Displaying items by tag: Ekklesia

 

Het jy geweet dat die Griekse woord “ekklesia” nie deur Jesus of die skrywers van die Bybel sommer net “toevallig” gebruik is nie?

Die Griekse woord “ekklesia” was ʼn baie bekende, maar uiters belangrike konsep in die hele Roomse Ryk vanouds.

Hierdie term “ekklesia” was ʼn term wat ʼn bestuursliggaam beskryf, wat letterlik “die uitgestuurdes” of “uitverkore geroepenes” beteken. Binne die Romeinse Ryk is dit gebruik om die senaat of politieke groep te beskryf wat deur die Romeinse Ryk gekies is om namens die Romeinse Ryk of Romeinse Keiser in ʼn bepaalde gebied te regeer in die naam van die Keiser.

Hierdie “ekklesia” was dus met die hand uitgekies deur die Romeinse Ryk of Keiser, om dit wat die Keiser se hart was, in ʼn bepaalde area in die Romeinse Ryk, te gaan oordra en verteenwoordig.

Is dit nie merkwaardig dat Jesus in die tweekeer wat Hy van die “ekklesia” gepraat het, presies in hierdie selfde sin daarvan gepraat het nie!

Onthou jy hoe jy hoe Hy vir Petrus gesê het: Op hierdie “rots” van jou belydenis oor wie Ek werklik is, gaan Ek My Koninkryk bou. Hierdie belydenis gaan in die hart wees van elkeen wat deel is van My senaat, My kabinet, My ambassadeurs, wat Ek uitstuur om iets van My Koninkryk sigbaar en waar te maak daar waar hulle woon en werk!

Jesus het dus nie ʼn nuwe godsdiens hier op aarde kom begin nie!

Nee, Hy het ʼn nuwe politieke beweging hier op aarde begin, wat gebou is op die besef en openbaring oor wie Hy, Jesus, werklik is. Ja, dat Hy God self is wat self aarde toe gekom het in persoon, om weer Sy Koningskap en Sy Koninkryk hier te kom herstel.

Elkeen wie se oë, hart, gedagtes en gees oopgegaan het, en dit waaragtig glo en daarom bereid is om hulle lewens daarvoor af te lê, word God se “ekklesia” wat daar in die poorte van die hel Hom en Sy saak te gaan verteenwoordig.
Omdat Jesus, as die nuwe Koning, Satan en sy magte wat hier op aarde deur die mens toegelaat is om te heers, self volledig verslaan het aan die kruis, in die graf en deur Sy opstanding uit die dood, sal en kan die magte uit die hel nie die “ekklesia” stuit om hulle taak en roeping uiteindelik suksesvol af te handel nie.

Daarom hoor ons hoe Jesus aan Sy ekklesia, Sy afgevaardigdes, belowe in Mat. 16:19: “Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.”

Hoor jy, lid van die Ekklesia, dit is jou outoriteit en gesag waarmee jy elke dag optree en uitgaan waar jy jou ook al bevind! Tree dan so op, praat dan so, as iemand wat die krag daarvan verstaan!

Published in Nuusbrief
Tagged under

Ek glo deel van wat God tans wêreldwyd vir Sy kinders sê is om Hom toe te laat om ons te help om die Nuwe Testamentiese DNA van die ekklesia weer te herontdek.

Soveel mense vandag het probleme met wat ons “kerk” noem.

God is besig om ons te leer dat daar niks fout is met die “kerk” of “ekklesia (soos ek eerder daarvan wil praat), soos Hy dit oorspronklik bedoel het nie. Ons het probleme met wat die meeste mense “kerk” noem en hoe ons vandag “kerk hou” in die verskillende “kerk”-strukture.

Dit is tyd dat ons God toelaat om ons prentjie van die “kerk” te verander sodat ons kan terugkeer na Sy oorspronklike prentjie daarvan soos ons in die Handelinge-gemeentes in die Bybel dit gevind het.

Gesels jy met volgelinge van Jesus oral rondom jou, hoor jy hoe elkeen op verskillende wyses in verskillende woorde vir jou probeer vertel dat hulle na “meer” as wat hulle tans in wat ons “kerk” noem, soek! Hulle weet almal hier diep binne God het iets anders en iets “meer” in gedagte as dit wat ons rondom ons tans belewe.

Voordat ons mense kan uitstuur na oral waar die Here hulle ’n platform gegee het, moet hulle eers self werklik Bybelse ekklesia-wees beleef en ervaar om ook daar te gaan “ekklesia” wees. Anders maak hulle maar net weer dieselfde foute as in die verlede.

As ’n antwoord op soveel gebede deur die eeue vir nog “… arbeiders in die oes” (Mat. 9:36), is gelowiges oral besig om hulle self aan te meld om op die een of ander wyse betrokke te raak by die insameling van die groot oes van môre.

Hierdie “nuwe geslag gelowiges” is nie meer tevrede met ’n skadelose soort Christendom of blote “lidmaatskap” van die een of ander “kerk” of “sending”-organisasie nie.

Nee, deur die werking van God se Gees in hulle, het hulle die begeerte om net so radikaal en effektief te wees soos die eerste groep volgelinge van Jesus daardie eerste 300 jaar in die vroeg-Christelike gemeentes (van 32 tot 330 n.C.).

In Lukas 10 lees ons hoe Jesus Sy dissipels en “72 ander” opdrag gee om vir die eerste keer uit te gaan op ’n spesiale sending, naamlik: om “vrede” te gaan bedien aan mense in hulle huise. As hulle dan in respons op hierdie boodskap, mense vind wat reageer op hierdie “vredesboodskap”, moet hulle daar, in die huis van daardie mens of mense, tussen die mense rondom hulle, verder gaan “ekklesia” wees.

Hierdie profetiese aksie van Jesus om “arbeiders uit te stuur in die oes” bevat soveel eenvoudige maar kragtige beginsels en dinamiek.

Vir jare is hierdie beginsels geïgnoreer en vervang met allerlei menslike “kerk”-bou-formules en evangelisasie-strategieë, wat duidelik nie werklik baie vrugte afgewerp het nie.

Dink net daaroor: in sowat 300 jaar se tyd het die vroeg-Christelike gemeentes, met die beperkte middele tot hulle beskikking, die hele bekende wêreld van destyds met die evangelie deursuur! Ja, tot op die hoogste vlak in die destydse “wêreldryk”, die Romeinse Ryk. Soveel so, dat selfs die destydse keiser van die Romeinse Ryk, Konstantyn die Grootte, tot bekering gekom het en Jesus aangeneem het as Verlosser!

Vandag, in die jaar 2021, vertel sendingorganisasies ons dat God se ware Ekklesia, met al die wonderlike middele tot ons beskikking, slegs sowat 10% van die wêreld se bevolking effektief met die evangelie bedien het, sodat hulle as werklik gelowige Bybelse volgelinge van Jesus geklassifiseer kan word (d.w.s. sowat 700 miljoen van die sowat 7 miljard mense op aarde).

Dit, terwyl daar oral op aarde soveel “huise” is (in Lukas 10 se taal) wat maar net “ontdek moet word” waar God se vrede tog so verwelkom sou wees! Dink net wat kan gebeur as daardie “huise” gevul word met God se teenwoordigheid en deel word van ’n wêreldwye netwerk van sulke “huise”.

Die oogmerk van hierdie gesprek oor ʼn “nuwe wynsak” is om as’t ware ’n apostolies-profetiese virus te versprei, naamlik daardie DNA wat God daar in die begin self in die harte van Sy volgelinge in die eerste gemeentes vasgelê het. Probeer ʼn mens hierdie “virus” verwoord, kan jy dit beskryf as Sy begeerte dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat hulle Hom sal ontdek as hulle liefdevolle Vader wat van dag tot dag hulle wil lei deur Sy eie stem.

Volgende keer gesels ons verder oor die nuwe wynsak.

Published in Nuusbrief
Tagged under

Daar is tans ’n groeiende frustrasie met “kerk” soos ons dit ken.

• In Amsterdam wys ’n studie 100% mense is geïnteresseerd in Jesus maar 99% ongeïnteresseerd in “kerk”.

• Wêreldwyd toon studies aan dat 50% leiers gefrustreerd is met die kerklike praktyke in die gestruktureerde kerke.

'n Derde Reformasie

In Luk. 5:37-39 leer Jesus ons: Nuwe wyn hoort in nuwe wynsakke. Daarom sê iemand: ʼn Derde Reformasie is nodig. In Luther en Calvyn se tyd het ons ’n Reformasie van die teologie gehad, of dit wat ons as gelowige volgelinge van Jesus glo. In Wesley e.a. se tyd, was dit ’n Reformasie rondom ons intieme verhouding met God, wat dan ook in latere jare, ons verhouding met God die Heiliege Gees ingesluit het.

Nou, egter, is ’n Reformasie van strukture nodig, want die ou “kerkstrukture” of ou wynsakke kan nie die groei en vrye werking van Gees in die Ekklesia akkommodeer nie en trek alles skeef!

Dit gaan ook nie help om net na ’n ander denominasie of vernuwings gemeente te gaan nie. Almal het immers presies dieselfde probleem en watter een van die sowat 30 000 hier in Suid-Afrika alleen, is nou eintlik reg?

Die bekende skrywer, Tom Peters, maak daarom die baie radikale stelling: Vernuwing gaan nie die ding doen nie! Ons het eintlik dinamiet nodig en dan sal God se Gees ons weer van vooraf moet wys en leer hoe lyk die wynsak wat kan akkommodeer wat Hy nou wil doen.

Ek glo dat deel hiervan dit is wat ons tans wêreldwyd beleef naamlik dat God se Gees vir God se mense ’n nuwe prentjie van die kerk/ekklesia begin wys.

Daar in Handelinge was "die ekklesia"...

In hierdie proses neem Hy ons terug daar na die oorsprong en die begin van die kerk/ekklesia soos wat ons dit in die gemeentes in Handelinge leer ken het. Daar ontdek ons onder andere die volgende:

Ekklesia-wees is beslis nie ʼn klomp georganiseerde byeenkomste op spesiale plekke nie!

Ekklesia-wees is eerder bonatuurlike geloof- en familie-lewe waar ons elkeen ‘n intieme liefdesverhouding het met Jesus Christus en Hy ons elkeen gebruik deur Sy Gees om mekaar en ander te bedien met Sy krag en genade.

Die woord "ekklesia" word in die Nuwe Testament so gebruik

Die woord “ekklesia” word verder in ten minste vyf verskillende kontekse of betekenisse in die Nuwe Testament gebruik:

Ekklesia is twee of drie gelowiges saam in die Naam van Jesus. (Mat. 18:20)

Ekklesia is gelowiges saam in ‘n huis of gebou van die een of ander aard. (Rom. 16:5)

Ekklesia is gelowiges in ‘n dorp of stad. (Rom. 16:1; 1 Kor. 1:2)

Ekklesia is gelowiges in ‘n bepaalde groter area, soos ʼn provinsie of land. (Op. 1:4)

Ekklesia is gelowiges in die Liggaam van Jesus oor die wêreld. (Heb. 12:22,23)

Volgende keer gesels ons verder.

Published in Nuusbrief
Tagged under

Sjoe, ʼn paar van julle het ʼn bietjie geskrik oor wat ek verlede keer gesê het.

Iemand vra toe: Maar sê jy dat ons glad nie meer, behalwe in huise bymekaar moet kom as volgelinge van Jesus nie?

Heb 10:25

Natuurlik nie! Dit sou mos nie Bybels wees as ek dit sou sê nie. Hoor hoe duidelik staan dit daar in Heb 10:25:

“Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.”

Kom ons luister ʼn bietjie saam na wat in die Nuwe Testament alles ekklesia genoem word en hoe die Nuwe Testament praat oor die ekklesia. Dan sal jy ʼn baie meer volledige prentjie sien van hoe die Bybelse “nuwe wynsak” lyk waarbinne God se Gees God se mense daar in die begin, van 32 na Christus, tot so 300 na Christus bedien en gebruik het.

Die Handelinge-gemeentes/ekklesia het hoofsaaklik twee kenmerke gehad wat die gemeenskap aangegryp en na hulle toe getrek het soos motte na lig:

Die eerste kenmerk was natuurlik die manier hoe hulle mekaar liefgehad het en die gemeenskap om hulle liefgehad het.

Dan was daar die tweede kenmerk, naamlik die van die veranderde lewens van die mense wat deel was van hierdie gemeentes. Die gemeenskap het immers hierdie mense geken en gesien hoe hulle voor hulle oë verander het.

As ons Bybelgedeeltes moet nadertrek in die verband, kan die volgende geld as goeie voorbeelde:

Joh. 13:34,35

“Ek gee julle ʼn nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is."

Hand. 2:41-47

“Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul.

Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.

Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

"Naby-familie" en "vêrlangse familie in Jesus"

Dit is dus vir my baie duidelik dat in die ware Bybelse ekklesia, word ons nie deel van die een of ander denominasie of kerkstruktuur nie. Ons is immers reeds deel van die Liggaam van Jesus op aarde.

Natuurlik het ons “naby-familie” wat bloot die lokale geloof-familie of ekklesia hier in ons onmiddellike omgewing is waar ons as gelowige volgelinge van Jesus familie vir mekaar word en vir wie ons dan ons huis en lewe oopstel.

Daar leer ons om mekaar lief te hê soos wat Jesus ons liefhet. Ons leer wat dit beteken as Hy ten volle in beheer is deur Sy Gees. Waar die Heilige Gees in beheer is, sterf die “ek” en word ons “ons”. Ja, ons word “medewerkers van God”.

Behalwe waar ons as gelowiges in huise of by die werksplek bymekaar kom, het ons ook baie nodig om geleenthede te skep waar ons saam met gelowige volgelinge in ons dorp of stad byeen kan kom op die een of ander wyse.

En ja, selfs ook nog groter byeenkomste, elke nou en dan, waart ons saamkom met gelowiges in ʼn nog groter gebied, of selfs provinsie, of selfs nasionaal en internasionaal.

Hulle is immers ons vêrlangse familie in Jesus met wie ons op allerleie wyses doelbewus “een-wees” en “saam-wees” moet beleef.

Volgende keer gesels ons ʼn bietjie oor frustrasie met “kerk-wees” soos die meeste van ons tans beleef.

Published in Nuusbrief
Sunday, 01 November 2020 09:16

Wat sou Jesus gedoen of gesê het… (Deel 2)

Onthou jy dat ek die vorige keer met jou begin gesels het oor hierdie prentjies wat ek beleef het Koning Jesus vir my begin wys het. Hierdie keer wil ek met jou gesels oor toe Hy vir my die Ekklesia, of Gemeente van Jesus, gewys het.

Hulle is diegene wat die Goeie Nuus van die Evangelie oor Sy lewe, Sy woorde, Sy Lyding, kruisiging, dood en opstanding, gehoor het en gekies het in geloof om te glo dat Hy dit ook vir hulle gedoen het.

Dit is hulle wat ontdek het hoe verlore hulle in werklikheid in God se oë was as gevolg van hulle sonde en rebelsheid.

Deur die wederbarende werking van God die Heilige Gees, het hulle hul sonde besef en gekies om dit te bely en te laat staan.

Hulle het Jesus as hulle Verlosser en Here in geloof aangeneem en gekies om Hom onvoorwaardelik te volg vir die res van hulle lewe.

Daarom is hulle ook gedoop in water en daarom het Koning Jesus die Heilige Gees gestuur om voortaan permanent in hulle te woon om hulle te lei en te leer as Sy familie hier op aarde.

Ek het ook Koning Jesus hoor sê: Dit is ook My hart om hulle te doop met My Gees om hulle so toe te rus met gawes sodat Ek hulle kan gebruik as My getuies en as ambassadeurs van die Koninkryk.

Julle is immers Myne en elkeen buite hierdie geloofsfamilie, My Ekklesia, moet julle herken as My volgelinge aan die manier hoe julle mekaar onvoorwaardelik lief het soos Ek julle lief het, tenspyte van baie verskille en selfs geskille onder mekaar.

Julle is deel van My een Ekklesia en niks en niemand mag verdeeltdheid onder julle veroorsaak nie.

Daarom, leer mekaar in liefde, maar ook in waarheid, alles wat Ek julle geleer het. Onthou, My Gees in julle, is nou julle wet.

Hy sal julle leer en herinner aan alles wat Ek julle geleer het.

Hy sal julle ook gedurig herinner daaraan dat Vader julle Abba-Vader is.

Bedien mekaar, versorg mekaar, vergewe mekaar, bemoedig mekaar, vertroos mekaar.

Bly herinner mekaar aan die waarheid, die waarheid van My Woord. Sonder ophou.

As iemand sondig onder julle, of nie die waarheid praat of leer nie, vermaan mekaar en praat dit met mekaar eers net daar tussen julle apart uit.

As daar nie verandering kom of iemand hulle nie bekeer nie, neem een of twee ander met jou saam en gaan praat weer met daardie persoon. As die persoon nog nie gehoor wil gee nie, neem dit na die lokale familie gelowiges toe en maak dit aan hulle bekend en laat hulle dan met daardie een handel soos Ek in My Woord julle geleer het.

Maak onderling ook ruimte vir mekaar en vir die bediening van die gawes, soos wat julle My gawes in julle en tussen julle herken.

Herinner mekaar aan wie julle moet wees in hierdie wêreld, naamlik My getuies, geroep en getaak om dissipels te maak van die nasies.

Julle is geroep om ambassadeurs te wees wie die Koninkryk van die hemel en God se wil vir hierdie wêreld en Sy mense hier op aarde moet verteenwoordig.

Sê Ek dan nie vir julle in My Woord nie, daar in 2 Kor. 5 en 6:

“Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.

Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.

Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!

Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.

As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie tevergeefs ontvang het nie.

Hy sê: ‘Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het Ek jou gehelp.’ Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding!”

Published in Nuusbrief