Nuusbrief

Nuusbrief (120)

Elkeen wat werklik met die Lewende God ʼn persoonlike geloofsontmoeting gehad het en gekies het om te lewe volgens die standaarde van die Koninkryk van die Hemel hier op aarde, vrees nie net God nie, maar word ook ʼn baken van lig en hoop daar waar hy of sy woon en leef.

Hoe sê die Woord?

Jy word ʼn getuie dat Jesus Christus die werklike Koning is en dat Sy Woord wet is. Daarom bring wat ons vir mense sê, hoop vir mense!

Daarom is daar hierdie aura en lig rondom ons wat dit lekker maak om in ons geselskap te wees.

Selfs in ʼn tyd soos die wêreldwye pandemie waarin ons tans nog verkeer, maak al hierdie dinge van ons dapper, liefdevolle en onselfsugtige mense wie se optrede herinner aan dit waarvan ons lees ten tye van ʼn pokke-uitbraak dwarsdeur die Romeinse Ryk in 165 n.C., toe Markus Aurelius die Romeinse Keiser was.

Gedurende die epidemie wat 15 jaar geduur het, het bykans ʼn derde van die populasie gesterf.

Dit is gevolg deur nog so uitbraak in 251 n.C., wat so vernietend vir die Romeinse Ryk se militêre en sosiale stukture was dat ons lees dat soveel mense gesterf het gedurende die twee epidemies dat hele stede en dorpies in Italië leeg geloop het en in totale bouvalligheid verval het.

Wat egter in albei hierdie epidemies uitgestaan het, was die rol en invloed van die volgelinge van Jesus in hulle lokale omgewing.

Derduisende mense het getuig hoe die onselfsugtige liefdesdiens, ondersteuning en bemoediging van hierdie gelowiges soveel ander rondom hulle se lewens onherroeplik verander het.

Wat nog meer merkwaardig was, was die merkwaardige groei in die Ekklesia as gevolg hiervan.

Soos wat Paulus daar in Filippense hoofstuk drie skryf, het hierdie ambassadeurs van die Koninkryk, iets van die realiteit van hoe dit sou lyk as die Hemel aarde toe sou kom, dapper en relevant uitgeleef daar waar hulle van dag tot dag lokaal in hulle omgewing beweeg en geleef het.

Elkeen wat erns maak met die realiteite van die vroeg Christelike Ekklesia, waarvan ons lees in Handelinge, weet dat die volgelinge van Jesus nie oorspronklik in “heilige byeenkomste” in “kerk-geboue” een maal ʼn week byeengekom het nie. Nee, inteendeel!

Hulle het doodgewoon hulle lewens en liefde vir God met mekaar en ander daar waar hulle woon, werk en ontspan, gedeel van dag tot dag, sewe dae ʼn week.

Hulle het hulleself as hierdie klein kolonie van die Koninkryk van die hemel hier op aarde gesien, daar waar hulle woon en werk, deur die manier hoe hulle mekaar en ander liefhet, Jesus gehoorsaam en gedeel het met mekaar en ander.

Niemand “het kerk toe gegaan nie”, maar eerder “kerk” of ekklesia gewees in die manier hoe hulle geëet of drink het, of wat hulle ook al gedoen het! Want alles het hulle gedoen, het hulle gedoen tot God se eer.

Het dit nie tyd geword dat jy jou huis daar in jou woonbuurt ʼn venster en plek word waarheen mense kan kom as hulle iets van die heerlikheid, mag, krag, liefde en genade van die Lewende God wil ervaar en beleef nie!

Gaan wees ambassadeur van die Koninkryk daar in jou woonbuurt en daar in jou werkplek.

Maak ʼn lys van 50 mense rondom jou daar. Vra God se Gees om vir jou hulle nood en werklike behoeftes te wys.

Miskien is hulle eensaam of bang. Gaan besoek hulle dan. Groet hulle. Praat met hulle. Oor die muur of oor die telefoon.

Begin bid vir hulle en as Koning Jesus jou so lei, gaan kuier vir hulle en vra of daar iets is wat hulle nodig het waarvoor jy dalk kan bid of wat jy vir hulle kan doen.

As julle so saam is, neem die woorde van Jesus ernstig op toe Hy gesê het: Waar twee of drie mense in My Naam bymekaar is, is Ekself daar tussen hulle!

As God se mense in elke nasie of nasionale groep mense, opgeleide en bekwame ware ambassadeurs vir die Koninkryk op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak kies om die uitdagings van die dag aan te spreek, gaan ons op regeringsvlak ʼn ongekende transformasie en omkeer sien.

Daar in Hosea hoor ons die profeet namens God, vir die mense daar in Hos. 6, vanaf vers 1 sê: “Kom ons gaan terug na die Here, want Hý het ons verskeur maar sal ons weer gesond maak, Hý het ons geslaan maar sal weer ons wonde verbind.

Hy sal ons na twee dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die derde dag weer krag gee sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef.

Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreën, Hy sal ons verkwik soos lentereëns die grond verkwik.”

Ja, oral oor die wêreld is daar regerings op alle vlakke, wat naarstiglik probeer om aan alles wat nodig is, aandag te gee, maar elke regering bestaan uit brose, stukkende mense, wat elkeen worstel met hulle eie twyfel, vrese, egos en doodgewoon, sondes.

Tog wag die lewende God vir al die konings, of regerings in gesagsposisies, om erkenning te gee aan die feit dat Jesus Christus werklik die Koning is op aarde en begin erns maak met Sy aanbod van die Koninkryk aan die nasies.

Ja, ek weet dat die meeste regerings hierdie skeefgetrekte prentjie voor hulle het van die Kerk, want dit is versplinter in duisende stukkies wat elkeen aanspraak maak om die ware mondstuk te wees van die Koning.

Dit is egter tyd dat regerings begin erns maak met die woorde van Koning Jesus self wat gepraat het van ʼn tyd wat die Koninkryk aan ʼn hele volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal dra. (Mat. 21:43).

In Mat. 25 sê Jesus dat daar eintlik net twee soorte volke in God se oë is: Diegene wat Sy aanbod aanvaar het, en diegene wat Sy aanbod verwerp het. Jesus noem hulle die “skaap-volke” en die “bok-volke”.

Om dus regerings of owerhede te help om in lyn te kom met God se Koninkryks beginsels en riglyne, is dus nie net suiwer Bybelse teologie nie, maar dit is die vinnigste en mees realisitiese en regte manier om die krisis waarin ons wêreldwyd is, reg te maak.

Daarom wil ek jou as volgeling van Jesus uitdaag om daar waar jy woon en werk, op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak, die opgeleide en bekwame ware ambassadeurs vir die Koninkryk uit te daag om hulleself verkiesbaar te stel en hulle plekke in te neem in diens van die Koning, om die Koninkryk van die hemel ook daar in julle omgewing, provinsie en land ʼn werklikheid te laat word.

Gaan vat hande met ander kinders van God wat al lankal hiermee besig is, en doen wat gedoen moet word daar in julle omgewing.

Nee, nee, jy is verkeerd as jy dink hierdie gesprek gaan tipies die “gee jou tiende-gesprek” van baie pastore en dominees oor Maleagi wees!

Nee, dit gaan oor baie meer. Dit gaan oor daardie onvervulde profesieë in hierdie wonderlike profetiese boek.

Om regtig te verstaan wat in hierdie boek gebeur, kan ons dit vergelyk met 1 Kon. 18 se gebeure, waar Elia vir Koning Agab en vir ʼn hele volk, Israel, vra: “Hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg Hom; maar as dit Baal is, volg hom.”

In die boek, Maleagi, gebeur hierdie drama in die hofsaal van die hemel.

Ons hoor hoe God self as Aanklaer en Sleutelgetuie optree en hoe Hy Sy mense - het jy gehoor, Sy mense! – aankla dat hulle teen Hom gerebelleer het.

Uiteindelik word die saak besleg wanneer ʼn klein groepie mense die volgende drie dinge besluit:

• Hulle kies net weer ʼn keer om hulle te bekeer van ʼn lewe van ongehoorsaamheid, wetteloosheid, nikswerd godsdiens. En omdat hulle glo dat God werklik God is en nie Mammon nie, kies hulle om Hom te dien met hulle lewens, tyd, geld en alles wat hulle het. Daarom begin hulle belê in die stoorkamer en bankrekening van die Hemel.

• Hulle kies ook om verder ʼn eerlike en openhartige gesprek met mekaar en ander mense te hê oor alles wat rondom hulle aangaan.

• Om uiteindelik almal te roep tot verantwoording en mekaar ʼn kans te gee om onvoorwaardelik aan God en Sy saak te “commit”. (Amper soos die “Return South Africa! Keer terug, Suid-Afrika”-veldtog en gebedstyd, wat dwarsoor Suid-Afrika aan die gebeur is).

Dit wat hier in Maleagi gebeur onder Sy mense, veroorsaak dan by God so ʼn oorweldigende reaksie wat uiteindelik die geskiedenis van die hele wêreld sou verander!

Ja, jy is reg! Die Here sou so 400 jaar na hierdie gebeure, eers die een wat daar in Mal. 4: 5 die profeet Elia genoem word, of daar in Mal. 3: 1 “die boodskapper”, stuur om die pad voor die Here reg te maak. Dan sou die lewende God self, na wie die mens sy hele lewe en dwarsdeur die geskiedenis nog soek, skielik self na Sy tempel, na hierdie aarde, toe kom!

Hy sal self kom en alles hier kom verander!

Hy gaan ook Sy lewe as offer gee, sodat ons lewens en ons offers voortaan vir Hom aanneemlik kan wees!

Ja, Hy gaan self terugkom na die mens wat Hy geskape het!

Elke mens wat Hom dan aanvaar as God en wat nie meer vir Mammon dien as god nie, maar hulle hele lewe as volle tiende gaan bring om in die Hemelse Bankrekening te belê elke dag en wat Hom so gaan dien in wat hulle eet of drink, of in alles wat hulle doen, gaan Sy seën beleef.

“Toets My hierin, sê die Here, of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak nie…”

Elkeen wat kies om met hulle alles Hom alleen te dien, sal Sy kosbare besitting word.

Mal. 3:17

Die lewende God belowe daar in Mal. 3:17: “Ek sal goed wees vir hulle soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie My dien en wie My nie dien nie.”

Ja, ons sou sien hoe lyk die mens wat gekies het om God onvoorwaardelik as Verlosser en Koning te dien teenoor en te midde van die res van ʼn mensdom wat Mammon bly dien.

Natuurlik word hier gepraat van diegene wat werklik deel is van die ware Kerk van Jesus, die ware Ekklesia.

Dit is mense wat by mekaar kom en wat vir die eerste keer of opnuut weer aan mekaar sê: Ons kan nie anders nie. Ons moet hier ʼn streep in die grond trek en sê: Tot sover en nie verder nie. Ons kan nie maar net aangaan soos altyd nie. Ons en ons geliefdes het gekies om Jesus Christus as Verlosser en Koning te dien as burgers van Sy Koninkryk met alles wie ons het en met alles wat die Here aan ons gegee het.

Kom ons wees prakties: Ek glo dit is waar elke ware volgeling van Jesus nou is wat al die jare byvoorbeeld lidmate was van die NG Kerk, en wat sedert verlede jaar of selfs vroeër beleef het, hulle moet hierdie band met hierdie kerkstruktuur deursny, want die ware God en Sy Woord is nie meer hier die Alfa en Omega nie.

Dit is wat elke volgeling van Jesus Christus sal moet oor besluit ongeag in watter een van die sowat 30 000 en meer kerkgroepe en denominasies hulle hul bevind. Ons sal weer moet besluit wie is werklik ons God, Here en Koning. Wie dien ons werklik?

 

As die Here dan werklik deur hierdie wêreldwye “pandemie” ook met die Ekklesia of Kerk gepraat het, wat staan ons te doen?

Hoe kan ons tot aksie oorgaan as Koning Jesus se woord vir hierdie tyd werklik is: Bekeer julle, want die Koninkryk van die hemel is besig om in en rondom julle te kom?

Kies om onvoorwaardelik in alles wat jy doen, sê en dink, as ʼn burger van hierdie Koninkryk dit te doen!

Hierdie eerste tree kan vir jou en jou geliefdes ʼn kokon en veilige tuiste skep.

In tye van lugaanvalle en oorlog, het mense na bomskuilings gevlug vir veiligheid.

Alhoewel die was van hande, isolasie wanneer nodig, en verantwoordelike sosiale kontak met mense dalk mag help teen ʼn virale aanval, kan ons nie vrees en angs weg was met seep en water nie.

Dit gebeur eers wanneer ons Koning Jesus se uitnodiging vir die eerste keer of by hernieuwing in geloof aanvaar as Hy vir ons sê: Ek wil vir jou My vrede gee. Kom na My toe en vind by My ware rus en vrede vir jou siel. Moenie vrees nie. Jy en jou geliefdes is veilig hier by My!

Soos die Bybelse Evangelieboodskap vertel, het ons as mensdom van voor ons geboorte af ons konneksie met ons Ware Huis en Hoofkwartier verloor.

Tensy ons ons leë hande in geloof uitsteek en uitroep na God en Sy hulp, gaan Hy Hom nie op ons af-forseer nie! Hy sê immers aan ons: Roep My aan in jou moeilikheid en Ek sal kom om jou te red!

As jy dit nog nooit gedoen het nie, waarom doen jy dit nie nou hier nie?

In Sy Woord beskryf God Homself as hierdie Hemelse Pappa wat heeltyd by die venster staan en uitkyk vir wanneer Sy verlore seuns en dogters tog eendag gaan kies om huis toe te kom!

Hy het vir jou, deur die koms en menswording van Sy Seun, ʼn persoonlike boodskap en uitnodiging gestuur om, asseblief, terug te kom!

Jesus, en net Hy, is ons enigste antwoord en enigste pad terug huis toe!

Geen kerk, geen godsdienstige ritueel, geen gebed aan Maria of watter ander heilige, kan vervang wat Jesus reeds gedoen het en kan en wil doen vir jou nie.

Honderde miljoen mense wat dit reeds gedoen het, getuig opgewonde oor die onmiddellike vrede en liefde wat hulle ervaar het toe hulle in Sy oop, liefdevolle arms ingestap het toe hulle gewaag het om terug Huis toe te gaan.

In plaas daarvan om God te ignoreer of van Hom af weg te hardloop, gaan dadelik na Hom toe terug!

Dan sal jy ook beleef hoe die storms en vlae van vrees en angs onmiddellik sal wegdrywe en hoe jy toegevou word in Sy onvoorwaardelike liefde.

Maar, hierdie stap behels natuurlik baie meer as net dit.

Die Here Jesus het eens die Koninkryk van God vergelyk met ʼn mostertsaad. Alhoewel dit hierdie klein ou saadjie is, word dit hierdie reuse plant wat skadu en skuiling kan bied aan die voëls in die hemel.

Die Koninkryk van God kan gedefinieer word as die gebied waarin God se regering en Woord onvoorwaardelik geld en aanvaar word.

Dit is dus daar waar Jesus Christus die Koning en Here is, en waar mense gekies het om Hom lief te hê en te gehoorsaam as hulle Koning. Daar doen hulle soos wat Hy vir hulle gesê en geleer het, in elke deeltjie van hulle lewe, in hulle huise, besigheid en geldsake. Ja, oral!

In die Koninkryk van God en in ʼn burger van die Koninkryk van God se lewe, geld God se Woord, die Bybel, onvoorwaardelik!

Daarom kan niemand wat waarlik ʼn burger van hierdie Koninkryk geword het, sê: God, ja, maar Koning en Here, nee, nie!

Daarom kan niemand wat iets van die Koninkryk van God verstaan, van Jesus hierdie humanistiese, liefdevolle storieverteller maak wat net mense wil lief hê en net liefde wil gee, sonder enige klem op waarheid en geregtigheid nie.

Ek wil afsluit. Kom, lees saam met my wat Hy vir jou in die bekende Ps. 91 sê.

“Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: ‘U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.’

Dit is Hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte.

Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek.

Sy trou beskerm jou aan alle kante.

Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie.

Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie.

Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word.

Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie.

Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan.

Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie.

Jy sal oor leeus en adders loop, leeus en slange sal jy doodtrap.

‘Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,’ sê die Here, ‘omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm.

Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

'n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly.’”

Met ander woorde: Aan hulle wat tuis gekom het in Sy huis, in Sy Koninkryk; wat Hom aangeneem het as Verlosser en Here; wat Jesus nie net Verlosser noem nie, maar ook Here; aan hulle belowe Hy Sy spesiale en unieke beskerming teen elke vorm van kwaad en aanval. Ja, ook midde ʼn Corona19-aanval.

Gewone kerke en selfs die Christendom as godsdiens kan nie jou dit waarborg nie!

Kom ek sê dit op ʼn ander manier.

Baie mense het vir Jesus Christus gevra om in hulle te kom woon, en dit is ook reg so. Maar ons moet ook besef dat Hy dan nog ʼn tree van ons vra, naamlik dat ons ook ons plek en posisie “in Christus” sal inneem.

Daarom sê die Evangelie van Johannes en baie van Paulus se briewe: Hy in ons en ons in Hom!

Of, soos Johannes dit sê: Hy sal in ons bly, as ons in Hom bly!

Christus in ons, is ʼn goeie begin, maar die partytjie begin wanneer ons “in Christus” ons plek ingeneem het!

 

In die lig van gedeeltes in God se Woord soos 2 Kor. 5 en 6, en die bekende 2 Kron. 7:13-16 (lees dit asseblief!), kom ek vandag as ambassadeur van die Koninkryk van die Hemel en sit ek die volgende in groot erns op jou tafel neer vandag:

Ek glo dat hierdie tyd van afsondering wat ons die afgelope paar maande dwarsoor die wêreld beleef het, ook ʼn ernstige aanmaning uit die hemel aan elkeen van ons was!

Let dus op, asseblief! Word wakker en dink asseblief na oor wat ek hierbo geskryf het!

Besef jy, dat as ons God en Vader in die hemel besluit het om ʼn wêreldwye “pandemie” – wat nog nooit in die geskiedenis gebeur het nie – te “gebruik” om elke mens op aarde in afsondering te dwing, dan lyk dit vir my ons moet met groot erns na ons eie lewe en wat rondom ons aan die gang is, gaan kyk!

Dan moet ons dit nie sommer net aflag of probeer afmaak as “deel van ʼn sinistere plan!”, of sommer net ons eie regering se doen en late nie!

Nee, dan lyk dit vir my ons God en Vader wil hê ons moet elkeen stil word en mooi gaan nadink oor ons eie lewe, ons eie prioriteite, oor die voorreg om te lewe en gesond te wees, en wat ons maak met daardie voorregte.

Dan moet ons ook erns maak met die chaos en boosheid wat rondom ons en selfs in ons eie lewe aan die gang is.

Besef jy dat die Enigste ware God in die wêreld rondom ons en selfs in ons eie lewe in ʼn minder of meerdere mate...

• Verwerp word as Koning en Here, al is Sy Woord die enigste ware wet en pad na ware lewe

• Dat Sy reëls en beginsels vir lewe en dit in oorvloed, oral en in almal van ons se lewens op die een of ander manier geïgnoreer of verbreek word

• Dat Sy leiding deur Sy Gees geïgnoreer en afgemaak word as irrelevant

• Dat Hy en Sy ware dienaars gespot en as bespotlik afgemaak word

• Dat geld en genot die gode is van ons tyd

• Dat die grootste deel van die wêreld teen God se Woord en wat daarin staan, rebelleer

• Dat selfs daar waar mense mekaar “God se mense” en “deel van Sy kerk” noem, word “kerk” gespeel

• Ja, selfs onder ons is sonde nie meer sonde nie

• Die mens en ons wêreld het hulle eie god geword. Elkeen werk aan ʼn lewe en ʼn toekoms waarin hulle nie vir God nodig het nie.

Gaan lees ʼn bietjie weer Ps. 2 en dan vra jy jouself af ons ons nie in hierdie psalm het goeie beskrywing het van ons moderne wêreld en sy mense nie?

Ek wil afsluit. Ek sit en wonder die afgelope tyd baie daaroor oor hoekom, as gevolg van die beperkings op byeenkomste, God se mense, tot nou toe, verhoed word om, soos hulle bykans vir 2 eeue gewoond was om te doen, in “spesiale geboue”, op ʼn “spesiale dag”, vir ʼn uur of twee, bymekaar te kom?

Dink jy dat God dalk daardeur iets vir ons wat “kerk” is, wou sê?

Dit het beslis baie hard en duidelik met my gepraat!

Ek het in hierdie tyd God hard en duidelik hoor praat oor…

• Die demoniese verdeeltheid in die Kerk van die Here Jesus

• Hoe ver ons weggedwaal het in ons praktyke en strukture van ware Bybelse Ekklesia-wees

• Die hou-vas van Mammon in soveel gemeenteleiers en lidmate se lewens

• Die geweldig oppervlakkige en ja, selfs onskriftuurlike lering

• Die liefdeloosheid onder mekaar en harteloosheid teenoor nood in die midde van gemeentes, wat nog te praat van daar buite!

• Hoe min Sy teenwoordigheid werklik gemis en gesoek word.

Daarom hoor ek Jesus, die Koning, sê: Bekeer julle, want die Koninkryk van die hemel is oral besig om deur te breek en sigbaar te word rondom julle!

In die volgende vier nuusbriefies gesels ek oor 4 belangrike implikasies hiervan.

 

Kom ons gesels ʼn slaggie reguit oor wat in die Bybel staan.

Terwyl ons gesels, vra jouself af: Het ek die afgelope paar maande gepraat, geleef en gedink soos iemand wat regtig hierdie dinge wat hier staan, glo?

Die een ding wat vir my uitstaan as ek die Bybel lees, is dat die God van die Bybel op ʼn besondere merkwaardige manier betrokke is in die detail wat in my eie lewe en alles wat rondom my gebeur.

Die God van die Bybel, my Hemelse Pappa, sien as daar ʼn mossie êrens dood lê, sê Jesus. Hoeveel te meer is Hy nie in detail bewus van wat die afgelope maande oor die wêreld gebeur het nie. Hy weet presies wie regtig COVID-19 gehad het, en wie se liggaam teenliggaampies gehad het teen een of ander gewone griep-virus. Ja, Hy weet selfs dit wat ons nie van seker is nie, soos, of hier agter alles wat die afgelope paar maande oor die wêreld gebeur het, iets sinisters en slu lê!

Hy weet selfs of dit regtig ʼn “plaag” of “pandemie” dié was!

Hy weet ook of dit een van die plae was waarvan ons in Openbaring lees.

Gaan blaai ʼn bietjie na Openbaring 9, 11, 16, 18 en 22 en lees dat daar wel op ʼn dag plae gaan kom wat deel gaan wees van die laaste, dramatiese pogings van God om ʼn sondige mensdom tot besinning en tot bekering te ruk!

Kom ek vra dus weer vir jou: Sit God dalk op die een of ander manier “agter” die “Wuhan virus”?

Alhoewel dit nie ʼn “vreemde gedagte” in die lig van die inhoud van die Bybel is nie, twyfel ek persoonlik hieroor.

En nie oor die redes wat die neo-liberale sal gebruik om hulle eie prentjie van wie die God van die Bybel nou eintlik is, te verdedig nie.

Nee, ek glo nie dat die God van die Bybel, soos sommige mense sê en glo, hierdie oulike, altyd-liefdevolle God is wat nie ʼn vlieg kan of wil seer maak nie.

Nee, ek glo dat die God van die Bybel werklik God is, in elke sin van die woord.

Hy is Verlosser, Geneesheer, maar ook Koning van alle konings en Regverdige Regter wat sonde en alles wat verkeerd is, haat!

En ja, Hy het beslis Sy eie agenda waarmee Hy besig is vir hierdie wêreld en al sy mense.

Bo-aan Sy agenda staan daar: Sy Koninkryk gaan op hierdie aarde kom, kom wat wil, en elke knie gaan voor Jesus as die Koning buig!

Daarom gaan sommige magte en wêreldspelers plat gevee word as hulle weier om te buig, of as hulle Sy Koninkryk wil keer of in die wiele wil ry!

Een ding is verder seker: die God wat ons dien en leer ken het in Christus Jesus, is, soos Hy belowe het, ook in die detail van hierdie pandemie, in Sy kinders se lewens besig.

Ja, alles wat in hierdie tyd in ons lewe en rondom ons gebeur, is deel van ʼn groter plan waarmee Hy met elkeen van ons besig is TOT ONS BESWIL. (Rom. 8:28)

Dit is waarom elkeen van ons baie stories kan vertel oor hoe hierdie uitsonderlike, uiters ongemaklike en onaangename tyd, tog ook baie besondere positiewe dinge in ons lewens tot gevolg het.

En daarom kan iemand soos ek, wat self positief gediagnoseer is in die tyd, merkwaardige stories vertel oor God se goedheid, Sy bonatuurlike genesing en wonderwerke in hierdie tyd.

Gaan sit ʼn bietjie by iemand en dan gesels julle oor wat jy in hierdie afgelope paar maande geleer het en oor dankbaar is.
Sê dan vir die Here in ʼn gebed dankie daarvoor.

 

Almal van ons het moeilikheid en probleme! Almal van ons het uitdagings waarvoor ons nie antwoorde het nie en ons wonder of ons dit gaan kan deurtrek!

Daarom wil ek jou ʼn baie persoonlike vraag vandag vra: Wat doen jy wanneer die druk hoog raak en jy alles in jou vermoë doen om jou nie te begin bekommer nie?

My uitweg is om te gaan sit by die voete van Jesus, met Sy Woord in my hande, en soveel verse en Bybelgedeeltes hardop vir myself, vir my gees, siel en liggaam te lees oor die fet dat ek werklik ʼn Pappa in die Hemel het!

Die Evangelie van Matteus het een van die wonderlikste hoofstukke in wat ek en jy kan gebruik om elke vrees en bekommernis in die verband aan te spreek en wat vir ons presies vertel waarop ons moet fokus gedurende so ʼn tyd. Kom ek haal so ʼn paar verse daaruit vir jou aan.

Ja, ek weet jy ken dit, maar kom, lees elkeen van hierdie verse hardop saam met my, een of twee keer, en dan vertel jy vir jou gees, siel en liggaam presies wat die lewende God self vir jou in hierdie verse sê en belowe.

Matteus 6:25,26

“Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?

Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?”

Die eerste tree uit bekommernis, angstigheid en vrees oor môre en oormôre is om te weet, regtig te weet en te glo dat God werklik jou Hemelse Pappa is. Om as’t ware Sy arms om jou te voel en te weet dat Hy jou liefhet. Het Hy dan nie jou so liefgehad dat Hy Sy enigste Seun, Jesus, gegee het om vir jou te sterf nie. Dit het Hy juis gedoen sodat geen mens op aarde ooit weer hoef te dink dat jy bloot ʼn weeskind is en dat daar niemand is wat werklik vir jou omgee en jou lief het nie. Nee, elkeen wat in Jesus glo en Hom aanneem as Verlosser, kan weet dat jy ʼn seun of dogter van die enigste ware God is!

Hy het verder Sy Gees gestuur om in die lyf van elkeen van Sy kinders te kom woon om dag vir dag jou te herinner hieraan en om self met jou te praat en jou te lei deur Sy stem. (Johannes 10:3-5; Rom. 8:9-16)

Fil. 4:6-9

Daarom hoef ons ons nie meer oor enigiets te bekommer nie, sê Fil. 4:6-9.

“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.

En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.”

Sien jy, dit is die dinge waarop jy weer moet leer om op te fokus!

Kom ek som op: Weet jy wat doen ek as ek op ʼn dag agterkom ek is af en negatief en bekommerd oor iets?

Ek stap uit en begin hier onder my olyfbome in die tuin rondstap. In ernstige situasies gee ek dan myself 5 minute om my te bekommer en te kla en te bid en na God uit te roep oor wat ook al aan die wortel lê van my angs of vrese of bekommernis daardie dag.

En dan kyk ek op hemelwaarts en begin my Hemelse Pappa loof en eer en dankie sê vir ten minste 3 groot dinge wat Hy in die afgelope 48 uur in my en my gesin se lewe gedoen het.

En dan begin ek vir hom dankie sê vir Sy liefde en al Sy beloftes aan my en my geliefdes.

Ja, ek herhaal van daardie beloftes, een na die ander, hardop, aan my gees, my siel en my liggaam. En ek hou aan daarmee totdat ek myself uit enige negatiwiteit of bekommernis gepraat het in geloof!

Vir dié van julle wat wil vra hoe dikwels gebeur dit in my lewe, wil ek verseker: Nee, dit gebeur nie baie nie, maar dit gebeur wel!

As dit gebeur, dan is dit wat hier bo staan, my Modus Operandi!

 

Besef jy dat daar ʼn spesiale uitnodiging is met jou naam op?

Die lewende God self soek mense wat bereid is om in hierdie seisoen op te staan en te sê: Hier is ek, Here, gebruik my! Stuur my!

Die Here soek mense wat Sy stem gehoor het en wat bereid is om die prys te betaal om anders te lewe, anders te dink, anders te praat, as almal rondom hulle.

Hy soek mense wat bereid is om tyd te maak om self by hulle nuwe Here en Koning te hoor wat is Sy hart en wil vir hulle lewens.

Hulle wil nie net hoor hoe iemand anders, soos ʼn pastoor of dominee, of hierdie profeet, vir hulle sê wat God se plan en wil vir hulle lewe is nie. Hulle is bereid om tyd te maak om self by Sy voete te kom sit om self uit Sy eie mond te hoor wat Hy wil hê hulle moet doen.

En omdat hulle ʼn woord van die lewende God self het, is hulle bereid om op te staan en te doen wat gedoen moet word.

Omdat hulle self met die Koning gepraat het, is hulle bereid om vir ʼn vyandige wêreld rondom hulle te sê: So sê die Here, Here! Of: Genoeg is genoeg!

Ja, omdat hulle Hom as ʼn lewende God leer ken en self ontmoet het in hulle lewe, is hulle bereid om vir enigiemand van Hom te vertel, al gaan dit hulle lewens dalk kos!

Is jy een van hulle?

Is jy iemand wat nie anders kan as om die God van die Bybel te eer en lief te hê nie?

Is jy een van diegene wat gekies het om in heiligheid te lewe en om sonder kompromie te staan op die waarheid van die Woord?

Indien dit jy is, deel ek graag met jou ʼn belofte uit die mond van die Koning wat spesifiek vir jou bedoel is:

_“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. _

_Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. _

_Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. _

_Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. _

_Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. _

_Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. _

_Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. _

_Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. _

_Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. _

Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.” (Mat. 5:3-12)

Iets merkwaardig gebeur in ʼn mens se lewe wat gekies het om nie meer net vir hulleself te lewe nie, maar om vir Jesus en vir Sy Koninkryk jou lewe te gee!

Hoe kan dit anders! Hy het immers Sy lewe vir ons gegee!

Merkwaardige dinge gebeur wanneer ons tyd maak om aan Sy voete te sit!

Behalwe dat ons daar tyd kry om Hom persoonlik te leer ken en met Hom te praat, ontdek ons dat om Hom te dien en lief te hê soveel meer is as wat ons vir soveel jare in godsdienstige plekke en by godsdienstige mense gehoor het!

Dit is soveel dieper… Soveel meer intiem… Soveel meer werklik…

Dit is soos Jesus daar in Joh. 10:10b geê het. Hy het werklik gekom sodat ons lewe kan hê en dit in oorvloed!

Daar aan Sy voete ontdek ons dat as ʼn mens dit eenkeer geproe het, verander alles.

Dan kan jy nie anders as dit wat daar in Mat. 6:33 staan nie!

Dan kan jy nie anders nie as om Sy koninkryk en Sy geregtigheid (Sy wil) bo alles te soek, want jy weet, dan sal Hy sorg vir die res!

 

Hy gaan vir julle dinge leer, het Jesus vir Sy volgelinge wat drie jaar saam met Hom dag en nag was, gesê. Dit waarvoor julle nog nie gereed is nie, gaan die Heilige Gees self vir julle na Sy koms leer.

As ʼn mens ʼn bietjie nadink oor presies wat Jesus hier vir Sy dissipels gesê het, kan ʼn mens die volgende dinge as deel hiervan reken:

• So, moes Jesus se volgelinge en die dissipels, na die kruisiging en opstanding van Jesus, deur die Heilige Gees oortuig word oor wat dit beteken dat Jesus “alles” wat in die Ou Testament en in die Tora gestaan het, “vervul” en “hulle volle betekenis laat kry het”.

• So, moes hulle ontdek dat die Heilige Gees nou “hulle nuwe wet” geword het. Ja, dat Hy selfs vir hulle gaan wys wat God se hart werklik met elkeen van die wette was wat ons gewoonlik die Tien Gebooie/Woorde noem. Byvoorbeeld, dat in die lig van wat Jesus vir ons kom doen het op aarde, nie net een dag in die week vir ons as Sy volgelinge ʼn Sabbat, of rusdag tot Sy eer is nie. Nee, in die lig van wat Jesus vir ons kom doen het, het elke dag van die week, en elke dag van die res van ons lewe deel geword van ons Sabbat of rusdag wat ons tot eer van God in die rus wat Jesus vir ons gebring het, wil lewe.

• God se Gees moes ʼn Petrus kom leer dat ons nie meer mense kan onderskei as “rein” en “onrein” deur te kyk na of hulle deel was van die Joodse volk of van ʼn ander volk was nie. Nee, omdat Jesus Christus vir alle mense gesterf het, kyk ons nou na mense met daardie oë.

• Hierdie selfde Gees leer ons dat die God wat ons aanbid en dien, nie in geboue van enige aard woon en is nie. Nee, deur die inwoning van die Gees, woon die lewende God, as Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees, nou self in elkeen van Sy gelowige mense. En waar hulle instap en waar hulle bymekaarkom, is Sy tempel en Sy woning. Daarom was hulle nie baie ontsteld toe hulle verbied is om in die tempel in Jerusalem en in Joodse sinagoges bymekaar te kom as gelowiges nie. Inteendeel, hulle het besef, dat hulle “daar moes uit” terwille van die waarheid en as deel van hulle verlossing en nuwe lewe as volgelinge van Jesus.

• Iets wat vir sommige van hulle moeiliker was om te aanvaar, was toe die Heilige Gees hulle geleer het dat om sekere kosse te vermy wat in die Tora vir hulle verbied was. Onthou jy die gesprek tussen Petrus en God die Gees daar in Handelinge 10 daar op die dak terwyl hy besig was om te bid? Gaan lees dit ʼn bietjie weer.

• God se Gees het hulle dinge geleer wat nie altyd so maklik was om te aanvaar nie. Ja, dat as hulle steeds sekere seremonies en feeste gaan vier soos die res van hulle Joodse broers en susters, hulle dit wat Christus Jesus gedoen het aan die kruis, as’t ware as van nul en gener waarde verklaar.

• So moes hulle leer dat om jou of jou seuntjie uit godsdienstige redes te besny, soos wat die Tora geleer het, en as jy die Joodse Feeste en al die dae wat as Heilige dae of Spesiale Sabbatte gevier is, en jy doen dit soos die tipiese Jood, is jy eintlik besig om dit wat aan die kruis gebeur het en wat Christus Jesus vir jou gedoen het, van nul en gener waarde maak!

Ja, selfs in Sy lewe hier op aarde, in daardie drie jaar van Sy openbare bediening, het Jesus self telkemale vir mense op allerlei wyses gesê: “Ek is die nuwe Koning. En My woord en My inkleding van selfs die Tien gebooie is nou julle nuwe wette.

Daarom het Jesus Homself die Here van die Sabbat genoem.

Daarom het Sy definisie van wat “egbreek” was, nou vir Sy volgelinge gegeld.

Hulle was selfs geskok om te ontdek dat Hy die Finale Lam was wat geslag sou word op die Pasga, omdat Hy in elke sin van die woord die volkome vervulling van daardie Ou Testamentiese Tora-fees was.

Net so was die Uitstorting van die Heilige Gees op die dag van die Joodse Pinksterfees, die laaste dag wat volgelinge van Jesus ooit weer hierdie Joodse Fees hoef te vier, want ook hierdie Ou Testamentiese fees is hiermee in totaliteit volkome vervul.

 

 

Terwyl ons oor die Heilige Gees, as Persoon, en Sy werk praat, wil ek ʼn bietjie “nuwe wyn” aan jou bedien oor die nuwe seisoen wat na 31 Mei 32 nC, en die eerste uitstorting van die Heilige Gees aangebreek het.

Dit is die seisoen waarin ons Jesus Christus ons Koning en Here, as Doper met die Gees sien opereer.

Kom ons lees wat daar in Handelinge 2 in die verband staan.
En dan ook in Johannes 14 en 16.

Koning Jesus en Vader woon deur die Heilige Gees in elkeen van Sy gelowige volgelinge.

In hierdie nuwe seisoen word mense deel van die Bybelse Ekklesia of Kerk van die Here Jesus deur ʼn normale geestelike geboorte waaroor ons reeds gesels het toe ons geluister het na wat die Here self vir ons in Handelinge 2:36 tot 39 gesê het.

Kom ek gee vir jou ʼn slukkie “sterk” nuwe wyn, en asseblief, moenie verstik nie!

Sit jy stewig op jou stoel en is jy gereed vir ʼn skokkende stelling?

Hier kom dit:

Dit is ʼn ou Roomse leuen dat ʼn baba deur besprenkling met water, of deur ʼn seremonie wat die “suigelingdoop” genoem word, deel kan word van die ware Bybelse Ekklesia of Kerk van die Here Jesus!

Ja, ek weet, dit was vir my as ʼn NG dominee net so ʼn skok toe ek dit die eerste keer gehoor en ontdek het!

Gaan dink ʼn bietjie mooi hieroor na.

Stel jou voor dat jy nooit in ʼn gereformeerde gemeente of kerk groot geword het nie. Al wat jy gehad het, was die Bybel.

Besef jy dat jy nooit, ooit, sou dink dat enigiemand op enige ander manier deel kon word van die ware Kerk van Jesus Christus anders as om Jesus Christus as Verlosser aan te neem in geloof nie!

Dit sou vir jou so duidelik soos daglig gewees het dat iemand eers moes besef dat hy/sy totaal verlore is as gevolg van al die sonde in hulle lewens.

Daarom is die Evangelieboodskap dat God Sy eie Seun gestuur het om in jou plek te kom sterf, om die volle straf ook vir jou sondes te dra deur Sy lewe te gee, wonderlike Goeie Nuus!

Ja, eers nadat jy Hom aangeneem het in geloof as Verlosser, word jy kind van die lewende God en word jy deel van die ware Ekkklesia of Ware Kerk van Jesus.

As teken hiervan word jy dan gedoop in water as gelowige, soos Jesus self vir ons opdrag gegee het om te doen, in Matt. 28:18 en 19, en in Rom. 6.

Dan word jy, volgens Handelinge 2:36-39; 8:4-17; en 19:1-7, sommer daar by die water waar jy gedoop is, die hande opgelê deur ander gelowiges, terwyl hulle bid dat Jesus, ons Koning en Here, nou as die Doper met die Gees, self jou sal kom salf en toerus met Sy Gees en die gawes van die Gees.

Het jy geweet dat ʼn Martin Luther en ʼn Calvyn geweet het dat dit is wat die Bybel leer, en tog was hulle nie bereid om dit deel te maak van die boodskap van die Reformasie nie?

Kom ek vertel vir jou waarom hulle dit nie deel gemaak het van die boodskap van die Refromasie nie!

Omdat hulle geglo het dat jan alleman op straat, wat al die jare gewoond was en in die Roomse Kerk groot geword het, geleer het om te glo dat babas gedoop mag word, nie sommer maklik sou kon aanvaar dat nie is wat die Bybel vir ons leer nie!

Daarom besluit drie van die vyf leiers in die Reformasie destyds om eerder nie die doop van gelowiges deel te maak van die boodskap van die Reformasie nie.

Die tragiese gevolg hiervan is dat miljoene goeie gelowige mense in gereformeerde kerke sederdien nogsteeds hierdie Roomse leuen glo!

Ja, ek weet, jy het nou seker nodig om met ʼn klam doekie op jou voorkop op die bed te gaan lê om te herstel na hierdie slukkie nuwe wyn!

 

Wees geseënd in die Naam van Jesus Christus, ons Koning,
Christo en Hetta Nel

Page 5 of 9