Nuusbrief

Nuusbrief (103)

Wat beteken dit om jou te "bekeer"

Vandag gaan ons kyk na drie gedeeltes in die Bybel waar die Here aan ons sê hoe enigiemand deel kan word van die ware “Kerk van Jesus”.

Maar laat ek net jou eers herinner aan iets baie belangrik wat ons gister uit God se eie mond gehoor het oor die "Kerk van Jesus".

Miskien het jy dit self gister ontdek, naamlik dat dit wat die Here in Sy Woord "kerk", of "Ekklesia" in die Grieks, noem, is iets totaal anders as wat ons in gewone Afrikaans gewoonlik "kerk" noem. As Jan Alleman van "kerk" praat, dan bedoel hy een of ander gebou of geboue of groep gemeentes met 'n spesifieke naam, waaraan gelowiges gekies het om te behoort of deel van te word om die een of ander rede.

Ons woord "kerk" dui dus gewoonlik op iets wat mensehande gebou of gemaak of aanmekaar gesit het. Wat dus myle weg is van dit wat die Here in Sy Woord "Kerk" of "Ekklesia" noem!

Sy Kerk, die Kerk van die Here Jesus, is gelowige mense wat Jesus aangeneem het as Verlosser en Here, wat Hom volg en Hom gehoorsaam. En bymekaar kom, mekaar liefhet en Sy getuies en instrumente van Sy liefde in hierdie wêreld is.

Dit bring ons by vandag se vraag.

Maak die Bybel oop en lees die volgende verse hardop deur (en probeer om elke keer in julle eie woorde oor te sê wat daar staan):

Johannes 3:16 tot 18

Johannes 3:3-6, 8,9,14 (vers 14 se beeld kom uit Numeri 21:4 tot 9)

Romeine 10:9-13

Dink oor die volgende belangrike vrae:

• Is jy werklik deel van die Kerk van die Here Jesus? Hoekom sê jy so?

• Wil jy nie in ʼn paar sinne iets oor daardie dag/tyd vertel wat jy deel geword het van die Kerk van Jesus in jou lewe nie?

• Hoe sou jy vir iemand hiervan kan vertel wat dit nog nie in hulle lewe beleef het nie?

Kom ons bid saam hieroor.

 

Gedurende hierdie “Lockdown” sê mense dat die “kerk” toe is! Maar dit is natuurlik nie waar nie. Nie volgens wat God in die Bybel oor die “Kerk” of “Ekklesia” (soos die Griekse woord dit noem) sê nie.

Ja, die geboue waar God se mense gewoonlik op ʼn Sondag byeengekom het, is wel “toe”.

Maar kom ons gaan lees self in die Bybel hoe God se prentjie van die “Kerk” lyk.

Waar jy alleen of saam met ʼn paar ander mense (op die een of ander manier, soos via WhatsApp) sit, vat die Bybel en lees (hardop) wat in die volgende verse staan om te kyk of ek reg is as ek sê ...

 • 1 Kor. 6:19 teken my en jou liggaam as die “tempel” van die Heilige Gees
  • Mat. 18:20 teken vir ons “die Kerk” of “ekklesia” as waar groepe van twee of 3 gelowiges op die een of ander manier saam bymekaar is
  • Rom. 16:5 (en Hand. 2:46; 5:42; 8:3; 10:2: 12:12; 16:32,40; 18:7; 20:20: 1 Kor. 16:19; Kol. 4:15; Fil. 1:2) teken die “Kerk” of “ekklesia” waar hulle in gewone huise of woon- en selfs werkplekke bymekaar gekom het
  • Rom. 16:1 en 1 Kor. 1:2 teken vir ons waar die Here groepe gelowiges wat saam met ander gelowiges in ʼn dorp of stad bymekaar kom as “Kerk” of “ekklesia”
  • Openbaring 1:4 praat van “Kerk” of “ekklesia” waar dit praat van ʼn groep gelowiges wat in ʼn bepaalde area woon (soos ʼn provinsie of staat)
  • In Hebreërs 12:22,23 praat Hy van “julle” wat ook deel is van die “Kerk” of “ekklesia” van gelowiges oor die hele wêreld, oor alle tye.

Gesels ʼn bietjie met mekaar oor hoe dit verskil van die manier hoe ons gewoonlik van die “kerk” praat.

As jy werklik die Here vandag met jou hoor praat het, besluit vandag om anders oor “kerk” te praat.

(Begin jou sin met... “Ek het vandag ontdek die Here sê ... en daarom kies ek (weer) om van vandag af ...”)

Maak jou oë toe en antwoord Hom in gebed op wat Hy vir jou spesifiek gesê het in hierdie verse.

LUISTER

Ek weet nie hoe jy oor die Bybel dink nie.

Vir my persoonlik is die Bybel “geïnspireerde Woord van God”, soos wat God self deur Sy Gees Paulus geïnspireer het om te skryf in 2 Tim. 3:14 tot 17.

Wat maar net in gewone Afrikaans beteken dat die Enigste, Ware, Lewende God as’t ware self by ons kom staan en met ons kom praat wanneer ons die Bybel lees (veral as ons dit hardop lees), en vir ons iets kom sê oor Homself, oor wat in Sy hart aangaan en oor wie Hy werklik is.

Maar Hy kom sê ook vir ons iets oor onsself as mens en oor die lewe en ons eie lewe in die besonder.

Kyk en blaai ʼn mens deur die Bybel, dan ontdek jy daarin twee hoofdele, ʼn Ou Testament en ʼn Nuwe Testament, met altesaam 66 heeltemal verskillende boeke daarin, waarvan sommige dele ...

 • Historiese boeke is – wat oor dinge handel wat êrens in die verlede, hoofsaaklik in Israel of een van die lande in daardie omgewing plaasgevind het
  • Wettiese boeke is – wat vir ons vertel van wat God vir Sy mense destyds gesê het oor hoe hulle moet lewe, en Hom moet dien
  • Profetiese boeke is - waar God deur verskillende profete gepraat het
  • Poëtiese boeke en wysheid-literatuur – waarvan die Psalms, Spreuke en Hooglied seker die bekendste is
  • Die Evangelie-vertellings oor die lewe, woorde en wonders van Jesus – in die vier Evangelies
  • Die gebeure in die Vroeg-Christelike gemeentes – in die boek, Handelinge
  • Die verskillende briewe in die Nuwe Testament – wat die Heilige Gees ʼn Paulus, Petrus, Johannes, en andere geïnspireer het om te skryf
  • En dan die boek, Openbaring – wat ʼn Testament-profetiese boek in die Nuwe Testament is, waarin God gelowiges wat baie swaar gekry het wou bemoedig met dit waarmee Hy besig is.

Het jy geweet dat God meer as 40 verskillende skrywers gebruik het oor meer as ʼn 1000 jaar, wat op twee kontinente gewoon het, om neer te skryf wat hulle beleef het die Heilige Gees wil hê hulle moet neerskryf, sodat mense wat dit lees of hoor, sal beleef God self praat met hulle deur dit wat hulle lees of hoor?

Maar uiteindelik sou daar hierdie duidelike goue draad loop dwarsdeur die Bybel, want op die een of ander manier, vertel alles wat daarin staan, ons iets oor Jesus.

Maar genoeg gepraat!

2 Tim. 3:14-17

Wil jy nie jou Bybel oopmaak by 2 Timoteus, hoofstuk 3, en dan lees jy of iemand anders daar by jou (of wat saam met jou dalk op ʼn WhatsApp-video-oproep is, hardop vir julle wat daar in verse 14 tot 17 staan nie?

(As iemand dalk ʼn ander vertaling van die Bybel byderhand het, lees verse 14 tot 17 ook hardop daaruit vir almal).

Terwyl julle luister na wat daar staan, probeer om vir mekaar in julle eie woorde te sê wat julle hoor die Here vir julle alles sê in hierdie paar verse.

Help mekaar om alles wat in hierdie verse staan in julle eie woorde oor te sê.

Sê dan vir mekaar die volgende:

 • Wat het vandag vir jou die meeste beteken in hierdie verse, en waarom?
  • Wat sê hierdie gedeelte vir jou oor God?
  • En wat sê dit vir jou oor ons as mens?

Ten slotte, as God self vandag werklik met jou deur hierdie verse gepraat het, hoe sou Hy wil hê jy moet dit toepas in jou lewe van elke dag?

(Begin jou antwoord op die vraag met “Ek wil ...”)

Maak julle oë toe en antwoord Hom op wat Hy vir jou spesifiek gesê het in hierdie verse.

LUISTER

As deel van #LUISTER, wil ek graag jou help om daar waar jy alleen met die Here met die Woord op jou skoot sit, maar veral ook daar waar jy saam met ander daar in jou huis – of as jy stoksielalleen woon, saam met ʼn paar mense via SKYPE of FACETIME of WHATSUP-video vir ʼn halfuur “bymekaar kom”.

Natuurlik kan die Here met ons praat waar dit net ons en Hy is.

Maar ek glo dat deel van die nuwe prentjie van Ekklesia of Kerk-wees is om te ontdek dat die Here nie net met jou kan praat deur ʼn pastoor of ʼn dominee of een of ander “gesalfde” of “geleerde” leier daar in ʼn groot byeenkoms of erediens nie.

Nee, daar waar ek en jy, saam met twee of drie ander “gewone” mense byeen is (op die een of ander manier), waar ons net met die Bybel oop voor ons werklik luister of ons nie God hoor praat met ons nie, gebeur ʼn wonderwerk!

Ja, daar waar “twee of drie saam is” ONTDEK ONS HOE DIE HERE MET ONS PRAAT DEUR DIE BYBEL!

Môre gesels ek met jou oor die praktiese hoe hiervan.

Joh. 10

Vandag wil ek hê jy moet luister na dit wat Jesus self daar in Johannes 10, vers 2 tot 5,10,11,27,28 vir ons sê.

Tel jou Bybel of, of kliek op die YOUVERSION-app/toep op jou slimfoon, en lees hierdie verse in jou gunsteling vertaling.

Vir môre

Besluit of jy die volgende gedeelte ook vandag gaan doen, en of jy eerder môre saam met iemand daarna wil luister.

Indien jy dit eers môre gaan doen, wil jy nie sommer nadat julle geluister het daarna, ʼn bietjie gesels oor ervaringe wat julle al gehad het waar julle werklik “gehoor” of beleef het dat die Here met jou gepraat het nie.

Hier is die skakel na ʼn YOUTUBE-video wat ek vir jou gemaak het oor hoe hoor ek die Here se stem. (Dit is maar net sowat 15 minute lank – en julle het mos tyd!)

Spesiale video - Hoe hoor ek die Here se stem

Mag die Here jou seën.

Ons gesels DV weer Maandag met mekaar.

Liefde in Jesus

 

Ps 46:11,12

"Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.

Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ‘n beskutting. Sela"

Vriende, ja, ek weet dit is onverwags om op 'n Vrydag van my te hoor, maar nou ja, dit is nie 'n gewone Vrydag dié nie!

Oor die hele wêreld, is die meeste van ons beperk en gedwing om by ons eie huis/woonstel/plaas te wees.

Hier is Suid-Afrika is ons sedert 24h00 vannag, vir 21 dae, tot die 16de April, in 'n "TOTAL LOCK-DOWN!"

Alles in 'n poging om die verspreiding van die Corona-virus te beperk!

Daarom het ek beleef: Ongewone omstandighede vra ongewone optrede!

En hierdie is my manier om die beste te maak van hierdie tyd.

Ek wil vra om vir 21 dae elke dag 'n paar minute by mekaar te gaan sit en net weer 'n paar belangrike dinge te oordink wat ek glo krities-belangrik is vir hierdie seisoen waarin ons is.

Om af te skop hiermee, het ek vir jou 'n kort video gemaak wat ek op YOUTUBE gelaai het.

Dit is maar 7 minute lank.

Hier is die skakel daarheen:

Video - Dag 1 - Dr Christo Nel - Wees stil en weet...

Geniet dit.

Ek gesels met jou môre DV verder.

Page 8 of 8