Nuusbrief

Nuusbrief (103)

 

As die Here dan werklik deur hierdie wêreldwye “pandemie” ook met die Ekklesia of Kerk gepraat het, wat staan ons te doen?

Hoe kan ons tot aksie oorgaan as Koning Jesus se woord vir hierdie tyd werklik is: Bekeer julle, want die Koninkryk van die hemel is besig om in en rondom julle te kom?

Kies om onvoorwaardelik in alles wat jy doen, sê en dink, as ʼn burger van hierdie Koninkryk dit te doen!

Hierdie eerste tree kan vir jou en jou geliefdes ʼn kokon en veilige tuiste skep.

In tye van lugaanvalle en oorlog, het mense na bomskuilings gevlug vir veiligheid.

Alhoewel die was van hande, isolasie wanneer nodig, en verantwoordelike sosiale kontak met mense dalk mag help teen ʼn virale aanval, kan ons nie vrees en angs weg was met seep en water nie.

Dit gebeur eers wanneer ons Koning Jesus se uitnodiging vir die eerste keer of by hernieuwing in geloof aanvaar as Hy vir ons sê: Ek wil vir jou My vrede gee. Kom na My toe en vind by My ware rus en vrede vir jou siel. Moenie vrees nie. Jy en jou geliefdes is veilig hier by My!

Soos die Bybelse Evangelieboodskap vertel, het ons as mensdom van voor ons geboorte af ons konneksie met ons Ware Huis en Hoofkwartier verloor.

Tensy ons ons leë hande in geloof uitsteek en uitroep na God en Sy hulp, gaan Hy Hom nie op ons af-forseer nie! Hy sê immers aan ons: Roep My aan in jou moeilikheid en Ek sal kom om jou te red!

As jy dit nog nooit gedoen het nie, waarom doen jy dit nie nou hier nie?

In Sy Woord beskryf God Homself as hierdie Hemelse Pappa wat heeltyd by die venster staan en uitkyk vir wanneer Sy verlore seuns en dogters tog eendag gaan kies om huis toe te kom!

Hy het vir jou, deur die koms en menswording van Sy Seun, ʼn persoonlike boodskap en uitnodiging gestuur om, asseblief, terug te kom!

Jesus, en net Hy, is ons enigste antwoord en enigste pad terug huis toe!

Geen kerk, geen godsdienstige ritueel, geen gebed aan Maria of watter ander heilige, kan vervang wat Jesus reeds gedoen het en kan en wil doen vir jou nie.

Honderde miljoen mense wat dit reeds gedoen het, getuig opgewonde oor die onmiddellike vrede en liefde wat hulle ervaar het toe hulle in Sy oop, liefdevolle arms ingestap het toe hulle gewaag het om terug Huis toe te gaan.

In plaas daarvan om God te ignoreer of van Hom af weg te hardloop, gaan dadelik na Hom toe terug!

Dan sal jy ook beleef hoe die storms en vlae van vrees en angs onmiddellik sal wegdrywe en hoe jy toegevou word in Sy onvoorwaardelike liefde.

Maar, hierdie stap behels natuurlik baie meer as net dit.

Die Here Jesus het eens die Koninkryk van God vergelyk met ʼn mostertsaad. Alhoewel dit hierdie klein ou saadjie is, word dit hierdie reuse plant wat skadu en skuiling kan bied aan die voëls in die hemel.

Die Koninkryk van God kan gedefinieer word as die gebied waarin God se regering en Woord onvoorwaardelik geld en aanvaar word.

Dit is dus daar waar Jesus Christus die Koning en Here is, en waar mense gekies het om Hom lief te hê en te gehoorsaam as hulle Koning. Daar doen hulle soos wat Hy vir hulle gesê en geleer het, in elke deeltjie van hulle lewe, in hulle huise, besigheid en geldsake. Ja, oral!

In die Koninkryk van God en in ʼn burger van die Koninkryk van God se lewe, geld God se Woord, die Bybel, onvoorwaardelik!

Daarom kan niemand wat waarlik ʼn burger van hierdie Koninkryk geword het, sê: God, ja, maar Koning en Here, nee, nie!

Daarom kan niemand wat iets van die Koninkryk van God verstaan, van Jesus hierdie humanistiese, liefdevolle storieverteller maak wat net mense wil lief hê en net liefde wil gee, sonder enige klem op waarheid en geregtigheid nie.

Ek wil afsluit. Kom, lees saam met my wat Hy vir jou in die bekende Ps. 91 sê.

“Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: ‘U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.’

Dit is Hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte.

Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek.

Sy trou beskerm jou aan alle kante.

Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie.

Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie.

Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word.

Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie.

Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan.

Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie.

Jy sal oor leeus en adders loop, leeus en slange sal jy doodtrap.

‘Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,’ sê die Here, ‘omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm.

Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

'n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly.’”

Met ander woorde: Aan hulle wat tuis gekom het in Sy huis, in Sy Koninkryk; wat Hom aangeneem het as Verlosser en Here; wat Jesus nie net Verlosser noem nie, maar ook Here; aan hulle belowe Hy Sy spesiale en unieke beskerming teen elke vorm van kwaad en aanval. Ja, ook midde ʼn Corona19-aanval.

Gewone kerke en selfs die Christendom as godsdiens kan nie jou dit waarborg nie!

Kom ek sê dit op ʼn ander manier.

Baie mense het vir Jesus Christus gevra om in hulle te kom woon, en dit is ook reg so. Maar ons moet ook besef dat Hy dan nog ʼn tree van ons vra, naamlik dat ons ook ons plek en posisie “in Christus” sal inneem.

Daarom sê die Evangelie van Johannes en baie van Paulus se briewe: Hy in ons en ons in Hom!

Of, soos Johannes dit sê: Hy sal in ons bly, as ons in Hom bly!

Christus in ons, is ʼn goeie begin, maar die partytjie begin wanneer ons “in Christus” ons plek ingeneem het!

 

In die lig van gedeeltes in God se Woord soos 2 Kor. 5 en 6, en die bekende 2 Kron. 7:13-16 (lees dit asseblief!), kom ek vandag as ambassadeur van die Koninkryk van die Hemel en sit ek die volgende in groot erns op jou tafel neer vandag:

Ek glo dat hierdie tyd van afsondering wat ons die afgelope paar maande dwarsoor die wêreld beleef het, ook ʼn ernstige aanmaning uit die hemel aan elkeen van ons was!

Let dus op, asseblief! Word wakker en dink asseblief na oor wat ek hierbo geskryf het!

Besef jy, dat as ons God en Vader in die hemel besluit het om ʼn wêreldwye “pandemie” – wat nog nooit in die geskiedenis gebeur het nie – te “gebruik” om elke mens op aarde in afsondering te dwing, dan lyk dit vir my ons moet met groot erns na ons eie lewe en wat rondom ons aan die gang is, gaan kyk!

Dan moet ons dit nie sommer net aflag of probeer afmaak as “deel van ʼn sinistere plan!”, of sommer net ons eie regering se doen en late nie!

Nee, dan lyk dit vir my ons God en Vader wil hê ons moet elkeen stil word en mooi gaan nadink oor ons eie lewe, ons eie prioriteite, oor die voorreg om te lewe en gesond te wees, en wat ons maak met daardie voorregte.

Dan moet ons ook erns maak met die chaos en boosheid wat rondom ons en selfs in ons eie lewe aan die gang is.

Besef jy dat die Enigste ware God in die wêreld rondom ons en selfs in ons eie lewe in ʼn minder of meerdere mate...

• Verwerp word as Koning en Here, al is Sy Woord die enigste ware wet en pad na ware lewe

• Dat Sy reëls en beginsels vir lewe en dit in oorvloed, oral en in almal van ons se lewens op die een of ander manier geïgnoreer of verbreek word

• Dat Sy leiding deur Sy Gees geïgnoreer en afgemaak word as irrelevant

• Dat Hy en Sy ware dienaars gespot en as bespotlik afgemaak word

• Dat geld en genot die gode is van ons tyd

• Dat die grootste deel van die wêreld teen God se Woord en wat daarin staan, rebelleer

• Dat selfs daar waar mense mekaar “God se mense” en “deel van Sy kerk” noem, word “kerk” gespeel

• Ja, selfs onder ons is sonde nie meer sonde nie

• Die mens en ons wêreld het hulle eie god geword. Elkeen werk aan ʼn lewe en ʼn toekoms waarin hulle nie vir God nodig het nie.

Gaan lees ʼn bietjie weer Ps. 2 en dan vra jy jouself af ons ons nie in hierdie psalm het goeie beskrywing het van ons moderne wêreld en sy mense nie?

Ek wil afsluit. Ek sit en wonder die afgelope tyd baie daaroor oor hoekom, as gevolg van die beperkings op byeenkomste, God se mense, tot nou toe, verhoed word om, soos hulle bykans vir 2 eeue gewoond was om te doen, in “spesiale geboue”, op ʼn “spesiale dag”, vir ʼn uur of twee, bymekaar te kom?

Dink jy dat God dalk daardeur iets vir ons wat “kerk” is, wou sê?

Dit het beslis baie hard en duidelik met my gepraat!

Ek het in hierdie tyd God hard en duidelik hoor praat oor…

• Die demoniese verdeeltheid in die Kerk van die Here Jesus

• Hoe ver ons weggedwaal het in ons praktyke en strukture van ware Bybelse Ekklesia-wees

• Die hou-vas van Mammon in soveel gemeenteleiers en lidmate se lewens

• Die geweldig oppervlakkige en ja, selfs onskriftuurlike lering

• Die liefdeloosheid onder mekaar en harteloosheid teenoor nood in die midde van gemeentes, wat nog te praat van daar buite!

• Hoe min Sy teenwoordigheid werklik gemis en gesoek word.

Daarom hoor ek Jesus, die Koning, sê: Bekeer julle, want die Koninkryk van die hemel is oral besig om deur te breek en sigbaar te word rondom julle!

In die volgende vier nuusbriefies gesels ek oor 4 belangrike implikasies hiervan.

 

Kom ons gesels ʼn slaggie reguit oor wat in die Bybel staan.

Terwyl ons gesels, vra jouself af: Het ek die afgelope paar maande gepraat, geleef en gedink soos iemand wat regtig hierdie dinge wat hier staan, glo?

Die een ding wat vir my uitstaan as ek die Bybel lees, is dat die God van die Bybel op ʼn besondere merkwaardige manier betrokke is in die detail wat in my eie lewe en alles wat rondom my gebeur.

Die God van die Bybel, my Hemelse Pappa, sien as daar ʼn mossie êrens dood lê, sê Jesus. Hoeveel te meer is Hy nie in detail bewus van wat die afgelope maande oor die wêreld gebeur het nie. Hy weet presies wie regtig COVID-19 gehad het, en wie se liggaam teenliggaampies gehad het teen een of ander gewone griep-virus. Ja, Hy weet selfs dit wat ons nie van seker is nie, soos, of hier agter alles wat die afgelope paar maande oor die wêreld gebeur het, iets sinisters en slu lê!

Hy weet selfs of dit regtig ʼn “plaag” of “pandemie” dié was!

Hy weet ook of dit een van die plae was waarvan ons in Openbaring lees.

Gaan blaai ʼn bietjie na Openbaring 9, 11, 16, 18 en 22 en lees dat daar wel op ʼn dag plae gaan kom wat deel gaan wees van die laaste, dramatiese pogings van God om ʼn sondige mensdom tot besinning en tot bekering te ruk!

Kom ek vra dus weer vir jou: Sit God dalk op die een of ander manier “agter” die “Wuhan virus”?

Alhoewel dit nie ʼn “vreemde gedagte” in die lig van die inhoud van die Bybel is nie, twyfel ek persoonlik hieroor.

En nie oor die redes wat die neo-liberale sal gebruik om hulle eie prentjie van wie die God van die Bybel nou eintlik is, te verdedig nie.

Nee, ek glo nie dat die God van die Bybel, soos sommige mense sê en glo, hierdie oulike, altyd-liefdevolle God is wat nie ʼn vlieg kan of wil seer maak nie.

Nee, ek glo dat die God van die Bybel werklik God is, in elke sin van die woord.

Hy is Verlosser, Geneesheer, maar ook Koning van alle konings en Regverdige Regter wat sonde en alles wat verkeerd is, haat!

En ja, Hy het beslis Sy eie agenda waarmee Hy besig is vir hierdie wêreld en al sy mense.

Bo-aan Sy agenda staan daar: Sy Koninkryk gaan op hierdie aarde kom, kom wat wil, en elke knie gaan voor Jesus as die Koning buig!

Daarom gaan sommige magte en wêreldspelers plat gevee word as hulle weier om te buig, of as hulle Sy Koninkryk wil keer of in die wiele wil ry!

Een ding is verder seker: die God wat ons dien en leer ken het in Christus Jesus, is, soos Hy belowe het, ook in die detail van hierdie pandemie, in Sy kinders se lewens besig.

Ja, alles wat in hierdie tyd in ons lewe en rondom ons gebeur, is deel van ʼn groter plan waarmee Hy met elkeen van ons besig is TOT ONS BESWIL. (Rom. 8:28)

Dit is waarom elkeen van ons baie stories kan vertel oor hoe hierdie uitsonderlike, uiters ongemaklike en onaangename tyd, tog ook baie besondere positiewe dinge in ons lewens tot gevolg het.

En daarom kan iemand soos ek, wat self positief gediagnoseer is in die tyd, merkwaardige stories vertel oor God se goedheid, Sy bonatuurlike genesing en wonderwerke in hierdie tyd.

Gaan sit ʼn bietjie by iemand en dan gesels julle oor wat jy in hierdie afgelope paar maande geleer het en oor dankbaar is.
Sê dan vir die Here in ʼn gebed dankie daarvoor.

 

Almal van ons het moeilikheid en probleme! Almal van ons het uitdagings waarvoor ons nie antwoorde het nie en ons wonder of ons dit gaan kan deurtrek!

Daarom wil ek jou ʼn baie persoonlike vraag vandag vra: Wat doen jy wanneer die druk hoog raak en jy alles in jou vermoë doen om jou nie te begin bekommer nie?

My uitweg is om te gaan sit by die voete van Jesus, met Sy Woord in my hande, en soveel verse en Bybelgedeeltes hardop vir myself, vir my gees, siel en liggaam te lees oor die fet dat ek werklik ʼn Pappa in die Hemel het!

Die Evangelie van Matteus het een van die wonderlikste hoofstukke in wat ek en jy kan gebruik om elke vrees en bekommernis in die verband aan te spreek en wat vir ons presies vertel waarop ons moet fokus gedurende so ʼn tyd. Kom ek haal so ʼn paar verse daaruit vir jou aan.

Ja, ek weet jy ken dit, maar kom, lees elkeen van hierdie verse hardop saam met my, een of twee keer, en dan vertel jy vir jou gees, siel en liggaam presies wat die lewende God self vir jou in hierdie verse sê en belowe.

Matteus 6:25,26

“Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?

Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?”

Die eerste tree uit bekommernis, angstigheid en vrees oor môre en oormôre is om te weet, regtig te weet en te glo dat God werklik jou Hemelse Pappa is. Om as’t ware Sy arms om jou te voel en te weet dat Hy jou liefhet. Het Hy dan nie jou so liefgehad dat Hy Sy enigste Seun, Jesus, gegee het om vir jou te sterf nie. Dit het Hy juis gedoen sodat geen mens op aarde ooit weer hoef te dink dat jy bloot ʼn weeskind is en dat daar niemand is wat werklik vir jou omgee en jou lief het nie. Nee, elkeen wat in Jesus glo en Hom aanneem as Verlosser, kan weet dat jy ʼn seun of dogter van die enigste ware God is!

Hy het verder Sy Gees gestuur om in die lyf van elkeen van Sy kinders te kom woon om dag vir dag jou te herinner hieraan en om self met jou te praat en jou te lei deur Sy stem. (Johannes 10:3-5; Rom. 8:9-16)

Fil. 4:6-9

Daarom hoef ons ons nie meer oor enigiets te bekommer nie, sê Fil. 4:6-9.

“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.

En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.”

Sien jy, dit is die dinge waarop jy weer moet leer om op te fokus!

Kom ek som op: Weet jy wat doen ek as ek op ʼn dag agterkom ek is af en negatief en bekommerd oor iets?

Ek stap uit en begin hier onder my olyfbome in die tuin rondstap. In ernstige situasies gee ek dan myself 5 minute om my te bekommer en te kla en te bid en na God uit te roep oor wat ook al aan die wortel lê van my angs of vrese of bekommernis daardie dag.

En dan kyk ek op hemelwaarts en begin my Hemelse Pappa loof en eer en dankie sê vir ten minste 3 groot dinge wat Hy in die afgelope 48 uur in my en my gesin se lewe gedoen het.

En dan begin ek vir hom dankie sê vir Sy liefde en al Sy beloftes aan my en my geliefdes.

Ja, ek herhaal van daardie beloftes, een na die ander, hardop, aan my gees, my siel en my liggaam. En ek hou aan daarmee totdat ek myself uit enige negatiwiteit of bekommernis gepraat het in geloof!

Vir dié van julle wat wil vra hoe dikwels gebeur dit in my lewe, wil ek verseker: Nee, dit gebeur nie baie nie, maar dit gebeur wel!

As dit gebeur, dan is dit wat hier bo staan, my Modus Operandi!

 

Besef jy dat daar ʼn spesiale uitnodiging is met jou naam op?

Die lewende God self soek mense wat bereid is om in hierdie seisoen op te staan en te sê: Hier is ek, Here, gebruik my! Stuur my!

Die Here soek mense wat Sy stem gehoor het en wat bereid is om die prys te betaal om anders te lewe, anders te dink, anders te praat, as almal rondom hulle.

Hy soek mense wat bereid is om tyd te maak om self by hulle nuwe Here en Koning te hoor wat is Sy hart en wil vir hulle lewens.

Hulle wil nie net hoor hoe iemand anders, soos ʼn pastoor of dominee, of hierdie profeet, vir hulle sê wat God se plan en wil vir hulle lewe is nie. Hulle is bereid om tyd te maak om self by Sy voete te kom sit om self uit Sy eie mond te hoor wat Hy wil hê hulle moet doen.

En omdat hulle ʼn woord van die lewende God self het, is hulle bereid om op te staan en te doen wat gedoen moet word.

Omdat hulle self met die Koning gepraat het, is hulle bereid om vir ʼn vyandige wêreld rondom hulle te sê: So sê die Here, Here! Of: Genoeg is genoeg!

Ja, omdat hulle Hom as ʼn lewende God leer ken en self ontmoet het in hulle lewe, is hulle bereid om vir enigiemand van Hom te vertel, al gaan dit hulle lewens dalk kos!

Is jy een van hulle?

Is jy iemand wat nie anders kan as om die God van die Bybel te eer en lief te hê nie?

Is jy een van diegene wat gekies het om in heiligheid te lewe en om sonder kompromie te staan op die waarheid van die Woord?

Indien dit jy is, deel ek graag met jou ʼn belofte uit die mond van die Koning wat spesifiek vir jou bedoel is:

_“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. _

_Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. _

_Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. _

_Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. _

_Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. _

_Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. _

_Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. _

_Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. _

_Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. _

Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.” (Mat. 5:3-12)

Iets merkwaardig gebeur in ʼn mens se lewe wat gekies het om nie meer net vir hulleself te lewe nie, maar om vir Jesus en vir Sy Koninkryk jou lewe te gee!

Hoe kan dit anders! Hy het immers Sy lewe vir ons gegee!

Merkwaardige dinge gebeur wanneer ons tyd maak om aan Sy voete te sit!

Behalwe dat ons daar tyd kry om Hom persoonlik te leer ken en met Hom te praat, ontdek ons dat om Hom te dien en lief te hê soveel meer is as wat ons vir soveel jare in godsdienstige plekke en by godsdienstige mense gehoor het!

Dit is soveel dieper… Soveel meer intiem… Soveel meer werklik…

Dit is soos Jesus daar in Joh. 10:10b geê het. Hy het werklik gekom sodat ons lewe kan hê en dit in oorvloed!

Daar aan Sy voete ontdek ons dat as ʼn mens dit eenkeer geproe het, verander alles.

Dan kan jy nie anders as dit wat daar in Mat. 6:33 staan nie!

Dan kan jy nie anders nie as om Sy koninkryk en Sy geregtigheid (Sy wil) bo alles te soek, want jy weet, dan sal Hy sorg vir die res!

 

Hy gaan vir julle dinge leer, het Jesus vir Sy volgelinge wat drie jaar saam met Hom dag en nag was, gesê. Dit waarvoor julle nog nie gereed is nie, gaan die Heilige Gees self vir julle na Sy koms leer.

As ʼn mens ʼn bietjie nadink oor presies wat Jesus hier vir Sy dissipels gesê het, kan ʼn mens die volgende dinge as deel hiervan reken:

• So, moes Jesus se volgelinge en die dissipels, na die kruisiging en opstanding van Jesus, deur die Heilige Gees oortuig word oor wat dit beteken dat Jesus “alles” wat in die Ou Testament en in die Tora gestaan het, “vervul” en “hulle volle betekenis laat kry het”.

• So, moes hulle ontdek dat die Heilige Gees nou “hulle nuwe wet” geword het. Ja, dat Hy selfs vir hulle gaan wys wat God se hart werklik met elkeen van die wette was wat ons gewoonlik die Tien Gebooie/Woorde noem. Byvoorbeeld, dat in die lig van wat Jesus vir ons kom doen het op aarde, nie net een dag in die week vir ons as Sy volgelinge ʼn Sabbat, of rusdag tot Sy eer is nie. Nee, in die lig van wat Jesus vir ons kom doen het, het elke dag van die week, en elke dag van die res van ons lewe deel geword van ons Sabbat of rusdag wat ons tot eer van God in die rus wat Jesus vir ons gebring het, wil lewe.

• God se Gees moes ʼn Petrus kom leer dat ons nie meer mense kan onderskei as “rein” en “onrein” deur te kyk na of hulle deel was van die Joodse volk of van ʼn ander volk was nie. Nee, omdat Jesus Christus vir alle mense gesterf het, kyk ons nou na mense met daardie oë.

• Hierdie selfde Gees leer ons dat die God wat ons aanbid en dien, nie in geboue van enige aard woon en is nie. Nee, deur die inwoning van die Gees, woon die lewende God, as Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees, nou self in elkeen van Sy gelowige mense. En waar hulle instap en waar hulle bymekaarkom, is Sy tempel en Sy woning. Daarom was hulle nie baie ontsteld toe hulle verbied is om in die tempel in Jerusalem en in Joodse sinagoges bymekaar te kom as gelowiges nie. Inteendeel, hulle het besef, dat hulle “daar moes uit” terwille van die waarheid en as deel van hulle verlossing en nuwe lewe as volgelinge van Jesus.

• Iets wat vir sommige van hulle moeiliker was om te aanvaar, was toe die Heilige Gees hulle geleer het dat om sekere kosse te vermy wat in die Tora vir hulle verbied was. Onthou jy die gesprek tussen Petrus en God die Gees daar in Handelinge 10 daar op die dak terwyl hy besig was om te bid? Gaan lees dit ʼn bietjie weer.

• God se Gees het hulle dinge geleer wat nie altyd so maklik was om te aanvaar nie. Ja, dat as hulle steeds sekere seremonies en feeste gaan vier soos die res van hulle Joodse broers en susters, hulle dit wat Christus Jesus gedoen het aan die kruis, as’t ware as van nul en gener waarde verklaar.

• So moes hulle leer dat om jou of jou seuntjie uit godsdienstige redes te besny, soos wat die Tora geleer het, en as jy die Joodse Feeste en al die dae wat as Heilige dae of Spesiale Sabbatte gevier is, en jy doen dit soos die tipiese Jood, is jy eintlik besig om dit wat aan die kruis gebeur het en wat Christus Jesus vir jou gedoen het, van nul en gener waarde maak!

Ja, selfs in Sy lewe hier op aarde, in daardie drie jaar van Sy openbare bediening, het Jesus self telkemale vir mense op allerlei wyses gesê: “Ek is die nuwe Koning. En My woord en My inkleding van selfs die Tien gebooie is nou julle nuwe wette.

Daarom het Jesus Homself die Here van die Sabbat genoem.

Daarom het Sy definisie van wat “egbreek” was, nou vir Sy volgelinge gegeld.

Hulle was selfs geskok om te ontdek dat Hy die Finale Lam was wat geslag sou word op die Pasga, omdat Hy in elke sin van die woord die volkome vervulling van daardie Ou Testamentiese Tora-fees was.

Net so was die Uitstorting van die Heilige Gees op die dag van die Joodse Pinksterfees, die laaste dag wat volgelinge van Jesus ooit weer hierdie Joodse Fees hoef te vier, want ook hierdie Ou Testamentiese fees is hiermee in totaliteit volkome vervul.

 

 

Terwyl ons oor die Heilige Gees, as Persoon, en Sy werk praat, wil ek ʼn bietjie “nuwe wyn” aan jou bedien oor die nuwe seisoen wat na 31 Mei 32 nC, en die eerste uitstorting van die Heilige Gees aangebreek het.

Dit is die seisoen waarin ons Jesus Christus ons Koning en Here, as Doper met die Gees sien opereer.

Kom ons lees wat daar in Handelinge 2 in die verband staan.
En dan ook in Johannes 14 en 16.

Koning Jesus en Vader woon deur die Heilige Gees in elkeen van Sy gelowige volgelinge.

In hierdie nuwe seisoen word mense deel van die Bybelse Ekklesia of Kerk van die Here Jesus deur ʼn normale geestelike geboorte waaroor ons reeds gesels het toe ons geluister het na wat die Here self vir ons in Handelinge 2:36 tot 39 gesê het.

Kom ek gee vir jou ʼn slukkie “sterk” nuwe wyn, en asseblief, moenie verstik nie!

Sit jy stewig op jou stoel en is jy gereed vir ʼn skokkende stelling?

Hier kom dit:

Dit is ʼn ou Roomse leuen dat ʼn baba deur besprenkling met water, of deur ʼn seremonie wat die “suigelingdoop” genoem word, deel kan word van die ware Bybelse Ekklesia of Kerk van die Here Jesus!

Ja, ek weet, dit was vir my as ʼn NG dominee net so ʼn skok toe ek dit die eerste keer gehoor en ontdek het!

Gaan dink ʼn bietjie mooi hieroor na.

Stel jou voor dat jy nooit in ʼn gereformeerde gemeente of kerk groot geword het nie. Al wat jy gehad het, was die Bybel.

Besef jy dat jy nooit, ooit, sou dink dat enigiemand op enige ander manier deel kon word van die ware Kerk van Jesus Christus anders as om Jesus Christus as Verlosser aan te neem in geloof nie!

Dit sou vir jou so duidelik soos daglig gewees het dat iemand eers moes besef dat hy/sy totaal verlore is as gevolg van al die sonde in hulle lewens.

Daarom is die Evangelieboodskap dat God Sy eie Seun gestuur het om in jou plek te kom sterf, om die volle straf ook vir jou sondes te dra deur Sy lewe te gee, wonderlike Goeie Nuus!

Ja, eers nadat jy Hom aangeneem het in geloof as Verlosser, word jy kind van die lewende God en word jy deel van die ware Ekkklesia of Ware Kerk van Jesus.

As teken hiervan word jy dan gedoop in water as gelowige, soos Jesus self vir ons opdrag gegee het om te doen, in Matt. 28:18 en 19, en in Rom. 6.

Dan word jy, volgens Handelinge 2:36-39; 8:4-17; en 19:1-7, sommer daar by die water waar jy gedoop is, die hande opgelê deur ander gelowiges, terwyl hulle bid dat Jesus, ons Koning en Here, nou as die Doper met die Gees, self jou sal kom salf en toerus met Sy Gees en die gawes van die Gees.

Het jy geweet dat ʼn Martin Luther en ʼn Calvyn geweet het dat dit is wat die Bybel leer, en tog was hulle nie bereid om dit deel te maak van die boodskap van die Reformasie nie?

Kom ek vertel vir jou waarom hulle dit nie deel gemaak het van die boodskap van die Refromasie nie!

Omdat hulle geglo het dat jan alleman op straat, wat al die jare gewoond was en in die Roomse Kerk groot geword het, geleer het om te glo dat babas gedoop mag word, nie sommer maklik sou kon aanvaar dat nie is wat die Bybel vir ons leer nie!

Daarom besluit drie van die vyf leiers in die Reformasie destyds om eerder nie die doop van gelowiges deel te maak van die boodskap van die Reformasie nie.

Die tragiese gevolg hiervan is dat miljoene goeie gelowige mense in gereformeerde kerke sederdien nogsteeds hierdie Roomse leuen glo!

Ja, ek weet, jy het nou seker nodig om met ʼn klam doekie op jou voorkop op die bed te gaan lê om te herstel na hierdie slukkie nuwe wyn!

 

Wees geseënd in die Naam van Jesus Christus, ons Koning,
Christo en Hetta Nel

Profeties beleef ek die Here wil ons bedag daarop maak dat ʼn nuwe wêreld hier rondom ons besig is om deur te breek. Dit is ʼn nuwe era, nuwe seisoen, hierdie!

Ja, alhoewel daar baie dinge rondom ons gebeur wat die gevolg is van die vyand se handewerk, is ons God en Vader in Christus Jesus, in totaliteit in die detail daarvan betrokke en in beheer!

Moet daarom nie toelaat dat vrees, angs, of ʼn gevoel van hulpeloosheid en selfs magteloosheid jou oorval nie!

Sê vir jouself hardop: My God en Vader is totaal in beheer! Sy Plan is besig om hier uit te speel! Ek is nie uitgelewer aan demoniese magte nie! Ek is niemand se speelbal nie! Ek is ʼn kind van die lewende God! Ek is geroep as Ambassadeur van die Koninkryk van die Hemel wat ook hier besig is om voor my oë te realiseer!

Raak dan stil genoeg dat Hy vir jou van Sy planne kan vertel en dat Hy vir jou presies kan wys waar jy in alles inpas. Laat Hom toe om jou hart in lyn te bring met Sy hart en Sy planne vir nou.

Hierdie is nie ʼn tyd wat jy moet vasklou aan ou prentjies en ou maniere van dink nie! Hierdie is ʼn tyd wat ons oop moet wees daarvoor dat Sy Gees vir ons nuwe strategieë en nuwe paradigmas gaan wys!

Ja, as jy dit nog nie agtergekom het nie: Hy het reeds in die Ekklesia, in Sy Kerk, daarmee begin!

Reeds in Sy Ekklesia, onder Sy Mense, het Hy vir ons ʼn nuwe bloudruk en strategiese plan van aksie gegee vir families en hoe ons almal, ja, almal van ons, elke dag in bediening staan!

“Of ons nou eet of drink of wat ons ook al doen, doen ons alles tot Sy eer!” Tot Sy eer en in Sy diens!

Ek sien hoe Hy voor ons ʼn Nuwe Handboek vir die nuwe era en seisoen neergesit het!

Eintlik is dit nie werklik “n Nuwe Handboek” nie! Dit is eintlik maar net die “Oorspronklike Handboek”!

Die Here is eintlik maar net besig om ons terug te neem na Sy oorspronklike ontwerp en Sy oorspronklike plan en bedoeling van alles, van die Ekklesia, die familie en gesin, en van wat bediening werklik beteken, ens.

Die Here is dus besig om ons terug te roep na Sy oorspronklike plan.

Ek weet nie van jou nie, maar daarom was hierdie tyd van afsondering vir my ʼn bietjie soos ʼn tyd van detoks, waarin ek weer na alles in my lewe moes bekyk en weer moes kies wat is waar en wat nie; wat is van belang en wat nie; maar ook wat is deel van God se wil en woord vir my en ander se lewens.

Onthou jy, aan die begin van hierdie jaar, toe ons die Here vertrou het vir ʼn profetiese woord vir die nuwe seisoen wat voorlê, het die Here onder andere vir ons gesê dat Hy vir ons ʼn nuwe prentjie gaan wys van die Ekklesia. En wat gebeur toe? Ons almal word terug gedwing na ons huise toe, na ons familie toe, wat immers die basiese boublok is van God se prentjie van die Ekklesia!

Ja, ons word teruggedwing om, soos daar in die begin, in die Handelinge-gemeente, weer in huise bymekaar te kom as gelowiges, want ons word verhoed om soos in die verlede, in groter groepe, in geboue wat spesiaal daarvoor gebou is oor die jare, wat ons, kan jy glo, “kerke” noem, bymekaar te kom!

So word ons gedwing om daar in die kleine, in ons families, vir mekaar lief te hê en vir mekaar verantwoordelikheid te neem en te sorg!

Vir my as geestelike leier was dit merkwaardig om te sien hoe die eens slapende reus, die Ekklesia, “gewone” gelowiges, boere, tieners, onderwysers, dokters, sakemanne en -vroue, mekaar op sosiale media begin bedien het en begin standpunt inneem het.

1 Pet 2:9-12

Voor my oë het ek 1 Petrus 2:9 tot 12 sien uitspeel.

_“Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. _

_Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. _

_Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinlike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. _

Gedra julle altyd goed onder die heidene sodat, al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening.”

Kom ons neem dit vandag as God se Woord aan my en jou. Kom ons lees dit hardop vir onsself en probeer in ons eie woorde oorsê wat ons hoor.

Raak dan stil voor die Here in gebed, en luister mooi of Hy nie nog iets spesifiek vir jou wil sê nie. Praat dan verder met Hom daaroor en oor die ander dinge wat nog in jou hart is.

Kom ek sê sommer dadelik, reg aan die begin, dat ek oortuig is dat ons nooit die letterlike Israel en letterlike Jerusalem, en die Joodse twaalf stamme, kan vervang met die Kerk van Jesus nie of wat ook al anders nie!

Moet my dus nie beskuldig dat ek een van die verkondigers is van die sogenaamde “vervangings teologie” nie!

Tog is ek van oortuiging dat daar gedeeltes in die Bybel is, veral in die Nuwe Testament, waar ons terme soos “Israel”, die stad “Jerusalem”, en die verwysing na die twaalf stamme eerder profeties as letterlik moet verstaan om werklik sin te maak teen die agtergrond van die boodskap van die Nuwe Testament en die nuwe verbond.

Kom ek neem nou maar een gedeelte om te verduidelik wat ek bedoel.

Openbaring 21 en 22

Neem jou Bybel en blaai na Openbaring 21 en 22.

Lees dit rustig en hardop deur en probeer om in jou eie woorde oor te sê wat jy hoor die Lewende God self vir jou hier wil sê.

Onthou ook die konteks van hierdie boek. Die hele boek, Openbaring, is ʼn profesie vol profetiese terme en beelde wat spesifiek gekies is omdat die oorspronklike lesers dit sou verstaan met hulle spesifieke agtergrond.

Tog is die boek in geheel ʼn profetiese boek wat bedoel is om gelowiges, in al die eeue wat kom, ongeag wat hulle agtergrond en uitdagings mag wees, te bemoedig in die lig van God se groter plan en besig wees met die hele wêreld.

Daarom skryf ek in my kommentaar oor die Nuwe Testament, getiteld DIE STORIE AGTER DIE STORIE, die volgende oor hierdie gedeelte:

Soos ek laas gesê het, is die Bybel hierdie liefdesverhaal, ʼn Roman per excellance! Dit vertel vir ons die verhaal hoe God die Vader ʼn meesterplan aanmekaar sit om te sorg dat Sy Seun die Vrou van vroue kry, wat Hom met haar hele wese vir ewig sal terug liefhê.

Telkens in die geskiedenis van die mensdom sien ons hierdie goue draad deur alles loop. Sien ons skadubeelde en fyn voetspoortjies oppad na daardie dag… Na hulle troudag!

Reeds met die eerste twee hoofstukke in die Bybel, daar in die begin in Genesis, ontdek ons die begin van die goue draad. Ons sien waar God vir sy nuutgeskape eerste Adam ʼn vrou, iemand uit homself, skep sodat hulle twee “een” kan wees.

Daarom verbaas dit ons nie om hier op die laaste bladsye van hierdie boek, die Bybel, waarin God Homself en Sy hart openbaar, hier in Openbaring 21, uiteindelik, vooruit, die “foto” te kry van die gebeure op daardie finale dag, met die bruilof van Sy Seun en Sy Bruid, nie!

“Toe het ek ʼn nuwe hemel en ʼn nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie.

En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos ʼn bruid wat vir haar man versier is.

Toe het ek ʼn harde stem van die troon af hoor sê: ‘Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.’

Toe sê Hy wat op die troon sit: ‘Kyk, Ek maak alles nuut.’ En daarna sê Hy: ‘Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.’

Verder sê Hy vir my: ‘Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees.

‘Maar dié wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood.’

Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste plae was, gekom en met my gepraat. ‘Kom,’ het hy gesê, ‘ek sal jou die bruid wys, die vrou van die Lam.’

Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na ʼn groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God…” (Op. 21:1-11)

Is dit nie aangrypend nie dat die vrou wat uiteindelik die Bruid van die Seun van God gaan wees, geteken word as ʼn “stad”!

Onthou jy ook dat die “vrou” wat “nee” gesê het vir Sy liefde, ook as ʼn stad, as Babel, geteken word?!

Dit is eintlik logies dat dit juis so gesimboliseer moet word, want die Bruid (en die vrou wat nee gesê het) is immers miljoene der miljoene mense! Die Bruid is immers die Ekklesia, elke mens wat êrens in die geskiedenis gekies het om in geloof die evangelieboodskap vas te gryp oor ʼn God wat my en jou, ten spyte van…, so liefgehad het dat Hy Sy Seun gestuur het om Sy lewe te gee.

Sodat ek en jy vry gemaak kon word van alles wat ons verhoed het om Hom lief te hê soos wat ʼn vrou bedoel is om haar Man lief te hê!

Maar soos wat ek en jy deur God se Gees oor en nuutgemaak moes word om gereed te wees vir daardie dag… vir wanneer ons finaal gaan trou… so moet hierdie aarde en hemel oor en nuutgemaak word om die finale dekor en woonplek te kan wees waar ons, as die bruid, en die Bruidegom, vir ewig kan saamwoon.

Daarom hoor ons hoe Paulus daar in Romeine 8, van vers 18 af, vertel hoe die hele skepping al sugtend uitsien na daardie dag… Wat hulle ook finaal verlos sal word van al die gevolge van die sonde van die mens, wat gemaak het dat alles dag vir dag net verder verval en doodgaan.

Ons hoor, ten slotte, hoe Paulus vertel hoe gelowiges sugtend uitsien na daardie dag, terwyl die transformasieproses nog besig is om in ons eie lewe en rondom ons plaas te vind, ter voorbereiding vir daardie dag.

Ja, sê hy, hoor ook hoe die Gees van God met groot versugting saam met ons bid tot op daardie dag wat die Vader die laaste pennestrepe van Sy merkwaardige ewige plan sal trek.

Sunday, 02 August 2020 15:00

Moet ons almal Jerusalem toe trek?

Sjoe, vandag gaan ek so ʼn bietjie aan ʼn paar “heilige oortuigings” van ʼn paar mense skud!

Terwyl ons besig is om oor die Koninkryk van God en die nuwe seisoen waarin ons is, praat, kan ons nie huiwer om ook hieroor te gesels nie.

Ek weet daar is gelowiges onder ons wat vir Israel, die land en sy mense, baie lief is. Dit is ook reg so, want hulle is deel van ʼn hele mensdom wat God so lief gehad het dat Hy Sy Seun se lewe gegee het sodat Hy hulle kan en mag red en verlos.

Sag. 4:4

Maar ek weet ook dat daar van hierdie gelowiges is wat heeltemal oortuig is dat God wil hê hulle moet Israel toe sak en pak trek! Om daar êrens, indien moontlik, naby Jerusalem en die Olyfberg te kan woon. Want, sê hulle vir jou, het God dan nie self in Sy Woord, daar in Sagaria 4:4 profeties die volgende gesê nie:

“En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ’n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.”

Van hulle sal selfs vir jou ook wil herinner aan die woorde van die twee manne in wit klere, daar in Handelinge 1:11, wat net nadat Jesus van die Olyfberg af “vertrek het” tydens Sy Hemelvaart, die volgende gesê het:

“Dié sê toe vir hulle: ‘Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.’”

Ek dink jy verstaan onmiddellik hoe hierdie “goedbedoelende gelowiges” hierdie vers wil verstaan en interpreteer! Ja, dat Hy net so (dus weer op die Olyfberg) gaan “terugkeer” as Hy weer kom aan die einde.

My vraag is of ons hierdie woorde, wat immers profeties in albei hierdie gedeeltes in die Woord was, so kan verstaan?

Laat ek dadelik sê: As iemand geroepe voel om onder die Jode ambassadeur van die Koninkryk van die Hemel hier op aarde te wees, maak dit vir my heeltemal sin as jy en jou gesin sak en pak dalk Israel toe trek as deel van julle opdrag.

Maar as jy dit doen omdat jy oortuig is dat ons almal dit moet doen om in die laaste dae “eerste daar te wees om Hom te sien”, moet jy weer ʼn bietjie mooi gaan dink oor hierdie vers in Sagaria 4. Gaan lees sommer ook die res van Sag. 4 om die konteks van hierdie vers ook mooi te verstaan.

Openbaring 1:7

Dink dan ook na oor wat daar in Openbaring 1:7 in die verband staan:

“Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!”

Gesels hieroor met die Here in jou gebedsgesprek met Hom.

Page 4 of 8