!

Soek dit, fokus daarop!

Jy is Myne. Jy is My kind en Ek is lief vir jou.

Ek het jou versorg en gelei tot hier. Waarom sou Ek dan nie ook nou getrou wees aan My beloftes aan jou nie!

Laat My toe om jou te her-kalibreer! Om jou hart, jou gedagtes, begeertes en waardes te her-kalibreer!

Laat My toe om julle opnuut te leer wat My wil en My hart vir julle is.

Bo alles, kom terug na My toe!

Laat My toe om julle Geneesheer, Voorsiener en Vriend te wees.

Laat My toe om julle Here en julle Koning te wees.

Soek My Koninkryk en My wil, en beleef hoe daar elke dag van alles genoeg sal wees!

ʼn Profetiese woord aan God se kinders vir 2021 en verder – Deel 2

1 Tess. 5:19-24

Onthou altyd 1 Tess. 5:19 tot 24 as jy met profesie te make kry (en ek haal aan uit die Afrikaanse Direkte Vertaling uit die Grieks:

“Moenie die Gees blus nie.

Moenie profesieë verag nie, maar toets alles; behoud die goeie; onthou julle van elke vorm van boosheid.

En mag die God van vrede self julle heeltemal heilig, en mag julle in gees en siel en liggaam in alle opsigte onberispelik bewaar word me die koms van ons Here Jesus Christus.

Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen!”

1 Kor. 14:3

En onthou ook die bedoeling van profesie (waarom God op die manier met ons praat as Sy kinders), soos wat Hy dit daar in 1 Kor. 14:3 vir ons uitspel:

“Maar die een wat profeteer, praat met mense woorde van opbou, bemoediging en troos.”

Jes. 40:28-31

Teen hierdie agtergrond, hier is wat ek gehoor het die Here sê:

“Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik.

Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie.

Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.”

In die lig van die traumatiese gebeure van 2020, sien ek hoe baie van ons verwese en uitgeput na hierdie jaar êrens “onder ons besembos” (ala 1 Kon. 19) lê.

Ja, ek weet jy dink dit is nie jy nie. Jy is oortuig jy is “te gelowig” daarvoor.

Hier tussen ons, in die teenwoordigheid van ʼn lewende God wat alles immers weet en wat presies weet wat in jou hart en gedagtes die afgelope maande aangegaan het, hier, kan jy ontspan en hier kan jy maar eerlik wees!

Hier in God se teenwoordigheid, is daar geen veroordeling nie! Hier is ʼn sagte, veilige plek waar jy sommer net kan kom ontspan. Hier hoef jy nie sterk te probeer wees nie. Kom, sit hier, as’t ware in God se “nes” vir jou en laat toe dat Hy deur Sy Gees jou bedien en versorg.

Rom. 12:2

“En moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie (C.A Nel: Met ander woorde, moenie soos hulle dink, praat en doen nie!), maar word omvorm deur die vernuwing van julle denke met die oog daarop dat julle kan onderskein wat die wil van God is – sy goeie en welgevallige en volmaakte wil.”

Kom ek vertel jou wat die Here my die afgelope twee jaar uit die neurologie geleer het oor die inhoud van hierdie vers.

Ek het ontdek dat die woord in die Grieks wat ons in Afrikaans met “gedagtes” vertaal het, eintlik verwys na ons “hele brein”.

Ek wil jou nie verveel met onnodige detail nie, maar vir die profetiese woord waarmee God jou wil bemoedig, is dit lewensbelangrik om te weet hoe God ons brein aanmekaargesit het.

Ons brein bestaan mos uit hierdie drie dele:

1. Die neo-korteks of frontale lob, heelbo, wat taal verstaan en kan analiseer en kreatief kan wees. Die meeste van ons het al die jare gedink dit is al waaruit ons brein bestaan, maar dit is bloot twintig persent van ons brein. Dit is met hierdie deel van ons brein waarmee ons in Afrikaans of Engels of Zulu kan praat, en waarvoor ons Bybeltekse kan aanhaal, want hierdie deel van die brein verstaan “hierdie taal”.

1. Die neo-korteks of frontale lob, heelbo, wat taal verstaan en kan analiseer en kreatief kan wees. Die meeste van ons het al die jare gedink dit is al waaruit ons brein bestaan, maar dit is bloot twintig persent van ons brein. Dit is met hierdie deel van ons brein waarmee ons in Afrikaans of Engels of Zulu kan praat, en waarvoor ons Bybeltekse kan aanhaal, want hierdie deel van die brein verstaan “hierdie taal”.

Die twee ander dele van ons brein verstaan egter glad nie daardie taal nie!

2 en 3. God het twee dele van ons brein fantasties aanmekaargesit wat heeltemal ʼn ander taal praat. Dit is ook daardie twee dele van die brein wat die taal van liefde verstaan; wat God se teenwoordigheid kan ervaar en Sy stem “kan hoor” as jou gewone ore dit nie kan hoor nie. Maar dit is ook daardie twee dele van jou brein waar “emosies”, soos vrede en vrees, ervaar word. En waar jou waardes en wat jy werklik glo, gebêre word. Dit is ook daar waar trauma en seer gebeure van die verlede, wat jy nog nie mooi verwerk het nie, in stukke rondlê.

Ek het die afgelope jaar beleef hoe die Here sê: Kyk rondom jou rond en sien hoe stukkend en seer My kinders is, want julle verstaan nie mooi dat My woord en uitnodiging in Romeine 12:2 ook is dat julle My moet toelaat om ook hierdie twee dele van die brein te bedien sodat julle werklik diepliggend kan verander en kan heel word nie.

2 Tim. 1:7

“Want God het nie aan ons ʼn gees van lafhartigheid (of vrees) gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.” (C A Nel - “Selfbeheersing”, soos in “self-dissipline onder die beheer van die Gees”).

Daardie seer en traumatiese gebeure wat in stukke lê êrens in ons brein, wat ons nog nie regtig verwerk en mee klaar gemaak het nie, is juis die “openinge” waar die vyand inkom en waaraan hy ons kom herinner as sekere dinge gebeur met of rondom ons, of as ons sekere dinge hoor of ervaar.

Dit is asof dit snellers of skakelaars word, wat aangeskakel word wat maak dat ons, wat gewoonlik rustig en kalm is en baie vrede het, skielik angstig raak en onverwags vrees en ongeloof belewe.

Hoor dus hoe God se Gees met jou hieroor praat!

Hoor hoe Hy jou herinner aan al daardie tye in die verlede wat jy so bewus was van God se teenwoordigheid, liefde, goedheid, getrouheid, veranderende krag en werking in jou lewe!

Wees oop en laat toe dat God se Gees jou kan herinner aan soveel beloftes en woord wat jy self uit God se mond gehoor het!

Laat toe dat dit jou vul met krag en net weer jou anker word en hawe word waar jy veilig kan vasmeer terwyl die golwe van die lewe, van gister en eergister, verwoed daarbuite aangaan en alles wil vernietig en breek.

Sit terug, lê as’t ware terug, in God se arms en laat toe dat Hy jou toevou met Sy liefde.

Luister fyn, kyk met die oë van jou gees, of jy nie dalk Sy sagte stem kan hoor fluister en Sy liefdesblik kan gewaar nie!

Laat toe dat Hy jou bewus kan maak van leuens van die vyand wat jy begin glo het.

Laat toe dat Hy deur Sy Gees vir jou kan wys waar die vyand met jou kop begin smokkel het!

In die verband, sê die Here: Ja, soms kos dit selfdissipline, vroeg opstaan elke oggend, voor enigiemand anders op is, om tyd te maak om stil te kom sit met My Woord, die Bybel, in jou hande, wat jy saggies vir jouself hardop moet lees, terwyl jy tyd het om mooi te luister of jy nie dalk My stem hoor nie!

Ja, dit kos self-dissipline om vroeër in die aand te gaan slaap, sodat jy vars vroeg in die oggend kan opstaan!

Ja, dit kos selfdissipline om daardie dinge wat jy eet en drink, wat jou angstig kan maak en kan opwerk, wat nie goed is vir die res van jou liggaam en vir jou gesondheid nie, uit te los en vir altyd te vermy!

Soms kos dit selfdissipline om tyd te maak om sommer net drie tot vyf keer ʼn week te gaan stap vir 30 minute. Want, sê die Here, Ek het jou brein so wonderlik aanmekaar gesit dat wanneer jy stap, kan daardie brein dinge prosesseer wat nog nie mooi verwerk is nie.

Ja, dit kos selfdissipline om tyd te maak om gereeld tyd saam deur te bring met ander van My kinders, met My Ekklesia!

Sorg dat jou deure en vensters oop is vir wanneer Ek een van hulle wil gebruik om jou te bedien!

Jy het tyd met hulle nodig, want Ek gebruik hulle en My bediening deur die gawes van die Gees deur hulle, om jou te bedien en om jou te verander en te genees!

Verstaan jy dan nog nie dat jy nie werklik kan verander op jou eie nie! Ja, dat Ek jou nie werklik kan verander nie as jy nie tyd maak om saam met een of twee of drie ander van My kinders gereeld tyd spandeer nie! Ek het dit mos vir jou gesê daar in Heb. 10:24 en 25.

Thursday, 07 January 2021 14:47

'n Profetiese woord vir 2021 - Deel 1

ONS EERSTE NUUSBRIEFIE VIR 2021!

Soos belowe, wil ek graag met jou die eerste deel van die profetiese woord vir 2021 deel vandag.

Maar hierdie Profetiese woord kom vandag in twee vorms in gehoorsaamheid omdat die Here gesê het dit is hoe ek dit moet doen hierdie keer.

Daarom stuur ek vir jou dit as 'n YOUTUBE-video, in Afrikaans.

Hier is die skakel daarvan:

 

My Afrikaanse profetiese woord vir 2021 - Deel 1

 

En dan moet ek, om die een of ander rede, dit ook in Engels hieronder vir jou gee.

Daarom. moet nie skrik nie, almal van ons kan tog Engels verstaan!

En deel dit ook met diegene wat nie Afrikaans kan verstaan nie!

 

En hier is die woord in Engels:

 

You are sent to be the answer!

A prophetic message for 2021

10 January 2020
Dr Christo Nel

Go and read the relevant Scriptures and hear what God is telling you in His Word Himself: In Isaiah 60 and 61, and from The Book of Revelation, Chapter 19.

We are in the midst of a time of darkness and under attack! Because of that, even though we are believers, many of us are experiencing doubt, fear and anxiety. We are wondering if the promises of God are really true. And wondering when the promises of God will become true for us in our lives.
But the other side of this same time is that many are experiencing in the midst of all of this, an encounter with a Living God!

God opened my eyes to see into what is really happening in the supernatural, in the unseen second heaven.

And I saw demonic powers attacking God’s people, speaking half-truths to them, and because of that, many are consumed by fear.

The tragedy was that most were totally unaware of it.

It made me sick to my stomach to see so many tired and weary of all the fighting just to survive from day to day.

God showed me the truth in all of this. That this was an attack of the enemy on God’s Bride to make them focus on survival or to make them fearful.

God showed me that what the people of God were thinking and believing about what is going on around them was not the truth!

Then God took me to the Book of Revelation, chapter 19.

I saw the Spirit of God that raised Christ form the grave. And I saw the One on the White Horse, the General of generals, in front and in charge of an army of millions of mighty warriors, of whom you and I are part of.

The One in charge’s Name is Faithfulness and Truth! And the Sword of the Word comes from His mouth.

He is the King of kings and the Lord of lords.

Please read Rev. 19:11-18.

He is the Real Commander and One in charge! He is the Commander of the Heavenly Armies.

All of this is happening in the midst of the darkness all of us could see and experience all around us. In the midst of what people call an economic depression!

But, when God showed all of this to me, He said:

“Arise, shine; For your light has come! And the glory of the LORD is risen upon you.

For behold, the darkness shall cover the earth, And deep darkness the people; But the LORD will arise over you, And His glory will be seen upon you.

The Gentiles shall come to your light, And kings to the brightness of your rising.” (Isaiah 60:1-3)

The Evangelist, John, called Jesus the Light of the World! In the midst of darkness that was all over the world.

Jesus is still the Light of the world! Yes, even in our world today where people are freaking out and are looking for answers.

In the light of His Light, I saw what the truth was really and how much of what we saw with our eyes, and hear with our ears, and can understand with our minds, was nothing but lies!

In fact, the heart and reason for all of this darkness was that so much of it were lies! Lies upon lies, upon lies!

In the midst of all of the restrictions people were experiencing all across the world at this moment, in what is called a worldwide pandemic, people are going in their billions online seeking for truth!

Then I heard the Lord saying:

"Lift up your eyes all around, and see: They all gather together, they come to you; Your sons shall come from afar, And your daughters shall be nursed at [your] side.

Then you shall see and become radiant, And your heart shall swell with joy; Because the abundance of the sea shall be turned to you, The wealth of the Gentiles shall come to you.” (Isaiah 60:4,5)

Yes, you heard correctly! People of all of the nations will come to you, to My People!

But, why…?

Because you have the answers! I’ve already given you, My People, the answers! Because you have discovered Me, Jesus the Christ, as the Answer, I can use you to give answers to a seeking world!

Therefore, listen, people of God, God has given us a way! He showed us how people can prosper in the midst of all of this!

When everybody around us is scaling down, in businesses and on their farms, we will be booming because we are following the strategies God gave us!

People will be proclaiming the praises of God because He brought them the light!

The people of God are starting to understand the promise of Romans 8:28, that our God is using those times we feel and experience that everything we have and where we are, is a purifying fire! Yes, that our God is using every setback, every failure, for our good!

And all of this because God wants to use us after all of this!

People of God, listen, please, this is a time for us to raise into our new positions and callings.

But we will only be able to do what we need to do when we believe what God is showing us supernaturally.

That the One who is leading us in the midst of all of this darkness, is the One who know what is really happening, because He is the One totally in charge! He is the One in charge of the Plan behind all of what is happening!

He is the King of all the kings and every knee will eventually bow before Him. His Kingdom is coming here, on earth! And He wants to use you as an ambassador, as a testimony, of all of this!

He wants to use you, His People, to give a world seeking for truth, seeking for answers, the answers to all their questions.

Of course, it is never because of who you are. No, because when you yourself were dying, when you didn’t have the answers to all the challenges in your own life, you experienced that God’s grace was enough, is enough, will be enough also for tomorrow!

Maybe, some of you are listening to all of this, and are wondering if this can also be true for you, for the challenges and the realities you are facing now, today!

Because you have been listening to the sounds of the enemy, and to the lies they are telling, you have lost your peace!

If so, hear the Word of God telling you, in Romans 12:2:

“And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what [is] that good and acceptable and perfect will of God.”

Let God convince you again of what is really true about you and your life!

As the people of God, we have everything we need ourselves, and everything the world around us is needing!

So, take back your peace again!

Now is not a time to fear or acting out of fear! Don’t do anything out of a spirit of fear!
Hear the Word of God telling you, “Arise, shine; For your light has come! And the glory of the LORD is risen upon you.”

Action is what is needed now!

If you need to start with repenting, repent of your unbelief and doubt! Repent of worrying!

Yes, start taking action in your finances.

As in Genesis 26, while everybody around you are experiencing and believing it is a famine in the land, if you press in, God will appear to you and give you strategies against what your mind will be telling you!

So, please, don’t go to where you think the answers is.

No, rather, go to the land that God is showing you, to what everybody is describing as the land of famine!

In a time when nobody is sowing, like Isaac, be sowing and you will be blessed a hundred-fold!

But for that, don’t listen to the lies and to the answers of the world to the challenges we are facing!

No, rather be doing and believe what God is telling us!

While everybody around you is talking about things like COVID-19, know that COVID-19 is not a patch for the Lord you are following and listening to!

In a time when the world is making us, as followers of Christ, the laughingstock of the world, God is telling you, we are the answer to the world, to all the questions and challenges the world are facing. Be it the challenges we are facing in health care, or in education, or in the economy.

God wants to pour out His glory on us!

Most of us know what we have to do, but we don’t know how.

While God wants to demonstrate His Shalom through us!

He wants to use your knowledge, your experiences, as some of the answers to a world seeking for answers!

He wants some of you to start writing books, e-books, and e-courses, and flood AMAZON with them!

He wants to use you as a coach and as a mentor, to help people find the way.

Please, don’t go to Egypt!

Rather, start sowing in the midst of what everybody thought, was a famine!

Sunday, 06 December 2020 10:17

Oor die krag-dimensie van die Koninkryk

Oor die krag-dimensie van die Koninkryk

Lees asseblief Lukas 9:1-2 en hoofstuk 10:1-20

Hoe meer ek kyk na hoe Jesus Sy dissipels geleer het om dit te doen, en hoe dit daarom gedoen is in die vroeg-Christelike gemeentes, soos Handelinge ons vertel, hoe meer besef ek hoe noodsaaklik die Heilige Gees en die bediening deur Sy gawes is daar waar ons begin getuig oor die Goeie Nuus van die koms van die Koninkryk.

Kyk maar net hoe Jesus dit gedoen het. Soos bv., daar in Lukas 9 en 10, toe Hy Sy dissipels uitgestuur het.

In Lukas 9:1 en 2 lees ons:

“Jesus het die twaalf bymekaargeroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees.

Toe het Hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak.”

Wanneer laas het julle in julle gemeente of geloofsgroep, mekaar opnuut hande opgelê, vir mekaar gebid dat Jesus, as die Doper met die Gees, aan julle vir die eerste keer of opnuut, die mag en gesag sal gee om alle bose geeste uit te dryf en om siekes te genees”, en toe mekaar uitgestuur “om die Koninkryk van God te gaan verkondig en om siekes gesond te maak”?

Is jy elke dag gereed en toegerus om in jou handel en wandel, waar ook al die Heilige Gees jou bewus maak van nood van die een of ander aard, dit te bedien met die gawes en die krag van die Heilige Gees?

Kom ek vertel vir jou ietsie verder oor hierdie uitdrukking wat ons in hierdie verse van lees, naamlik dat Jesus Sy dissipels uitgestuur het met die mag en gesag om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees.

Ek weet nie of jy weet nie, maar in die vroeg-Christelike gemeentes, in die eerste drie eeue, was dit glad nie ʼn vreemde verskynsel dat daar, by die doop van nuwe bekeerlinge, ook terselfdertyd, gewoonlik daar in die water van die doopbad, wanneer hulle gedoop word met water, of hande opgelê word terwyl daar gebid word vir die doping met die Heilige Gees, bevryding van demoniese magte wat steeds ʼn houvas in daardie mens se lewe gehad het, ook plaasgevind het!

Luister net na Paulus, daar in Hand. 26, van vers 16 af, as hy vertel van hoe Jesus aan hom verskyn het daar op die Damaskus-pad en daarna:

“Ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van My gesien het en van wat Ek jou nog sal laat sien.

Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heiden nasies na wie toe Ek jou stuur.

Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer.

Deur in My te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God.”

Vriende, vir Jesus om Koning te word in ʼn mens se lewe, moet hulle geestelike oë oopgaan sodat hulle Hom kan herken as die Verlosser en nuwe Koning!

Maar hulle moet ook bevry word uit die houvas van die demoniese magte wat hulle tot nou toe gevange gehou het in ʼn baie donker tronk!

Ja, hulle moet bevry word uit die mag en hande van Satan as deel van hulle aanvanklike bekering daar in die begin!

O, hoeveel ellende, pyn, seer en hartseer, sou goeie gelowige kinders van Jesus nie gespaar gewees het as die gelowiges om hulle, daar in die begin, hulle Bybels bedien het met die gawes en krag van die Heilige Gees nie!

Dan praat ek nie eers oor die voorreg om onder die leiding van die Heilige Gees, maar net ʼn tuinslang te wees waardeur Hy, as God, self deur die gawes van genesing, mense wat siek is na gees, siel en liggaam, bedien nie!

Lees asseblief Joh. 1

Hoor jy, dit is wat mense, ongelowiges, gelowiges en diegene wat as deel van God se volk gereken is maar wat steeds aanhou sondig het, beleef het!

Almal van hulle, in al drie die groepe mense het beleef hoe dieselfde Jesus wat genade aan mense aangebied en bedien het, ook waarheid aan almal van hulle bedien het!

Die genade-kant verstaan almal en is vir almal aanvaarbaar, maar die oomblik wanneer ons oor die waarheid-kant begin praat, wat praat oor God se geregtigheid, oordeel en ja, die werklikheid van die hel, raak mense kriewelrig.

Maar, verstaan jy dan nie dit mooi nie?

Verstaan jy dan nie dat die God van die Bybel 'n heilige God is wat sonde haat, ja, haat, en dit nie voor Sy oë kan verdra nie!

Daarom moet Hy sonde straf.

Die enigste behoorlike straf vir sonde is die dood, soos die ewige dood, die hel. (Rom. 6:23; 2 Tess. 1:6-9; Op. 20:11-15)

Natuurlik is Hy ook 'n genadige, liefdevolle God. Wat elke mens, o, tog so liefhet! Hy wil nie dat enige mens verlore sal gaan nie, maar eerder dat elkeen gered sal word.

Dit is waarom Hy, reeds voor die grondlegging van die wêreld, die koms van Sy Seun, Sy vernederende menswording, Sy lyding Sy hele lewe lank, Sy kruisiging en verskriklike dood aan 'n kruis soos die ergste van misdadigers en dit terwyl Hy onskuldig was, en Sy helse smarte, alles, alles, reeds beplan het as deel van Sy versoenings- en herskeppingsplan.

Daarom moes Jesus, die Christus, ook hel toe gaan om ook daar die verlossings- en herskeppingsplan aan te kondig, maar om ook God se finale oordeelplan en oorwinning oor alle magte wat teen God in opstand gekom het, aan te kondig as die nuwe Koning van die nuwe Koninkryk wat nou ook hier op aarde aangebreek het.

Daarom moet hierdie boodskap deur my en jou verkondig word, naamlik dat Jesus die Here en Koning is van hierdie Koninkryk, wat nou ook hier op aarde aangebreek het.

Daarom moet elke knie buig en sal elke tong uiteindelik, selfs teen wil en dank, bely dat Jesus die Here is.

Daarom moet genade en waarheid aan al drie die groep mense oor wie ons die afgelope 3 kere gepraat het, bedien word soos Jesus mense bedien het terwyl Hy op aarde was.

Daarom moet die Evangelieboodskap oor God se genade-aanbod in Christus Jesus aan elke mens verkondig word.

Daarom moet ons wat aangeraak en verander is deur die verlossing in Jesus, en wat die Lewe en dit in oorvloed waarvoor Hy gekom het, geproe het, getuies daarvan wees in die hele wêreld, sodat elkeen die Goeie Nuus sal hoor oor Sy koms, Sy kruisiging, dood en opstanding.

Daarom moet, as deel van hierdie Evangelieboodskap, ook die waarheid van die noodsaak van bekering en wedergeboorte verkondig word.

Daarom moet daar aan elke mens gesê word: Bekeer jou van jou rebelsheid! Jy is totale verlore, onder God se oordeel en op pad hel toe!

Daarom moet daar ook vir die nuwe bekeerlinge geleentheid wees vir sondebelydenis en selfs vir bevryding by die bekering en doop in water, as deel van die normale Bybelse geboorte van elke nuwe lid van die ekklesia. Daarom ook het Jesus aan die prostituut van Joh 8 gesê: Ek veroordeel jou ook nie, maar gaan nou en sondig nie meer nie!

Net so, as deel van die normale bediening aan elke nuwe bekeerling, moet as deel van normale dissipelskap, aangedring word op heiligmaking en 'n aflê van die ou manier van lewe en ou sondige lewe.

Ons God en Vader haat immers sonde en kan dit nie voor Sy oë verdra nie. Veral nie in die lewe van Sy kinders nie. Dit is waarom Jesus aan 'n Petrus gesê het: Gaan weg agter My, Satan! Dit is ook waarom, as deel van die genade en waarheid waarmee Jesus mense bedien het, Jesus ook aan dieselfde Petrus gesê het dat hy Hom 3 maal gaan verloën, maar ook dat Hy vir Petrus se bekering gaan bid en dat hy daarna sal opstaan om sy plek in te neem as leier onder die dissipels.

Dit is ook waarom Jesus so vel in Sy bediening van genade en waarheid was teenoor die sogenaamde geestelike leiers, die Fariseers en Saduseers.

Uit hulle optrede en leringe het dit duidelik geblyk dat hulle nie werklik God se genade en waarheid verstaan en geproe het nie.

Daarom ook die opdrag aan die ekklesia om met strengheid en "tough love" elkeen te hanteer wat steeds bly volhard het in sonde en wat aangehou het om leuens en dwalinge te verkondig wat duidelik in stryd was met die kernwaarhede van God se Woord.

Die oogmerk daaragter was dus niks anders nie as om mense met genade en waarheid te bedien, net soos Jesus dit eens gedoen het.

Ons God en Vader het steeds elkeen lief wat bly volhard in hulle sonde, en wat bly volhard om dinge, in stryd met die waarheid van die Woord, te verkondig. God se hart is ook wat hulle betref, dat hulle weer tot bekering sal kom, want Hy wil nie dat enigeen van hulle uiteindelik verlore sal gaan nie, maar eerder gered sal word.

Verlede keer het ons vir mekaar gesê dat die Goeie Nuus oor Jesus, vir diegene wat dit glo, soos ʼn sleutel is wat die hemel vir hulle oopsluit. Wat beteken dit prakties vir my en jou wat dit glo?

Kom ons haal vir mekaar verse en beloftes aan uit die Bybel, die Woord van God, wat vir ons herinner aan wat dit alles beteken.

Johannes 1

In Joh. 1 staan dat toe ek gekies het om die Goeie Nuus oor Jesus se koms, kruisiging, dood en opstanding, vas te gryp in geloof, het die hemel vir my oopgegaan, is die lig vir die eerstekeer aangeskakel in my donker bestaan en ek kon sien…

Voor dit was ek geestelik dood. Skielik het ek begin lewe. Ek is letterlik weer, nuut, gebore!

Ja, ek het steeds dieselfde liggaam en gesig gehad, maar my gees was splinternuut en lewendig!

Van daardie oomblik af het ek nie net oorleef van dag tot dag nie, nee! Vir die eerstekeer het ek iets verstaan en ervaar van lewe en dit in hoofletters.

Voorheen het ek gevoel ek was wees en my lewe doelloos en sonder betekenis. Skielik het ek ontdek ek het ʼn Pappa-Vader, die enigste ware God, en ek is Sy kind.

Toe die goeie nuus van die Evangelie aan my verkondig is, het ek as’t ware ʼn ontmoeting met ʼn lewende Jesus gehad! Met oop arms en hande waarin die spykermerke sigbaar is! Ek het my letterlik vasgeloop teen die lewende God self!

Die Jesus waarvan die Evangelie my vertel het, was toe ek gekies het om die boodskap te glo, nie meer net ʼn klein babaseuntjie wat op 11 September, 3 voor Christus, in Bethlehem gebore is nie!

Nee, toe die hemel oopkliek, het ek die Seun van die lewende God gesien in Sy heerlikheid!

Wat Homself laat verneder het om ʼn gewoon mense-“mier” te word, om in hierdie “miershoop”, aarde, vir ons “ander miere” te kom vertel van ʼn Hemelse Pappa wat ʼn mens-familie wil hê en ons, tog, so liefhet!

Vir ons wat gekies het om die Goeie Nuus te glo, skielik, byna onverwags, alhoewel Hy dit in Sy Woord en beloftes aan ons so belowe het, het die hemel oopgekliek en het God se genade ons lewens begin binne-stroom!

God het ons, soos Hy belowe het, begin seën uit ons skoene uit! Seëning op seëning, dag vir dag, onverdiend en uit genade, net omdat Hy ons liefhet en omdat ons nou Sy kinders was!

Johannes 3

Joh. 3 openbaar dat toe ons die Evangelie begin glo het, het die hemel oopgekliek en het iets van die werklikheid van die Koninkryk van die hemel ons lewens begin binnestroom!

Ons het onverdiend, burgers en ambassadeurs van hierdie nuwe Koninkryk van die Hemel geword en is aangestel om dit en dit alleen hier op aarde te verteenwoordig.

As tuinslange, gekoppel aan die Koning van alle konings as die Kraan, wou die Koning nou Sy genade, liefde, genesing, waarheid, woorde, lewe, deur ons laat stroom na ander, sodat hulle ook die Goeie Nuus kan hoor en iets van die werklikheid van die Koninkryk van die hemel daar in hulle eie lewe en eie nood ervaar.

Wie kies om dit te glo en hierdie Jesus en Sy Woord te gehoorsaam, beleef hoe die hemel vir hom of haar oopgaan en hoe alles wat God belowe het, in jou lewe waar word!

Sjoe, terwyl ek weer luister na die bekende woorde van Johannes 3, vers 16 tot 18, het ek hierdie klik-geluid gehoor van die hemel wat oopgesluit word vir diegene wat hierdie woord geglo het, maar ek het ook die klik-geluid gehoor hoe die hemel toegesluit word wanneer mense self kies om hierdie woord nie te glo nie.

Luister of jy ook die klik-geluid hoor!

“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.

Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.”

Kan ek jou uitnooi om saam met jou geliefdes rondom ʼn tafel te kom sit met die tekens van die liefdesmaal daarop, brood en die beker (met wyn of druiwesap, soos jy verkies)!

Vandag, as ons saam die tekens gaan gebruik, kom ons onthou hierdie tekens herinner ons aan God se liefde vir verlore mense, alle mense, oor al die eeue.

Wat teen Hom gerebelleer het van die begin af.

Wat Sy bestaan ontken het.

Wat Sy wil vir lewe en dit in oorvloed, geïgnoreer het en eerder hulle eie kop gevolg het.

Niks wat hulle kon doen, of gedoen het; niks wat hulle gesê het, of kon sê; of gedink het, of kon dink; kon op enige manier hierdie God oortuig om vir hulle goed of genadig te wees nie!

Tog het Hy gekies, voor die grondlegging van die wêreld, terwyl Hy besig was om die geskiedenis te beplan en te skrywe, om hulle nogtans genadig te wees, omdat Hy hulle ondanks en ten spyte van alles, steeds liefgehad het.

Hoe kon dit anders?

Daarom staan Johannes 3, vers 16 tot 18, reeds van voor die grondlegging van die wêreld in die Boek van die Lewe.

Kom, neem die brood wat ek jou en jou geliefdes aanbied en eet dit. Gedenk en glo dat Sy liggaam vir julle gebreek is.

Kom, neem die beker en drink daaruit. Gedenk en glo dat Sy bloed vir julle gevloei het.

Ek wil jou herinner daaraan dat God wie my en jou so liefhet, ook nou hier by ons is. Hy belowe immers: “Waar twee of drie in My Naam saam is, is Ekself by hulle!”

Gaan sit daar by Sy voete saam met jou geliefdes, met die Bybel in julle hande, en kyk of julle mekaar kan herinner aan alles wat nou julle sʼn is, omdat die hemel vir julle oopgesluit is!

Volgende keer gaan ons verder hieroor gesels.

 

In Sy gesprek met my ʼn paar weke gelede, het Koning Jesus vir my ʼn derde groep mense gewys nadat Hy eers vir my diegene gewys het wat Hom nog nie geken en aanvaar het as Verlosser nie. Toe het Hy vir my diegene gewys wat Hy die ware Ekklesia noem, wat tot bekering gekom het en Jesus as Verlosser en Here aanvaar het.

Die derde groep mense wat Hy vir my gewys het was daardie groep mense wat eens as deel van die familie van gelowiges gereken is.

Ten spyte van die feit dat gelowiges in liefde en in waarheid hulle bedien het oor sonde in hulle lewe en optrede, en oor die dinge wat hulle glo en vir ander leer wat duidelik in stryd is met die waarheid van die Woord, het hierdie derde groep mense steeds volhard en hulle nie bekeer nie.

Teenoor hierdie groep mense is Koning Jesus se opdrag aan die Ekklesia soos volg…

Mat. 18:15-18

“As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen.

Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word.

En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel.

Dit verseker Ek julle: Wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.”

1 Kor. 5:9-11

Dan herinner Koning Jesus ons ook aan wat daar in 1 Kor. 5 geskryf staan (daar waar God se Gees onsedelikheid en seksuele sondes in die gemeente uitgewys het).

Daar staan in vers 9 tot 11: “In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie.

Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes padgee.

Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie.”

1 Kor. 6:9,10

Luister ook na dit wat in 1 Kor. 6:9 en 10 staan: “ Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie.”

Efes. 5:5-7

Asook na wat God se Gees vir ons daar in die boek Efesiërs (die boek wat oor eenheid in die Ekklesia gaan), in hoofstuk 5:5-7 leer: “Dít moet julle goed besef: iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is – want gierigheid is afgodery – het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie.

Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is.

Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie.”

1 Tim. 1:9-11

Luister ook na 1 Tim. 1:9-11: “'n Mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan wet en orde steur nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, dié wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leuenaars, dié wat meineed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is.

Die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie van die heerlikheid van die goeie God.”

1 Tim. 6:3,4,11

1 Tim. 6:3,4 en 11 sê dieselfde in die verband: “As iemand 'n ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van ons godsdiens nie, is hy verwaand en weet hy niks.... Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid.”

2 Tim. 2:16-18

In 2 Tim. 2:16-18 (waar dit gaan oor mense wat die opstanding van Jesus ontken) staan die volgende: “Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want dié wat dit versprei, sal nog verder in goddeloosheid verval, en hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Himeneus en Filetus, wat van die waarheid afgedwaal het deur te sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige.”

Het jy gehoor? Vermy hulle! Bly weg, breek weg van hulle af!

2 Joh. :10,11

Hoor wat ook in 2 Johannes, vers 10 en 11 staan: “As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen.” (Hier het dit dan ook spesifiek oor lering gegaan wat die Menswording van Jesus ontken het).

Rom. 1:22,24-32

Toe neem die Here Jesus my na Rom. 1, omdat daar tans so baie onwaarhede rondom selfdegeslagverhoudings gesê word in soveel dele van die kerk van Jesus.

Luister maar self na wat daar in verse 18,22,24-32 gesê word deur die lewende God self (en ek haal uit die Direkte Vertaling uit die Grieks aan):

“Want die toorn van God word uit die hemel geopenbaar oor alle goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat die waarheid in ongeregtigheid onderdruk…

Alhoewel hulle daarop aanspraak gemaak het dat hulle wys is, het hulle dwaas geword... Daarom het God hulle, in die begeertes van hulle harte, oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen... Daarom het God hulle oorgegee aan oneerbare hartstogte, want, soos hulle vroue natuurlike omgang vir omgang teen die natuur verruil het, net so het ook die mans die natuurlike omgang met die vrou laat vaar en in hulle los vir mekaar ontbrand; mans het met mans skaamteloosheid bedryf en in hulleself die vergelding ontvang wat hulle vir hulle dwaling moes ontvang. En, soos hulle dit nie goed geag het om God in erkenning te hou nie, het God hulle oorgegee aan ʼn perverse denkwyse, om dit te doen wat nie betaamlik is nie; vol van onreg, boosheid, gierigheid, slegtheid, vol van jaloesie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid; skinderaars, kwaadpraters, Godhaters, beledigers, arrogantes, grootpraters, beramers van slegte dinge; ongehoorsaam aan hulle ouers; insigloses, onbetroubares, liefdeloses, genadeloses; hulle wat, alhoewel hulle die verordeninge van God ken dat dié wat sulke soort dinge doen, die dood waardig is, nie net sulke dinge doen nie, maar selfs goedkeuring verleen aan die wat dit doen.”

Rom. 16:17,18

Ten slotte, luister wat sê God se Gees aan die Ekklesia in die verband in Romeine 16:17 en 18: “Ek druk julle dit op die hart, broers: Pas op vir dié wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af.

Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange, en met al hulle mooipraatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense.”

Luister, asseblief, familie van Jesus, na wat Koning Jesus self aan Sy mense in die verband sê!

Gaan doen dan wat Hy sê!

Onthou jy dat ek die vorige keer met jou begin gesels het oor hierdie prentjies wat ek beleef het Koning Jesus vir my begin wys het. Hierdie keer wil ek met jou gesels oor toe Hy vir my die Ekklesia, of Gemeente van Jesus, gewys het.

Hulle is diegene wat die Goeie Nuus van die Evangelie oor Sy lewe, Sy woorde, Sy Lyding, kruisiging, dood en opstanding, gehoor het en gekies het in geloof om te glo dat Hy dit ook vir hulle gedoen het.

Dit is hulle wat ontdek het hoe verlore hulle in werklikheid in God se oë was as gevolg van hulle sonde en rebelsheid.

Deur die wederbarende werking van God die Heilige Gees, het hulle hul sonde besef en gekies om dit te bely en te laat staan.

Hulle het Jesus as hulle Verlosser en Here in geloof aangeneem en gekies om Hom onvoorwaardelik te volg vir die res van hulle lewe.

Daarom is hulle ook gedoop in water en daarom het Koning Jesus die Heilige Gees gestuur om voortaan permanent in hulle te woon om hulle te lei en te leer as Sy familie hier op aarde.

Ek het ook Koning Jesus hoor sê: Dit is ook My hart om hulle te doop met My Gees om hulle so toe te rus met gawes sodat Ek hulle kan gebruik as My getuies en as ambassadeurs van die Koninkryk.

Julle is immers Myne en elkeen buite hierdie geloofsfamilie, My Ekklesia, moet julle herken as My volgelinge aan die manier hoe julle mekaar onvoorwaardelik lief het soos Ek julle lief het, tenspyte van baie verskille en selfs geskille onder mekaar.

Julle is deel van My een Ekklesia en niks en niemand mag verdeeltdheid onder julle veroorsaak nie.

Daarom, leer mekaar in liefde, maar ook in waarheid, alles wat Ek julle geleer het. Onthou, My Gees in julle, is nou julle wet.

Hy sal julle leer en herinner aan alles wat Ek julle geleer het.

Hy sal julle ook gedurig herinner daaraan dat Vader julle Abba-Vader is.

Bedien mekaar, versorg mekaar, vergewe mekaar, bemoedig mekaar, vertroos mekaar.

Bly herinner mekaar aan die waarheid, die waarheid van My Woord. Sonder ophou.

As iemand sondig onder julle, of nie die waarheid praat of leer nie, vermaan mekaar en praat dit met mekaar eers net daar tussen julle apart uit.

As daar nie verandering kom of iemand hulle nie bekeer nie, neem een of twee ander met jou saam en gaan praat weer met daardie persoon. As die persoon nog nie gehoor wil gee nie, neem dit na die lokale familie gelowiges toe en maak dit aan hulle bekend en laat hulle dan met daardie een handel soos Ek in My Woord julle geleer het.

Maak onderling ook ruimte vir mekaar en vir die bediening van die gawes, soos wat julle My gawes in julle en tussen julle herken.

Herinner mekaar aan wie julle moet wees in hierdie wêreld, naamlik My getuies, geroep en getaak om dissipels te maak van die nasies.

Julle is geroep om ambassadeurs te wees wie die Koninkryk van die hemel en God se wil vir hierdie wêreld en Sy mense hier op aarde moet verteenwoordig.

Sê Ek dan nie vir julle in My Woord nie, daar in 2 Kor. 5 en 6:

“Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.

Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.

Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!

Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.

As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie tevergeefs ontvang het nie.

Hy sê: ‘Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het Ek jou gehelp.’ Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding!”

 

Ons is besig om met mekaar vir reeds meer as vier jaar, week na week, te gesels oor hoe dit sou lyk of beteken as iets van die hemel hier tussen ons, nou, op aarde ʼn werklikheid sou word.

Ons kon dit ook dit so gestel het: Wat sou Koning Jesus as ons Koning en Here, in hierdie situasie wou hê ons moet doen of sê as ambassadeurs van Sy Koninkryk hier op aarde?

ʼn Klompie jare gelede het elke gelowige wat gekies het om radikaal, sonder kompromie, Koning Jesus te volg as hulle Here en Koning, sulke bandjies om hulle arm gedra waarop die afkorting, WWJD, “What would Jesus do?”, gestaan het.

Het jy ook een van hulle gedra?

Ek het.

Vannag het die Koning Jesus met my daaroor begin praat in die lig van soveel vrae en kwessies wat tans oral tussen gelowiges bespreek en oor gewonder word.

Hier rondom my in Suid-Afrika is dit die woelinge in die NG Kerk tans, asook in ander dele van die Kerk, maar ook ander dringende kwessies soos gelowiges se rol op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak in die politiek en daar waar besluite geneem word wat ons almal se lewens elke dag raak.

Kom ek kom terug na dit wat ek beleef het die Here vir my gesê het.

Jy weet dat ek hierdie “prentjies” sien. Wel, so het ek gesien hoe Koning Jesus vir my drie groepe mense teken.

Links van my het mense wat nog, in die Bybel se taal, “verlore”, “sonder God”, “buitekant die Koninkryk”, en “in sonde” was, en hulle het hulle lewe maar soos gewoonlik gelewe. In hierdie groep was daar diegene wat niks van die God van die Bybel en van Jesus geweet het nie, maar ook diegene wat maar te bewus was van die inhoud en boodskap van die Bybel.

Hoe dit ook al sy, ek het Koning Jesus na hulle, geweldig emosioneel en in groot liefde, sien kyk. Ek het Hom hoor sê:

Vir hulle is die Goeie Nuus, die Evangelie oor My koms na hierdie wêreld bedoel.

My Vader het hulle so liefgehad dat Hy My, as Sy Enige Seun, na hierdie wêreld gestuur het, sodat diégene van hulle wat kies om in My en die rede waarom Ek gekom het, te glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. (Soos in Johannes 3 staan).

Daarom is dit na hulle wie Ek julle gestuur het. Hulle is die oes wat ryp op die lande staan.

Gaan die hele wêreld in en maak hulle ook My dissipels, doop hulle dan en leer hulle alles wat Ek vir julle geleer het.

Sien, Ek het My lewe gegee en My bloed het gevloei sodat Vader hulle genadig kan wees as hulle leë hande in geloof uitsteek en dit wat Vader hulle in My Naam aanbied, aanvaar en aanneem.

Vir hulle het Ek gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed.

Staan daar dan nie in My Woord die volgende nie...

Johannes 3:16 tot 18

“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.

Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.”

Johannes 1:12-14

“Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.

Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore.

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.”

Romeine 3:21-25

“Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo.

Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus.

Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir dié wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels: Hy het die sondes wat Hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar Hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo.”

Volgende week vertel ek verder wat ek gehoor het by Koning Jesus in hierdie verband.

Page 3 of 8